Abonenta kastīte

Piedāvājam abonēt slēdzamu skapīti drošai sūtījumu saņemšanai pasta nodaļā. Abonenta kastītē varat saņemt uz kastītes adresi pienākošos sūtījumus.

 

Piedāvājam abonēt slēdzamu skapīti drošai pasta sūtījumu saņemšanai pasta nodaļā. Abonenta kastītē varat saņemt uz abonenta kastītes adresi adresētos pasta sūtījumus un abonētos preses izdevumus.


Kastītes abonēšana 

Piesakiet abonenta kastītes abonēšanu pasta nodaļā, kurā vēlaties kastīti:

  • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
  • Aizpildiet Pieteikumu abonenta kastītes abonēšanai PS50
  • Apmaksājiet kastītes abonēšanu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu. Pensionāriem - 50% atlaide
  • Saņemiet atslēgu


Sūtījumu saņemšana

Lai saņemtu sūtījumus abonenta kastītē, iekļaujiet savas adreses pierakstā:

  • Vārdu, uzvārdu
  • Abonenta kastītes numuru
  • Pasta nodaļas nosaukumu
  • Apdzīvotās vietas nosaukumu
  • Pasta indeksu

Pakalpojums tiek nodrošināts ne ātrāk kā 5 darba dienā pēc iesnieguma iesniegšanas pasta nodaļā.

 

Pienācis sūtījums

Pakalpojums nodrošina īsziņas vai e-pasta paziņojuma saņemšanu ik reizi, kad abonenta kastītē tiks ievietots jauns sūtījums.

Piesakiet pakalpojumu pasta nodaļā, aizpildot Pieteikumu abonenta kastītes abonēšanai PS50. Minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 mēnesis.

Papildpakalpojums tiek aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Papildu pakalpojuma veids EUR
“Pienācis sūtījums” (mēneša maksa) 5,00
Elektroniska paziņojuma nosūtīšana (e-pasts, SMS) abonenta kastītes abonentam par abonentu kastītē pienākušu (ievietotu) sūtījumu.

 

Korespondences pāradresācija

Ērtākai sūtījumu saņemšanai piedāvājam pāradresēt korespondenci, kas adresēta uz citām Jūsu adresēm, uz savu abonenta kastīti.
Latvijas lauku teritorijās pāradresācija ir bez maksas, ja visas vienā adresē dzīvojošās privātpersonas piekrīt savas korespondences pāradresācijai uz abonenta kastīti.

Piesakiet korespondences pāradresāciju pasta nodaļā (paraugs), aizpildot iesniegumu korespondences pāradresācijai vai izdarot attiecīgu atzīmi Pieteikumā abonenta kastītes abonēšanai PS50.

 

Pakalpojums Cena
Korespondences pāradresācija (mēnesī) 3,54 EUR

e-atgādinājums

Pakalpojums nodrošina bezmaksas īsziņas saņemšanu ar atgādinājumu, ka ir atlikušas 10 dienas līdz abonenta kastītes abonēšanas termiņa beigām.

Piesakiet e-atgādinājumu pasta nodaļā, aizpildot Pieteikumu abonenta kastītes abonēšanai PS50.

Papildpakalpojumu sniedzam bez maksas.

 

Abonenta kastītes abonēšana

Ja iesnieguma abonenta kastītes abonēšanai iesniedzējs ir pensionārs, tiek piemērota 50% atlaide.
Pakalpojums tiek aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.  

Pakalpojuma veids Abonēšanas periods (mēneši)
  1 3 6 9 12
Fiziskai personai pilsētās 1,02 3,06 6,12 9,18 10,36
Fiziskai personai laukos* 0,51 1,53 3,06 4,59 5,25
Ģimenei pilsētās 1,47 4,41 8,82 13,23 14,58
Ģimenei laukos* 0,88 2,64 5,28 7,92 8,75

* Papildus bez maksas iespējams noformēt pakalpojumu „Korespondences pāradresācija”, ja pāradresācija tiek veikta visām konkrētajā adresē dzīvojošajām personām.  


 

Klientu serviss