Pakas

Latvijas Pasts pār­sūtīšanai Latvijā pieņem ierakstītas un apdrošinātas pasta pakas. Nosūtot pakā īpaši vērtīgus priekšmetus, tos ieteicams apdrošināt. Ierakstītas un apdrošinātas pakas visā pārsūtīšanas ceļā tiek ierakstītas dokumentos un reģistrētas sistēmā, bet saņēmējam tiek izsniegta pret parakstu.

Pakas maksimālais izmērs – neviens no pakas izmēriem nedrīkst pārsniegt 105 cm, garuma un lielākā apkārtmēra summa – līdz 200 cm.
Pakas minimālais izmērs – 9x14 cm.

Ierakstītās pasta pakās pārsūta dažāda veida preces un pārtikas produktus, izņemot priekšmetus, kuru pārsūtīšana pasta sūtījumos ir aizliegta.

Ierakstītas pakas pārsūtīšanas laiks iekšzemē:

  • B klase – ekonomiski pasta sūtījumi, kas adresātam tiek piegādāti trīs darba dienu laikā.

Pasta pakas nosūtīšanu var veikt, izmantojot šādus papildu pakalpojumus:

Apdrošinātās pasta pakās pārsūta dažāda veida preces un pārtikas produktus, izņemot priekšmetus, kuru pārsūtīšana pasta sūtījumos ir aizliegta.

Apdrošinātas pakas pārsūtīšanas laiks iekšzemē:

  • B klase – ekonomiski pasta sūtījumi, kas adresātam tiek piegādāti trīs darba dienu laikā.

Apdrošinātas pakas nosūtīšanu var veikt, izmantojot šādus papildu pakalpojumus:

Pasta sūtījumu noformēšanai Latvijas Pasts piedāvā izmantot programmu www.manspasts.lv. Programma Manspasts.lv ir izstrādāta ar mērķi, atvieglot ikdienas vēstuļu korespondences un pasta sūtījumu noformēšanu. Plašāk par Manspasts.lv skatīt šeit.

Ar pilnu pasta pakalpojumu tarifu sarakstu iespējams iepazīties šeit.