Preses abonēšana

Preses abonēšana


Privātpersonas preses izdevumu abonēšanu var veikt:

Laikrakstu un žurnālu katalogs 2010. gadam pieejams visās pasta nodaļās, kā arī pie pastniekiem.

Noformējot preses izdevuma abonementu pasta nodaļā vai pie pastnieka, abonementa noformēšanas maksa ir Ls 0.41 par katru abonēto preses izdevumu. Abonējot Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv/abone vai pa tālruni 67008001 abonementa noformēšanas maksa ir Ls 0.00

Abonējot presi, norādiet pareizu adresi un pasta indeksu!

Par abonementa pāradresāciju un anulēšanu lasiet šeit

Pretenzijas par nepiegādātajiem preses izdevumiem Latvijas Pasts pieņem:
  • par preses izdevumiem ar periodiskumu 2 līdz 6 reizes nedēļā - 1(vienas) nedēļas laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 5(piecas) dienas pēc nākamā izdevuma numura saņemšanas;
  • par preses izdevumiem ar periodiskumu, kurš ir retāks kā divas reizes nedēļā - 2(divu) nedēļu laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 10(desmit) dienas pēc nākamā numura saņemšanas.
Pretenzijas Latvijas Pasts pieņem tikai rakstiskā veidā uz speciālās veidlapas, kuru varat saņemt jebkurā pasta nodaļām.

Uzziņas par preses abonēšanu Latvijas Pastā pa tālruni 67008001

Preses izdevumus Latvijas Pastā iespējams abonēt arī izmantojot preses abonēšana dāvanu karti.