M­ ma­isi

Latvijas Pasts pārsūtīšanai uz ārvalstīm pieņem vienkāršus un ierakstītus M maisus. Ierakstītie M maisi visā pārsūtīšanas ceļā tiek ierakstītas dokumentos un reģistrēti sistēmā, bet saņēmējam tiek izsniegti pret parakstu.

M maisā ievietotā atsevišķa sūtījuma maksimālais izmērs – garuma, platuma un biezuma izmēru summa – līdz 90 cm, lielākais izmērs – līdz 60 cm, ruļļiem garuma un divkāršā diametru summa – līdz 104 cm, lielākais izmērs – līdz 90 cm.
Sūtījuma minimālais izmērs – 14x9 cm, ruļļiem garuma un divkāršā diametra summa – līdz 17 cm, lielākais izmērs – līdz 10 cm.

Maksimālais M maisa svars 30kg.

M maisus var nosūtīt uz tām valstīm, kuru pasta administrācijas to atļauj. Lūdzu skatiet ­Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatu.

Vienkāršie un ierakstītie M maisi paredzēti iespieddarbu pārsūtīšanai, kas adresēti vienam adresātam.

Ierakstīta M maisa nosūtīšanu var veikt, izmantojot šādus papildu pakalpojumus:

Pasta sūtījumu noformēšanai Latvijas Pasts piedāvā izmantot programmu www.manspasts.lv. Programma Manspasts.lv ir izstrādāta ar mērķi, atvieglot ikdienas vēstuļu korespondences un pasta sūtījumu noformēšanu. Plašāk par Manspasts.lv skatīt šeit.

Ar pilnu pasta pakalpojumu tarifu sarakstu iespējams iepazīties šeit.

Lai noskaidrotu, vai Jūsu izvēlētajai valstij piemērojami kalkulatorā norādītie pakalpojumi (ierakstīts sūtījums, apdrošināšana, izsniegšanas paziņojums, izsniegt personīgi, pēcapmaksa), lūdzu skatiet Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatu.

­