Pasta sūtījumi

Vēstulē jūs varat nosūtīt dažāda veida korespondenci, kas ievietota aploksnē. Nosūtām vienkāršas, ierakstītas un apdrošinātas vēstules iekšzemē un uz ārvalstīm.

Pastkarte ir adresēts rakstveida sūtījums, kuru jūs neievietojat aploksnē. Pieņemam vienkāršas un ierakstītas pastkartes nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.

Rekomendējam iespieddarbu nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm, pārbaudām saturu un iesaiņojumu, reģistrējam, piegādājam pastkastītē vai izsniedzam pret parakstu par saņemšanu.

Sīkpaka ir pasta sūtījums, kurā pārsūta neplīstošus sīkus priekšmetus, izņemot dokumentus, iespieddarbus un rakstveida paziņojumus. Piegādājam ierakstītas un apdrošinātas sīkpakas iekšzemē un ierakstītas sīkpakas uz ārvalstīm.

Pasta paka ir pasta sūtījums, kurā pārsūta rūpniecības, sadzīves, kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās.

M maisi ir speciāli maisi, kuros varat nosūtīt iespieddarbus vienam adresātam. Pieņemam vienkāršus un ierakstītus M maisus nosūtīšanai uz ārvalstīm, kuru pasta administrācija atļauj šo pakalpojumu. 

Nosūtiet vienkāršas, ierakstītas un apdrošinātas vēstules, pastkartes, bandroles, pakas un sīkpakas iekšzemē un uz ārvalstīm, M maisus uz ārvalstīm, priekšapmaksas pakas iekšzemē, izmantojiet papildpakalpojumus.