Pakas

 Paka ir pasta sūtījums, kurā pārsūta rūpniecības, sadzīves, kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās.

 

Piegādes termiņš

Iekšzemē pakas piegādājam 4 darba dienu laikā. 

Starptautiskās pakas pieņemam nosūtīšanai kā prioritāru sūtījumu, ko piegādājam pārsvarā nekavējoties ar ātrāko transportu, ar gaisa pastu, vai kā ekonomisku sūtījumu, ko iespēju robežās piegādājam ar gaisa pastu.


Izmēri

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais – garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 200 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 105 cm. Noformējot papildpakalpojumu Lielizmēra, varat nosūtīt arī lielāku paku.

Iekšzemes pakai maksimālais svars 20 kg. Starptautiskai pakai maksimālo svaru nosaka izsniegšanas vietas valsts pasta administrācija. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Noformējiet paku atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem.

Starptautiskā pakā aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus aizliegts ievest izsniegšanas vietas valstī, kā arī priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas. Plašāka informācija par aizliegumiem pasta nodaļās un Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

 

Vienkārša paka

Reģistrēts pasta sūtījums, par kuru izrakstām kvīti. Adresātam izsniedzam pret parakstu par saņemšanu.

Apmaksājiet skaidrā naudā, ar karti vai ar pārskaitījumu. 

Nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, pievienojot aizpildītu veidlapu CP71 (iekšzemes sūtījumiem un sūtījumiem uz ES dalībvalstīm, kas nav EPG valstu sarakstā), CP72 (sūtījumiem ārpus ES dalībvalstīm, kas nav EPG valstu sarakstā) vai CE1 (sūtījumiem uz EPG valstīm).

 

Apdrošināta pasta paka

Reģistrēts pasta sūtījums, par kuru izrakstām kvīti. Adresātam izsniedzam pret parakstu par saņemšanu. 

Paka tiek apdrošināta pret pazušanu, nolaupīšanu vai sabojāšanu. Apdrošinājuma summu nosaka sūtītājs, bet tā nevar pārsniegt sūtījumā ievietoto priekšmetu vērtību un adresāta valsts pasta administrācijas noteikto summu. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Apmaksājiet skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu.

Nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, pievienojot aizpildītu veidlapu CP71 (iekšzemes sūtījumiem un sūtījumiem uz ES dalībvalstīm) vai CP72 (sūtījumiem ārpus ES dalībvalstīm).

Papildpakalpojumi:
•    Paziņojums par izsniegšanu
•    Izsniegt personīgi!
•    Pēcmaksas pasta sūtījums (tikai apdrošinātai pakai)
•    Piegāde samaksāta
•    e-aicinājums
•    Lielizmēra
•    Plīstošs

 

Paziņojums par izsniegšanu

Jūs saņemat paziņojumu ar apstiprinājumu, ka adresāts ir saņēmis ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu.

Noformējiet, aizpildot veidlapu CN07, kas pieejama pasta nodaļās. Iekšzemes sūtījumiem varat izmantot arī veidlapu PS4 sistēmā manspasts.lv.

Apmaksājiet, uzlīmējot pastmarkas uz pastkartēm, vēstulēm un bandrolēm. Pārējiem reģistrētajiem sūtījumiem maksa par papildpakalpojumu iekļauta kopējā summā.

 

Izsniegt personīgi!

Jūs nodrošināt, ka ierakstīts un apdrošināts sūtījums nonāk tieši rokās adresātam.

Pasta darbinieks uz sūtījuma izdara atzīmi: Izsniegt personīgi! Šāds sūtījums netiek izsniegts biroja administratoram vai citai personai, kura ir atbildīga par pasta saņemšanu, ne arī pilnvarotai personai.

Noformējam tikai kopā ar papildpakalpojumu Paziņojums par izsniegšanu.

Reģistrētajiem sūtījumiem maksa par papildpakalpojumu iekļauta kopējā summā.

 

Pēcmaksas pasta sūtījums

Adresāts saņem sūtījumu tikai pēc tam, kad samaksājis jūsu norādīto pēcmaksas summu. Šīs summas apmērs nedrīkst pārsniegt apdrošinājuma summu.

Noformējiet, aizpildot veidlapu.

Iekšzemes apdrošinātiem pasta sūtījumiem:

 • pārveduma orderis PNS-041 - pēcmaksas summas saņemšanai ar pasta pārvedumu
 • iemaksas orderis PNS-020 (iemaksai citas personas PNS kontā) – pēcmaksas summas ieskaitīšanai pasta norēķinu sistēmas (PNS) norēķinu kontā
 • pārveduma orderis PNS-040 (iemaksai skaidrā naudā uz kredītiestādi) – pēcmaksas summas pārskaitīšanai uz norēķinu kontu kredītiestādē

Starptautiskiem apdrošinātiem pasta sūtījumiem:

 • CN29ter (Starptautiskais pēcmaksas kupons)
 • CN28bis (COD Pēcmaksa)

Starptautiskiem sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta administrācija. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

 

Piegāde samaksāta

Nosūtot iekšzemes pasta paku, jūs varat samaksāt par sūtījuma piegādi tieši uz norādīto adresi.

Ja papildpakalpojums nav noformēts, sūtījumu uz adresi varam piegādāt pēc adresāta pieprasījuma.

Saņemot aicinājumu ierasties pasta nodaļā pēc sūtījuma, zvaniet uz aicinājumā norādīto tālruņa numuru un piesakiet piegādes papildpakalpojumu. Samaksa tiks iekasēta, izsniedzot sūtījumu.

Juridiskām personām sūtījumus piegādājam pēc vienošanās vai saskaņā ar noslēgto līgumu.

Piesakot papildpakalpojumu Reģistrēta pasta sūtījuma datu maiņa, mainiet sūtījuma piegādes adresi un saņemiet sūtījumu sev izdevīgākā vietā.

 

e-aicinājums

Jūs saņemat īsziņu un/vai e-pasta paziņojumu par pienākušo pasta sūtījumu.

Papildpakalpojumu sniedzam bez maksas.

Piesakiet e-aicinājumu:

 • nosūtot iekšzemes pasta pakas
 • nosūtot iekšzemes ierakstītus un apdrošinātus pasta sūtījumus, kas adresēti izsniegšanai uz pieprasījumu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā
 • veicot pasūtījumus no katalogiem Otto un Bon Prix

Nosūtot iekšzemes pasta sūtījumu, pasta darbiniekam norādiet adresāta mobilā tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi.

Veicot pasūtījumu no kataloga, pasta darbiniekam norādiet savu mobilā tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt informāciju par piegādāto sūtījumu.

Piesakiet papildpakalpojumu, veicot pasūtījumu no interneta kataloga, drukas formāta kataloga vai zvanot uz kataloga tālruņu numuriem.

Jūs saņemat īsziņu un/vai e-pasta paziņojumu par pienākušo pasta sūtījumu, pasta nodaļas adresi, kur saņemt sūtījumu, un norādi uzziņām.

Lai saņemtu sūtījumu, uzrādiet saņemto īsziņu, nosauciet sūtījuma numuru un savus personas datus vai iesniedziet no e-pasta izdrukātu paziņojumu.

Visos gadījumos jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Lielizmēra

Jums ir iespēja nosūtīt nestandarta formas un izmēra pasta pakas:

 • iekšzemes pasta pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 450 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 200 cm
 • starptautiskām pasta pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 300 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 150 cm.

Svara ierobežojumi tādi paši kā standarta pasta pakām. Varat izmantot arī papildpakalpojumu Plīstošs.

Uz sūtījuma izvietojam norādi Lielizmēra / Encombrant.

Starptautiskiem sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta administrācija. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

 

Plīstošs

Jūs varat nosūtīt pasta pakas, kuru saturs ir viegli plīstošs un piegādes laikā nepieciešama īpaša uzmanība.

Iesaiņojiet paku atbilstoši tās svaram, formai un saturam, lai nodrošinātu tās saglabāšanu transportēšanas laikā. Pretējā gadījumā varam atteikt sūtījuma pieņemšanu.

Svara un izmēra ierobežojumi ir tādi paši kā standarta pasta pakām. Varat izmantot arī papildpakalpojumu Lielizmēra.

Uz sūtījuma izvietojam norādi Plīstošs / Colis Fragile.

Starptautiskiem sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta administrācija. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Piedāvājam ērti un ātri noslēgt līgumu par pasta pakalpojumiem, kas sniedz vairākas priekšrocības:

 • Ērtu maksāšanu, norēķinoties mēneša beigās pēc fakta uz rēķina pamata 
 • Ietaupīt laiku, izmantojot attālināti pasta pakalpojumus
 • Nestandarta risinājumus pasta pakalpojumu izmantošanā
 • Ātru apkalpošanu, izmantojot Servisa pakalpojumu
 • Individuālu pieeju, nodrošinot klientu ar  personīgo konsultantu

Ja jums ir intrese kļūt par korporatīvo klientu, lūdzu, zvaniet pa tālruni 67008002, rakstiet uz uznemumiem@pasts.lv vai aizpildiet pieteikuma formu www.manspasts.lv.

 

Aprēķiniet maksu par pakas nosūtīšanu, izmantojot tarifu kalkulatoru.

Pakalpojuma tarifi pieejami šeit.