Tarifi

“A” klases iekšzemes pasta sūtījumi

Vienkāršas vēstules

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)
kopā ar (PVN 22%)

1.1.1.1.

Līdz 20 g

0,40

0,40

1.1.1.2.

No 20 līdz 50 g

0,43

0,43

1.1.1.3.

No 50 līdz 100 g

0,48

0,59

1.1.1.4.

No 100 līdz 250 g

0,60

0,73

1.1.1.5.

No 250 līdz 500 g

0,77

0,94

1.1.1.6.

No 500 līdz 1000 g

1,20

1,46

1.1.1.7.

No 1000 līdz 2000 g

1,53

1,87

Ierakstītas vēstules

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)
kopā ar (PVN 22%)

1.1.2.1.

Līdz 20 g

1,00

1,00

1.1.2.2.

No 20 līdz 50 g

1,05

1,05

1.1.2.3.

No 50 līdz 100 g

1,10

1,34

1.1.2.4.

No 100 līdz 250 g

1,11

1,35

1.1.2.5.

No 250 līdz 500 g

1,27

1,55

1.1.2.6.

No 500 līdz 1000 g

1,56

1,90

1.1.2.7.

No 1000 līdz 2000 g

2,14

2,61

Apdrošinātas vēstules

Tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai aprēķinātu gala pakalpojuma maksu, tiek summēta maksa par svaru un maksa par apdrošināšanu. Ja sūtījuma svars ir 50 g un lielāks, kopējā summa papildus tiek aplikta ar PVN. Sūtījumi svarā līdz 50 g netiek aplikti ar PVN.

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

1.1.3.1.

Līdz 20 g

1,60 + *

1.1.3.2.

No 20 līdz 50 g

1,70 + *

1.1.3.3.

No 50 līdz 100 g

1,75 + *

1.1.3.4.

No 100 līdz 250 g

1,85 + *

1.1.3.5.

No 250 līdz 500 g

2,05 + *

1.1.3.6.

No 500 līdz 1000 g

2,25 + *

1.1.3.7.

No 1000 līdz 2000 g

2,75 + *

Norādījumi: Par apdrošinātām vēstulēm maksā skaidrā naudā vai izmantojot bezskaidras naudas norēķinu. Ja apdrošināta vēstule ievietota aploksnē ar pastmarku, pastmarkas vērtību pārsūtīšanas maksā neieskaita.

* Papildus maksai par svaru iekasē maksu par apdrošināšanu, par katru pilnu vai nepilnu apdrošināšanas summas latu Ls 0,02, bet ne mazāk kā Ls 0,10. Maksimālā apdrošināšanas summa nedrīkst pārsniegt Ls 500 (pieci simti lati).

Visu veidu pasta sūtījumiem svarā virs 50 gramiem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

“B” klases iekšzemes pasta sūtījumi

Vienkāršas pastkartes

Nr. p.k

Sūtījuma veids

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)

2.1.1.1.

Vienkāršas pastkartes

0,33

0,33

Ierakstītas pastkartes

Nr. p.k.

Sūtījuma veids

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)

2.1.3.1.

Ierakstītas pastkartes

0,95

0,95

Vienkāršas vēstules

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)
kopā ar (PVN 22%)

2.1.4.1.

Līdz 20 g

0,35

0,35

2.1.4.2.

No 20 līdz 50 g

0,38

0,38

2.1.4.3.

No 50 līdz 100 g

0,40

0,49

2.1.4.4.

No 100 līdz 250 g

0,55

0,67

2.1.4.5.

No 250 līdz 500 g

0,73

0,89

2.1.4.6.

No 500 līdz 1000 g

1,17

1,43

2.1.4.7.

No 1000 līdz 2000 g

1,50

1,83

2.1.4.8

Piemaksas sūtījumi – iekasē nesamaksāto (iztrūkstošo) pārsūtīšanas maksas daļu un Ls 0,25 par katru sūtījumu*.

* Tarifs piemērojams tikai iekšzemes pasta sūtījumiem

Ierakstītas vēstules

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)
kopā ar (PVN 22%)

2.1.6.1.

Līdz 20 g

0,98

0,98

2.1.6.2.

No 20 līdz 50 g

0,99

0,99

2.1.6.3.

No 50 līdz 100 g

1,01

1,23

2.1.6.4.

No 100 līdz 250 g

1,09

1,33

2.1.6.5.

No 250 līdz 500 g

1,24

1,51

2.1.6.6.

No 500 līdz 1000 g

1,54

1,88

2.1.6.7.

No 1000 līdz 2000 g

2,12

2,59

Visu veidu pasta sūtījumiem svarā virs 50 gramiem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Apdrošinātas vēstules

Tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai aprēķinātu gala pakalpojuma maksu, tiek summēta maksa par svaru un maksa par apdrošināšanu. Ja sūtījuma svars ir 50 g un lielāks, kopējā summa papildus tiek aplikta ar PVN. Sūtījumi svarā līdz 50 g netiek aplikti ar PVN.

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

2.1.7.1.

Līdz 20 g

1,55 + *

2.1.7.2.

No 20 līdz 50 g

1,65 + *

2.1.7.3.

No 50 līdz 100 g

1,70 + *

2.1.7.4.

No 100 līdz 250 g

1,80 + *

2.1.7.5.

No 250 līdz 500 g

2,00 + *

2.1.7.6.

No 500 līdz 1000 g

2,20 + *

2.1.7.7.

No 1000 līdz 2000 g

2,70 + *

Norādījumi: Par apdrošinātām vēstulēm maksā skaidrā naudā vai izmantojot bezskaidras naudas norēķinu. Ja apdrošināta vēstule ievietota aploksnē ar pastmarku, pastmarkas vērtību pārsūtīšanas maksā neieskaita.

* Papildus maksai par svaru iekasē maksu par apdrošināšanu, par katru pilnu vai nepilnu apdrošināšanas summas latu Ls 0,02, bet ne mazāk kā Ls 0,10. Maksimālā apdrošināšanas summa nedrīkst pārsniegt Ls 100 (viens simts latu).

Vienkāršas bandroles

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)
kopā ar (PVN 22%)

2.1.8.1.

Līdz 20 g

0,40

0,40

2.1.8.2.

No 20 līdz 50 g

0,42

0,42

2.1.8.3.

No 50 līdz 100 g

0,45

0,55

2.1.8.4.

No 100 līdz 250 g

0,57

0,70

2.1.8.5.

No 250 līdz 500 g

0,78

0,95

2.1.8.6.

No 500 līdz 1000 g

1,21

1,48

2.1.8.7.

No 1000 līdz 2000 g

1,63

1,99

2.1.8.8.

No 2000 līdz 3000 g

2,74

3,34

2.1.8.9.

No 3000 līdz 4000 g

3,34

4,07

2.1.8.10.

No 4000 līdz 5000 g

3,95

4,82

Ierakstītas bandroles

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)
kopā ar (PVN 22%)

2.1.10.1.

Līdz 20 g

0,99

0,99

2.1.10.2.

No 20 līdz 50 g

1,01

1,01

2.1.10.3.

No 50 līdz 100 g

1,03

1,26

2.1.10.4.

No 100 līdz 250 g

1,12

1,37

2.1.10.5.

No 250 līdz 500 g

1,27

1,55

2.1.10.6.

No 500 līdz 1000 g

1,57

1,92

2.1.10.7.

No 1000 līdz 2000 g

2,14

2,61

2.1.10.8.

No 2000 līdz 3000 g

3,10

3,78

2.1.10.9.

No 3000 līdz 4000 g

3,75

4,58

2.1.10.10.

No 4000 līdz 5000 g

4,50

5,49

Visu veidu pasta sūtījumiem svarā virs 50 gramiem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Ierakstītas sīkpakas

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)
kopā ar (PVN 22%)

2.1.11.1.

Līdz 50 g

1,73

1,73

2.1.11.2.

No 50 līdz 100 g

1,74

2,12

2.1.11.3.

No 100 līdz 250 g

1,78

2,17

2.1.11.4.

No 250 līdz 500 g

1,87

2,28

2.1.11.5.

No 500 līdz 1000 g

2,03

2,48

2.1.11.6.

No 1000 līdz 2000 g

2,31

2,82

Apdrošinātas sīkpakas

Tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai aprēķinātu gala pakalpojuma maksu, tiek summēta maksa par svaru un maksa par apdrošināšanu. Ja sūtījuma svars ir 50 g un lielāks, kopējā summa papildus tiek aplikta ar PVN. Sūtījumi svarā līdz 50 g netiek aplikti ar PVN.

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

2.1.12.1.

Līdz 50 g

2,45 + *

2.1.12.2.

No 50 līdz 100 g

2,50 + *

2.1.12.3.

No 100 līdz 250 g

2,56 + *

2.1.12.4.

No 250 līdz 500 g

2,65 + *

2.1.12.5.

No 500 līdz 1000 g

2,74 + *

2.1.12.6.

No 1000 līdz 2000 g

2,92 + *

* Papildus maksai par svaru iekasē maksu par apdrošināšanu, par katru pilnu vai nepilnu apdrošināšanas summas latu Ls 0.02, bet ne mazāk kā Ls 0.10. Maksimālā apdrošināšanas summa nedrīkst pārsniegt Ls 100 (viens simts latu).

Tiešā pasta sūtījumi (juridiskām personām ar līgumu)

Tiešā pasta tarifs tiek piemērots sūtījumiem, kuri sastāv tikai no reklāmas, tirdzniecības vai publicitātes materiāla un satur identisku ziņojumu, izņemot adresāta vārdu, adresi, identifikācijas numuru un citas modifikācijas, kas nemaina ziņojuma būtību, kuriem sūtītājs patstāvīgi veic sūtījumu savākšanu, sākotnējo šķirošanu (pa pasta indeksiem) un nodod vismaz 500 gab. vienā reizē, iepriekš noslēdzot līgumu ar VAS Latvijas Pasts.

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 22%)

2.1.13.1.

Līdz 20 g

0,16

0,16

2.1.13.2.

No 20 g līdz 50 g

0,19

0,19

2.1.13.3.

No 50 līdz 100 g

0,23

0,28

2.1.13.4.

No 100 līdz 250 g

0,28

0,34

2.1.13.5.

No 250 līdz 500 g

0,38

0,46

2.1.13.6.

No 500 līdz 1000 g

0,71

0,87

2.1.13.7.

No 1000 līdz 2000 g

1,10

1,34

Pasta paku sūtījumi

Pasta pakas

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)
kopā ar (PVN 22%)

2.2.1.1

Līdz 1 kg

2,10

2,56

2.2.1.2.

No 1 līdz 3 kg

2,49

3,04

2.2.1.3.

No 3 līdz 5 kg

2,88

3,51

2.2.1.4.

No 5 līdz 10 kg

4,03

4,92

2.2.1.5.

No 10 līdz 15 kg

5,96

7,27

2.2.1.6.

No 15 līdz 20 kg

7,89

9,63

Visu veidu pasta sūtījumiem svarā virs 50 gramiem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Apdrošinātas pasta pakas

Tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai aprēķinātu gala pakalpojuma maksu, tiek summēta maksa par svaru un maksa par apdrošināšanu, un kopējā summa papildus tiek aplikta ar PVN.

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Tarifs (Ls)

2.2.2.1.

Līdz 1 kg

2,10 +*

2.2.2.2.

No 1 līdz 3 kg

2,49 +*

2.2.2.3.

No 3 līdz 5 kg

2,88 +*

2.2.2.4.

No 5 līdz 10 kg

4,03 +*

2.2.2.5.

No 10 līdz 15 kg

5,96 +*

2.2.2.6.

No 15 līdz 20 kg

7,89 +*

* Papildus maksai par svaru iekasē maksu par apdrošināšanu, par katru pilnu vai nepilnu apdrošināšanas summas latu Ls 0.02, bet ne mazāk kā Ls 0.10. Maksimālā apdrošināšanas summa nedrīkst pārsniegt Ls 500 (pieci simti lati).

Pasta sūtījumi ar pēcmaksu

Apdrošinātus iekšzemes pasta sūtījumus (apdrošinātas vēstules, sīkpakas un pakas) var nosūtīt ar pēcmaksu. Pēcmaksas summu nosaka sūtītājs, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgā pasta sūtījuma apdrošinājuma summu. Pēcmaksas pasta sūtījumu pakalpojumu sniegšanas iestāde izsniedz adresātam tikai pēc tam, kad iekasēta pilna pēcmaksas summa.

Par apdrošinātām vēstulēm, sīkpakām un apdrošinātām pakām ar pēcmaksu iekasē papildmaksu kā par attiecīgās kategorijas naudas pārvedumu.

Pakalpojumu veids

Tarifs (Ls) kopā ar (PVN 22%)

Pēcmaksas summas aprēķināšana

0,25 (par katru sūtījumu)

2.3. Komerckorespondence ar apmaksātu atbildi

Komerckorespondence ar apmaksātu atbildi – tā ir reāla iespēja saņemt noteiktā laikā visas Jums adresētās aptaujas anketas ar klientu atbildēm.

Nr. p.k.

Pakalpojumu veids

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)
kopā ar (PVN 22%)

2.3.1.

Komerckorespondence ar apmaksātu atbildi:

2.3.1.1.

- Pastkarte

0,45

0,45

2.3.1.2

- Vēstule svarā līdz 20 g

0,65

0,65

2.3.1.3.

- Vēstule svarā no 20 g līdz 40 g

0,70

0,70

2.3.1.4

- Vēstule svarā no 40 g līdz 100 g

0,85

1,04

2.3.1.5.

- Vēstule svarā no 100 g līdz 250 g

1,02

1,24

2.3.1.6.

- Vēstule svarā no 250 g līdz 500 g

2,12

2,59

2.3.1.7.

- Vēstule svarā no 500 g līdz 1 kg

2,96

3,61

2.3.1.8.

- Vēstule svarā no 1 kg līdz 2 kg

4,66

5,69

PĀRROBEŽU PASTA SŪTĪJUMI

“A” klases pārrobežu pasta sūtījumi

Vienkāršas pastkartes

Nr. p.k.

Sūtījuma veids

Uz ES valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)

3.1.1.1.

Vienkāršas pastkartes

0,45

0,45

0,50

0,50

Ierakstītas pastkartes

Nr. p.k.

Sūtījuma veids

Uz ES valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls)

3.1.2.1.

Vienkāršas pastkartes

1,20

1,20

1,30

1,30

Vienkāršas vēstules

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Uz ES valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 0%)

3.1.3.1.

Līdz 20 g

0,55

0,55

0,60

0,60

3.1.3.2.

No 20 līdz 50 g

0,63

0,63

1,00

1,00

3.1.3.3.

No 50 līdz 100 g

0,91

1,11

1,10

1,10

3.1.3.4.

No 100 līdz 250 g

1,55

1,89

2,15

2,15

3.1.3.5.

No 250 līdz 500 g

2,95

3,60

4,15

4,15

3.1.3.6.

No 500 līdz 1000 g

4,55

5,55

7,35

7,35

3.1.3.7.

No 1000 līdz 2000 g

8,16

9,96

13,83

13,83

Norādījumi : Nepilnīgi apmaksāti izejošie pārrobežu pasta sūtījumi tiek nosūtīti atpakaļ sūtītājam bez pastmarku dzēšanas iekasējot maksu par katru sūtījumu (Ls 0.25).

Ierakstītas vēstules

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Uz Eiropas Savienības valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 0%)

3.1.4.1.

Līdz 20 g

1,20

1,20

1,50

1,50

3.1.4.2.

No 20 līdz 50 g

1,20

1,20

1,50

1,50

3.1.4.3.

No 50 līdz 100 g

1,25

1,53

1,70

1,70

3.1.4.4.

No 100 līdz 250 g

1,95

2,38

2,55

2,55

3.1.4.5.

No 250 līdz 500 g

3,35

4,09

4,55

4,55

3.1.4.6.

No 500 līdz 1000 g

4,30

5,25

7,75

7,75

3.1.4.7.

No 1000 līdz 2000 g

8,05

9,82

14,23

14,23

Visu veidu pasta sūtījumiem svarā virs 50 gramiem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Apdrošinātas vēstules

Tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai aprēķinātu gala pakalpojuma maksu, tiek summēta maksa par svaru un maksa par apdrošināšanu. Ja sūtījuma svars ir 50 g un lielāks, kopējā summa papildus tiek aplikta ar PVN (ES valstis – 22%; pārējās valstis – 0%). Sūtījumi svarā līdz 50 g netiek aplikti ar PVN.

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Uz ES valstīm)

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Tarifs (Ls)

3.1.5.1.

Līdz 20 g

1,70 +*

1,80 +*

3.1.5.2.

No 20 līdz 50 g

1,75 +*

1,90 +*

3.1.5.3.

No 50 līdz 100 g

1,80 +*

1,95 +*

3.1.5.4.

No 100 līdz 250 g

2,10 +*

2,55 +*

3.1.5.5.

No 250 līdz 500 g

3,35 +*

4,55 +*

3.1.5.6.

No 500 līdz 1000 g

4,95 +*

7,75 +*

3.1.5.7.

No 1000 līdz 2000 g

8,56 +*

14,23 +*

Norādījumi: Par apdrošinātām vēstulēm maksā skaidrā naudā vai izmantojot bezskaidras naudas norēķinu. Ja apdrošināta vēstule ievietota aploksnē ar pastmarku, pastmarkas vērtību pārsūtīšanas maksā neieskaita.

* Papildus maksai par svaru iekasē maksu par apdrošināšanu, par katru pilnu vai nepilnu apdrošināšanas summas latu Ls 0.02, bet ne mazāk kā Ls 0.10. Maksimālā apdrošināšanas summa nedrīkst pārsniegt attiecīgās valsts noteikto.

Vienkāršas bandroles

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Uz ES valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 0%)

3.1.6.1.

Līdz 20 g

0,60

0,60

0,90

0,90

3.1.6.2.

No 20 līdz 50 g

0,70

0,70

0,95

0,95

3.1.6.3.

No 50 līdz 100 g

0,89

1,09

0,95

0,95

3.1.6.4.

No 100 līdz 250 g

1,52

1,85

1,80

1,80

3.1.6.5.

No 250 līdz 500 g

2,95

3,60

4,15

4,15

3.1.6.6.

No 500 līdz 1000 g

4,52

5,51

7,33

7,33

3.1.6.7.

No 1000 līdz 2000 g

8,13

9,92

13,73

13,73

3.1.6.8.

No 2000 līdz 3000 g

10,65

12,99

20,24

20,24

3.1.6.9.

No 3000 līdz 4000 g

14,15

17,26

26,75

26,75

3.1.6.10.

No 4000 līdz 5000 g

17,65

21,53

33,26

33,26

Ierakstītas bandroles

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Uz ES valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 0%)

3.1.7.1.

Līdz 20 g

1,25

1,25

1,50

1,50

3.1.7.2.

No 20 līdz 50 g

1,25

1,25

1,50

1,50

3.1.7.3.

No 50 līdz 100 g

1,30

1,59

1,60

1,60

3.1.7.4.

No 100 līdz 250 g

2,00

2,44

2,30

2,30

3.1.7.5.

No 250 līdz 500 g

3,40

4,15

4,55

4,55

3.1.7.6.

No 500 līdz 1000 g

4,92

6,00

7,73

7,73

3.1.7.7.

No 1000 līdz 2000 g

8,53

10,41

14,13

14,13

3.1.7.8.

No 2000 līdz 3000 g

11,05

13,48

20,64

20,64

3.1.7.9.

No 3000 līdz 4000 g

14,55

17,75

27,15

27,15

3.1.7.10.

No 4000 līdz 5000 g

18,05

22,02

33,66

33,66

Visu veidu pasta sūtījumiem svarā virs 50 gramiem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Speciālie maisi “M”

Speciālie maisi “M” paredzēti iespieddarbu pārsūtīšanai, kas adresēti vienam adresātam.

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Igaunija un Lietuva

Uz ES valstīm

Citas Eiropas valstis

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakal-

pojuma

maksa (Ls)

kopā ar

(PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakal-

pojuma

maksa (Ls)

kopā ar

(PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakal-

pojuma

maksa (Ls)

kopā ar

(PVN 0%)

Tarifs (Ls)

Pakal-

pojuma

maksa (Ls)

kopā ar

(PVN 0%)

3.1.8.1.

Līdz 5 kg

3,00

3,66

7,00

8,54

7,00

7,00

11,00

11,00

3.1.8.2.

Par katru nākamo pilnu vai nepilnu kilogramu

0,55

0,67

1,50

1,83

1,50

1,50

2,30

2,30

3.1.8.3.

Maksa par ierakstīšanu

0,30

0,37

0,30

0,37

0,30

0,30

0,30

0,30

NORĀDĪJUMI : Maksimālais svars 30 kg

Sīkpakas

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Uz ES valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 0%)

3.1.9.1.

Līdz 50 g

1,30

1,30

1,40

1,40

3.1.9.2.

No 50 līdz 100 g

1,40

1,71

1,50

1,50

3.1.9.3.

No 100 līdz 250 g

1,80

2,20

2,60

2,60

3.1.9.4.

No 250 līdz 500 g

3,20

3,90

4,60

4,60

3.1.9.5.

No 500 līdz 1000 g

4,49

5,48

7,70

7,70

3.1.9.6.

No 1000 līdz 2000 g

8,11

9,89

14,30

14,30

“B” klases pārrobežu pasta sūtījumi

Vienkāršas vēstules

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Uz ES valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 0%)

3.2.1.1.

Līdz 20 g

0,50

0,50

0,55

0,55

3.2.1.2.

No 20 līdz 50 g

0,60

0,60

0,90

0,90

3.2.1.3.

No 50 līdz 100 g

0,89

1,09

1,05

1,05

3.2.1.4.

No 100 līdz 250 g

1,51

1,84

2,10

2,10

3.2.1.5.

No 250 līdz 500 g

2,49

3,04

4,10

4,10

3.2.1.6.

No 500 līdz 1000 g

4,52

5,51

7,30

7,30

3.2.1.7.

No 1000 līdz 2000 g

8,13

9,92

13,80

13,80

NORĀDĪJUMI : Nepilnīgi apmaksāti izejošie pārrobežu pasta sūtījumi tiek nosūtīti atpakaļ sūtītājam bez pastmarku dzēšanas iekasējot maksu par katru sūtījumu (Ls 0.25).

Visu veidu pasta sūtījumiem svarā virs 50 gramiem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Vienkāršas bandroles

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Uz ES valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 0%)

3.2.2.1.

Līdz 20 g

0,55

0,55

0,85

0,85

3.2.2.2.

No 20 līdz 50 g

0,65

0,65

0,90

0,90

3.2.2.3.

No 50 līdz 100 g

0,86

1,05

0,95

0,95

3.2.2.4.

No 100 līdz 250 g

1,50

1,83

1,80

1,80

3.2.2.5.

No 250 līdz 500 g

2,90

3,54

4,10

4,10

3.2.2.6.

No 500 līdz 1000 g

4,52

5,51

7,30

7,30

3.2.2.7.

No 1000 līdz 2000 g

8,10

9,88

13,65

13,65

3.2.2.8.

No 2000 līdz 3000 g

10,62

12,96

20,20

20,20

3.2.2.9.

No 3000 līdz 4000 g

14,10

17,20

26,60

26,60

3.2.2.10.

No 4000 līdz 5000 g

17,61

21,48

33,20

33,20

Ierakstītas bandroles

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Uz ES valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 0 %)

3.2.3.1.

Līdz 20 g

1,20

1,20

1,45

1,45

3.2.3.2.

No 20 līdz 50 g

1,20

1,20

1,45

1,45

3.2.3.3.

No 50 līdz 100 g

1,26

1,54

1,55

1,55

3.2.3.4.

No 100 līdz 250 g

1,95

2,38

2,25

2,25

3.2.3.5.

No 250 līdz 500 g

3,35

4,09

4,50

4,50

3.2.3.6.

No 500 līdz 1000 g

4,90

5,98

7,55

7,55

3.2.3.7.

No 1000 līdz 2000 g

8,50

10,37

14,05

14,05

3.2.3.8.

No 2000 līdz 3000 g

11,02

13,44

20,60

20,60

3.2.3.9.

No 3000 līdz 4000 g

14,50

17,69

27,00

27,00

3.2.3.10.

No 4000 līdz 5000 g

18,01

21,97

33,60

33,60

Sīkpakas

Nr. p.k.

Sūtījuma svars

Uz ES valstīm

Uz pārējām valstīm

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 22%)

Tarifs (Ls)

Pakalpojuma maksa (Ls) kopā ar (PVN 0 %)

3.2.4.1.

Līdz 50 g

1,25

1,25

1,35

1,35

3.2.4.2.

No 50 līdz 100 g

1,35

1,65

1,45

1,45

3.2.4.3.

No 100 līdz 250 g

1,76

2,15

2,55

2,55

3.2.4.4.

No 250 līdz 500 g

3,15

3,84

4,55

4,55

3.2.4.5.

No 500 līdz 1000 g

4,45

5,43

7,60

7,60

3.2.4.6.

No 1000 līdz 2000 g

7,95

9,70

14,10

14,10

Visu veidu pasta sūtījumiem svarā virs 50 gramiem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Pārējie pasta pakalpojumi

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Tarifs (Ls)
kopā ar (PVN 22%)

4.2.1

Paziņojums par izsniegšanu

1,24*

4.2.2

Reģistrēta pārrobežu pasta sūtījuma izsniegšana tikai personīgi adresātam

0,67

4.2.3.

Pārrobežu pasta sūtījuma piegāde ar ziņnesi (pakām, eksprespakām)

3,72

4.2.4.

Iesniegums sakarā ar reģistrēta pasta sūtījuma meklēšanu, adreses maiņu, atpakaļnosūtīšanu un glabāšanu (vienam konkrētam sūtījumam)

1,24

4.2.5.

Iesniegums par korespondences pāradresēšanu

4.2.5.1.

no iedzīvotājiem (mēnesī)

2,48

4.2.5.2.

no iestādēm (mēnesī)

9,92

4.2.6.

Satura saraksta apstiprināšana

3,72

4.2.7.

Paku un sīkpaku glabāšana pasta nodaļā virs 10 diennaktīm, par katru diennakti.

0,21 **

4.2.8.

Paku, sīkpaku (ierakstītu un apdrošinātu), apdrošinātu vēstuļu piegāde

3,72

4.3.

Vēstuļu korespondences noformēšana (marķēšana vai pastmarkas uzlīmēšana – par katru sūtījumu)

0,04

* Ar paziņojumu par izsniegšanu pieņem tikai reģistrētos pasta sūtījumus. Par pakalpojumu jāuzlīmē pastmarkas uz ierakstītām vēstulēm un bandrolēm. Pārējiem reģistrētiem pasta sūtījumiem izsniegšanas paziņojuma maksa iekļaujama kopējā pārsūtījuma maksā.

** Glabāšanas dienu skaitā netiek ieskaitītas pasta nodaļas brīvdienas un svētku dienas. Uz pieprasījumu adresēto sūtījumu glabāšana tiek apmaksāta vispārējā kārtība. Glabāšanas maksas summa nav ierobežota.

Visu veidu pasta sūtījumiem svarā virs 50 gramiem piemērojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).