MEKLĒT PASTA INDEKSU

Pasta indekss ir svarīgākā adreses sastāvdaļa, kas nav atkarīga no tā, kura pasta nodaļa veic piegādi konkrētajai adresei. Pareiza indeksa izmantošana ir viens no kvalitatīvu pasta pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem. Meklējot pasta indeksu, izmantojiet kādu no piedāvātajiem meklēšanas veidiem:

Meklēt pasta indeksu pēc adreses
nodrošina pasta indeksa meklēšanu, ja Jums ir zināma konkrēta adrese, rezultātā papildus iegūsiet arī precīzu adreses pierakstu un iespēju izdrukāt adreses vizītkarti.

Meklēt pasta indeksu pēc teritorijas
nodrošina pasta indeksa meklēšanu plašākai teritorijai, ievadot novadu, pilsētu vai pagastu.

Meklēt pasta indeksu pasta indeksu grāmatā
pieejami visi Latvijas Republikas indeksi sadalīti pa pilsētām un novadiem.