14.01.2010

Latvijas Pastsjau iepriekš norādījis, ka pakāpeniski tiks optimizēta 99 pasta nodaļu darbība. Šādu lēmumu Latvijas Pasts pieņēmis, izvērtējot nepieciešamību samazināt uzņēmuma izmaksas un vadoties pēc LR Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumu Nr.445 Pasta noteikumi prasībām par pasta nodaļu izvietojumu, skaitu un pasta pakalpojumu kvalitātes rādītājiem. Šo lēmumu ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Pērn, laikā no septembra līdz novembrim, Latvijas Pasts apvienoja 60 pasta nodaļas visā Latvijā gan pilsētās, gan lauku teritorijās. Šobrīd pasta nodaļu darbības optimizācija galvenokārt plānota lielajās pilsētās - līdz 20.janvārim tiks optimizēta darbība Rīgas 18.pasta nodaļā, Rīgas 3.pasta nodaļā, Rīgas 26.pasta nodaļā, Rīgas 73.pasta nodaļā, Jelgavas 4.pasta nodaļā, Jēkabpils 2.pasta nodaļā un Daugavpils 22.pasta nodaļā, kā arī šādās lauku teritoriju pasta nodaļās: Sakstagala pasta nodaļā, Cekules pasta nodaļā, Zaķumuižas pasta nodaļā, Bodnieku pasta nodaļā un Umpārtes pasta nodaļā.

Optimizācijas ietvaros klientu apkalpošanas funkcijas tiek nodotas citām pasta nodaļām. Līdz ar to iedzīvotājiem pasta pakalpojumi dzīvesvietā (abonētās preses, korespondences, pensiju piegāde) būs pieejami tāpat kā līdz šim, bet pasta nodaļā pieejamos pakalpojumus turpmāk sniegs cita tuvumā esošā pasta nodaļa.

Atgādinām, ka klienti arī pie sava pastnieka var saņemt šādus pasta pakalpojumus: pensiju izmaksu, pārvedumu izmaksu, komunālo pakalpojumu apmaksu, pasta nodaļā pieejamo komercpreču, laikrakstu un žurnālu iegādi mazumtirdzniecībā, pasta vērtszīmju un aplokšņu iegādi un preses izdevumu abonēšanu. Pastniekam var nodot nosūtīšanai arī vienkāršu vēstuli vai pastkarti. Par konkrētā pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzam klientus interesēties tuvākajā pasta nodaļā.

Lēmums par katras konkrētās pasta nodaļas pievienošanu citai nodaļai tika pieņemts, rūpīgi izvērtējot pasta nodaļu rentabilitāti, klientu plūsmu un ģeogrāfisko izvietojumu administratīvajā teritorijā. Par atlikušo 27 pasta nodaļu apvienošanu tiks lemts, ņemot vērā turpmāko ekonomikas attīstību valstī, kā arī analizējot nodaļu darbības rādītājus.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445, katrā pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā iedzīvotāju blīvums pārsniedz 500 iedzīvotāju uz kvadrātkilometru, jābūt vismaz vienai vispārēja tipa pasta nodaļai uz 20 000 iedzīvotājiem, un šo noteikumu normu Latvijas Pasts ievēro.

Vēlamies arī uzvērt, ka, optimizējot pasta nodaļu darbību, klientu adresēm pasta indeksi netiek mainīti - klientiem savā adresē arī turpmāk jānorāda tas pats pasta indekss, kāds lietots pirms attiecīgās pasta nodaļas pievienošanas citai pasta nodaļai.

Pasta nodaļu optimizācijas plānu un termiņus iespējams skatīt šeit.

 

 

Papildu informācija:

Agija Tērauda,

VAS Latvijas Pasts

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.:  + 371 67608504 

e-pasts: agija.terauda@pasts.lv

www.pasts.lv