04.03.2010

LP ir informējis SIA Mono, ka gadījumā, ja tā neparakstīs akciju iegādes līgumu, par pušu darījuma aktu tiks uzskatīts Sadarbības līgums un maksājumu apliecinošs dokuments par akciju iegādi. SIA Mono pret to iebildumus nav izteikusi.

LP iepriekš prognozēja šādu SIA Mono reakciju. Tāpat LP uzskata, ka akciju iegādes līguma neparakstīšana no SIA Mono puses nevar būt par pamatu pienākumu neizpildei no LP puses.

LP no savas puses Sadarbības līguma nosacījumus ir izpildījis korekti un turpina savu darbību bez izmaiņām. Sadarbības līgums paredzēja LP pienākumu divu mēnešu laikā pēc Sadarbības līguma izbeigšanas dienas atpirkt SIA Mono piederošās AS Latvijas Pasta nodaļu tīkls (LPNT) akcijas par to nominālvērtību. LP veica pārskaitījumu Ls 24000 uz SIA Mono kontu bankā, līdz ar to izpildot visus Sadarbības līguma nosacījumus.

LP uzskata, ka visas SIA Mono darbības liecina par izvairīšanos no Sadarbības līgumā noteikto, ar akciju pārdošanu saistīto, darbību veikšanas.

Vēlamies uzsvērt, ka LP rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem. LP turpinās izpildīt 2009.gada 22.decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu (protokols Nr.89, 216.§) un apsvērs iespēju vērsties tiesā.

Par VAS Latvijas Pasts

Latvijas Pastsnodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta nodaļas. Latvijas Pasta pamatfunkcijas ir pasta un filatēlijas, pārvadājumu un eksprespasta, finanšu, preses abonēšanas un mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšana. Latvijas Pastam pieder trīs meitas uzņēmumi - SIA Mailmaster, AS IT Latvija un AS Latvijas Pasta nodaļu tīkls. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kas nodarbina ap 5000 darbinieku.

Lai uzzinātu vairāk par VAS Latvijas Pasts, lūdzu, apmeklējiet mājas lapuwww.pasts.lv.

Papildu informācija:

Agija Tērauda,

VAS Latvijas Pasts

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: + 371 67608504

e-pasts:agija.terauda@pasts.lv

www.pasts.lv