27.04.2010

Tiesību akts Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja adreses norādāmas uz pasta sūtījuma atbalstīts Ministru kabineta sēdē otrdien, 27. aprīlī.

Minētos noteikumus bija nepieciešams izstrādāt, jo iepriekšējie nesniedza skaidru priekšstatu par adreses norādīšanu uz pasta sūtījumiem. Turklāt līdzšinējais regulējums - Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 445 Pasta noteikumi - savu spēku zaudēja šā gada 1.februārī, tāpēc bija nepieciešama jauna kārtība.

Jaunajā regulējumā noteiktas adreses rakstīšanas zonas. Adresāta adrese būs jānorāda aploksnes vidū vai aploksnes labajā apakšējā stūrī. Sūtītāja adrese - aploksnes kreisajā augšējā stūrī vai arī aploksnes otrajā pusē. Noteikumos paredzēti nosacījumi izņēmumiem gadījumos, kad lieto aploksnes ar caurspīdīgu ielaidumu.

Aprakstīta arī adreses elementu pieraksta secība uz iekšzemes un pārrobežu pasta sūtījumiem.

Normatīvajā aktā noteiktas arī citas prasības attiecībā uz adreses norādīšanu uz pasta sūtījumiem. Ar visu noteikuma projekta tekstu un tā pielikumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Papildu informācija:

Ilze Eida
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Satiksmes ministrija
Tālrunis: 67028261
E-pasts:ilze.eida@sam.gov.lv