09.03.2010

Minētie Ministru kabineta noteikumi otrdien, 9. martā, apstiprināti valdības sēdē.

Ja persona iesniegs sūdzību atlīdzības saņemšanai par pasta sūtījumu nozaudēšanu vai bojāšanu, pasta komersants veiks pārbaudi un mēneša laikā pieņems lēmumu par atlīdzības piešķiršanu vai motivētu atteikumu to darīt.

Saskaņā ar Pasta likuma 44. pantu pasta komersants pamatotas sūdzības gadījumā ir materiāli atbildīgs par ierakstītu un apdrošinātu pasta sūtījumu nozaudēšanu; ierakstītu un apdrošinātu pasta sūtījumu satura bojājumu vai iztrūkumu; pasta pakas atpakaļsūtīšanu bez paziņojuma par tās neizsniegšanas iemeslu; neapdrošināto pasta paku nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu.

Par nozaudētu ierakstītu vēstuļu sūtījumu, neatkarīgi no tā satura un svara, pasta komersants izmaksās atlīdzību 20 latu apmērā un iekasēto tarifa summu. Par nozaudētu apdrošinātu pasta sūtījumu komersants izmaksās atlīdzību pasta sūtījuma apdrošinājuma summas apmērā un iekasēto tarifa summu. Par nozaudētu neapdrošinātu pasta paku komersants izmaksās atlīdzību, kuras apmēru aprēķinās, summējot 30 latus par pasta paku un papildus 3 latus par katru kilogramu, un iekasēto tarifa summu.

Vairāk informācijas par citiem atlīdzības apmēriem sūtījumu nozaudēšanas vai bojājumu gadījumos varat izlasīt Ministru kabineta mājas lapā ievietotajā tiesību aktu projektā (http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40158210&mode=mk&date=2010-03-09).

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, jo iepriekšējais regulējums zaudējis spēku.

Papildu informācija:

Ilze Eida,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Satiksmes ministrija
Tālrunis: 67028261
E-pasts:
ilze.eida@sam.gov.lv