30.04.2010

Šā gada 27.aprīļa Ministru kabineta sēdē apstiprināti Noteikumi par kārtību, kādā adresāta un sūtītāja adreses norādāmas uz pasta sūtījuma.

Tie nosaka, ka adreses rakstīšanas kārtība neatšķiras no iepriekš ierastās. Adresāta adrese ir jānorāda aploksnes labajā apakšējā stūrī vai aploksnes centrā. Savukārt sūtītāja adrese - aploksnes kreisajā augšējā stūrī vai arī aploksnes otrajā pusē.

Rakstot adresi, precīzi jānorāda adresāta/sūtītāja vārds, uzvārds vai nosaukums, iela, mājas nosaukums vai numurs, dzīvokļa numurs, ciems, pagasts vai pilsēta, kā arī novads un pasta indekss.Pagasta nosaukums adresē nav jānorāda tikai tādā gadījumā, ja novads ir izveidots no viena pagasta (piemēram, Ādažu novads).

Tāpat noteikumi nosaka jaunu kārtību, kā jānoformē pasta sūtījumi, ja tos adresē uz abonenta kastīti vai uz pieprasījumu.

Adresējot sūtījumus uz abonenta kastīti, jānorāda atzīme A.k., abonenta kastītes numurs, pasta nodaļas nosaukums, apdzīvotas vietas nosaukums un pasta indekss. Adresāta vārdu, uzvārdu vai nosaukumu var nenorādīt.

Savukārt adresējot sūtījumus pasta nodaļai uz pieprasījumu, jānorāda atzīme uz pieprasījumu, adresāta vārds, uzvārds vai nosaukums, pasta nodaļas nosaukums, apdzīvotas vietas nosaukums un pasta indekss.

Normatīvajā aktā noteiktas arī citas prasības attiecībā uz adreses norādīšanu uz pasta sūtījumiem. Ar visu noteikuma projekta tekstu un tā pielikumiem var iepazīties Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv un Ministru kabinetamājas lapā www.mk.gov.lv.

Lai adreses uz sūtījumiem būtu pareizi norādītas un nerastos pārpratumi sūtījumu piegādē, aicinām klientus pārbaudīt savu adresi Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv sadaļāPārbaudīt adresi vai noskaidrot savu adresi, zvanot Latvijas Pasta informatīvajam dienestam pa tālruni 67008001 vai, jautājot tuvākajā pasta nodaļā.

Uzņēmuma mājas lapā klienti var izdrukāt arī precīzu savas adreses vizītkarti, ko ērti ievietot, piemēram, naudas makā, lai pareizais adreses pieraksts vienmēr būtu līdzi.

Par VAS Latvijas Pasts

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta nodaļas. Uzņēmuma pamatfunkcija ir pasta un filatēlijas, pārvadājumu un eksprespasta, finanšu, preses un mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšana. Latvijas Pastam pieder trīs meitas uzņēmumi - SIA Mailmaster, AS IT Latvija un AS Latvijas Pasta nodaļu tīkls. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kas nodarbina ap 5000 darbinieku.

 

Papildu informācija:

Agija Tērauda,

VAS Latvijas Pasts

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: + 371 67608504

Mob.: + 371 26463707

e-pasts: agija.terauda@pasts.lv

www.pasts.lv