14.05.2010

Likumdošanas nepilnības starpniecības pilotprojekta īstenošanas gaitā Latvijas Pasts atklājis, konsultējoties ar Valsts ieņēmumu dienestu. Šobrīd tiek iniciēti nepieciešamie grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība, lai sadarbības partneri spētu pildīt starpniecības funkciju un nodrošināt iedzīvotājiem pasta pakalpojumus, izmantojot Latvijas Pasta kases sistēmas.

Līdz šim starpniecības pilotprojekta attīstība ir noritējusi atbilstoši izstrādātajam Latvijas Pasta biznesa plānam, kas paredz pasta pakalpojumu starpnieku tīkla izveidi un darbības uzsākšanu līdz 2014.gadam. Starpniecības tīkla izveide ir viens no Latvijas Pasta izstrādātā biznesa plāna stratēģiskajiem uzdevumiem.

Uzsāktā starpniecības pilotprojektasagatavošanas un turpmākas realizēšanas darbiturpinās piecās, jau iepriekš nosauktās, starpniecības vietās - Bērstelē, Ģikšos, Audriņos, Īlē un Ukros. Pilotprojekta realizācijas gaitā noslēdzies pirmais etaps, kas iekļāva starpniecības vietu darbinieku apmācību, nepieciešamo tehnoloģiju uzstādīšanu un pasta pakalpojumu testēšanu. Darbinieku apmācība un starpniecības vietu pielāgošana pasta pakalpojumu nodrošināšanai noritēs arī turpmāk.

Latvijas Pasts paredzējis, ka piesaistītie sadarbības partneri iedzīvotājiem nodrošinās šādus pasta pakalpojumus: iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences, pasta paku pieņemšanu, pasta sūtījumu pavaddokumentu aizpildīšanas nodrošināšanu, pasta sūtījumu reģistrēšanu, izsniegšanu, pakalpojumu maksas iekasēšanu, preses abonēšanas pakalpojumu noformēšanu, pārtraukšanu un pāradresāciju, ar pasta pakalpojumiem saistīto preču mazumtirdzniecību. Savukārt Latvijas Pasts nemainīgi nodrošinās pasta un pensiju piegādi, kā arī finanšu pakalpojumu sniegšanu.

Citu Eiropas valstu pieredze liecina, ka starpnieku piesaiste pasta pakalpojumu nodrošināšanā ir efektīvs veids, kā uzlabot pasta operatora finanšu rādītājus. Savukārt starpniecības vietās tas ļauj paaugstināt klientu plūsmu, tādējādi palielinot arī pasta pakalpojumu pārdošanas apjomus, kā arī pietuvināt pasta pakalpojumus klientam un viņa dzīvesvietai. Piemēram, Īrijā un Kiprā starpniecībā nodotas vairāk nekā 90% no visām pasta pakalpojumu sniegšanas vietām. Arī citviet Eiropā šie rādītāji pārsniedz 50% atzīmi, Latvijā līdz 2014.gadam starpnieku tīklam plānots nodot 30% no visām pasta pakalpojumu sniegšanas vietām.

Par VAS Latvijas Pasts

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta nodaļas. Uzņēmuma pamatfunkcija ir pasta un filatēlijas, pārvadājumu un eksprespasta, finanšu, preses un mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšana. Latvijas Pastam pieder trīs meitas uzņēmumi - SIA Mailmaster, AS IT Latvija un AS Latvijas Pasta nodaļu tīkls. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kas nodarbina ap 5000 darbinieku.

 

Papildu informācija:

Agija Tērauda,

VAS Latvijas Pasts

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: + 371 67608504

e-pasts: agija.terauda@pasts.lv

www.pasts.lv