04.08.2010

Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātais tiesību akts regulē kārtību, kādā izgatavo, laiž apgrozībā un izņem no apgrozības Latvijas Republikas pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes. Noteikumos aprakstīta arī pasta komersanta rīcība ar pasta sūtījumiem, ja apmaksas zīmes ir nederīgas vai viltotas.

Noteikumi paredz, ka tiesības laist apgrozībā un izņemt no tās Latvijas Republikas pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes ir tikai komersantam, kuram noteikts pienākums Latvijas valsts teritorijā sniegt universālo pasta pakalpojumu, pildot visas no Pasaules Pasta savienības dokumentiem izrietošās saistības. Šobrīd šāds komersants ir VAS "Latvijas Pasts".

Kārtība nosaka, ka Latvijas Republikas pastmarkas izdod saskaņā ar Pastmarku emisijas komisijas apstiprinātu ikgadēju pastmarku izdošanas plānu. To izstrādā pamatojoties uz priekšlikumiem pastmarku tematikai, kurus varēs iesniegt ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms pastmarkas izlaišanas gada sākuma.

Tāpat noteikumos noteikts, kas jādara pasta komersantam, ja tam radušās aizdomas, ka uz pasta sūtījuma esošās pasta apmaksas zīmes ir nederīgas. Tādā gadījumā pasta komersants aptur šāda pasta sūtījuma nosūtīšanu adresātam un nodod to pasta apmaksas zīmju vērtēšanas komisijai.

SM izstrādātos MK noteikumus "Kārtība, kādā izgatavo, laiž apgrozībā un izņem no apgrozības Latvijas Republikas pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes un kādā pasta komersants rīkojas ar pasta sūtījumiem ar nederīgām vai viltotām pasta apmaksas zīmēm" valdība apstiprināja otrdien, 3. augustā.

Ar Ministru kabineta noteikumu pilnu tekstu var iepazīties valdības mājaslapā.

Papildu informācija:

Lāsma Sīle

Satiksmes ministrijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67028274

E-pasts: lasma.sile@sam.gov.lv