03.08.2010

Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Aivars Veiss uzsver: "Latvijas Pasta attīstība notiek līdzsvaroti un mērķtiecīgi atbilstoši izstrādātajam biznesa plānam. Mēs turpināsim attīstīt uzņēmuma pamatdarbības veidus, sevišķu uzmanību pievēršot sniedzamo pakalpojumu rentabilitātes un kvalitātes paaugstināšanai."

Auditētie 2009. gada finanšu rezultāti liecina, ka Latvijas Pasta neto apgrozījums pagājušā gadā sasniedza 44.19 milj. latu, kas ir par 2.93 milj. latiem vai 6.2% mazāks nekā 2008. gadā. Šāds samazinājums lielākoties ir saistīts ar universālo pasta pakalpojumu apjomu kritumiem. Latvijas Pasts 2009. gadā ir būtiski uzlabojis finanšu rezultātus salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Zaudējumi ir tikai 159,3 tūkst. latu, salīdzinājumā ar 2008. gadu, kad zaudējumi bija 3.5 milj. latu.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, salīdzinot ar 2008. gadu ir samazinājušās par LVL 6.86 milj., vai 14.1%. To pamatā nodrošināja veiktās strukturālās reformas un iekšējo procesu optimizācija.

2009. gadā Latvijas Pasts veicis organizatoriskas un strukturālas izmaiņas, realizējot visu izmaksu posteņu optimizāciju, pārskatot darba samaksas sistēmu. Gada otrajā pusē tika samazināts atalgojums ražošanas procesā iesaistītajiem darbiniekiem vidēji par 10-15%, bet administrācijas darbiniekiem - vidēji par 20-30%.

2009. gads iezīmējās ar attīstības stratēģijas maiņu. 2009. gada 22.decembrī Ministru kabinetā tika akceptēts biznesa plāns 2010.-2014.gadam, kurš paredz uzņēmuma attīstības un darbības optimizācijas modeli.

Satiksmes ministrs Kaspars Gerhards: "Šā brīža rezultāti pierāda, ka ir izdevies panākt pagriezienu Latvijas Pasta attīstībā, ir izdevies apturēt iepriekšējos gados izveidojošos kritumu. Rezultāti liecina par pozitīvām tendencēm pasta attīstībā. Zudušas šaubas, ka Latvijas Pasts nākotnē varētu atteikties no savām pozīcijām, drīzāk uzņēmums tās nostiprinās."

Par VAS Latvijas Pasts

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta nodaļas. Latvijas Pasta pamatfunkcijas ir pasta un filatēlijas, pārvadājumu un eksprespasta, finanšu, preses abonēšanas un mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšana. Latvijas Pastam pieder trīs meitas uzņēmumi - SIA Mailmaster, AS IT Latvija un AS Latvijas Pasta nodaļu tīkls. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kas nodarbina ap 5000 darbinieku.

Papildu informācija:

Agija Tērauda,

VAS Latvijas Pasts

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: + 371 67608504

e-pasts: agija.terauda@pasts.lv

www.pasts.lv