Izmaiņas tarifos

No 2021.gada 01.jūnija Latvijas Pasts maina tarifus kontu izrakstiem.
 

Pakalpojums Tarifs no 01.06.2021
Pasta norēķinu sistēmas konta izraksts vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi -  elektroniski uz Klienta norādīto e-pasta adresi  0,00
Pasta norēķinu sistēmas konta pārskats vienu reizi gadā par tiem pakalpojumiem piemēroto maksu, kuri ir saistīti ar maksājumu kontu – elektroniski uz Klienta norādīto e-pasta adresi 0,00

Regulārā konta izraksta izsniegšana
- elektroniski uz Klienta norādīto e-pasta adresi (par Klienta norādīto periodu), sākot ar otro izrakstu viena kalendārā mēneša ietvaros

0,15

 

No 2021. gada 11. janvāra Latvijas Pasts maina Finanšu pakalpojumu tarifus.

Tarifu izmaiņas attiecināmas uz pārskaitījumiem uz kredītiestādi skaidrā naudā, pārskaitījumiem uz kredītiestādi ārvalstīs (ārpus SEPA), kā arī tiek noteikts tarifs PMLP reģistra pārbaudei pilnvaras izmantošanas brīdī un maksājuma atsaukuma pieprasījumam. Informējam, ka no 2021.01.11 PNS kontu iespējams atvērt personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu.
 

Pakalpojums Tarifs (EUR) no 11.01.2021.
Pārskaitījums uz kredītiestādi ar iemaksu skaidrā naudā (privātpersonām) 2% no summa, min. 4,00
Pārskaitījums uz kredītiestādi ar iemaksu skaidrā naudā (juridiskām personām) 2% no summa, min. 10,00
Pārskaitījums uz kredītiestādi ārvalstīs (ārpus SEPA) no PNS konta 15,00
PMLP reģistra pārbaude pilnvaras izmantošanas brīdī 2,00
Maksājuma atsaukuma pieprasījums 10,00 + faktiskās izmaksas

No 11.01.2021 PNS kontu var atvērt fiziska persona no 16 gadu vecuma.