Breksits

Sakarā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības no 2021. gada 1. janvāra, lūdzam ņemt vērā izmaiņas, kas skars sūtījumu piegādi.

 

Pasta sūtījumus no Lielbritānijas pēc Brexit iespējams atmuitot divējādi: VID EDS sistēmā vai ar Latvijas Pasta muitas brokeri

Beidzoties Lielbritānijas izstāšanās pārejas periodam no Eiropas Savienības (ES), sākot ar 2021.gada 1.janvāri, ES ietvaros mainās pasta sūtījumu apmaiņas nosacījumi ar šo valsti. Tas nozīmē, ka, Latvijas iedzīvotājiem saņemot noteiktas vērtības sūtījumus no Lielbritānijas, tiem būs nepieciešama atmuitošana un nodokļu samaksa. Latvijas Pastā saņemto sūtījumu atmuitošana iespējama divos veidos: pašam saņēmējam veicot šo procesu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) EDS sistēmā vai izmantojot Latvijas Pasta muitas brokera pakalpojumus.

No 2019.gada 11.novembra trešo valstu pasta sūtījumu saņēmējiem maksājamos nodokļus vairs neaprēķina VID muitas darbinieki, bet klienti paši iesniedz muitas deklarāciju VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS). Atmuitošanu par maksu iespējams veikt arī ar Latvijas Pasta muitas brokera palīdzību. No 2021.gada 1.janvāra, beidzoties Brexit pārejas periodam, šāda kārtība būs spēkā arī attiecībā uz sūtījumiem no Lielbritānijas.

Informāciju par to, ka no Lielbritānijas saņemto sūtījumu ir nepieciešams atmuitot, klients saņems aicinājumā no Latvijas Pasta, kas tiks piegādāts kā mobilā īsziņa (ja klients uz sūtījuma norādījis precīzu saņēmēja mobilā tālruņa numuru) vai drukātas formas informācija pastkastītē. Aicinājumā būs norādīts, ka  Latvijas Pastā saņemts konkrētajam klientam adresēts atmuitojams sūtījums. Ja sūtījums nebūs atmuitojams, klientam tiks piegādāts aicinājums saņemt sūtījumu bez papildu informācijas par nepieciešamu atmuitošanu un bez specifiskiem muitas numuriem. 

Saņemot aicinājumu par atmuitojama sūtījuma saņemšanu, klients var izvēlēties pats veikt atmuitošanu vai izmantot Latvijas Pasta muitas brokera pakalpojumus.

Ja klients pats izvēlas atmuitot sūtījumu, ir jāpieslēdzas VID EDS, jāaizpilda un jāiesniedz vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem. Šajā gadījumā nodokļu apmaksa notiek, no EDS tieši pieslēdzoties portālam www.Latvija.lv.

Pirms deklarācijas aizpildīšanas klientam jānoskaidro atmuitošanai nepieciešamā informācija par saņemto sūtījumu:

1) pasta sūtījuma numurs, muitojama sūtījuma specifiskais PUD numurs, PUD kārtas numurs un sūtījuma svars jau būs norādīts Latvijas Pasta piegādātajā aicinājumā;

2) sūtījuma vērtība:

- ja prece iegādāta interneta veikalā, sūtījuma vērtība būs zināma no pirkuma dokumentiem;

- ja atsūtīta no draugiem vai radiem, tās vērtību iespējams uzzināt, sazinoties ar izsūtītāju, vai noskaidrojot informāciju Latvijas Pastā – visērtāk to izdarīt, sazinoties ar Klientu centru (tālrunis 67008001, 27008001, info@pasts.lv), kura speciālisti attēlā fiksēs konkrētā sūtījuma pavaddokumentus un nosūtīs saņēmējam.

Pēc deklarācijas aizpildīšanas un nodokļu nomaksas klients var doties uz Latvijas Pastu pēc sūtījuma.

Izvēloties Latvijas Pasta muitas brokera pakalpojumus, klientam sākotnēji nav jādodas uz pasta nodaļu: iespējams jau uzreiz uz e-pasta adresi pastabrokeris@pasts.lv nosūtīt ar sūtījumu saistītos dokumentus – pirkuma orderi, maksājuma uzdevumu, sūtījuma numuru, pilnvaru, ar ko Latvijas Pasts tiek pilnvarots veikt nepieciešamās muitas formalitātes – pilnvara pieejama te vai arī to klientam elektroniski nosūtīs brokeri. Arī sūtījuma vērtību dāvanas gadījumā noskaidros brokeri, bet nepieciešamības gadījumā sazināsies ar klientu informācijas papildināšanai vai precizēšanai.

Pēc atmuitošanas procedūru veikšanas Latvijas Pasta muitas brokeri uz klienta norādīto e-pasta adresi nosūtīs informāciju par atmuitošanas procesa beigām un kopējo klientam maksājamo nodokļu un pakalpojuma maksu. Klientam pēc šīs informācijas saņemšanas jādodas uz pasta nodaļu, kur jāuzrāda pilnvaras oriģināls, jāsamaksā nodokļi un pakalpojuma maksa un uzreiz var saņemt sūtījumu.

Latvijas Pasta muitas brokera pakalpojums viena sūtījuma atmuitošanai fiziskām personām maksā 4,00 eiro.

Atgādinām, ka ienākošajiem sūtījumiem no Lilebritānijas, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, stāsies spēkā tāda pati atmuitošanas kārtība, kāda tiek piemērota sūtījumiem no jebkuras citas valsts vai teritorijas ārpus ES. Sūtījumiem ar vērtību līdz 22 eiro netiks piemērots ne muitas nodoklis, ne PVN, un tātad atmuitošanas procedūras nebūs nepieciešamas. Komerciāliem sūtījumiem, piemēram, interneta veikalā iegādātām precēm, ar vērtību no 22,01 līdz 150 eiro tiks piemērots PVN, bet virs 150 eiro – gan PVN, gan muitas nodoklis.

Savukārt nekomerciāliem sūtījumiem – dāvanām vai precēm, ko viena fiziska persona sūta citai fiziskai personai – ar vērtību no 22,01 līdz 45 eiro ne muitas nodoklis, ne PVN netiks piemērots, bet uz sūtījumiem no 45,01 līdz 150 eiro un vairāk tiks attiecināts gan PVN, gan muitas nodoklis.

Analogas izmaiņas gaidāmas arī eksprespasta jeb EMS (Express Mail Service) sūtījumiem uz un no Lielbritānijas. Visos gadījumos, nosūtot jebkāda veida sūtījumus uz Lielbritāniju un citām valstīm vai teritorijām ārpus ES, atbilstoši Pasaules pasta savienības (Universal Postal Union) prasībām no 2021.gada 1.janvāra sūtītājam būs jānorāda maksimāli detalizēta informācija par sūtījuma saturu, saņēmēju, vērtību, svaru, izcelsmes valsti. Neprecīza vai nepilnīga informācija var paildzināt šāda sūtījuma piegādes laiku.

Detalizēta informācija par nodokļu piemērošanas nosacījumiem pasta sūtījumiem no Lielbritānijas un atmuitošanu pieejama Valsts ieņēmumu dienestā https://www.vid.gov.lv/lv/pasta-sutijumi;  tālrunis 67120000.

Lielbritānijas oficiālā izstāšanās no Eiropas Savienības sākās 2020.gada 31.janvārī ar pārejas periodu līdz gada beigām – 31.decembrim.

Atmuitojama sūtījuma saņemšanas iespējas SKATĪT ŠEIT.

Kas mainīsies pasta sūtījumu apmaiņā ar Lielbritāniju. Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem

Līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības līdz ar Jaunā gada pirmo dienu – 2021.gada 1. janvāri – mainīsies arī pasta sūtījumu apmaiņas nosacījumi ar šo valsti. Izzini aktuālākos jautājumus un atbildes par to, kādas pārmaiņas mūs sagaida.

1. Vai atmuitošana būs nepieciešama arī tiem pasūtījumiem, kas pasūtīti decembrī, bet pienāks janvārī?

Ja sūtījumi no Apvienotās Karalistes būs izsūtīti līdz 2020.gada 31.decembrim un tie būs paspējuši šķērsot ES robežu (jebkurā dalībvalstī), tie uzskatāmi par Savienības preču sūtījumiem. Šādi sūtījumi nebūs jāatmuito.

Savukārt, ja sūtījumi no Apvienotās Karalistes kā Savienības preču sūtījumi būs izsūtīti līdz 2020.gada 31.decembrim, bet ievesti Savienībā pēc minētā datuma, t.i., 2021.gada janvāra pirmajās dienās, uz tiem attieksies “pārejas perioda nosacījums” (atkarībā no pasta sūtījumu pārvietošanas veida). Piemēram, transporta dokuments (avio pavadzīme) kalpos par pierādījumu, ka sūtījums no Apvienotās Karalistes izsūtīts līdz 2020.gada 31.decembrim.

Gadījumā, ja sūtījums uz Latviju tiks nogādāts ar sauszemes tranportlīdzekli, kas nebūs paspējis Apvienotās Karalistes un ES robežu šķērsot līdz 31.decembra plkst.24:00, sūtījums būs jāmuito.

2. Jautājums par spēkā stāšanos 1. janvāri. Kuros no šiem gadījumiem tiks piemērota muitas procedūra? Sūtījums tiek izsūtīts no AK 28. decembrī (pasta zīmogs).

a) Sūtījums šķērso AK robežu vien 2021. gadā

Viss atkarīgs no izsūtīšanas datuma; ja tas ir 1.janvāris vai vēlāk – sūtījums jāmuito.

b) Sūtījums šķērso AK robežu pirms 2021. gada, bet gadumijā atrodas kaut kur starp ES un AK.

Ja ar vārdiem “kaut kur starp ES un AK” domāta robežas šķērsošana, braucot caur Eirotuneli, tad viss atkarīgs no tā, vai autotransports līdz 31.decembra pusnaktij būs paspējis iebraukt tunelī, lai šķērsotu ES robežu, iebraucot Francijā. Pirmā saskare ar muitu šajā gadījumā būs jau Francijā.

Ar citiem transporta līdzekļiem (aviotransportu, kuģi) uzsāktais ES iekšējais pārvadājums tiks pabeigts kā ES iekšējais pārvadājums.

c) Sūtījums nonāk tranzītā EU valstī pirms pirms 2021. gada, bet LV sasniedz 2021. gadā.

Nebūs jāmuito. Līdz 2020.gada 31.decembra plkst.24:00 starp Apvienoto Karalisti un ES vēl pastāv brīva preču kustība. Ja sūtījums no Apvienotās Karalistes ir ievests jebkurā no ES dalībvalstīm, tas arī līdz Latvijai tiks nogādāts bez muitas formalitātēm.

d) Sūtījums ienāk LV pirms 2021. gada, bet LV muitu sasniedz 2021. gadā

Nebūs jāmuito.

e) Sūtījums LV muitu sasniedz pirms 2021. gada, bet adresāts tam ieradas pakaļ tikai 2021. gadā.

Pirms 2021.gada sūtījumi no Apvienotās Karalistes nav pakļauti muitas kontrolei, principā nevar izveidoties šāda situācija. Nebūs jāmuito.

3. Vai šie nosacījumi attieksies uz visu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti?

Pieeja precēm/sūtījumiem no Ziemeļīrijas atšķiras, jo šajā teritorijā pēc 2021.gada 1.janvāra joprojām tiks piemērots Eiropas Savienības muitas regulējums un sūtījumi no Ziemeļīrijas jāapstrādā kā Savienības preču sūtījumi.

4. Kā VID zinās, kas ir manā paciņā un cik tas maksā?

Noformējot sūtījumu pastā un iesniedzot to pasta operatoram piegādāšanai adresātam, nosūtītājam ir jāaizpilda sūtījuma pavaddokuments, kurā cita starpā ir jānorāda gan sūtījumā esošās preces, gan to vērtība. 

Tādas pašas ziņas ir jānorāda, arī elektroniski noformējot muitas deklarāciju (to dara vai nu saņēmējs, vai viņa pilnvarotā persona, piemēram, Latvijas Pasts).  

5. Vai pareizi saprotu, ka , lai saņemtu savu paciņu, man nav jāiet uz VID, bet par papildu samaksu to izdarīs LP darbiniece?

 Uz VID nekādā un nevienā gadījumā nav jādodas, bet atmuitošana, noformējot vienkāršotu Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, klientam jāveic pašam attālināti no sava profila VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā – EDS. Ja klients pats to nevēlas darīt, ir iespēja izmantot Latvijas Pasta muitas brokera maksas pakalpojumus vai tā pasta komersanata pakalpojumus, ar kura starpniecību konkrētais sūtījums Latvijā tiek piegādāts. Izvēloties Latvijas Pasta brokera pakalpojumus, uz e-pasta adresi pastabrokeris@pasts.lv būs jānosūta visa ar sūtījumu saistītā dokumentācija un pilnvara, ar ko Latvijas Pasts tiek pilnvarots veikt attiecīgās muitas formalitātes. Latvijas Pasts veiks atmuitošanu, elektroniski informēs klientu par nodokļu un pakalpojuma summu, un klientam ar pilnvaras oriģinālu būs jādodas uz pasta nodaļu, kur uz vietas, samaksājot attiecīgo summu, varēs saņemt sūtījumu.

Līdzīgs jautājums: Tātad tiem cilvēkiem, kam grūti orientēties elektroniskajās sistēmās un procedūras nokārtot internetā, Latvijas pasts darbosies kā Vienas pieturas aģentūra, kur varēs nokārtot visu, arī preču muitošanu?

Zināmā mērā Latvijas Pasta muitas brokeru servisu var saukt arī par vienas pieturas aģentūru, ja klients pats nevēlas veikt atmuitošanu, tikai jāatceras, ka no klienta puses būs svarīgi iesniegt precīzu informāciju par atmuitojamo sūtījumu.

6. Regulāri pasūtu preces no Anglijas internetveikala "ASOS" savām personīgajām vajadzībām. Preci Latvijā piegādā Omniva. Cik redzu sūtījumu izsekošanā, tad man prece tiek piegādāta no Lietuvas. Kad preci atgriežu, tā arī aiziet uz Lietuvu. Cik noprotu, tur atrodas noliktava. Vai šādā gadījumā pēc 1.janvāra man būs jāmaksā imorta nodokļi, jāauizpilda EDS deklarācijas utt., jo prece taču pienāk un aiziet un Lietuvu? 

Ja sūtījums no trešās valsts tiek nogādāts saņēmējam caur citu ES dalībvalsti, piemēram, Lietuvu, bet tajā valstī netiek atmuitots (par to nav samaksāti nodokļi un tas nav laists brīvā apgrozībā), uz šāda sūtījuma ir atbilstoša norāde (pasta gadījumā) vai tas tiek sūtīts, piemērojot tranzīta muitas procedūru, kas tiek īpaši uzraudzīta. Latvijas Pasts atpazīst šādus sūtījumus un attiecīgi informē klientu, ka atmuitošana un nodokļu samaksa ir jāveic saņēmējam Latvijā.  

Ja sūtījums būs atmuitots Lietuvā, atmuitošana vēlreiz nebūs jāveic, bet būs pasta pakalpojuma sniedzējam jāsamaksā jūsu vietā apmaksātie nodokļi, kā arī jāveic samaksa par atmuitošanu.

7. Kas notiek ar intīmiem sūtījumiem, piemēram, no seksšopa – vai arī tiem būs detalizēti jānorāda saturs?

Prece jebkurā gadījumā ir prece, un tā būs jānorāda sūtījuma aprakstā, iespējams, konkrētajā gadījumā, neieslīgstot pārlieku sīkās detaļās un lietojot diskrētus apzīmējumus. Ja sūtītājs tomēr nevēlas saviem vārdiem norādīt, kāda prece ir sūtījumā, ir iespējams izmantot attiecīgu preces kodu no Pasaules Muitas organizācijas uzturētā sistematizētā preču aprakstu un kodu saraksta Harmonizētā sistēma jeb HS, ko iespējams atrast te: https://e.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=436

8. Ja man kāds sūta dāvanu, es taču nevaru jautāt, kas tas ir un cik tas maksā. Ko man darīt?

Informācija par sūtījuma saturu un tā vērtību jau šobrīd tiek norādīta uz visiem sūtījumiem neatkarīgi no tā vai tās ir dāvanas vai pirkumi interneta veikalā. Ja informāciju no radiem vai draugiem par sūtījuma vērtību nav iespējams vai nav ērti noskaidrot, tās vērtību iespējams uzzināt Latvijas Pastā – visērtāk to izdarīt, sazinoties ar Klientu centru (tālrunis 67008001, 27008001, info@pasts.lv), kura speciālisti attēlā fiksēs konkrētā sūtījuma pavaddokumentus un nosūtīs saņēmējam.

9. Ja manai omei nav pieeja EDS, vai es varu viņas vietā atmuitot sūtījumu?

Palīdzēt omei aizpildīt un iesniegt deklarāciju viņas EDS profilā jūs noteikti varat. Taču gadījumā, ja ome nav ne EDS, ne internetbankas lietotāja un nevienā no iespējamajiem veidiem viņa nevar pieslēgties EDS, tad gan jāpilnvaro pasta pakalpojuma sniedzējs nokārtot muitas formalitātes.