Adresēto reklāmas un informatīvo materiālu saņemšana

Iespēja pirmajam uzzināt par izdevīgiem akciju piedāvājumiem, par jaunatvērtiem veikaliem, īpašiem bonusiem u.c. saistošu informāciju.

 

Piesakoties Latvijas Pasta un trešo personu adresēto reklāmas un informatīvo materiālu, ko piegādā Latvijas Pasts, saņemšanai, jūs piekrītat saņemt adresētu reklāmu, kuru izplata Latvijas Pasts, izmantojot datus no Latvijas Pasta Personu datubāzes.

Jūsu ieguvumi, kļūstot par adresētās reklāmas saņēmēju:

 • Iespēja pirmajam uzzināt par izdevīgiem akciju piedāvājumiem, par jaunatvērtiem veikaliem, īpašiem bonusiem u.c. saistošu informāciju
 • Jums nav pienākums uz reklāmas materiālu atbildēt vai pat to atvērt, tā ir jūsu brīva izvēle
 • Jo precīzāki un patiesāki dati būs norādīti anketā, jo atbilstošāki un piemērotāki reklāmas materiāli tiks nosūtīti
 • Jebkurā brīdī jums ir iespēja atteikties no turpmākās adresētās reklāmas materiālu un informatīvo materiālu saņemšanas
   

Pieteikties reklāmas materiālu saņemšanai jūs varat :

 • Elektroniski aizpildot šo anketu
 • Abonējot preses izdevumus Latvijas Pastā, abonēšanas kvīts attiecīgajā informatīvajā lodziņā atzīmējiet savu piekrišanu
 • Reģistrējoties www.manspasts.lv un sadaļā Mani dati norādot interešu tēmas, par kurām vēlaties saņemt sev adresētus reklāmas materiālus. Savu piekrišanu aplieciniet ar atzīmi attiecīgajā informatīvajā lodziņā
 • Reģistrējoties www.abone.pasts.lv un sadaļā Mani dati apstiprinot savu piekrišanu ar atzīmi attiecīgajā informatīvajā lodziņā

Ja esat devis/usi savu piekrišanu saņemt Latvijas Pasta un trešo personu adresētos reklāmas un informatīvos materiālus, ko piegādā Latvijas Pasts:

 • Noformējot preses izdevumu, tad Jūsu dati Latvijas Pasta Personu datubāzē būs iekļauti līdz nākamā kalendārā gada beigām;
 • Aizpildot aptaujas anketu, tad Jūsu dati Latvijas Pasta Personu datubāzē būs iekļauti piecus kalendāros gadus;
 • Izdarot atzīmi savā lietotāja kontā www.manspasts.lv, tad Jūsu dati Latvijas Pasta Personu datubāzē būs iekļauti līdz izmaiņu pieteikuma saņemšanai.

Jebkurā brīdī Jūs varat veikt izmaiņas savos sniegtajos datos attiecībā uz adresēto reklāmas un informatīvo materiālu, ko piegādā Latvijas Pasts, saņemšanu, rakstiski vēršoties Latvijas Pastā vai nosūtot pieteikumu uz info@pasts.lv, vai izdarot izmaiņas savā lietotāja kontā www.manspasts.lv sadaļā “Mani dati”.

Jūsu atteikums attiecas tikai uz Latvijas Pasta izplatītajiem adresētajiem reklāmas un informatīvajiem materiāliem, kas sagatavoti, izmantojot Latvijas Pasta Personu datubāzi. Reklāmas materiālus, kurus sagatavo uzņēmumi, izmantojot paši savu datu bāzi (ja esat tā klients, piedalāties lojalitātes programmā, akcijā u.tml.), Jūs arī turpmāk saņemsiet savā pastkastītē. Lai atteiktos no šo reklāmas materiālu  saņemšanas, Jums jāvēršas tieši pie reklamējošā uzņēmuma pārstāvjiem.

Ja jūsu pastkastītē tiek piegādāti adresēti reklāmas materiāli personai, kura šajā adresē vairs nedzīvo, lūdzu, par to informējiet Latvijas Pastu, nosūtot informāciju uz info@pasts.lv.

Atteikties no adresēto reklāmas un informatīvo materiālu, kas tiek sagatavoti izmantojot Latvijas Pasta Personu datubāzi,  saņemšanas jūs varat :

 • Uzrakstot brīvas formas iesniegumu, kurā jānorāda: vārds, uzvārds, precīza adrese. Iesniegumu ar norādi Atteikums sūtīt uz adresi: Kvalitātes vadības daļai, VAS Latvijas Pasts, Ziemeļu ielā 10, Lidosta Rīga, Mārupes novads, LV-1000 vai elektroniskā formātā uz  info@pasts.lv.
 • Abonējot kārtējo preses izdevumu Latvijas Pastā, abonēšanas kvīts attiecīgajā lodziņā neatzīmēt, ka piekrītat reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanai.
 • Savā lietotāja kontā www.manspasts.lv sadaļā Mani dati izņemt piekrišanas atzīmi attiecīgā lodziņā.

Dati no Latvijas Pasta Personu datu bāzes tiek izņemti pēc atteikuma saņemšanas.

Pasta nodaļu vienotais informatīvais tālrunis