Tarifu izmaiņas ← Atpakaļ

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par jaunajiem universālā pasta pakalpojuma tarifiem

 

J. Kāpēc Latvijas Pasts vēlas mainīt universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifus?

A. UPP tarifi ir spēkā no 2008.gada, tie ir novecojuši un ļoti sarežģīti. Šobrīd spēkā ir vairāk nekā 240 dažādu pamata tarifu, kas klientiem ir grūti uztverami, bet darbiniekiem – sarežģīti administrējami. Turklāt vairāk nekā desmit gadu laikā būtiski pieaugušas pasta pakalpojumu izmaksas, un  šābrīža tarifi nespēj segt pat pakalpojumu izmaksas.

Kopš 2008.gada, kad spēkā stājās esošie tarifi, ir augušas visas ar pasta pakalpojumiem saistītās izmaksas, piemēram, darba algas, transporta un degvielas izmaksas, kas sadārdzinājuši arī pasta pakalpojumu pašizmaksu. Degvielas cenas augušas gandrīz 2,5 reizes, bet atalgojums – par 115,4%. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, pēdējo 10 gadu laikā, kopš Latvijas Pasta pakalpojumu cenas ir “stāvējušas uz vietas”, citu pakalpojumu cenas ir kāpušas par 52%. Lai Latvijas Pasts turpmāk spētu nodrošināt kvalitatīvus pasta pakalpojumus, nepieciešams mainīt tarifus atbilstoši mūsdienu tirgus situācijai.

Turklāt Latvija un Rumānija ir vienīgās valstis Eiropas Savienībā, kurās pēdējā desmitgadē nav mainīti pasta pakalpojumu tarifi, un tas nozīmē, ka Latvijas Pasts citu valstu pasta uzņēmumiem par vienu un to pašu pakalpojumu maksā vairāk nekā pats saņem pretī.

J. Kādi būs ieguvumi (jēga) no jaunajiem tarifiem?

A. Plānotās izmaiņas ļaus vienkāršot UPP tarifu struktūru, padarot to gan vieglāk saprotamu klientiem, gan ērtāk lietojamu un vieglāk administrējamu darbiniekiem. Sarežģītās daudzpakāpju tarifu sistēmas vietā tiks piedāvāti vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumi uz vairākām valstu zonām piecās svaru kategorijās, turklāt paaugstinot kvalitāti atsakoties no B klases sūtījumiem, bet to vietā visus sūtījumus adresējot kā prioritāros. Tādējādi jaunie tarifi būs atbilstoši pasta nozares tendencēm un ļaus samazināt klientu apkalpošanas laiku, uzlabojot Latvijas Pasta klientu pieredzi. 

J. Kurus Latvijas Pasta sniegtos pakalpojumus skars tarifu maiņa?

A. Tarifu izmaiņas skars valsts regulēto tirgus segmentu – universālos pasta pakalpojumus – iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumus un pasta paku sūtījumus, to skaitā ierakstītus un apdrošinātus sūtījumus. Tās nebūs saistītas ar abonēto preses izdevumu piegādi.

J. Vai izmaiņas skars arī pašus pakalpojumus, ne tikai to cenas?

A. Saskaņā ar ieceri UPP pakalpojumu grozs tiks vienkāršots/optimizēts. Tas kļūs ērtāk lietojams, ļaujot būtiski uzlabot pakalpojumu sniegšanas ātrumu un klientu pieredzi.

 • Turpmāk sūtījumiem netiks izšķirta prioritāte un būs tikai viena – A klase.
 • Tāpat jaunais tarifs paredz piemērot atlaidi ierakstītam sūtījumam un apdrošinātam sūtījumam, ja klients to pats reģistrējis digitālajā vidē, vietnē Manspasts.lv. Tādā gadījumā par sūtījuma ierakstīšanu vai apdrošināšanu vajadzēs maksāt mazāk, proti, nevis 0.62 eiro par ierakstīšanu, bet gan tikai 44 eirocentus, un nevis 0,64 eiro par apdrošināšanu, bet gan tikai 46 eirocentus.
 • Sūtījumiem izcenojumu varēs viegli aprēķināt, jo tiks definētas 5 svara kategorijas (<20 g, <100 g, <500 g, <1 kg, <2 kg, bet par katru papildu kilogramu tiks piemērota fiksēta maksa) un 4 papildu iespējas (ierakstīts, ierakstīts ar Manspasts.lv starpniecību, apdrošināts un apdrošināts ar Manspasts.lv starpniecību).
 • Šis pats princips tiks piemērots, arī aprēķinot pārrobežu sūtījumu cenu, kam atkarībā no adresāta ģeogrāfiskās atrašanās vietas tiks izšķirtas tikai 4 tarifu zonas (vēstuļu korespondencei) vai 5 tarifu zonas (paku sūtījumiem) – katrai valstij vairs nebūs savs individuāls tarifs. 

J. Cik maksās vēstules nosūtīšana Latvijas teritorijā?

A. Vēstuļu korespondences sūtījuma sūtīšanas cena būs atkarīga no tās svara, no tā, vai sūtījums ir vienkārša, ierakstīta vai apdrošināta un vai sūtījuma reģistrāciju ir veicis pats klients digitālajā vidē Manspasts.lv.

 • <20 g vienkāršas vēstules sūtīšana Latvijas teritorijā = 1.00 € (iepriekš 0,57 €)
 • <20 g ierakstītas vēstules sūtīšana Latvijā = 1.62 € (iepriekš 1.42 €)
 • <20 g ierakstītas (izmantojot Manspasts.lv) vēstules sūtīšana Latvijā = 1.44 € (iepriekš nav bijis)
 • <20 g apdrošinātas vēstules sūtīšana Latvijā = 1.64 € +2% no sūtījuma apdrošināšanas summas (iepriekš 2.28 €)

J. ​Pēc kāda principa, aprēķinot ārvalstu sūtījumu tarifu, valstis tiks sadalītas zonās?

A.  Zonas tiek sadalītas, balstoties uz starptautisko norēķinu izmaksām. Tuvākās kaimiņvalstis ir iekļautas pirmajā zonā. Nosakot zonējumu, tika ņemta vērā arī sūtījumu intensitāte uz ārvalstīm.

J. Kā es zināšu, kurai zonai atbilst attiecīgais pārrobežu sūtījums? 

A. Attiecīgās zonas un valstis būs iespējams redzēt gan Latvijas Pasta mājas lapā, gan pasta nodaļās izvietotajos informatīvajos materiālos.

J. Cik maksās sūtījuma nosūtīšana uz tādām Latvijā populārām ārvalstīm kā Lielbritānija, Īrija, Zviedrija?

A.  Pārrobežu sūtījumiem tarifs tiks noteikts pēc to svara, pārrobežas zonas, kurā atrodas adresāts, kā arī izvēlētā sūtījuma veida – vienkāršs sūtījums, ierakstīts, ierakstīts ar Manspasts.lv starpniecību vai apdrošināts).

Piemēri:

 • <20 g vienkāršs vēstuļu korespondences sūtījums uz Lielbritāniju (3. pārrobežu zona) = 1.42 € (iepriekš 0.78 €)
 • <20 g ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums uz Zviedriju (2. pārrobežu zona) = 3.69 €
 • <20 g ierakstīts vēstuļu korespondences sūtījums ar Manspasts.lv starpniecību uz Zviedriju (2.pārrobežu zona) = 3.51 € (iepriekš nav bijis)
 • <20 g ierakstīts un apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums uz Šveici (3. pārrobežu zona) = 4.05 €
 • <20 g ierakstīts un apdrošināts vēstuļu korespondences sūtījums uz Īriju (4.pārrobežu zona) = 4.17 € +2% no sūtījuma apdrošināšanas summas (iepriekš 2.56 €)

J. Vai pēc tarifu izmaiņām pakalpojumi kļūs dārgāki? Ja tā – cik ļoti?

A. Pēc tarifu izmaiņām UPP cenas mainīsies, tostarp vienkāršu un ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu cenas – jo mazāk pieprasīts ir pakalpojums, jo augstāka ir tā pašizmaksa. Tā kā pasta pakalpojumu izmaksas mājsaimniecību budžetos ir ļoti neliela daļa, tās neradīs būtisku ietekmi uz klientu maciņiem, un izmaksas joprojām būs samērīgas.

J. Kā atšķiras jaunais un vecais tarifu piedāvājums?

A. Pašreizējiem tarifiem ir vairākas sūtījumu veidu kategorijas, kā arī atsevišķi tarifi katram pakalpojumam. Attiecīgi dažādiem pakalpojumiem viens un tas pats papildpakalpojums maksā atšķirīgi. Rezultātā rodas apjomīgs tarifu klāsts, kas ne tikai apgrūtina pakalpojuma sniegšanas procesu, bet arī paildzina klientu apkalpošanas laiku tarifu sarežģītības dēļ. Jaunais tarifs ir vienkāršots, vieglāk saprotams, ērtāk un ātrāk lietojams.

J. Kad jaunie tarifi stāsies spēkā?

A. Jaunie tarifi stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Jaunie tarifi pasta paku sūtījumiem - ŠEIT.

Jaunie tarifi vēstuļu korespondences sūtījumiem - ŠEIT.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums par Latvijas Pasta universālā pasta pakalpojuma tarifiem.