Aizliegts sūtīt

Informējam, kādus priekšmetus aizliegts ievietot pasta sūtījumos.

  Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt šādus priekšmetus vai vielas:

 • narkotiskās vai psihotropās vielas;
 • pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus;
 • priekšmetus vai vielas, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;
 • priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Latvijas Republikas vai apgrozība Latvijas Republikā ir aizliegta;
 • priekšmetus vai vielas, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var nosmērēt vai sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas;
 • vēstuļu korespondences sūtījumus, kuros pārsūta rakstveida paziņojumus vai dokumentus ar kārtējās un privātās sarakstes pazīmēm, kas liecina, ka ar šiem vēstuļu korespondences sūtījumiem apmainās personas, kuras uz sūtījuma nav norādītas kā sūtītājs un adresāts;
 • sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas vielas un infekciozas vielas;
 • naudu, monētas, banknotes un jebkura veida vērtspapīrus (čekus)*;
 • priekšmetus un vielas, kuru pārsūtīšanas (pārvadāšanas) aizliegums noteikts normatīvajos aktos medicīnas vai transporta (aviācijas) jomā.

Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt dzīvniekus.

Pasta komersantam ir tiesības noteikt citus pasta sūtījumu satura ierobežojumus, kas nav pretrunā ar Pasaules Pasta konvencijas un citu normatīvo aktu prasībām.

*Naudu, monētas un banknotes, jebkura veida vērtspapīrus (čekus), dārgmetālus, dārglietas un juvelierizstrādājumus drīkst pārsūtīt apdrošinātos pasta sūtījumos.

 • Sprāgstvielas un tās saturoši izstrādājumi (brīnumsvecītes, pirotehnika, munīcija);
 • Gāzes (visu veidu aerosoli, gaisa spilveni automašīnām);
 • Viegli uzliesmojošie šķidrumi** (alkohols, krāsas, lakas, degviela, arī tukšas degvielas tvertnes);
 • Viegli uzliesmojošas cietvielas (sērkociņi, dzeltenais fosfors, sausais spirts, magnēzijs);
 • Koroziju izraisošas vielas (dzīvsudrabs un to saturošie priekšmeti, skābes, etiķi);
 • Oksidējošās vielas (balinātāji, minerālmēsli, auto korpusa kosmētika);
 • Bioloģiski bīstami materiāli (dažādu veidu indes, kukaiņu apkarošanas līdzekļi);
 • Radioaktīvi materiāli* (medicīniski vai rūpnieciski izotopi);
 • Citi bīstami izstrādājumi un videi kaitīgas vielas (azbests, sausais ledus, magnēti, litija baterijas*, akumulatori* utml.)

* Drīkst pārsūtīt priekšmetus vai vielas, ja ir ievēroti izņēmumi, kas paredzēti normatīvajos aktos medicīnas vai transporta (aviācijas) jomā.
** Gandrīz visas avio kompānijas nepieņem pārvadāšanai jebkāda veida šķidrumus. 
Avio pārvadājumu līnijas var noteikt arī cita veida satura ierobežojumus.