Iesniegumi par sūtījumiem

Jūs varat mainīt sūtījuma piegādes un saņemšanas sākotnējos nosacījumus, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pasta nodaļā.

Jūs varat mainīt sūtījuma piegādes un saņemšanas sākotnējos nosacījumus, noformējot iesniegumu manspasts.lv vai pasta nodaļā.

Uzņēmumiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Latvijas Pastu, piedāvājam maksu par iesniegumiem iekļaut ikmēneša rēķinā.

Noformētu iesniegumu nosūtiet Latvijas Pasta Pakalpojumu pārdošanas daļai Ziemeļu ielā 10, Lidostā Rīga, Mārupes nov., LV-1000 vai nosūtiet uz e-pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uz uznemumiem@pasts.lv.

Reģistrēta sūtījuma adreses maiņa

Iesniegumu var iesniegt gan sūtītājs, gan adresāts, ja ir zināms sūtījuma numurs.

Iesniegumā norādiet:

 • sūtījuma numuru
 • uzņēmuma nosaukumu
 • adresi, no kuras sūtījums jāpārsūta
 • adresi, uz kuru sūtījums jāpārsūta

Starptautiskiem sūtījumiem – ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu (adrešu saraksts 1).

Reģistrēta sūtījuma adresāta maiņa

Iesniegumu var iesniegt tikai sūtītājs, ja ir zināms sūtījuma numurs un sākotnējais adresāts.

Iesniegumā norādiet:

 • sūtījuma numuru
 • uzņēmuma nosaukumu
 • adresātu, no kura sūtījums jāpārsūta
 • adresātu, kuram sūtījums jāpārsūta

Starptautiskiem sūtījumiem – ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu (adrešu saraksts 1).

Piegāde saņēmēja adresē

Iesniegumu var iesniegt gan sūtītājs, gan adresāts.

Iesniegumā norādiet:

 • sūtījuma numuru
 • vēlamo piegādes laiku (saskaņā ar Latvijas Pasta darba laiku)
 • vēlamo piegādes adresi (ja vēlaties to mainīt)

Maksas piegādi mājās nodrošinām tikai iekšzemes un starptautiskajām sīkpakām svarā virs 500 gramiem, kā arī iekšzemes un starptautiskajām pakām.

Pārējiem sūtījumiem (izņemot M maisus) tiek nodrošināta bezmaksas piegāde.

Reģistrēta sūtījuma meklēšana

Iesniegumu var iesniegt gan sūtītājs, gan adresāts, ja kopš sūtījuma nodošanas dienas nav pagājis vairāk par 6 mēnešiem.

Iesniegumā norādiet:

 • nodošanas datumu
 • sūtītāju un viņa adresi
 • adresātu un viņa adresi
 • sūtījuma numuru
 • vēlamo rīcību sūtījuma atrašanas gadījumā

Iesniegumam pievienojiet čeka oriģinālu.

Reģistrēta sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana

Iesniegumu var iesniegt gan sūtītājs, gan adresāts, ja ir zināms sūtījuma numurs. Jūs varat pagarināt sūtījuma glabāšanas termiņu līdz 2 mēnešiem, skaitot no sūtījuma saņemšanas dienas pasta nodaļā.Iesniegumu var iesniegt gan sūtītājs, gan adresāts, ja ir zināms sūtījuma numurs.

Jūs varat pagarināt sūtījuma glabāšanas termiņu līdz 2 mēnešiem, skaitot no sūtījuma saņemšanas dienas pasta nodaļā.

Reģistrēta sūtījuma pēcmaksas summas maiņa

Iesniegumu var iesniegt tikai sūtītājs.

Iesniegumā norādiet:

 • sūtījuma numuru
 • sākotnējo pēcmaksas summu (ja tāda ir bijusi)
 • jauno pēcmaksas summu

Reģistrēta sūtījuma atsaukums (atpakaļsūtīšana)

Iesniegumu var iesniegt tikai sūtītājs.

Iesniegumā norādiet:

 • sūtījuma numuru
 • sūtītāju un viņa adresi
 • adresātu un viņa adresi

Atsaukumu nodrošinām, ja sūtījums vēl nav izsniegts saņēmējam. Starptautiskiem sūtījumiem – ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu.

Starptautiskiem sūtījumiem – ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu (adrešu saraksts 2).

Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.