Sūtījumu saraksti

Sūtījumu saraksti PS28a un PS28 ir vairumā nodoto sūtījumu saraksti, kas jāaizpilda, ja vienā pasta sūtījumu nodošanas reizē jūs nosūtāt vismaz 20 vai vairāk pasta sūtījumus. Saraksti jāiesniedz 2 eksemplāros kopā ar sūtījumiem, lai pasta darbinieki un jūs ietaupītu laiku sūtījumu reģistrēšanai.

Ērtai un vienkāršai sūtījumu un to sarakstu noformēšanai izmanto sistēmu Mans Pasts.

 

Ja nododat 20 vai vairāk vienkāršus (nereģistrētus un neizsekojamus) pasta sūtījumus, lūdzu, aizpildiet un izdrukājiet sarakstu PS28a 2 eksemplāros, un nododiet tos kopā ar noformētiem pasta sūtījumiem pasta darbiniekam.

Veidlapa PS28a
 

Sarakstā jānorāda

 • Juridiskās personas nosaukums
 • Juridiskās personas adrese un līguma numurs
 • Nodoto pasta sūtījumu veids un kategorija, nepieciešamo atzīmējot ar “X”, piemēram, iekšzemes vēstules
 • Nodoto pasta sūtījumu pārsūtīšanas klase – “A” (prioritāra) vai “B” (ekonomiska)
 • Nodoto pasta sūtījumu noformēšanas veids – apmaksāts vai neapmakstāts. Nodoto pasta sūtījumu skaits atbilstoši svaru grupām, piemēram, līdz 20g – 10 gab., līdz 50g – 5 gab. utt.
 • Tarifs (maksa par viena sūtījuma pārsūtīšanu), ja ir zināms
 • Summa par norādīto sūtījumu pārsūtīšanu, ja ir zināma
 • Piezīmes, ja tādas ir
 • Nodoto pasta sūtījumu kopējais skaits
 • Juridiskās personas atbildīgā darbinieka paraksts un atšifrējums, apstiprinot ar uzņēmuma zīmogu, ja tāds ir
 • Saraksta PS28a numurs, piemēram, Nr.5/12, kur 5 ir saraksta kārtas numurs, bet 12 ir mēneša kārtas numurs (sarakstu numurē augošā secībā, katru mēnesi sākot no Nr.1)
   

Svarīgi zināt!

Vienā sarakstā var iekļaut tikai viena sūtījumu veida (iekšzemes vai pārrobežu), vienas kategorijas (pastkartes, vēstules vai bandroles), vienas klases (“A” vai “B”) un viena noformēšanas veida (apmaksātus vai neapmaksātus) pasta sūtījumus. Ja sūtāt dažādus pasta sūtījums, jāveido atsevišķi saraksti.

Jautājumu gadījumā zvaniet uz 67008001 vai 67008002.

Vairumā nodoto sūtījumu saraksta dublikāts (ja pieprasīts atkārtoti pēc 1 mēneša)

Ja pēc 1 mēneša Jums nepieciešams saņemt vairumā nodoto sūtījumu sarakstu (PS28 vai PS28a) dublikātu, lūdzu noformējiet Iesniegumu brīvā formā. Detalizētāku informācija skatīt šeit

Jautājumu gadījumā zvaniet uz 67008001 vai 67008002.

Ja nododat 20 vai vairāk reģistrētus un izsekojamus pasta sūtījumus, lūdzu, aizpildiet un izdrukājiet sarakstu PS28 2 eksemplāros, un nododiet tos kopā ar noformētiem pasta sūtījumiem pasta darbiniekam.
 

   
Veidlapa PS28 No 1 - 20 sūtījumiem
Veidlapa PS28 No 1 - 50 sūtījumiem


Sarakstā jānorāda

 • Juridiskās personas nosaukums
 • Juridiskās personas adrese un līguma numurs
 • Katra sūtījuma adresāts un tā adrese
 • Nodoto pasta sūtījumu veids un kategorija, nepieciešamo atzīmējot ar “X”, piemēram, iekšzemes vēstules
 • Nodoto pasta sūtījumu pārsūtīšanas klase – “A” (prioritāra) vai “B” (ekonomiska)
 • Nodoto pasta sūtījumu noformēšanas veids – apmaksāts vai neapmaksāts
 • Sūtījuma apdrošinājuma summa, ja tāda ir
 • Sūtījuma pēcmaksas summa, ja tāda ir
 • Pretī katram sūtījumam veic atzīmi “AR”, ja sūtījums ir ar papildus pakalpojumu “Paziņojums par izsniegšanu”
 • Tarifs (maksa par viena sūtījuma pārsūtīšanu), ja ir zināms
 • Summa par norādīto sūtījumu pārsūtīšanu, ja ir zināma
 • Piezīmes, ja tādas ir
 • Nodoto pasta sūtījumu kopējais skaits
 • Juridiskās personas atbildīgā darbinieka paraksts un atšifrējums, apstiprinot ar uzņēmuma zīmogu, ja tāds ir
 • Saraksta PS28 numurs, piemēram, Nr.5/12, kur 5 ir saraksta kārtas numurs, bet 12 ir mēneša kārtas numurs (sarakstu numurē augošā secībā, katru mēnesi sākot no Nr.1)


Svarīgi zināt!

Vienā sarakstā var iekļaut līdz 50 viena veida (iekšzemes vai pārrobežu), vienas kategorijas (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas vai pasta pakas), vienas klases (“A” vai “B”) un viena sūtījumu noformēšanas veida (apmaksātus vai neapmaksātus) pasta sūtījumus. Ja skaits ir lielāks, vai atšķiras veids, kategorija, klase, noformēšanas veids, jāveido atsevišķi saraksti.

Jautājumu gadījumā zvaniet uz 67008001 vai 67008002.