Tiek izsludināts konkurss uz Latvijas Pasta valdes locekļa amatu ar atbildību tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā

Tiek izsludināts konkurss uz Latvijas Pasta valdes locekļa amatu ar atbildību tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā

Latvijas Pasta padome izsludinājusi konkursu, meklējot valdes locekli ar atbildību tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā jeb tehnoloģiju un digitālās transformācijas pārvaldes direktoru. Pieteikšanās paredzēta līdz augusta beigām. Iepriekš izsludinātajā konkursā tika veiksmīgi atlasīti kandidāti valdes priekšsēdētāja amatam un trīs valdes locekļu amatiem finanšu vadībā, biznesa attīstībā un operacionālas darbības vadībā. Gala lēmums par jau atlasītajiem kandidātiem tiks publiski izziņots aptuveni trīs mēnešu laikā.

Pavasarī izsludinātajā konkursā uz vakantajiem valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļu amatiem tika saņemti 78 pieteikumi. 23 pretendenti pieteica savu kandidatūru uz diviem amatiem, septiņi pretendenti – uz trīs amatiem, bet viens pretendents – uz četriem amatiem. Uz konkursa ceturto kārtu komisija izvirzīja 11 kandidātus valdes priekšsēdētāja un trīs valdes locekļu amatiem, kā arī nolēma nevirzīt nevienu kandidātu valdes locekļa amatam ar atbilstību tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā.  Konkursa ceturtajā kārtā notika kandidātu padziļināta vadības kompetenču novērtēšana, kā rezultātā komisija padomei galīgā lēmuma pieņemšanai izvirzīja divus kandidātus katrā attiecīgajā jomā.

Patlaban ir noteikti divi fināla kandidāti uz katru no pozīcijām – valdes priekšsēdētāja un trīs valdes locekļu amatiem. Pēc informācijas saņemšanas no valsts drošības iestādēm padome pieņems gala lēmumu par valdes locekļu iecelšanu amatā, par ko tiks paziņots arī publiski. Plānots, ka tas varētu notikt aptuveni trīs mēnešu laikā. 

“Esam gandarīti, ka izsludinātais konkurss pulcēja gana plašu pretendentu loku, pie tam vairums bija tiešām spēcīgi kandidāti ar labu pieredzes un zināšanu bāzi. Līdz ar to komisijai bija ļoti grūts un atbildīgs lēmums – izvērtēt un atlasīt labākos no labākajiem. Pozitīvs lēmums tika pieņemts par četriem valdes amatu kandidātiem, savukārt valdes locekli tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā turpinām meklēt. Mums ir ļoti būtiski, lai šī amata kandidātam ir iepriekšēja pieredze pārmaiņu vadībā produktu un pakalpojumu digitālās transformācijas un automatizācijas jomā, kā arī motivācija, izpratne un redzējums par digitalizācijas un automatizācijas būtisko lomu biznesa un produktu attīstībā,” stāsta Latvijas Pasta padomes priekšsēdētājs Raimonds Dūda.

Tehnoloģiju un digitālās transformācijas pārvaldes direktora valdes amats izveidots, lai nodrošinātu efektīvu, ērtu, pieejamu un uz aktuālajām klientu vajadzībām orientētu pasta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot inovatīvu pieeju un  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu un attīstību. Jaunā valdes locekļa galvenie pienākumi būs vadīt un pārraudzīt tehnoloģijas, tehnoloģiskos procesus un to efektīvu un kvalitatīvu pieejamību, kā arī veidot digitālo transformāciju, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas realizēšanu, mērķu un darbības rādītāju sasniegšanu. 

Pretendenti pieteikumu konkursam uz digitālās transformācijas pārvaldes direktora amatu var iesniegt līdz augusta beigām, nosūtot pieteikuma vēstuli, valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu, dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu, kā arī augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju. Pretendentiem, kuri tiks virzīti tālāk par otro vērtēšanas kārtu, būs jāsagatavo stratēģiskais redzējums par Latvijas Pasta galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai atbilstoši tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomai.

Paziņojums par Latvijas Pasta valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu kandidātu atlases procesa rezultātiem pieejams šeit

Sīkāka informācija par vakanci valdes locekļa amatam pieejama te