Muita

Pasta sūtījumi, kuri saņemti no valstīm ārpus Eiropas Savienības, var tikt pakļauti muitas formalitātēm. Šiem pasta sūtījumiem jāveic atmuitošana un jānomaksā valsts noteiktie nodokļi.

Latvijas Pasts piedāvā pasta sūtījumu atmuitošanas pakalpojumu.

Lai privātpersona veiktu pasta sūtījuma atmuitošanu, klientam nepieciešams iesniegt:

  • Pirkuma apliecinājumu/preču rēķinu (Invoice
  • Maksājuma uzdevumu (apmaksāto rēķinu par preci)
  • Aizpildītu un parakstītu pilnvaru, kas apliecina, ka pilnvarojat Latvijas Pastu veikt atmuitošanas formalitātes Jūsu vietā (pilnvara lejupielādēšanai)

Ja sūtījumu ir nosūtījusi privātpersona privātpersonai, tad klientam ir jāiesniedz Latvijas Pasta muitas brokerim pasta pavadzīme (sūtījuma veidlapa), kas apliecina sūtītāju, saņēmēju, sūtījuma saturu un tā vērtību.

Sagatavotie dokumenti jānosūta uz e-pasta adresi pastabrokeris@pasts.lv.

Pēc Latvijas Pasta sagatavotā aprēķina varat doties pēc sūtījuma uz pasta nodaļu un veikt nodokļu apmaksu pasta nodaļā. Saņemot sūtījumu nepieciešams iesniegt pilnvaras, kas pilnvaro Latvijas Pastu veikt pasta sūtījuma atmuitošanu klienta vietā, oriģinālu.

Papildus klientam jāveic maksa par pārvedumu uz kredītiestādi: 2% no maksājuma summas (min. 4.00 EUR).

 

Vairāk informācijas par muitas pakalpojumiem:

Latvijas Pasta Klientu centrs: +371 27008001, +371 67008001, info@pasts.lv

 

Juridisko personu Latvijas Pasta muitas brokera pakalpojumi un cenrādis pieejami šeit.

Atmuitošanu un nodokļu apmaksu bez papildu maksas sūtījuma saņēmējs var veikt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv, aizpildot elektronisku importa muitas deklarāciju par pasta sūtījumu, manuāli ievadot nepieciešamos datus sistēmā un augšupielādējot pavaddokumentus.

Informācija Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv/lv/pasts.

Papildu jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi pa tālruni +371 67120000 vai vid@vid.gov.lv

 

Informācija par atmuitošanas iespējām pieejama šeit.

Информация о возможностях растаможивания на русском языке доступна здесь.