Ierakstīti un apdrošināti pasta sūtījumi

Ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu jūs varat saņemt tieši rokās adresē, kas norādīta uz sūtījuma, pasta nodaļā vai pie pastnieka.

Ja sūtījuma piegādes laikā adresāts nav sastopams norādītajā adresē, mēs atstājam aicinājumu ierasties pēc sūtījuma pasta nodaļā. Ja adresāts neierodas pēc sūtījuma, viņš saņem atkārtotu aicinājumu. Aicinājumu adresāts saņem pēc 5 vai 7 dienām atkarībā no sūtījumu veida, papildus informācija šeit. Ja adresāts 30 dienu laikā pēc pirmā aicinājuma saņemšanas neierodas pēc sūtījuma, sūtījums tiek atgriezts sūtītāja norādītajā adresē.

Svarīgi!

Par paku un sīkpaku glabāšanu pasta nodaļā virs 10 diennaktīm tiek iekasēta papildu maksa - 0,50 EUR par katru diennakti. Papildu maksa tiek piemērota par katru sūtījumu.

Glabāšanas dienu skaitā netiek ieskaitītas pasta nodaļas brīvdienas un svētku dienas. Uz pieprasījumu adresēto sūtījumu glabāšana tiek apmaksāta vispārējā kārtībā. Glabāšanas maksas summa nav ierobežota. Maksa netiek piemērota pārrobežu sīkpakām, kuru svars nepārsniedz 500 g.

Saņemot ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu norādītajā adresē, pasta nodaļā vai pie pastnieka, adresātam jāuzrāda pase vai personas apliecība. Uzrādot autovadītāja apliecību, iespējams saņemt ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu, kura vērtība nepārsniedz 150 EUR.

Juridiskai personai adresētu sūtījumu var saņemt juridiskās personas pārstāvis, uzrādot izziņu no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra par pārstāvības tiesībām vai uzņēmuma vadītāja apstiprinātu pilnvaru par sūtījumu saņemšanas tiesībām. Jāuzrāda arī pase vai personas apliecība. 

Sūtījumu varat saņemt, ja jums ir zināms sūtījuma numurs, kas sastāv no 13 zīmju koda (burtu un ciparu kombinācija). 

 

Muitas maksājumi

Visi pārrobežu pasta sūtījumi, kas tiek saņemti Latvijā no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir pakļauti muitas kontrolei. Tiek pārbaudīts vai sūtījuma saturs un vērtība atbilst pavaddokumentos norādītajai informācijai, un muitas iestāde pieņem lēmumu vai sūtījumam piemērojams muitas nodoklis.

Uzziniet vairāk par muitas iestādes darbu un nodokļiem  www.vid.gov.lv.

Bojāts sūtījums

Saņemot ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu, pārbaudiet tā saturu pasta operatora vai pastnieka klātbūtnē. 

Ja tiek konstatēts satura iztrūkums, bojājums, svara nepilnība vai cita neatbilstība pavaddokumentos norādītajai informācijai, tiek sastādīts atbilstošs akts, kuru paraksta sūtījuma saņēmējs un pasta darbinieks. Vienlaikus arī nosūtītājs var vērsties pie pasta operatora ar lūgumu izskatīt radušos situāciju.

Latvijas Pasts uzsāks pārbaudi, lai noteiktu bojājuma cēloni.

Ja sūtījumu atverat bez pasta darbinieka klātbūtnes, viņš nevar konstatēt satura neatbilstību un bojājumus. Šādā gadījumā jums ir iespēja vērsties ar pretenzijām pie nosūtītāja.

Ja sūtījuma satura bojājums vai iztrūkums atklājas vēlāk, uzņemiet fotoattēlus, kuros fiksēti bojājumi, aprakstiet tos un sazinieties ar nosūtītāju par preces apmaiņas vai naudas atgriešanas iespējām. Šādos gadījumos kompensēt bojājumus nav Latvijas Pasta atbildība, taču mēs varam palīdzēt ar konsultācijām, lai jūsu turpmākās darbības atbilstu noteiktajai kārtībai. 

Ja sūtījumam konstatēti bojājumi, lūdzu, sazinieties ar Latvijas Pastu, rakstot uz kvdinfo@pasts.lv vai zvanot pa informatīvo tālruni 27008001, 67008001, lai noskaidrotu tālāko rīcību.

Abonenta kastīte

Piedāvājam abonēt slēdzamu skapīti drošai pasta sūtījumu saņemšanai pasta nodaļā. Abonenta kastītē varat saņemt uz abonenta kastītes adresi adresētos pasta sūtījumus un abonētos preses izdevumus.


Kastītes abonēšana 

Piesakiet abonenta kastītes abonēšanu pasta nodaļā, kurā vēlaties kastīti:

 • Aizpildiet Pieteikumu abonenta kastītes abonēšanai PS50a
 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
 • Iesniedziet uzņēmuma reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas (uzrādot oriģinālus)
 • Iesniedziet uzņēmuma reģistra izziņu un pilnvaru, kas apliecina jūsu ieņemamo amatu un pārstāvības tiesības
 • Apmaksājiet kastītes abonēšanu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu 
 • Saņemiet atslēgu


Sūtījumu saņemšana 

Lai saņemtu sūtījumus abonenta kastītē, iekļaujiet savā adreses pierakstā:

 • Uzņēmuma nosaukumu
 • Abonenta kastītes numuru
 • Pasta nodaļas nosaukumu
 • Apdzīvotās vietas nosaukumu
 • Pasta indeksu

Sīkāku informāciju lasāt šeit

Korespondences pāradresācija

Pārsūtām jūsu korespondenci uz citu jums vēlamu adresi, tai skaitā abonenta kastīti.

Jūs varat pāradresēt uz citu adresi:

 • Iekšzemes un pārrobežas vienkāršas un ierakstītas pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas
 • Nepilnīgi apmaksātas vēstules
 • Paziņojumu par iekšzemes un pārrobežas sūtījuma saņemšanu / piegādi / izmaksu /reģistrēšanu CN 07
 • Paziņojumu par reģistrēta iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu PS4


Piesakiet pāradresāciju pasta nodaļā: 

 • Aizpildiet Iesniegumu korespondences pāradresācijai, kurā norādīts:
 • Uzņēmuma nosaukums
 • Adrese, no kuras korespondenci pāradresēt
 • Adrese, uz kuru korespondenci pāradresēt
 • Termiņš, kurā jānodrošina pāradresācija (minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 mēnesis)
 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
 • Iesniedziet uzņēmuma reģistrācijas apliecības un statūta kopijas (uzrādot orģinālus)
 • Iesniedziet uzņēmuma reģistra izziņu un pilnvaru, kas apliecina jūsu ieņemamo amatu un pārstāvības tiesības
 • Apmaksājiet pakalpojumu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu.

Pakalpojums tiek nodrošināts ar piekto darba dienu no iesnieguma iesniegšanas pasta nodaļā.

Jūsu ērtībai iespējams pakalpojuma maksu iekļaut ikmēneša rēķinā. Par līguma noslēgšanas iespējām interesēties pa tālruni 67008002. 

Sīkāku informāciju lasiet šeit 

Pilnvara

Noformējiet pilnvaru pasta nodaļā:

 • Uzrādiet pasi vai personas apliecību
 • Uzrādiet uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina jūsu pārstāvības tiesības
 • Norādiet pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu
 • Izvēlieties beztermiņa pilnvaru vai pilnvaru uz noteiktu laiku

Lai noformētu pilnvaru, nav nepieciešama pilnvarotās personas klātbūtne.
 

Sūtījumu saņemšana ar pilnvaru

Pilnvarotā persona var saņemt sūtījumus adresē vai pasta nodaļā, uzrādot pilnvaru un pasi vai personas apliecību.

Uzziniet vairāk par pilnvaras noformēšanu