Finanšu pakalpojumu tarifi

Finanšu pakalpojumu tarifi atrodami Pasta pakalpojumu tarifu grāmatas 5.2 punktā.