Sūdzību iesniegšana

Rakstisku sūdzību par maksājumu pakalpojumu klients:

  • Iesniedz Pasta pakalpojumu sniegšanas vietā (pasta nodaļā, pasta centrā, pie pastnieka);
  • nosūta  pa pastu adresētu VAS “Latvijas Pasts”, Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, LV-1000;
  • nosūta elektroniski uz adresi info@pasts.lv.

Atbilde uz sūdzību tiek sniegta 30 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

Ja noteiktajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi no Latvijas Pasta neatkarīgu iemeslu dēļ, tad klients tiek informēts par kavējuma iemesliem un tiek norādīts  termiņš, līdz kuram sūdzības iesniedzējs saņems galīgo atbildi. Termiņš galīgās atbildes saņemšanai nepārsniedz 35 darba dienas kopš sūdzības saņemšanas.