Latvijas Pasta valde

 

 

Beāte Krauze-Čebotare

Valdes priekšsēdētāja

Izglītība: Maģistra grāds Executive MBA programmā Rīgas Ekonomikas augstskolā, bakalaura grāds uzņēmējdarbības ekonomikā Latvijas Universitātē, kā arī Latvijas banku speciālista profesionālais diploms no IFS School of Finance.

B.Krauze-Čebotares  pārvaldībā ir uzņēmums un tā valdes komanda, kā arī iesaistīto pušu vadība. B.Krauze-Čebotare guvusi ievērojamu pieredzi uzņēmumu vadībā, sešus gadus pavadot sūtījumu piegādes uzņēmuma Omniva Latvija vadītājas un valdes locekles amatā. Pirms tam 11 gadus strādājusi AS Swedbank, no kuriem pēdējos četrus vadījusi Naudas pārvaldības daļu, kas atbild par dažāda veida naudas plūsmas pārvaldības risinājumiem uzņēmējiem.

Kristaps Krūmiņš

Valdes loceklis ar atbildību operacionālās darbības vadības jomā, biznesa operacionālās vadības direktors (COO)

Izglītība: Bakalaura grāds uzņēmējdarbības ekonomikā Latvijas Universitātē, papildu izglītība stratēģiskajā vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā.

K. Krūmiņš vada un pārrauga ar kapitālsabiedrības un tās meitas uzņēmumu darbību saistīto materiāltehnisko nodrošinājuma efektīvu un kvalitatīvu pieejamību, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas izpildi, kā arī mērķu un darbības radītāju sasniegšanu. K. Krūmiņš Latvijas Pastā strādā kopš 2007.gada, uzsākot darba gaitas kā Personāla plānošanas daļas vadītāja vietnieks un izaugot līdz valdes loceklim kopš 2016. gada. Pēdējos gadus kā valdes loceklis bijis atbildīgs par darbinieku skaita ziņā lielāko struktūrvienību – pasta nodaļu, piegādes (pastnieku) tīkla, sūtījumu šķirošanas un pārvadāšanas – darbības nepārtrauktību, kvalitātes un attīstības nodrošināšanu.

Andris Puriņš 

Valdes loceklis ar atbildību finanšu vadības jomā, galvenais finanšu pārvaldes direktors (CFO)

Izglītība: Maģistra grāds profesionālajā grāmatvedībā Londonas Universitātē, bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā, sertifikāts par augstāko izglītību ekonomikā Sauthemptonas Universitātē, Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas biedrs (FCCA).

A.Puriņa galvenā atbildības joma ir uzņēmuma finanšu vadība. Iepriekš A.Puriņš Latvijas Pastā ieņēmis Finanšu vadības departamenta direktora amatu, izveidojot vienotu finanšu departamentu. A.Puriņš uzņēmumā vadījis finanšu un vadības grāmatvedības darbu, nodrošinājis risku vadību, sadarbību ar bankām, piedalījies iepirkumu procesos. A.Puriņš ir arī Vidzemes Augstskolas padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis AS Augstsprieguma tīkls revīzijas komitejas priekšsēdētāja amatu. Pirms tam A.Puriņš strādājis kā SIA KPMG Baltics asociētais direktors un projektu vadītājs, kā arī strādājis dažādos ar finanšu vadību saistītos amatos vairākos lielos Latvijas uzņēmumos.

Jānis Kūliņš

Valdes loceklis ar atbildību biznesa attīstības jomā un biznesa attīstības pārvaldes direktors (CCO)

Izglītība: Maģistra un bakalaura grāds ekonomikā Latvijas Universitātē

J.Kūliņa pārziņā ir kapitālsabiedrības ieņēmumi, kā arī produktu un pakalpojumu attīstības un pārdošanas virzība. J.Kūliņš nepilnus 17 gadus aizvadījis, ieņemot dažādus vadošus amatus aptieku tīklā Apotheka – no tiem vairāk nekā 13 gadus izpilddirektora amatā un 15 gadus valdes locekļa amatā.

 

A.Puriņš un K.Krūmiņš Latvijas Pasta valdē ar pilnvaru termiņu uz pieciem gadiem ievēlēti no 2023. gada 9. janvāra.

J.Kūliņš Latvijas Pasta valdē ir ievēlēts ar pilnvaru termiņu līdz brīdim, kad VAS „Latvijas Pasts” padome par VAS „Latvijas Pasts” valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, no 2023. gada 7. septembra.

B.Krauze-Čebotare valdē ir ievēlēta ar pilnvaru termiņu līdz brīdim, kad VAS „Latvijas Pasts” padome par VAS „Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētāju ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, no 2023. gada 25. oktobra.

 

Valdes locekļu atalgojums:

VAS “Latvijas Pasts” valdes locekļu atlīdzība noteikta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām, kā arī Pārresoru koordinācijas centra “Vadlīnijām publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai”.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem VAS “Latvijas Pasts” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā, ar padomes lēmumu VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība ir noteikta 10 225 EUR apmērā un valdes locekļu mēneša atlīdzība noteikta 9 202 EUR apmērā.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" valdes reglaments. 

Latvijas Pasta valdes locekļu atalgojuma politika.