Latvijas Pasta valde

Latvijas Pasta valde ar pilnvaru termiņu uz pieciem gadiem iecelta no 2023.gada 9.janvāra.

 

 

Mārcis Vilcāns

Valdes priekšsēdētājs, galvenais izpilddirektors (CEO)

Izglītība: Profesionālais maģistra grāds ekonomikā Banku augstskolā, bakalaura grāds ekonomikā Banku augstskolā,  papildu izglītība stratēģiskajā vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā.

M.Vilcāna pārvaldībā ir uzņēmums un komanda, kā arī iesaistīto pušu vadība. M. Vilcāns Latvijas Pastā strādā kopš 2005.gada, lielāko daļu karjeras laika Latvijas Pastā – direktora pozīcijās, savukārt no 2016. gada – valdes priekšsēdētāja amatā. M. Vilcāna vadībā ievērojami kāpināts Latvijas Pasta apgrozījums, kā arī ieviestas inovācijas un pilnveidoti pakalpojumi, piemēram, nodrošinot sīkpaku sūtījumu apstrādes, šķirošanas, svēršanas un skenēšanas automatizāciju.

Kristaps Krūmiņš

Valdes loceklis ar atbildību operacionālās darbības vadības jomā, biznesa operacionālās vadības direktors (COO)

Izglītība: Bakalaura grāds uzņēmējdarbības ekonomikā Latvijas Universitātē, papildu izglītība stratēģiskajā vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā.

K. Krūmiņš vada un pārrauga ar kapitālsabiedrības un tās meitas uzņēmumu darbību saistīto materiāltehnisko nodrošinājuma efektīvu un kvalitatīvu pieejamību, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas izpildi, kā arī mērķu un darbības radītāju sasniegšanu. K. Krūmiņš Latvijas Pastā strādā kopš 2007.gada, uzsākot darba gaitas kā Personāla plānošanas daļas vadītāja vietnieks un izaugot līdz valdes loceklim kopš 2016. gada. Pēdējos gadus kā valdes loceklis bijis atbildīgs par darbinieku skaita ziņā lielāko struktūrvienību – pasta nodaļu, piegādes (pastnieku) tīkla, sūtījumu šķirošanas un pārvadāšanas – darbības nepārtrauktību, kvalitātes un attīstības nodrošināšanu.

Andris Puriņš 

Valdes loceklis ar atbildību finanšu vadības jomā, galvenais finanšu pārvaldes direktors (CFO)

Izglītība: Maģistra grāds profesionālajā grāmatvedībā Londonas Universitātē, bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā, sertifikāts par augstāko izglītību ekonomikā Sauthemptonas Universitātē, Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas biedrs (FCCA).

A.Puriņa galvenā atbildības joma ir uzņēmuma finanšu vadība. Iepriekš A.Puriņš Latvijas Pastā ieņēmis Finanšu vadības departamenta direktora amatu, izveidojot vienotu finanšu departamentu. A.Puriņš uzņēmumā vadījis finanšu un vadības grāmatvedības darbu, nodrošinājis risku vadību, sadarbību ar bankām, piedalījies iepirkumu procesos. A.Puriņš ir arī Vidzemes Augstskolas padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis AS Augstsprieguma tīkls revīzijas komitejas priekšsēdētāja amatu. Pirms tam A.Puriņš strādājis kā SIA KPMG Baltics asociētais direktors un projektu vadītājs, kā arī strādājis dažādos ar finanšu vadību saistītos amatos vairākos lielos Latvijas uzņēmumos.

Gusts Muzikants

Valdes loceklis ar atbildību biznesa attīstības jomā, biznesa attīstības pārvaldes direktors (CCO)

Izglītība: Bakalaura grāds biznesa vadībā Latvijas Universitātē, papildu izglītība stratēģiskajā līderībā, pārdošanas piedāvājumā, sarunu vešanas prasmēs Globālajā mārketinga universitātē un digitālās stratēģijas vadīšanā Hārvardas biznesa skolā 

G.Muzikanta pārziņā ir Latvijas Pasta ieņēmumi, kā arī produktu un pakalpojumu attīstības un pārdošanas, klientu apkalpošanas virzība. G.Muzikants iepriekš 10 gadu strādājis uzņēmumā SIA TET, kur pēdējos piecus gadus bijis komercdirektors un valdes loceklis. Viņa pārraudzībā bija pakalpojumu, cenu, pārdošanas un apkalpošanas kanālu, mārketinga stratēģijas izveide un realizācija. Šajā laikā tika gan ieviesti jauni pakalpojumi, gan mainīts zīmols, gan noturētas vadošās tirgus daļas.  Pirms tam G.Muzikants 10 gadu bijis Kimberly-Clark Dienvidu un Centrālās Eiropas un Baltijas vadītājs, būtiski audzējot tirgus daļas un ieviešot inovatīvus mārketinga risinājumus.

Valdes locekļu atalgojums:

VAS “Latvijas Pasts” valdes locekļu atlīdzība noteikta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām, kā arī Pārresoru koordinācijas centra “Vadlīnijām publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai”.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem VAS “Latvijas Pasts” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā, ar padomes lēmumu VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība ir noteikta 8 181 EUR apmērā un valdes locekļu mēneša atlīdzība noteikta 7 362 EUR apmērā.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" valdes reglaments.