Rekvizīti ← Atpakaļ

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”
Mārupes novads, LV-1000
Vienotais reģ. Nr.40003052790
PVN reģ. Nr. LV40003052790
Konta Nr.LV39 PARX 0000 8281 3000 1
AS ”Citadele banka” kods PARXLV22