Abonenta kastīte

Piedāvājam abonēt slēdzamu skapīti drošai sūtījumu saņemšanai pasta nodaļā. Abonenta kastītē varat saņemt uz abonenta kastītes adresi adresētos sūtījumus.

 

Piedāvājam abonēt slēdzamu skapīti* drošai pasta sūtījumu saņemšanai pasta nodaļā. Abonenta kastītē varat saņemt uz abonenta kastītes adresi adresētos pasta sūtījumus un abonētos preses izdevumus.
 

Ja bieži veicat pasūtījumus interneta veikalos, aicinām preču piegādātājam norādīt saņemšanas adresi, Jūsu abonenta kastītes numuru un pasta nodaļas indeksu. Tā Jūs nodrošināsiet iespēju sev adresētos sūtījumus saņemt abonenta kastītē, papildus neveicot samaksu par korespondences pāradresāciju.


Kastītes abonēšana 

Piesakiet abonenta kastītes abonēšanu pasta nodaļā, kurā vēlaties kastīti:

 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
 • Iesniedziet pilnvaru, ja pakalpojumu piesaka uzņēmuma pilnvarotā persona
 • Darbinieks iepazīstinās Jūs ar pakalpojuma sniegšanas kārtību
 • Apmaksājiet kastītes abonēšanu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu
 • Parakstiet Pieteikumu abonenta kastītes abonēšanai PS50a
 • Saņemiet atslēgu

Komercreģistrā reģistrētu komersantu amatpersonu tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā, darbinieks pārbauda elektroniski Uzņēmumu reģistra mājas lapā.
Ja Uzņēmumu reģistra mājas lapā ir norādīta informācija, ka konkrētā persona nav tiesīga vienpersoniski pārstāvēt juridisko personu, pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta, uzrādot pilnvaru vai pasta nodaļā ierodoties visām amatpersonām kopīgi.

 

Pakalpojums tiek nodrošināts sākot ar piekto darba dienu pēc pieteikuma parakstīšanas pasta nodaļā.


Sūtījumu saņemšana 

Lai saņemtu sūtījumus abonenta kastītē, iekļaujiet savā adreses pierakstā:

 • Uzņēmuma nosaukumu
 • Abonenta kastītes numuru
 • Pasta nodaļas nosaukumu
 • Apdzīvotās vietas nosaukumu
 • Pasta indeksu

* Standarta abonenta kastītes izmēri:

 • Platums - 23,5 cm
 • Augstums - 8 cm
 • Dziļums - 37,5 cm

 

Pienācis sūtījums

Pakalpojums nodrošina īsziņas vai e-pasta paziņojuma saņemšanu ik reizi, kad abonenta kastītē tiks ievietots jauns sūtījums.

Piesakiet pakalpojumu pasta nodaļā, kurā vēlaties abonenta kastīti. Minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 mēnesis.

Papildpakalpojums tiek aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Papildu pakalpojuma veids EUR
“Pienācis sūtījums” (mēneša maksa) 2,10
Elektroniska paziņojuma nosūtīšana (e-pasts, SMS) abonenta kastītes abonentam par abonentu kastītē pienākušu (ievietotu) sūtījumu.

 

Korespondences pāradresācija

Ērtākai sūtījumu saņemšanai piedāvājam pāradresēt korespondenci, kas adresēta uz citām Jūsu adresēm, uz savu abonenta kastīti.

Piesakiet korespondences pāradresāciju pasta nodaļā, aizpildot Iesniegumu korespondences pāradresācijai vai izdarot attiecīgu atzīmi Pieteikumā abonenta kastītes abonēšanai PS50a.
 

Papildus pakalpojuma veids Cena
Korespondences pāradresācija (mēnesī) 14 EUR
 

e-atgādinājums

Pakalpojums nodrošina bezmaksas īsziņas saņemšanu ar atgādinājumu, ka ir atlikušas 10 dienas līdz abonenta kastītes abonēšanas termiņa beigām.

Piesakiet e-atgādinājumu pasta nodaļā, kurā vēlaties abonenta kastīti. 
Papildpakalpojumu sniedzam bez maksas. 

Ierakstīto sīkpaku piegāde abonenta kastītē

Pakalpojums nodrošina ierakstīto sīkpaku ievietošanu abonenta kastītē, ņemot vērā abonentu kastītes izmērus.

Abonentu kastītē netiek ievietotas sekojošas sīkpakas:

 • apdrošinātas sīkpakas,
 • sīkpakas ar Paziņojumu par izsniegšanu,
 • sīkpakas ar atzīmi Izsniegt personīgi,
 • sīkpakas ar pēcapmaksu,
 • sīkpakas ar atzīmi Muitas krava

Piesakiet pakalpojumu pasta nodaļā, kurā vēlaties abonenta kastīti. Minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš - 1 mēnesis. Papildpakalpojumu sniedzam bez maksas. 

Abonenta kastītes abonēšana

Pakalpojums tiek aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.  

Pakalpojuma veids Valūta Abonēšanas periods (mēneši)
    1 3 6 9 12
Juridiskai personai EUR 4,01 12,03 24,06 36,09


42,32

 

Rīgas pasta nodaļas, kurās pieejamas abonentu kastītes, skatīt šeit.
Latvijas novadu pasta nodaļas, kurās pieejamas abonentu kastītes, skatīt šeit.