Pilnvara sūtījumu saņemšanai

Piedāvājam noformēt pilnvaru Jūsu pasta sūtījumu saņemšanai.

 

Lai ietaupītu savu laiku un rūpes, pilnvarojiet citu personu Jūsu pasta sūtījumu saņemšanai.

 

Sūtījumu saņemšana ar pilnvaru

Noformējiet pilnvaru pasta nodaļā:

 • Uzrādiet pasi vai personas apliecību; 
 • Norādiet pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;
 • Izvēlieties beztermiņa pilnvaru vai pilnvaru uz noteiktu laiku;
 • Lai noformētu pilnvaru, nav nepieciešama pilnvarotās personas klātbūtne.

Iesniedziet notariāli vai bāriņtiesas apstiprinātas pilnvaras

 • Notariāls vai bāriņtiesas apstiprinājums ir nepieciešams, lai būtu pietiekama drošība, ka pilnvaru devusi konkrēta persona, jo notariālie akti, kurus taisījis zvērināts notārs, ir publiski dokumenti un nav apstrīdami. Pilnvarā jābūt norādītam pilnvarojumam saņemt pasta sūtījumus.

Iesniedziet pilnvaru elektroniski:

 • Pilnvarā norādiet pilnvaroto personu un tās personas kodu;
 • Norādiet pilnvaras derīguma termiņu;
 • Parakstiet pilnvaru ar drošu elektronisko parakstu;
 • Nosūtiet to uz e-pasta adresi info@pasts.lv;
 • Veiciet apmaksu par pilnvaras apstrādi uz Latvijas Pasta norādīto konta numuru;
 • Pēc rēķina apmaksas reģistrēsim Jūsu pilnvaru pasta sūtījumu saņemšanai;
 • Pirms sūtījumu saņemšanas pasta nodaļā informējiet darbinieku, ka Jums ir elektroniski noformēta un Latvijas Pastam iesniegta pilnvara.

Pilnvarotā persona var saņemt sūtījumus piegādes adresē vai pasta nodaļā, uzrādot pilnvaru un pasi vai personas apliecību.

 

Pakalpojums

Cena, EUR

Pilnvaras noformēšana pasta sūtījumu saņemšanai

10,00

Elektroniski parakstītas un iesniegtas pilnvaras apstrāde pasta sūtījumu saņemšanai

10,00