Apdrošināti pasta sūtījumi

Reģistrēti sūtījumi, kuri apdrošināti pret pazušanu, nolaupīšanu vai sabojāšanu un kurus adresātam izsniedzam pret parakstu par saņemšanu.

​Ērtākai un lētākai apdrošinātu sūtījumu noformēšanai izmanto sistēmu Mans Pasts.

Apdrošinājuma summu nosaka sūtītājs, bet tā nevar pārsniegt sūtījumā ievietoto priekšmetu vērtību un adresāta valsts pasta operatora noteikto summu. 

Sūtījuma statusu ir iespējams noskaidrot sadaļā Meklēt sūtījumu.

Iepazīties ar vēstuļu korespondences sūtījumu veidiem var šeit, savukārt ar pasta paku veidiem - šeit.

 

Vēstuļu korespondences sūtījums ar dokumentiem

Apdrošinātā sūtījumā Jūs varat nosūtīt dažādus rakstveida paziņojumus - pasi, diplomu, dzimšanas un laulības apliecību, pensiju un tiesu dokumentus, loterijas biļetes, mākslas darbus un citas nozīmīgas un vērtīgas lietas, kas ievietotas aploksnē.

Pieņemam apdrošinātus vēstuļu korespondences sūtījumus nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.
 

 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem;
 • Iekšzemes apdrošinātus sūtījumus nododiet slēgtā veidā jebkurā pasta nodaļā;
 • Pārrobežu sūtījumus nododiet atvērtā veidā;
 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar karti.

Vēstuļu korespondences sūtījumi ar sīkiem priekšmetiem

Apdrošinātā sūtījumā Jūs varat nosūtīt neplīstošus sīkus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās.

Pieņemam apdrošinātus vēstuļu korespondences sūtījumus nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalsīm.

Pārrobežu sūtījuma iesaiņojumam jābūt tādam, lai pirms tās pieņemšanas pasta darbinieks var pārbaudīt sūtījuma saturu, kā arī tiek nodrošināta satura saglabāšana transportēšanas laikā.

Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus aizliegts ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas. Plašāka informācija par aizliegumiem pieejama pasta nodaļās un Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti

 • Nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību) vai vadītāja apliecību.

 

 

Pasta paka

Apdrošinātā pakā Jūs varat nosūtīt rūpniecības, sadzīves, kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās. Pieņemam apdrošinātas pakas nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm. 

Pārrobežu sūtījuma iesaiņojumam jābūt tādam, lai pirms tās pieņemšanas pasta darbinieks var pārbaudīt sūtījuma saturu, kā arī tiek nodrošināta satura saglabāšana transportēšanas laikā.

Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus aizliegts ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas. Plašāka informācija par aizliegumiem pieejama pasta nodaļās un Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Lai paātrinātu muitas kontroli pārrobežu pakām, aizpildiet veidlapas angļu, franču valodā vai kādā no saņēmēja valsts oficiālajām valodām.
 • Nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību) vai vadītāja apliecību.
 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti.

 

 

Paziņojums par izsniegšanu

Izvēloties šo papildpakalpojumu, Jūs saņemat paziņojumu ar apstiprinājumu, ka adresāts ir saņēmis Jūsu pasta sūtījumu.
 

 • Aizpildiet veidlapu CN 07, kas pieejama pasta nodaļā. Iekšzemes sūtījumiem varat izmantot arī veidlapu PS4 sistēmā Mans Pasts.
 • Apmaksājiet papildpakalpojumu un sūtījuma pārsūtīšanas maksu.

Papildpakalpojumi tiek aplikti ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Papildpakalpojuma veids EUR
Paziņojums par izsniegšanu iekšzemes sūtījumam 2,20
Paziņojums par izsniegšanu pārrobežu sūtījumam 3,00

Pēcmaksas pasta sūtījums

Adresāts saņem sūtījumu tikai pēc tam, kad samaksājis Jūsu norādīto pēcmaksas summu. Šīs summas apmērs nedrīkst pārsniegt apdrošinājuma summu.
 

Pārrobežu  sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta administrācija. 

Papildpakalpojumi tiek aplikti ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā. 

Papildpakalpojuma veids EUR
Piemaksas (nepilnīgi apmaksātu) sūtījumu apstrāde (par katru sūtījumu) 0,36

Satura saraksta apstiprināšana

Papildpakalpojumu piedāvājam iekšzemes apdrošinātiem sūtījumiem, kad pasta darbinieks ar savu parakstu apliecina pasta sūtījuma satura pārbaudi un atbilstību norādītajam saturam. 

 

 • Pasta sūtījumu nododiet nosūtīšanai atvērtā veidā jebkurā pasta nodaļā;
 • Maksa par papildpakalpojumu tiek iekļauta kopējā summā.

Papildpakalpojuma tarifs norādīts EUR ar PVN 21%

Papildpakalpojuma veids EUR
Satura saraksta apstiprināšana (par katru sūtījumu) 25.00

 

Piegāde samaksāta

Papildu pakalpojums pieejams:

 • Nosūtot iekšzemes pasta paku, Jūs varat samaksāt par sūtījuma piegādi tieši uz norādīto adresi;
 • Saņemot iekšzemes vai pārrobežu pasta pakas un/vai vēstuļu korespondences sūtījumus, kas satur sīkus priekšmetus, ar svaru virs 500 gramiem. Iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumiem, kas satur sīkus priekšmetus, ar svaru līdz 500 gramiem netiek piemērota piegādes maksa.

Ja papildpakalpojums nav noformēts, sūtījumu uz adresi varam piegādāt pēc adresāta pieprasījuma.

Saņemot aicinājumu ierasties pasta nodaļā pēc sūtījuma, zvaniet uz aicinājumā norādīto tālruņa numuru un piesakiet piegādes papildpakalpojumu. Samaksa tiks iekasēta, izsniedzot sūtījumu.

Piesakot papildpakalpojumu Reģistrēta pasta sūtījuma datu maiņa, mainiet sūtījuma piegādes adresi un saņemiet sūtījumu sev izdevīgākā vietā.

Papildpakalpojuma tarifs norādīts EUR ar PVN 21%

Papildpakalpojuma veids EUR
Piegāde samaksāta (par katru sūtījumu) 4.99

 

Lielizmēra

Jums ir iespēja nosūtīt nestandarta formas un izmēra pasta pakas:

 • Iekšzemes pasta pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 450 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 200 cm
 • Pārrobežu pasta pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 300 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 150 cm.

Par Lielizmēra pasta sūtījuma nosūtīšanu tiek piemērota maksa, kas ir puse no pasta pakas pārsūtīšanas maksas un tā tiek iekļauta kopējā pasta pakas pārsūtīšanas summā.

Pārrobežu sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta operators. 

 

Plīstošs

Jūs varat nosūtīt pasta pakas, kuru saturs ir viegli plīstošs un piegādes laikā nepieciešama īpaša uzmanība. Iesaiņojiet pasta paku atbilstoši tās svaram, formai un saturam, lai nodrošinātu tās saglabāšanu transportēšanas laikā. 

Par Plīstošas pasta pakas nosūtīšanu tiek piemērota maksa, kas ir puse no pasta pakas pārsūtīšanas maksas un tā tiek iekļauta kopējā pasta pakas pārsūtīšanas summā.

Pārrobežu sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta operators. 

 

Sūtījuma veids

Piemēri

Izmērs

Maksimālais svars

Vēstuļu korespondences sūtījums ar dokumentiem

Personīgā sarakste, rēķins, paziņojums

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma, platuma un biezuma izmēru summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm.

2 kg

Vēstuļu korespondences sūtījums ar sīkiem priekšmetiem

Apģērbs, saldumi

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma, platuma un augstuma summa nedrīkst pārsniegt 90 cm, un sīkpakas garākā mala nedrīkst pārsniegt 60 cm.

Ruļļiem

Maksimālais: garuma un divkāršā diametra summa līdz 104 cm, lielākais izmērs līdz 90 cm.

2 kg

Pasta paka

Apģērbs, apavi, pārtikas preces

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma un apkārtmēra summa nedrīkst pārsniegt 200 cm. Pakas garākā mala nedrīkst pārsniegt 105 cm.

Noformējot papildpakalpojumu “Lielizmēra”, varat nosūtīt arī lielāku vai nestandarta izmēra paku.

Iekšzemes pakai – 20 kg.

Pārrobežu pakai maksimālo svaru nosaka izsniegšanas vietas valsts pasta operators.

 

Vēstuļu korespondence

Aprēķiniet maksu par pakas nosūtīšanu, izmantojot tarifu kalkulatoru.
Pakalpojuma tarifi pieejami šeit.

 

Sīkpaka

Aprēķiniet maksu par pakas nosūtīšanu, izmantojot tarifu kalkulatoru.
Pakalpojuma tarifi pieejami šeit.

Pasta paka

Aprēķiniet maksu par pakas nosūtīšanu, izmantojot tarifu kalkulatoru.

Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams ŠEIT.