Apdrošināti pasta sūtījumi

Reģistrēti sūtījumi, kuri apdrošināti pret pazušanu, nolaupīšanu vai sabojāšanu un kurus adresātam izsniedzam pret parakstu par saņemšanu.

Ērtai un vienkāršai apdrošinātu sūtījumu noformēšanai izmanto sistēmu Mans Pasts.

Apdrošinājuma summu nosaka sūtītājs, bet tā nevar pārsniegt sūtījumā ievietoto priekšmetu vērtību un adresāta valsts pasta operatora noteikto summu. 

Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Sūtījuma statusu ir iespējams noskaidrot sadaļā Meklēt sūtījumu.

 

Vēstule

Apdrošinātā vēstulē jūs varat nosūtīt dažādus rakstveida paziņojumus - pasi, diplomu, dzimšanas un laulības apliecību, pensiju un tiesu dokumentus, loterijas biļetes, mākslas darbus un citas nozīmīgas un vērtīgas lietas, kas ievietotas aploksnē.

Pieņemam apdrošinātas vēstules nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.
 

 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar karti (ja uz aploksnes ir pastmarka, tās vērtību maksā neieskaitām)
 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Iekšzemes apdrošinātas vēstules nododiet slēgtā veidā jebkurā pasta nodaļā
 • Pārrobežu sūtījumi nododami atvērtā veidā ar pievienotu veidlapu PS7 (uz ES dalībvalstīm) vai CN23 (ārpus ES dalībvalstīm).

Sīkpaka

Apdrošinātā sīkpakā jūs varat nosūtīt neplīstošus sīkus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās, izņemot dokumentus, iespieddarbus un rakstveida paziņojumus.
 

Pieņemam apdrošinātas sīkpakas nosūtīšanai iekšzemē.
 

 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti
 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību) vai vadītāja apliecību.

 

 

Pasta paka

Apdrošinātā pakā jūs varat nosūtīt rūpniecības, sadzīves, kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās.

Pieņemam apdrošinātas pakas nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm. 

Pārrobežu pasta pakas iesaiņojumam jābūt tādam, lai pirms tās pieņemšanas pasta darbinieks var pārbaudīt pasta pakas saturu, kā arī tiek nodrošināta satura saglabāšana transportēšanas laikā.

Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus aizliegts ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas. Plašāka informācija par aizliegumiem pieejama pasta nodaļās un Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti
 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Pārrobežu pasta pakām pievienojot aizpildītu veidlapu CP71 (sūtījumiem uz ES dalībvalstīm) vai CP72 (sūtījumiem ārpus ES dalībvalstīm)
 • Lai paātrinātu muitas kontroli pārrobežu pakām, aizpildiet šīs veidlapas angļu, franču valodā vai kādā no saņēmēja valsts oficiālajām valodām.
 • Nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību) vai vadītāja apliecību.

 

Paziņojums par izsniegšanu

Izvēloties šo papildpakalpojumu, Jūs saņemat paziņojumu ar apstiprinājumu, ka adresāts ir saņēmis Jūsu pasta sūtījumu.
 

 • Aizpildiet veidlapu CN 07, kas pieejama pasta nodaļā. Iekšzemes sūtījumiem varat izmantot arī veidlapu PS4 sistēmā manspasts.lv
 • Apmaksājiet, uzlīmējot pastmarkas uz pastkartēm, vēstulēm un bandrolēm. Pārējiem reģistrētajiem sūtījumiem maksa par papildpakalpojumu iekļauta kopējā summā.

Papildpakalpojumi tiek aplikti ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Papildpakalpojuma veids EUR
Paziņojums par izsniegšanu 2,20

Pēcmaksas pasta sūtījums

Adresāts saņem sūtījumu tikai pēc tam, kad samaksājis jūsu norādīto pēcmaksas summu. Šīs summas apmērs nedrīkst pārsniegt apdrošinājuma summu.
 

Noformējiet, aizpildot veidlapu.

Iekšzemes apdrošinātiem pasta sūtījumiem:

 • Pārveduma orderis PNS-041 - pēcmaksas summas saņemšanai ar pasta pārvedumu
 • Iemaksas orderis PNS-020 (iemaksai citas personas PNS kontā) – pēcmaksas summas ieskaitīšanai pasta norēķinu sistēmas (PNS) norēķinu kontā
 • Pārveduma orderis PNS-040 (iemaksai skaidrā naudā uz kredītiestādi) – pēcmaksas summas pārskaitīšanai uz norēķinu kontu kredītiestādē

Pārrobežu apdrošinātiem pasta sūtījumiem:

 • MP 1bis (Starptautiskais pēcmaksas pasta naudas pārvedums)

Pārrobežu  sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta administrācija. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Papildpakalpojumi tiek aplikti ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā. 

Papildpakalpojuma veids EUR
Piemaksas (nepilnīgi apmaksātu) sūtījumu apstrāde (par katru sūtījumu) 0,36

Satura saraksta apstiprināšana

Papildpakalpojumu piedāvājam iekšzemes sīkpakām, vēstulēm un pasta pakām, kad pasta darbinieks ar savu parakstu apliecina pasta sūtījuma satura pārbaudi un atbilstību norādītajam saturam. 

 

 • Aizpildiet veidlapu PS 9 (iekšzemes apdrošinātām vēstulēm - 2 (divos) eksemplāros) un pasta sūtījumu nododiet nosūtīšanai atvērtā veidā jebkurā pasta nodaļā
 • Maksa par papildpakalpojumu tiek iekļauta kopējā summā

Papildpakalpojuma tarifs norādīts EUR ar PVN 21%

Papildpakalpojuma veids EUR
Satura saraksta apstiprināšana (par katru sūtījumu) 25.00

 

Piegāde samaksāta

Papildu pakalpojums pieejams:

 • Nosūtot iekšzemes pasta paku, jūs varat samaksāt par sūtījuma piegādi tieši uz norādīto adresi;
 • Saņemot iekšzemes vai pārrobežu pasta pakas un/vai sīkpakas ar svaru virs 500 gramiem. Iekšzemes un pārrobežu sīkpakām ar svaru līdz 500 gramiem netiek piemērota piegādes maksa.

Ja papildpakalpojums nav noformēts, sūtījumu uz adresi varam piegādāt pēc adresāta pieprasījuma.

Saņemot aicinājumu ierasties pasta nodaļā pēc sūtījuma, zvaniet uz aicinājumā norādīto tālruņa numuru un piesakiet piegādes papildpakalpojumu. Samaksa tiks iekasēta, izsniedzot sūtījumu.

Piesakot papildpakalpojumu Reģistrēta pasta sūtījuma datu maiņa, mainiet sūtījuma piegādes adresi un saņemiet sūtījumu sev izdevīgākā vietā.

Papildpakalpojuma tarifs norādīts EUR ar PVN 21%

Papildpakalpojuma veids EUR
Piegāde samaksāta (par katru sūtījumu) 4.99

 

Lielizmēra

Jums ir iespēja nosūtīt nestandarta formas un izmēra pasta pakas:

 • Iekšzemes pasta pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 450 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 200 cm
 • Pārrobežu pasta pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 300 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 150 cm.

Par Lielizmēra pasta sūtījuma nosūtīšanu tiek piemērota maksa, kas ir puse no pasta pakas pārsūtīšanas maksas un tā tiek iekļauta kopējā pasta pakas pārsūtīšanas summā.

Pārrobežu sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta operators. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

 

Plīstošs

Jūs varat nosūtīt pasta pakas, kuru saturs ir viegli plīstošs un piegādes laikā nepieciešama īpaša uzmanība. Iesaiņojiet pasta paku atbilstoši tās svaram, formai un saturam, lai nodrošinātu tās saglabāšanu transportēšanas laikā. 

Par Plīstošas pasta pakas nosūtīšanu tiek piemērota maksa, kas ir puse no pasta pakas pārsūtīšanas maksas un tā tiek iekļauta kopējā pasta pakas pārsūtīšanas summā.

Pārrobežu sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta operators. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Apdrošinātus pasta sūtījumus piedāvājam nosūtīt kā prioritārus (A klases) vai ekonomiskus (B klases) sūtījumus.

Iekšzemes prioritāros sūtījumus piegādājam nākamajā darba dienā, ekonomiskos – 3 darba dienu laikā. Pasta pakas piegādājam 4 darba dienu laikā.

Sūtījumus uz ārvalstīm pieņemam nosūtīšanai kā prioritārus sūtījumus, kurus piegādājam nekavējoties ar ātrāko transportu, pārsvarā ar gaisa pastu, vai kā ekonomiskus sūtījumus, kurus iespēju robežās piegādājam ar gaisa pastu.

 

Sūtījuma veids

Iekšzemes sūtījums

Sūtījums uz ārvalstīm

Vēstule

A vai B klase

A klase

Sīkpaka

B klase

-

Pasta paka

B klase

A vai B klase

 

 

Sūtījuma veids

Piemēri

Izmērs

Maksimālais svars

Vēstule

Personīgā sarakste, rēķins, paziņojums

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma, platuma un biezuma izmēru summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm.

2 kg

Sīkpaka

Apģērbs, saldumi

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma, platuma un augstuma summa nedrīkst pārsniegt 90 cm, un sīkpakas garākā mala nedrīkst pārsniegt 60 cm.

Ruļļiem

Maksimālais: garuma un divkāršā diametra summa līdz 104 cm, lielākais izmērs līdz 90 cm.

2 kg

Pasta paka

Apģērbs, apavi, pārtikas preces

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma un apkārtmēra summa nedrīkst pārsniegt 200 cm. Pakas garākā mala nedrīkst pārsniegt 105 cm.

Noformējot papildpakalpojumu “Lielizmēra”, varat nosūtīt arī lielāku vai nestandarta izmēra paku.

Iekšzemes pakai – 20 kg.

Pārrobežu pakai maksimālo svaru nosaka izsniegšanas vietas valsts pasta operators.

Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Vēstule

Aprēķiniet maksu par nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.

Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
    <20 <50 <100 <250 <500 <1 000 <2 000
Apdrošināta* A 2,28 2,42 2,49 2,63 2,92 3,20 3,91
B 2,21 2,35 2,42 2,56 2,85 3,13 3,84

*Apdrošinātām vēstulēm papildus maksai par svaru tiek iekasēta maksa par apdrošināšanu – 2% par katru pilnu vai nepilnu apdrošinājuma summas euro (min.  EUR 0,14).
Maksimālā apdrošinājuma summa: A klases sūtījumam – EUR 700, B klases sūtījumam – EUR 140. 

Sīkpaka

Aprēķiniet maksu par nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.

Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
    <50 <100 <250 <500 <1 000 <2 000
Apdrošināta* B 3,49 3,56 3,64 3,77 3,90 4,15

 * Apdrošinātām sīkpakām papildus maksai par svaru tiek iekasēta maksa par apdrošināšanu – 2% par katru pilnu vai nepilnu apdrošinājuma summas euro (min. EUR 0,14).
Maksimālā apdrošinājuma summa: EUR 140. 

 

Pasta paka

Aprēķiniet maksu par pakas nosūtīšanu, izmantojot tarifu kalkulatoru.
Pakalpojuma tarifi pieejami šeit.

Pasta nodaļu vienotais informatīvais tālrunis