Naudas pārvedumi

Lai veiktu naudas pārvedumu, nav nepieciešams atvērt maksājumu kontu pasta nodaļā.

 

Iekšzemes naudas pārvedumi

Pieņemam skaidru naudu nosūtīšanai saņēmējam uz pieprasījumu pasta nodaļā vai norādītajā adresē Latvijā.

Lai nosūtītu naudas pārvedumu:

 • nosauciet pasta nodaļas darbiniekam nosūtāmo naudas summu, saņēmēja vārdu, uzvārdu un adresi vai iesniedziet bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju.

Iekšzemes naudas pārvedumu nosūtām tajā pašā dienā.

Iekšzemes naudas pārvedumus, nosūtīšanai ar iemaksu skaidrā naudā, pieņem jebkurā Latvijas Pasta nodaļā. Tos var nosūtīt uz adresāta dzīvesvietas adresi, adresātam uz pieprasījumu Latvijas Pasta nodaļā vai uz viesnīcu. 

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

!Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma veids

EUR

Iekšzemes naudas pārvedums

2.5% no summas, min. 1,00

 

Pārrobežu naudas pārvedumi

Pieņemam skaidru naudu nosūtīšanai saņēmējam uz pieprasījumu pasta nodaļā vai norādītajā adresē uz:

 • Eiropas Savienības valstīm Čehiju, Itāliju
 • NVS valstīm Armēniju, Azerbaidžānu, Kazahstānu, Moldovu
 • Gruziju

Pārrobežu naudas pārvedumu pieņemšanas noteikumi katrai valstij ir atšķirīgi. 

Lai nosūtītu pārrobežu naudas pārvedumu:

 • aizpildiet veidlapu pasta nodaļā
 • iesniedziet pasta nodaļas darbiniekam aizpildīto veidlapu, nosūtāmo naudas summu un maksu par pakalpojumu vai bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju

Adresāts pārrobežu naudas pārvedumu  saņems 5-14 darba dienu laikā.

Skaidras naudas pārvedumiem uz atsevišķām valstīm ir ierobežota maksimālā summa un pieejami atšķirīgi papildpakalpojumi.

!Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Western Union naudas pārvedumi

Saņemiet naudas pārvedumu jebkurā pasta nodaļā, kurā sniedzam Western Union pakalpojumus:

 • aizpildiet veidlapu vai sniedziet pasta nodaļas darbiniekam nepieciešamo informāciju: naudas pārveduma kontrolnumurs, summa un valūta, sūtītāja vārds un uzvārds, valsts, no kuras nauda nosūtīta. Ja sūtītājs norādījis kontroles jautājumu, sniedziet precīzu atbildi
 • uzrādiet pasi vai personas apliecību

Western Union naudas pārvedumus izsniedzam bez maksas.

Nosūtiet naudas pārvedumu jebkurā pasta nodaļā, kurā sniedzam Western Union pakalpojumus:

 • iesniedziet pasta nodaļas darbiniekam aizpildītu veidlapu, nosūtāmo naudas summu un maksu par pakalpojumu vai bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju
 • uzrādiet pasi vai personas apliecību
 • naudas pārvedums tiek reģistrēts Western Union sistēmā un jau pēc dažām minūtēm ir pieejams saņēmējam
 • veidlapu un čeku saglabājiet līdz brīdim, kad nauda ir izmaksāta saņēmējam

Izmantojiet papildpakalpojumus, ja tie ir pieejami valstī, uz kuru tiek veikts naudas pārvedums:

 • īsa paziņojuma nosūtīšana saņēmējam (līdz 20 vārdiem)
 • saņēmēja informēšana pa tālruni par pienākušo pārvedumu naudas piegāde uz norādīto adresi

Piedāvājam nosūtīt naudu uz  bankas kontu. Nauda saņēmēja kontā tiek ieskaitīta 3 – 5 darba dienu laikā, atkarībā no izvēlētās valsts.

Jūs varat apmaksāt skaidras naudas pārvedumu jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu. Maksājums tiek pieņemts tikai EUR valūtā. Maksājuma uzdevumā norādiet šādus datus:

 

 

Saņēmējs VAS Latvijas Pasts 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003052790
Norēķinu konts: LV33PARX0000828130012 
Saņēmēja banka: AS Citadele banka 
Bankas kods: PARXLV22 

Maksājuma uzdevumā jānorāda arī:

 • maksātāja nosaukums
 • reģistrācijas numurs
 • par kādu pakalpojumu maksājat

Noformēt  pārvedumu var pasta nodaļā  nākošajā darba dienā pēc naudas saņemšanas VAS Latvijas Pasta norēķinu kontā.

!Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.