Maksājumu konts

Piedāvājam atvērt maksājumu kontu pasta nodaļā, lai ērti un droši veiktu norēķinus.

 

Maksājumu konts pasta nodaļā sniedz Jums ērtu iespēju:

 • saņemt algu, pensiju, pabalstus un citus maksājumus
 • veikt pārskaitījumus uz juridisku un privātpersonu kontiem pasta nodaļās, kā arī kredītiestādēs Latvijā un ārvalstīs
 • iemaksāt un izņemt no sava konta skaidru naudu
 • apmaksāt rēķinus par īres, komunālajiem un citiem pakalpojumiem

BIC/SWIFT kods ieskaitījumiem Maksājumu kontos - LPNSLV21.

 

 

Lai atvērtu Pasta norēķinu sistēmā (turpmāk tekstā  - PNS) kontu, dodieties uz pasta nodaļu, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību.

Lai atvērtu kontu, iesniedziet pasta nodaļās:

 • Konta īpašnieka pasi vai personas apliecību un tās kopiju (uz dokumenta kopijas jābūt uzrakstītam "Kopija paredzēta iesniegšanai VAS "Latvijas Pasts" un personas parakstam)
 • Iesniegums maksājuma konta atvēršanai fiziskai personai PNS-001 (saņemsiet pasta nodaļā)
 • Paraksta parauga kartīte fiziskai personai PNS-004 (saņemsiet pasta nodaļā)
 • Klienta anketa

Jūs varat pilnvarot citu personu izņemt skaidru naudu un veikt maksājumus no Jūsu konta.
Lai noformētu PNS pilnvaru, ierodieties kopā ar pilnvarojamo personu pasta nodaļā, līdzi ņemot pases vai personu apliecības un to kopijas. Nepieciešamās veidlapas saņemsiet pasta nodaļā.

Latvijas Pasts no 2017.gada 1.oktobra maina vairākus naudas pārvedumu un pārskaitījumu tarifus skaidras naudas darījumu un izziņu noformēšanas pakalpojumiem. Iekšzemes, starptautiskajiem un Western Union naudas pārvedumiem tarifi netiek mainīti.


Konta atvēršana, apkalpošana, slēgšana

Pakalpojuma veids Tarifs (EUR)
Konta atvēršana fiziskai personai bez maksas
Konta apkalpošana (mēnesī) fiziskai personai bez maksas
Konta slēgšana bez maksas


Konta izraksti un izziņas

Pakalpojuma veids

Tarifs (EUR)

Informācija par konta atlikumu             

0,50

Regulārā konta izraksta izsniegšana:

 • pasta sūtījuma veidā uz Klienta norādīto adresi (reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā, gadā)
 • elektroniski uz Klienta norādīto e-pasta adresi (par Klienta norādīto periodu)

 

1,50

0,15

Steidzams konta izraksts
Par periodu no konta izraksta formēšanas pēdējā datuma (mēneša ietvaros)

5,00

Konta izraksts par periodu no 1 līdz 3 mēnešiem

3,00

Konta izraksts par periodu no 3 līdz 18 mēnešiem

10,00

Izziņu noformēšana PPSV
Standarta izziņa par norēķinu kontu (var saņemt PPSV)

1,50

Izziņu noformēšana uz klienta iesnieguma pamata***

 • uz klienta iesnieguma pamata sagatavota izziņa***
 • izziņu sagatavošana pēc auditoru, revidentu pieprasījuma****

 

7,00

36,00


Citi pakalpojumi

Pakalpojuma veids Tarifs (EUR)
Klientu datu izmaiņas fiziskai personai bez maksas
Pilnvaru noformēšana vai anulēšana 2,85
Konta bloķēšana bez maksas
Konta atbloķēšana 2,85
Nosūtīto/neienākušo maksājumu meklēšana* pēc faktiskajām izmaksām min.10,00
ZTI un VID inkaso viena rīkojuma pieņemšana izpildei** 15,00

*Par katra maksājuma meklēšanu.
**Rīkojuma izpildes gadījumā par katru maksājumu papildus tiek piemērots tarifs par bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kontu.

Jaunums Pasta norēķinu sistēmas Maksājumu konta īpašniekiem - iespēja uzzināt informāciju par ienākošajiem un izejošajiem darījumiem kontā, saņemot īsziņu savā mobilajā tālrunī!

 

 • Pieteikties pakalpojumam var bezmaksas jebkurā pasta nodaļā, aizpildot pieteikumu.
 • Pirmās divas īsziņas mēneša ietvaros klientam tiek nosūtītas bez maksas.
 • Sākot ar trešo īsziņu, tiek ieturēts tarifs 0.09 EUR (ieskaitot PVN) par katru īsziņu un tas tiek ieturēts automātiski no konta pakalpojuma izpildes brīdī.

SMS pakalpojuma veidlapa un noteikumi pieejami šeit. 

Sīkāku informāciju varat jautāt pasta nodaļas darbiniekiem vai pa informatīvo tālruni 27008001, 67008001.