Aizliegts sūtīt

Noformējot sūtījumu, neaizmirstiet pārbaudīt, vai tā saturā nav aizliegtu preču

Vēršam uzmanību, ka ir spēkā Eiropas Savienības (ES) noteiktās sankcijas sūtījumu eksportam uz Krieviju un Baltkrieviju. Noformējot sūtījumu, pārliecinieties, ka sūtījuma saturā netiek ievietoti priekšmeti vai preces, uz kurām attiecināmas Eiropas Savienības sankcijas. Informējam, ka sūtījumi uz Krieviju un Baltkrieviju tiek pakļauti stingrai datu un fiziskai kontrolei. Sūtījumi, kuros būs ievietoti ES sankciju ierobežojumiem pakļautie priekšmeti vai preces, tiks aizturēti. 

Plašāka informācija Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē:  https://www.vid.gov.lv/lv/ierobezojumi-un-aizliegumi#sankcijas

 

Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmata

 

   Starptautisko pasta sūtījumu rokasgrāmatā Jūs atradīsiet norādījumus par to, kādus priekšmetus un preces nevar pārsūtīt ar Latvijas Pasta starpniecību.

Nosūtītājs var pieprasīt atgriezt nosūtīšanas maksu, sagatavojot un nosūtot iesniegumu uz Latvijas Pasta klientu centra e-pastu info@pasts.lv. No kompensējamās summas tiks ieturēta maksa par sūtījuma apstrādi saskaņā ar Latvijas Pasta pakalpojumu tarifu grāmatu.

 

Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt šādus priekšmetus vai vielas:

 

 • Narkotiskās vai psihotropās vielas;
 • Pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana (bērnu pornogrāfija), cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofīlija vai pornogrāfiska  rakstura vardarbība;
 • Priekšmetus vai vielas, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;
 • Priekšmetus vai vielas, kuru izvešana no Latvijas Republikas vai apgrozība Latvijas Republikā ir aizliegta;
 • Priekšmetus vai vielas, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var nosmērēt vai sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas;
 • Ātri bojājošās pārtikas un citas preces;
 • Vēstuļu korespondendences sūtījumus, kuros pārsūta rakstveida paziņojums vai dokumentus ar kārtējās un privātās sarakstes pazīmēm, kas liecina, ka ar šiem vēstuļu korespondences sūtījumiem apmainās personas, kuras uz sūtījuma nav norādītas kā sūtītājs un adresāts;
 • Sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, radioaktīvas, ātrbojīgas bioloģiskas vielas un infekciozas vielas;
 • Priekšmetus un vielas, kuru pārsūtīšanas (pārvadāšanas) aizliegums noteikts normatīvajos aktos medicīnas vai transporta (aviācijas) jomā.
 • Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt dzīvniekus, izņemot bites, dēles un zīdtārpiņu kāpurus.
 • Pasta komersantam ir tiesības noteikt citus pasta sūtījumu satura ierobežojumus, kas nav pretrunā ap Pasaules Pasta konvencijas un citu normatīvo aktu prasībām.

  *Naudu, monētas, banknotes un jebkura veida vērtspapīrus (čekus) ir atļauts nosūtīt apdrošinātos sūtījumos, ja to atļauj attiecīgās valsts likumdošana.

  ** Šķidrumi aviopasta sūtījumos tiek pieņemti tikai no zināmiem klientiem, kuri par konkrētajiem produktiem iesnieguši drošības datu lapas (jāiesniedz iepriekš) un tās ir pārbaudījis attiecīgais speciālists. Tāpat jāievēro obligātās drošības iepakošanas prasības šķidrām/pusšķidrām vielām. 

Avio pārvadājumu līnijas var noteikt arī cita veida satura ierobežojumus.

 

Papildus jāievēro katras valsts īpašās prasības, kas izriet no tās iekšējās likumdošanas.

 

 

 

Aizliegumi, nosūtot avio pasta sūtījumus

 

Starptautiskās gaisa transporta asociācijas IATA „Bīstamo vielu un izstrādājumu nolikums” nosaka deviņas Bīstamo vielu klases, kuras aizliegts nosūtīt ar avio transportu:

1. Sprāgstvielas

Piemēri: pirotehnika, signālraķetes, munīcija, šaujampulveris u.c.

2. Visa veida gāzes (uzliesmojošas, atdzesētas vai neuzliesmojošas, indīgas)

Piemēri: visa veida aerosoli, šķiltavas, ugunsdzēšamie aparāti u.c.

3. Viegli uzliesmojoši šķidrumi;

Piemēri: tīrīšanas līdzekļi, smaržas, nagu lakas, eļļas krāsas, lakas, šķīdinātāji, gazolīns – benzīns u.c.

4. Viegli uzliesmojošas cietas vielas

(tajā skaitā pašuzliesmojošas vielas un vielas, kas saskarsmē ar ūdeni izdala  uzliesmojošas gāzes)

Piemēri: sērkociņi, sērs, magnijs, baltais un dzeltenais fosfors, kalcija karbīds, alumīnija pulveris, ogles u.c.

5. Oksidētāji un organiskie peroksīdi

(Oksidētāji - vielas, kas pašas par sevi nav obligāti degošas, bet var pastiprināt apkārtējo lietu degšanu, izdalot skābekli.

Organiskie peroksīdi – termiski nestabilas vietas, kuras pašnoārdās, strauji aizdegoties, uzsprāgstot, reaģējot ar citiem vielām)

Piemēri: minerālmēsli, balinātāji, peldbaseina ūdens attīrīšanas līdzekļi u.c.

6. Indīgas un infekciozas vielas

(Indīgas vielas - vielas, kuras norijot, ieelpojot vai saskaroties ar ādu var izraisīt cilvēka nāvi vai kaitējumu veselībai

Infekciozas vielas:

A kategorija – infekciozas substances, par kurām ir zināms, ka pastāv kaitīgu mikroorganismu, baktēriju, vīrusu klātbūtne.

B kategorija – infekciozas substances, kuras neatbilst A kategorijas kritērijiem.)

Piemēri: Pesticīdi, insekticīdi, infekcijas, bioloģiskie šķidrumi, asinis u.c.

7. Radioaktīvie materiāli

Piemēri: Izotopi, dūmu detektori, blīvuma mērītāji u.c.

8. Kodīgas vielas

Piemēri: Vielas,kas satur dzīvsudrabu, cauruļu tīrītāji, mašīnu akulamatori u.c.

9. Pārējās (dažādas) bīstamās vielas, kuras neiekļaujas nevienā citā klases kategorijā.

Piemēri: Litija metāla baterijas, litija jonu baterijas, sausais ledus, gaisa spilveni, spēcīgi magnetizējošais vielas u.c

 

 

Pasta sūtījumos nedrīkst būt produkti, uz kuriem redzamas zemāk esošās patērētāju brīdinājuma zīmes.

 

 

IEROBEŽOJUMI NOSŪTOT MEDICĪNAS PREPARĀTUS

 

Nosacījumi, ja zāles eksportē juridiskas personas:

 • zāles, t.sk. pētāmās zāles (nereģistrētas zāles un zāļu paraugus), drīkst eksportēt persona, kurai ir izsniegta speciāla atļauja (licence) zāļu ražošanai/importēšanai vai speciāla atļauja (licence) zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai), kā arī persona, kurai ir tiesības pārstāvēt licences turētāju;
 • zāles, t.sk. pētāmās zāles (nereģistrētās zāles un zāļu paraugus), drīkst eksportēt zāļu valdītājs, kuram nav zāļu eksportam nepieciešamās atļaujas, bet ir tiesības pārstāvēt šādas atļaujas turētāju, t.i., izmantot citai personai izsniegto zāļu eksportam nepieciešamo atļauju.

 

Nosacījumi, ja zāles eksportē fiziskas personas:

 • fiziskai personai ir tiesības (neattiecas uz narkotiskām un psihotropām zālēm) izvest zāles personīgai lietošanai vai nosūtīt zāles pa pastu uz citu valsti, ja to atļauj tās valsts tiesību akti, uz kuru zāles nosūta.

 

 

 

 

IEROBEŽOJUMI, AIZLIEGUMI, IZVEDOT MĀKSLAS PRIEKŠMETUS

 

No Latvijas Republikas bez Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas nav atļauts izvest priekšmetus ar nozīmīgu kultūras, vēstures vai mākslas vērtību.

Kultūras priekšmeti, kuru izvešanai nepieciešama atļauja neatkarīgi no to izcelsmes vietas:

 • Arheoloģiskās senlietas ar datējumu līdz 17. gadsimtam (ieskaitot), kas iegūtas:
  • - izrakumos vai atrastas zemē, uz zemes vai ūdenī;
  • - arheoloģisko atradumu vietās;
  • -  no arheoloģijas kolekcijām.
 •  Vairāk nekā 100 gadu veci no kultūras priekšmeta atdalīti fragmenti, kas ir neatņemama mākslas, vēstures vai reliģiska pieminekļa daļa.
 • Inkunābulas un par 100 gadiem vecāki rokraksti, ieskaitot ģeogrāfijas kartes un mūzikas partitūras (atsevišķi vai kolekcijā).
 • Dažādu veidu arhīvi, kuros ir par 100 gadiem vecāki eksemplāri (neatkarīgi no materiāla).
 • Grāmatas, kas ir vecākas par 100 gadiem (atsevišķi vai kolekcijā).
 • Transportlīdzekļi, kas ir vecāki par 75 gadiem.
 • Kolekcijas, kurām ir vēsturiska, paleontoloģiska, etnogrāfiska vai numismātiska vērtība.
 • Par 100 gadiem vecāki mākslas un antikvārie priekšmeti.

 

Kultūras priekšmeti, kuru izvešanai nepieciešama atļauja, ja to izcelsme ir saistīta ar Latvijas teritoriju*

 • Gleznas un zīmējumi, kas darināti ar roku uz jebkura materiāla un ar jebkuru paņēmienu
 • Gravīru, estampu, serigrāfiju un litogrāfiju oriģināli, kā arī attiecīgās plāksnes un plakātu oriģināli
 • Skulptūru un statuešu oriģināli (arī to kopijas, kas radītas tādā pašā procesā kā oriģināli)
 • Fotogrāfijas, filmas un to negatīvi
 • Stikla izstrādājumi
 • Zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi
 • Mēbeles
 • Optiskās ierīces un aparāti, fotoaparāti, kinoaparāti un ierīces
 • Mūzikas instrumenti
 • Pulksteņi un to daļas
 • Koka izstrādājumi
 • Keramika
 • Gobelēni, paklāji, tekstilijas
 • Tapetes
 • Ieroči

Piezīme. * 50 līdz 100 gadus veci kultūras priekšmeti, kurus radījušas Latvijas mākslas un kultūras rādītājos fiksētas personas un ražotnes un kuri nepieder to autoriem un izgatavotājiem.

 

Par to, ka mākslas vai antikvārais priekšmets neietilpst tajā mākslas un antikvāro priekšmetu kategorijā, kuru izvešanai vai pagaidu izvešanai no Latvijas Republikas nepieciešama Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauja, persona ir tiesīga saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtu izziņu.

 

 

Ierobežojumi pārsūtot ieročiem līdzīgus priekšmetus

 

Latvijas pasta sūtījumos nav atļauts pārvadāt šautenes, šaujamieročus un citas ierīces, kas raida šāviņus – ierīces, ar kurām var vai šķiet, ka varētu radīt nopietnus ievainojumus, raidot šāviņu, tostarp:

 • visu veidu šaujamieročus, piemēram, pistoles, revolverus, šautenes, bises
 • rotaļu šautenes, šaujamieroču modeļus un imitācijas, ko kļūdaini iespējams noturēt par īstiem ieročiem,
 • šaujamieroču sastāvdaļas, izņemot teleskopiskos tēmēkļus,
 • saspiesta gaisa un ogļskābās gāzes šautenes, piemēram, pistoles, skrošu šautenes, šautenes un bumbiņu šautenes,
 • signālraķešu pistoles un starta pistoles,
 • šaujamlokus, stopus un bultas,
 • harpūnu un žebērkļu šautenes,
 • lingas un katapultas.

 

 

IEROBEŽOJUMI AUGU PĀRVADĀŠANĀ

 

 

Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt augus bez atbilstošiem fitosanitāriem dokumentiem.

Visu sugu augu un konkrēto augu sēklu pārvietošanai nepieciešami atbilstoši fitosanitārie dokumenti: fitosanitārais sertifikāts vai augu pase.

  Fitosanitārais sertifikāts tiek pievienots, ja augi tiek saņemti no trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis). Nosūtot augus uz trešajām valsīm ir jāņem vērā attiecīgās valsts prasības. Fitosanitāro sertifikātu izdod tikai augiem, kad ir izpildītas normatīvajos aktos par augu karantīnu īpašas prasības (veiktas atbilstošas pārbaudes, noņemti paraugi utt.)

  Augu pase tiek pievienota, ja augi tiek sūtīti vai saņemti uz/no citām Eiropas Savienības, kā arī Šveices. Augu pase ir dokuments etiķetes veidā, kas tiek piestiprināts pie auga/iem vai to iepakojuma un kas apliecina, ka augi ir pārbaudīti un atbilst fitosanitārajām prasībām.

 

“Augi” ir dzīvi augi un šādas dzīvas augu daļas: 

 

 • Sēklas, izņemot sēklas, kas nav paredzētas stādīšanai;
 • Augļi botāniskajā nozīmē;
 • Dārzeņi;
 • bumbuļi, bumbuļsīpoli, sīpoli, sakneņi, saknes, potcelmi, stoloni;
 • dzinumi, stumbriun stublāji, stīgas;
 • griezti ziedi;
 • zari ar vai bez lapām;
 • nozāģēti koki ar lapotni;
 • lapas, lapotne;
 • augu audu kultūras, tostarp šūnu kultūras, ģenētiskais materiāls, meristēmas, himēriskie kloni, ar mikropavairošanas metodi pavairots materiāls;
 • dzīvi ziedputekšņi un sporas;
 • pumpuri, potzaru pumpuri, spraudeņi, potzari, potējumi.

 

Sīkāka informācija meklējama www.vaad.gov.lv

'''Aizliegts sūtīt'' sadaļā norādītajai informācijai ir informatīvs raksturs, kurš atspoguļo daļu no aizliegumiem/ierobežojumiem, bet ne visus. Jautājumu gadījumā rakstīt uz info@pasts.lv

 

 

Papildus aizliegumi avio pārvadājumos:

(informācija pie katras konkrētās valsts ir tikai papildus aizliegumi/ierobežojumi, kas neatceļ vispārīgos aizliegumus.)

 

Afganistāna

Aizliegumi:

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Bojājošās bioloģiskās vielas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Alkoholiskie dzērieni
 • Paklāji, smērējošs apģērbs.
 • Metāla, māla un porcelāna izstrādājumi.
 • Stikls, spoguļi.
 • Sieviešu rokassomiņas.
 • Šaha galdiņi.
 • Augi.
 • Tekstilizstrādājumi
 • Rotaļlietas.
 • Reliģiska rakstura iespiedmateriāli vai publikācijas.

 

 

Ierobežojumi:

 • Afganistānas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Albānija

Aizliegumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Dzīvnieki, dzīvnieku izbāzeņi.
 • Augi.
 • Apģērbs, kažokādas.
 • Azbests
 • Antikvāri priekšmeti
 • Ieroči un munīcija.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Rūgstošas un rūgšanu izraisošas vielas.
 • Ar azartspēlēm saistīti priekšmeti.
 • Fotofilmas, fotopapīru.
 • Pornogrāfiskus materiālus.
 • Publikācijas, literatūra (kura ir pretstatā ar valsts politisko nostādni)
 • Lietotus priekšmetus.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai personiskai lietošanai paredzētās zāles, ar nosacījumu, ka adresātam ir medicīniskās iestādes izziņa, ārsta izrakstīta medikamenta recepte.)
 • Dažāda veida instrumenti. (Tikai ar Albānijas Tirzniecības ministrijas atļauju.)

Alžīrija

Aizliegumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dzintars, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Dzīvnieki un to izcelsmes produkti, ziloņkauls.
 • Augi, sēklas, rieksti.
 • Minerālūdeņi, limonādes, vīni
 • Konservi (augļu, zivju, gaļas, plūmju u.c.)
 • Margarīns.
 • Sāls.
 • Apbedīšanas urnas.
 • Alvas izstrādājumi, celuloīds un celuloīda filmas.
 • Ķīmiskie produkti, krāsvielas.
 • Pornogrāfiska rakstura materiāli.
 • Pretapaugļošanās līdzekļi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvi materiāli
 • Saharīns.
 • Visa veida pulksteņi.
 • Loterijas biļetes un izdevumi par loterijām.
 • Lietotas drēbes, segas,apakšveļa, tekstilizstrādājumi, galvas segas, apavi.
 • Bērnu knupīši un māneklīši.
 • Urbjmašīnas un to daļas.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Nepieciešams Alžīrijas Veselības ministrijas apstiprinājums un Centrālās Alžīrijas aptiekas vīza.)
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi. (Tikai ar Alžīrijas muitas iestāžu atļauju.)
 • Alkohols, etiķi, ādas un ādas izstrādājumi.  (Tikai ar attiecīgās Alžīrijas ministrijas atļauju.)
 • Medikamenti. (Atļauts, ja adresātam ir izsniegta Alžīrijas Veselības ministrijas atļauja šos medikamentus saņemt.)
 • Mērinstrumenti. (Tikai ar Alžīrijas Mērinstrumentu dienesta atļauju.)

Amerikas Savienotās Valstis

Aizliegumi.

 • Narkotiskās vielas, stimulanti, depresanti, halucinogēnās substances.
 • Tabakas izstrādājumi, cigāri, tinamā tabaka (aizliegts neskatoties uz daudzumu).
 • Hoverbordi.
 • Recepšu zāles, zāles zinātniskiem mērķiem.
 • Kafija, rieksti, sēklas un graudaugi. Kviešu produkti.
 • Augļi, dārzeņi, citrusaugu mizas, puķes.
 • Medicīniskie un ķirurģijas instrumenti.
 • Dzīvi vai miruši dzīvnieki. Neapstādāta vilna, olas, dzīvnieku tauki, eļļa, vasks.
 • Alkohols (stiprāks par 5%)
 • Uzliesmojoša degviena, eļļas un to produkti.
 • Augsnes uzlabotāji (izņemot kūdru).
 • Neapstrādātas ādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi.
 • Loterijas biļetes, ķēdes vēstules
 • Vērtspapīru reprodukcija (Obligācijas, parādzīmes, bankas valūta, nauda, vekseļi, čeki)
 • Asv zīmogi, pastmarkas, pastmarku imitācijas (izņemot filatēlijas publikācijas izmantojot melnbaltas ilustrācijas).
 • Kokogļu briketes,dabīgais korķis
 • Azbests
 • Dārgakmeņi, pusdārgakmeņi, pērles, dārgmetāli un to izstrādājumi, monētas.
 • Šaujamieroči, naži.

 

Ierobežojumi.

 

 • Kremotorijas pelnus, pieņem tikai un vienīgi EMS sūtījumos.
 • Gaļas produkti
  • (Komerciāliem nolūkiem - Gaļas produktus var ievest, ja tie pilnībā pagatavoti hermētiski noslēgtā konteinerā, lai produkts nebojātos arī bez atdzesēšanas. Jāpievieno izcelsmes valsts oficiālais pārstrādes sertifikāts, kurā norādītas īpašās ASV prasības.
  • Atļauts privātpersonām, ja produkti termiski apstrādāti, iepakoti vakumā).
 • Insekti un rāpuļi:
  • -tikai rūpigi izžāvēti vai konservēti.
 • Putnu spalvas (atļauts tikai):
  • - tīras spalvas, bez ādas,
  • - zinātniskiem un izglītības mērķiem,
  • - mākslīgās mušas zvejai.
 • Piena produkti (Atļauts nekomerciālos nolūkos)
 • Tēja, garšvielas (Atļauts nekomerciālos nolūkos)
 • Pulksteņi, rokaspulksteņi. (Atļauts sūtot orģinālajos iepakojumos).

Andora

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Dzīvi dzīvnieki un augi.

 

Ierobežojumi

 • Andoras pasts nav publicējis šādu informāciju.

Angilja

Aizliegumi 

 • Infekciozas bioloģiskas substances
 • Neinfekciozas bioloģiskas substances
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Angiljas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Angola

Aizliegumi

 • Ieroči un munīcija.
 • Tabaka un tās izstrādājumi.
 • Radioaktīvi materiāli.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Banknotes, monētas (ja vien netiek adresētas Nacionālajai Angolas bankai.
 • Grāmatas, printēti materiāli, kinofilmas un dažādus cita veida priekšmetus, kas apvaino vai aizskar Angolas likumīgo varu un ir pretrunā ar likumu vai sabiedrisko kārtību.
 • Ruletes un citi spēļu aparāti, loteriju biļetes.
 • Augi, sēklas un to daļas.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Ādas.

 

Ierobežojumi.

 • Patentu zāles (tikai ar Angolas veselības departamenta izsniegtu atļauju).

Antigva un Barbuda

Aizliegumi

 • Antigva un Barbudas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

Ierobežojumi

 • Monētas. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)

Apvienoto Arābu Emirāti

Aizliegumi

 • Aerosoli.
 • Šķiltavas.
 • Ieroči un munīcija.
 • Infekciozas bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozas bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Ķimikālijas un toksiskās vielas.
 • Pērles un to imitācijas.
 • Zivis un zivju produkti.
 • Cūkgaļa produkti.
 • Alkohols.
 • Dzīvnieku kauli, ragi, nagi, āda.
 • Publikācijas un iespieddarbus, kas ir pretrunā ar islāma ticību un aizvaino arābu tautas.
 • Radioraidītāji un uztvērēji.

 

Ierobežojumi

 • Medikamentus un citas preces, kas izmantojamas ārstniecībā. (Tikai ar AAE Veselības ministrijas Farmācijas un sagādes direkcijas atļauju.)
 • Medikamentus saņēmēja personīgām vajadzībām. (Tikai ar tiem pievienotiem attiecīgiem apstiprinošiem dokumentiem.)
 • Platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Bites. (Tikai ar AAE Lauksaimniecības un zvejniecības ministrijas atļauja.)

Argentīna

Aizliegumi 

 • Dzīvnieki un to izcelsmes produkti (gaļa, olas, dabīgais medus u.c.)
 • Zvērādas, kažokādas.
 • Dārzeņi, sīpoli, saknes.
 • Augļi un rieksti.
 • Medus.
 • Graudi, labība.
 • Augoši koki, griezti ziedi.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Radio un televīzijas uztvērēji.
 • Gatavie apģērbi, audumi (atļauts tikai nekomerciālos nolūkos)
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Alkoholiskie dzērieni, etiķis.
 • Tabaka un tabakas produkti.
 • Farmācijas produkti.
 • Mēslojumi, augsnes bagātinātāji.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi (atļauts tikai apdrošinātos sūtījumuos).
 • Grozi un citi pinumi  (Tikai ar Argentīnas Augu veselības un kvalitātes institūta (IASCAV) atļauju un pēc IASCAV pārbaudes, ievedot valstī.)
 • Kokvilna (Tikai ar Argentīnas Nacionālā pārtikas institūta (INAL) atļauju un pēc INAL pārbaudes, ievedot valstī.)
 • Bites, augi un sēklas (Tikai ar Argentīnas kosula parakstītu veselības sertifikātu.)
 • Tēju, Paragvajas tēju, kafiju – (Tikai ar Argentīnas Nacionālā pārtikas institūta (INAL) atļauju un pēc INAL pārbaudes, ievedot valstī.)

Armēnija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Sprādzienbīstami, degoši, toksiski materiāli.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Gaismjutīgi materiāli.
 • Ieroči un  munīcija, formas tērpi.
 • Ātrbojīgi pārtikas produkti.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Iespieddarbi, tipogrāfiskie materiāli, gleznas, kas kaitē valsts interesēm un tās pilsoņu tiesībām, amorāli raksti.

 

Ierobežojumi

 • Armēnijas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

Aruba

Aizliegumi 

 • Vara, bronzas, niķeļa monētas. (Nekādā gadījumā nav atļauts.)
 • Infekciozas un neinfekciozas bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvas vielas.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Ieroči un munīcija,kasetes, nūjas.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Piens un piena produkti.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.(Tikai apdrošinātās pasta pakās.)

Austrālija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči, ieroču daļas, granātas, munīcija, klusinātāji, ieroču imitācijas (kā skatuves aksesuāri vai rotaļlietu ieroči), militārais apģērbs.
 • Asi un durkļveida priekšmeti
 • Šļirces, skalpeļi, adatas.
 • Lāzeri.
 • Dzīvi dzīvnieki (izņemot bites, dēles, zīdtārpiņi).
 • Kažokādas.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Šķidrumi.
 • Pastas, pulveri, tabletes.
 • Naidu kurinoši, aizkaroši raksti, publikācijas.
 • Ātrbojīgi pārtikas produkti.
 • Zivis un zivju produkti.
 • Suņu kaklasiksnas ar izvirzījumiem.
 • Augļu kārbas.
 • Automašīnu detaļas, kas satur smērvielas, kompresētas gāzes vai ķimikālijas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvi materiāli.
 • Mēslojums, augsnes bagātinātāji.
 • Preces ar nosaukumu ”Anzac”.
 • Rīsi, graudi, sēklas, rieksti, pupiņas, pākšaugi (izņemot, ja termiski apstrādāti vai konservēti/marinēti, saldēti un atbilstoši iepakoti).

 

Ierobežojumi

 • Aizliegti visa veida tabakas izstrādājumi, izņemot kožļājamo tabaku un šņaucamo tabaku līdz pat 1.5 kg, kā arī cigārus.
 • Medikamenti, zāles. (Tikai ar attiecīgo Austrālijas dienestu atļauju.)
 • Radioaparāti, mobilie telefoni. (Tikai ar iepriekš izsniegtu atļauju.)
 • Izdedži, pelni. (Tikai ar muitas amatpersonu izsniegtu atļauju.)

Austrija

Aizliegumi 

 • Ieroči, ieroču sastāvdaļas, munīcija un to atdarinājumi (skatuves dekorācijas, bērnu rotaļlietas u.c.)
 • Cilvēka mirstīgās atliekas, pīšļi.
 • Grāmatas un iespieddarbi, kas aizliegti ar Austrijas tiesas rīkojumu.
 • Augus un dzīvniekus (ieskaitot dzīvas bites, dēles, zīdtārpiņus un mušas.)                
 • Radioaktīvi materiāli
 • Piena produkti, putnu olas, dabīgais medus.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Zivis un zivju produkti.
 • Siens, graudaugi un to produkti.
 • Jūraszāles, aļģes.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Dermatoloģiskie pūderi.
 • Kaklasaites, kaklauti, tauriņi.
 • Gultas veļa.

 

Ierobežojumi

 • Izstrādājumi, kas izstrādāti no dārgmetāliem, kā platīns, zelts, sudrabs (tikai, ja atbilst Austrijas reglamenta prasībām.)
 • Nauda, banknotes, monētas, zelta monētas (tikai ar Austrijas nacionālās bankas atļauju)
 • Gaļas un dzīvnieku produkti (tikai ar pievienotu izcelsmes sertifikātu). Šī prasība neattiecas uz pārstrādātiem gaļas produktiem (salami, konservēta gaļa utt.), kuri adresēti privātpersonām un nepārsniedz 3 kg.
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Medikamenti, zāles (tikai personīgai lietošanai ar pievienotu recepti).

Austrumtimora

Aizliegumi 

 • Austrumtimoras pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

Ierobežojumi

 • Austrumtimoras pasts nav publicējis šādu informāciju.

Azerbaidžāna

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija, sprāgstvielas, duroši ieroči, militārais aprīkojums.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas, to
 • Filmas, iespiedmateriāli, kas reklamē netikumību, vardarbību, teroru.
 • Cilvēku orgāni, bioloģiskas substances.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Toksiskas vielas.
 • Dzīvsudrabs, ķīmiskie reaģenti, skābes.
 • Publikācijas, raksti un citi materiāli, kas aizskar nacionālās un reliģiskās jūtas.
 • Ātrbojīgus pārtikas produktus.
 • Priekšmetus, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var kļūt bīstami pasta darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas.
 • Reti augi, kuri iekļauti Arerbaidžānas republikas Sarkanajā grāmatā. Dzīvnieku ragi.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti un vitamīnu preparātiem nepieciešama Azerbaidžānas Republikas Veselības ministrijas atļauja.
 • Sēklām, augiem, sakņu bumbuļiem, lielapjoma un citām augu daļām, augļiem, pākšaugiem un svaigiem dārzeņiem ir jāsaņem iepriekšēja atļauja no attiecīgās valsts iestādes, kas Azerbaidžānā atbild par augu karantīnu.

Azoru salas

Aizliegumi 

 • Zivis un zivju produkti.
 • Ātrbojōgi pārtikas produkti.
 • Augi, augļi, dārzeņi, rieksti, stādi, sīpoli, saknes, sēklas.
 • Kokvilna, rīsi, cukurniedres.
 • Alkohols.
 • Medikamenti, terapeitiskie līdzekļi, līdzekļi aborta veikšanai.
 • Kosmētikas līdzekļi.

 

Ierobežojumi

 • Papirosi un cigaretes. (Tikai iepakojumā pa 5, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 40, 50, 80 un 100).

Bahamu salas

Aizliegumi 

 • Piena pulveris bundžās, margarīns un citi sviesta aizstājēji.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Infekciozās un neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Iespiedarbi, publikācijas ar netiklu vai piedauzīgu raksturu.
 • Margarīns.
 • Vājpiens skārda bundžās.

 

Ierobežojumi

 • Bites. (Tikai speciālajā iepakojumā.)
 • Šķidrumi. (Tikai tad, ja to iepakojums noplūdes gadījumā nodrošina absorbciju.)

Bahreina

Aizliegumi 

 • Ieroči, munīcija
 • Dzīvus dzīvniekus.
 • Kultivētās, mākslīgās, balinātās pērles.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Cigaretes un tabaka (Bezbrīdinošiem uzrakstiem par kaitīgo vielu ietekmi.)
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Lidmodeļi ar tālvadības pultīm.
 • Azartspēles, loterijas biļetes.
 • Pornogrāfiska rakstura grāmatas, attēli un citi iespieddarbi.
 • Augsne, augsnes bagātinātāji.
 • Metilspirts un tehniskais spirts.
 • Televizori, radioaparāti., videokameras, bezvadu elektroniskā aparatūra.
 • Arheoloģiskie priekšmeti.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Drīkst nosūtīt tikai aptiekām, kuras atzinusi un devusi atļauju Bahreinas Veselības ministrija.)
 • Videofilmas, iespieddarbi. (Tikai ar Bahreinas Informācijas ministrijas atļauju.)
 • Dzērieni, visa veida. (Tikai ar atbildīgo Bahreinas iestāžu izdotu sertifikātu.)

Baltkrievija

Aizliegumi 

 • Alkohola izstrādājumi, ieskaitot etilspirtu un alkoholiskos dzērienus.
 • Visu veidu ieroči un munīcija, kā arī to daļas un piederumi, ieroču atdarinājumi.
 • Priekšmeti un iespieddarbi ar kultūrvēsturisku vērtību, kas adresēti privātpersonām.
 • Baltkrievijas un Krievijas valūtas.
 • Sprādzienbīstamas, degošas un citas bīstamas vielas.
 • Bīstamie atkritumi.
 • Metalizēta dzija, dekoratīvie apdares materiāli vai austi audumi – ar zelta pavedienu vai izgatavoti no tā.
 • Narkotiskās, psihotropās vielas, narkotiku izgataves materiāli (augļi, sēklas, sporas).
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Ātrbojīgas pārtikas preces.
 • Fotofilmas, kinematogrāfiskas filmas, neattīstītas fotoplates, fotopapīrs.
 • Augi un augu sēklas.
 • Dārgakmeņi jebkurā formā un stāvoklī, dabīgie dimanti.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Vielas, kas kaitīgas ozona slānim.
 • Piens un piena produkti, putnu olas, dabīgais medus, vilna.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Personiskie dokumenti, pastmarkas.
 • Dzīvnieku barība.
 • Augsne, augsnes bagātinātāji.

 

Ierobežojumi

 • Nauda, vērtspapīri, monētas, banknotes, parādzīmes čeki, platīns, zelts, sudrabs un citas vērtslietas. (Tikai apdrošinātās pasta pakās, vērtība nepārsniedz 175 EUR)
 • Medikamenti, vitamīni (Tikai ar Baltkrievijas sabiedrības veselības atļauju).
 • Veterināriem preperātiem, bioloģiskiem materiāliem (Tikai ar Baltkrievijas Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas Valsts veterinārās inspekcijas rakstisku atļauju).
 • Anulētos un neanulētos zīmogus, pastmarkas var nosūtīt paredzētās filatēlijas apmaiņas ietvaros.

Bangladeša

Aizliegumi 

 • Kokvilna.
 • Ieroči un munīcija.
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Kaņepes.
 • Neķītra rakstu iespieddarbi,zīmējumi, gleznas, figūras, grāmatas.
 • Infekciozas bioloģiskās substances
 • Neinfekciozas bioloģiskās substances.
 • Hinīts, rozā krāsā.
 • Radioaktīvi materiāli

 

Ierobežojumi

 • Kafija (Tikai ar Bangladešas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)

Barbadosa

Aizliegumi 

 • Barbadosas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

Ierobežojumi

 • Bites, dēles, zīdtārpiņi . (Tikai attiecīgajā iepakojumā.)
 • Augus un sēklas (Tikai ar Barbadosas attiecīgo iestāžu izdotu atļauju.)
 • Kinofilmas un fotofilmas (Tikai iepakotas alvas kastēs, kas ievietotas atsevišķā koka kastē.)

Beliza

Aizliegumi 

 • Nauda, vērtspapīri, monētas, banknotes, parādzīmes čeki, platīns, zelts, sudrabs un citas vērtslietas.
 • Ieroči un munīcija.
 • Tabaka un tās izstrādājumi.
 • Augi, augļi, rieksti, labības augu sēklas, pupas, zirņi.
 • Saharīts un citi cukura aizstājēji.
 • Netīras drēbes, lupatas.
 • Lietota gultas veļa.

 

Ierobežojumi

 • Monētas. (Tikai ar īpašām atļaujām.)
 • Dārgmetāla stieņi. (Tikai ar īpašām atļaujām.)

Beļģija

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Bronzas, vara, niķeļa monētas, kas nav likumīgs maksāšanas līdzeklis Beļģijā.
 • Elektroniskās cigaretes, veipošanas ierīces.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Dzīvnieku un putnu izbāzeņi, ādu un kažokādu izstrādājumi.
 • Medus, speķis.
 • Ātrbojīgi pārtikas produkti.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Tintes un lāzera kārtridži (arī tukši).

 

Ierobežojumi

 • Kafiju un tēju (Tikai ar atbilstības sertifikātu, ko izdevušas kompetentas ārzemju iestādes un Beļģijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, ja attiecīgo preci nosūta vairāk nekā 3 kg no katra veida.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Medikamentus (Tikai farmācijas aģentūrām kā adresātiem).
 • Tabaka, cigaretes, cigāri (tikai nekomerciālos nolūkos, līdz 1 cigarešu blokam vai 10 cigāriem.)

Benina

Aizliegumi 

 • Nauda, vērtspapīri, monētas, banknotes, parādzīmes čeki, platīns, zelts, zelta izstrādājumi, sudrabs, dimanti un citas vērtslietas.
 • Ieroči un munīcija.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Augi.
 • Dzīvus dzīvniekus.
 • Zelts un zelta izstrādājumi.
 • Medaļas, monētas un ierīces monētu kalšanai.
 • Minerālūdeni.
 • Infekciozas bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Saharīns, krāsvielas, ķīmiskie izstrādājumi.
 • Alkoholiskie dzērieni, spirts, Kandžas aparāti.
 • Svari, mērierīces.
 • Skaņuplates.

 

Ierobežojumi

 • Beninas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Bermundu salas

Aizliegumi 

 • Banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.
 • Nepiedienīga rakstura iespieddarbi, zīmējumi, grāmatas, pastkartes.
 • Komiksi ar šausmu sižetiem.
 • Augsne, kūdra, māls, augsnes bagātinātāji.
 • Radioraidītāji, noklausīšanās ierīces.

 

Ierobežojumi

 • Monētas (Tikai ar Lielbritānijas Valsts Kases atļauju.)
 • Tabakas izstrādājumi (Pieļaujamie daudzumi: 50 cigaretes vai 25 cigarillas, vai 10 cigārus vai 50 grammu tabakas).        

Bolīvija

Aizliegumi 

 • Vielas, kas var radīt risku veselībai, drošībai, īpašumam vai apkārtējai videi.
 • Monētas, banknotes, papīra nauda, ceļojuma čeki, zelts, platīns, sudrabs, citi dārgmetāli, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Lauksaimniecības ķimikālijas, pesticīdi, veterinārās zāles.
 • Apavu krēmi un vaski.
 • Mazgāšanas līdzekļus (ziepes, pulverus, šampūnus).
 • Amorāla rakstura priekšmeti, gleznas, ilustrācijas, grāmatas vai citi iespieddarbi.
 • Alkoholiski dzērieni.
 • Tabaka un tās izstrādājumi.
 • Makaroni, zupu un buljonu koncentrāti, auzas.
 • Azartspēļu ierīces, loterijas biļetes.
 • Šķiltavas.
 • Infekciozas bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozas bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Farmācijas produkti un zāles (Tikai ar Bolīvijas Veselības un Sporta ministrijas atļauju).
 • Lietoti apģērbi, apavi, mājsaimniecības veļa (gultas, vannas istabas, galda, virtuves veļa), segas, paklāji un grīdassegas. (Jābūt pievienotam dezinfekcijas sertifikātam, ko izdevusi Vietējā veselības pārvalde, vai cita kompetenta iestāde.)

Bonaire

Aizliegumi 

 • Vara, bronzas vai niķeļa monētas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Ieroču ievešanai nepieciešama īpaša atļauja.           

Bosnija un Hercegovina

Aizliegumi 

 • Dzīvi dzīvnieki (izņemot bites, dēles, zīdtārpiņus)
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Piens un piena produkti.
 • Ātrbojīgi pārtikas produkti.
 • Magones, kaņepes, sveķi, augu sulas un ekstrakti.
 • Infekciozas bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozas bioloģiskās substances.
 • Sprāgstvielas, pirotehnikie izstrādājumi.
 • Radioaktīvi materiāli.
 • Cilvēku un dzīvnieku asinis un to izstrādājumi
 • Caurules, trubas, šļūtenes.

 

Ierobežojumi

 • Bosnijas un Hercegovinas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Botsvāna

Aizliegumi:

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Šķiltavas.
 • Medu un tā izstrādājumus, bišu vasku, mušpapīru.
 • Augi, augļi.
 • Lietotas drēbes, apavus (komercnolūkos).
 • Alkohols.
 • Parfimērija.
 • Ieroči un munīcija.
 • Zobeni, dunči, naži un citi aukstie ieroči.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi:

 • Botsvānas pasts nav publicējis šādu informāciju.
 • Cigaretes. (Līdz 1000 gab.)

Brazīlija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Komerciāli paraugi, kas reklamē tabakas izstrādājumus vai ar smēķēšanu saistītas preces.
 • Cigaretes, cigarillas, cigāri, tabaka, pīpes un citas smēķēšanas ierīces (komerciālos nolūkos).
 • Elektriskās cigaretes, e-cigaretes, e-cigāri.
 • Alkohols.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Spēļu kārtis.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, gaisa pistoles.
 • Spieķi, saulessargi, visu veidu durkļi un asmeņi, rokudzelži, nūjas.
 • Pamatizglītības grāmatas, kuras nav rakstītas portugāļu valodā.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Sālīta, kūpināta gaļa un citi dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti.
 • Kafijas krūmu sēklas un stādi, malta kafija.
 • Trausli priekšmeti (kuri to rakstura vai neatbilstoša iesaiņojuma dēļ) var radīt kaitējumu indivīdam vai aprīkojumam.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai ar pavadošā Brazīlijas ārsta recepti. Receptei jābūt uz ķīmiķa veidlapas uz tās jābūt ārsta vārdam, adresei vai birojam, ārsta reģistrācijas numuram Brazīlijas Nacionālajā medicīnas padomē. Nepieciešams instrukcijas tulkojums portugāļu valodā.)
 • Pasta pastmarkas. (Tikai ierakstītos sūtījumos.)
 • Saharīns, citi mākslīgie saldinātāji. (Tikai ar Brazīlijas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Sēklas. (Tikai ar Brazīlijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)

Britu Virdžīnijas

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtu.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Britu Virdžīnijas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Bruneja Darusalama

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Loterijas biļetes, jebkādu loteriju un azartspēļu darījumu materiālus un reklāmas.
 • Bites, dēles un zīdtārpiņus.

 

Ierobežojumi

 • Grāmatas, žurnālus, reliģiskos materiālus, kasetes, videoierakstus. (Tikai ar Publikāciju kontroliera vai Reliģisko lietu pārvaldes atļauju).
 • Farmācijas preparāti. (Tikai ar Brunejas Darusalamas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Gaļa un gaļas produkti. (Tikai ar Brunejas Darusalamas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)

Bulgārija

Aizliegumi 

 • Narkotiskas, anestēzijas, psihotropas un indīgas vielas.
 • Tabakas izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija, sprāgstvielas, uzliesmojošas vielas.
 • Neķītri un amorāli priekšmeti, pornogrāfija.
 • Reliģiski materiāli, kas saistīti ar aizliegtām vai nereģistrētām sektām vai organizācijām.
 • Muzikālās apsveikuma kartītes.
 • Radioaktīvi materiāli.
 • Priekšmeti vai vielas, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var nosmērēt vai sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi (atļauts tikai apdrošinātos sūtījumos).
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Kultūras pieminekļi. (Tikai ar speciālu atļauju vai sertifikātu).
 • Medikamenti, zāles (Tikai ar Bulgārijas Veselība ministrijas apstiprinājumu).
 • Pasta apmaksas zīmju, pastmarku, zīmogu apmaiņa starp filatēlistiem. (Tikai ar Bulgārijas Pasta filatēlijas dienesta starpniecību. Raksti jāadresē dienestam, kurš tos piegādā adresātiem.)

Burkinafaso

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi (atļauts tikai apdrošinātos sūtījumuos).

 

 

Burundija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Izdevumi un iespieddarbi, kas grauj valsts sabiedrisko iekārtu.
 • Liķieri.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai ar Burundi Veselības ministrijas atļauju).
 • Saharīns (Tikai ar Burundi Veselības ministrijas atļauju).

 

Butāna

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Butānas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Centrālāfrikas Republika

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Alkohols.
 • Propagandas rakstura iespieddarbi.
 • Pornogrāfiska satura grāmatas un iespieddarbi.
 • Konservi.
 • Tīrīšanas līdzekļi.
 • Matu krāsas, audumu krāsvielas.
 • Prezervatīvi.

 

Ierobežojumi

 • Konservētas zivis, dārzeņi, plūmes. (Ne vairāk kā 1kg)
 • Medikamenti un farmācijas izstrādājumi (Adresēt tikai licenzētiem farmaceitiem).

Čada

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Tabaka un tās izstrādājumi.
 • Propogandas rakstura iespieddarbi.

 

Ierobežojumi

 • Konservētas zivis, dārzeņi, plūmes. (Ne vairāk kā 1kg)
 • Medikamenti un farmācijas izstrādājumi (Adresēt tikai lizenzētiem farmaceitiem).

Čehija

Aizliegumi 

 • Ķēdes vēstules.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Spēļu kārtis.
 • Publikācijas, fotogrāfijas, zīmējumi, mūzikas ieraksti utt. (Kas ir pretrunā ar valsts sabiedrisko kārtību).
 • Dzīvnieku izcelsmes produkti.
 • Piena produkti.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi. (Tikai ar valsts bankas atļauju.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Medikamenti, zāles. (Tikai ar Čehijas republikas veselības iestāžu atļauju.)
 • Filatēlijas materiāli, zīmogi ar kuriem apmainās filatēlisti. (Filatēlijas rakstura priekšmetu cena nedrīkst pārsniegt 35 euro viena kalendārā gada laikā.)
 • Tabaka, cigaretes. (Tikai personīgai lietošanai un  ne vairāk kā 0,5 kg. kopējā svara).

Čīle

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Dzērieni un pārtikas produkti, kuru sastāvā ir saharīns un tamlīdzīgas vielas.
 • Litija baterijas ārpus iekārtām.
 • Smaržas, nagu lakas.
 • Iebiezināts piens.

 

Ierobežojumi

 • Augus un augu sēklas (Tikai ar Čīles Augu sanitārās inspekcijas atļauju.)
 • Kinofilmas. (Tikai hermētiski noslēgtās kastēs.)

Dānija

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija, tajā skaitā gaisa pistoles, arbaleti, dažāda veida asmeņi, naži, kastetes, durkļi, nūjas u.tml..
 • Piena pulveris un produkti, kas to satur.
 • Tinamā tabaka.
 • Cilvēku pīšļi, urnas.
 • Šķiltavas.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Briļļu rāmji, brilles, saulesbrilles.
 • Minerālmēslojumi, augsnes bagātinātāji.
 • Sasmalcinātu vai kaltētu gaļu.
 • Priekšmetus, kas sava izskata dēļ ir ļoti līdzīgi Dānijas vai ārzemju monētām vai papīra naudas zīmēm, pastmarkām vai citām nacionālajām vai ārzemju zīmogmarkām.

 

Ierobežojumi

 • Dānijas un ārvalstu akcijas, obligācijas un kuponi. (Tikai, ja adresātam ir Dānijas nacionālās bankas atļauja.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Gaļas un putnu gaļas produktus. (Tikai pēc obligātas veterinārās pārbaudes, taču dāvanu sūtījumus, kuros nav vairāk par 1 kg, atļauts nosūtīt privātām personām ar nosacījumu, ka attiecīgie produkti paredzēti to personīgai lietošanai, bet nav atļauts nosūtīt produktus, kas ātri bojājas.)
 • Zāles un medikamentus komerciāliem mērķiem. (Tikai ar Dānijas Medicīnas aģentūras atļauju.)
 • Zāles un medikamentus personīgām vajadzībām (Tikai no ES, sertificētus medikamentus.)
 • Citi tabakas izstrādājumi. (Tikai privātai lietošanai un ne vairāk kā:
  •         cigaretes 50 gabalu;  vai
  •         cigailli  25 gabali;  vai
  •         cigāri 10 gabali.)

Debesbraukšanas sala

Aizliegumi 

 • Debesbraukšanas salas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

Ierobežojumi

 • Debesbraukšanas salas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Dienvidāfrikas Republika

Aizliegumi 

 • Loterijas biļetes.
 • Šķiltavas.
 • Medus.
 • Šķidrumi (visa veida).
 • Litija baterijas.
 • Cietumos ražoti priekšmeti.

 

Ierobežojumi

 • Dimanti un citi dārgakmeņi. (Tikai apdrošinātos sūtījumos).
 • Cigaretes. (Tikai nekomerciālos nolīkos līdz 2kg.)

Dienvidsudāna

Aizliegumi 

 • Ieroči, to rezerves daļas.
 • Munīcija.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Azartspēļu priekšmeti, kā spēļu kārtis, pokera čipi u.tml..
 • Narkotiskās vielas.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Dienvidsudānas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Dominika

Aizliegumi 

 • Monētas.
 • Aerosoli.
 • Litija baterijas (ne iekārtās, ne ārpus tām).
 • Augi un augļi.
 • Ātrbojīgas pārtikas preces.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Dominikas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Dominikānas republika

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Naži, dunči, duramrīki.
 • Ruletes un citas azartspēļu ierīces.
 • Nepiedienīgi un amorāli priekšmeti.

 

Ierobežojumi

 • Augi (tikai ar Dominikānas Republikas Lauksaimniecības valsts sekretariāta atļauju).

Džērsija

Aizliegumi 

 • Džērsijas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

Ierobežojumi

 • Džērsijas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Džibutija

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Alkoholiskie dzērieni.
 • Preces un priekšmetus, kuros ir amorāla satura ilustrācijas, kā arī tādus, kas var traucēt sabiedriskam mieram un kārtībai.

 

Ierobežojumi

 • Papīra nauda un citi maksāšanas līdzekļi, vērtspapīri. (Tikai ar Francijas valūtas maiņas kontroles iestādes atļauju.)

Ekvadora

Aizliegumi 

 • Augus, augļus un to sēklas.
 • Mobilie telefoni.
 • Visas kartes, kurās redzama Ekvadoras teritorija ar nepareizām robežām.
 • Monētas, banknotes, valūta, zeltu, sudrabu un citus dārgmetālus.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Mobilie telefoni.
 • Ādas, tekstila un kaučuka apavus.
 • Barošanas pudeles (no stikla vai plastmasas).
 • Tabakas izstrādājumi.
 • Farmācijas līdzekļi un medikamenti, ja to sastāvs nav zināms.
 • Ruletes, azartspēļu piederumi.
 • Nerafinēta sāls.
 • “Panama” un “Mocora” cepures un salmi to izgatavošanai.
 • Ieroči, nūjas, duramrīki, šautenes.

 

Ierobežojumi

 • Maināmās smaržas un krēmi, kuri nav uzliesmojoši un bez spirta bāzes (ietilpībā līdz 100 ml, maksimums 3 vienības).
 • Lietotas drēbes. (Tikai personīgai lietošanai līdz 20 kg.)
 • Dārzeņi un to produkti. (Tikai ar veselības sertifikātu, kā noteikts Ekvadoras iekšējos tiesību aktos.)

Ekvatoriālā Gvineja

Aizliegumi 

 • Ekvatoriālās Gvinejas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

Ierobežojumi

 • Ekvatoriālās Gvinejas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Eritreja

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Sērkociņi.
 • Baltais fosfors.

 

Ierobežojumi

 • Radiosakaru aparatūra (tikai ar Eritrejas telekomunikācijas pārvaldes atļauju).
 • Gatavi ēdieni, dzērieni, lietotās drēbēs, medikamenti (tikai ar Eritrejas Veselības ministrijas atļauju).

Etiopija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Augu izcelsmes eļļas, vaski.
 • Iespieddarbi, fotogrāfijas un gravīras ar pornogrāfiskiem un piedauzīga rakstura attēliem.
 • Lietoti apģērbi.

 

Ierobežojumi

 • Gatavi ēdieni, dzērieni, lietotās drēbēs, medikamenti (tikai ar Etiopijas Veselības ministrijas atļauju).

Ēģipte

Aizliegumi 

 • Šķidrumi.
 • Litija baterijas.
 • Medaļas, kas atgādina ēģiptes un ārvalstu valūtu.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Neķītras vai amorālas grāmatas, gravīras vai iespieddarbi.
 • Gaļa un gaļas izstrādājumi.
 • Medus.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)

Farēru salas

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija, tajā skaitā gaisa pistoles, arbaleti, dažāda veida asmeņi, naži, kastetes, durkļi, nūjas utml.
 • Piena pulveris un produkti, kas to satur.
 • Tinamā tabaka.
 • Cilvēku pīšļi, urnas.
 • Šķiltavas.
 • Dzīvus augus un dzīvniekus.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Briļļu rāmji, brilles, saulesbrilles.
 • Minerālmēslojumi, augsnes bagātinātāji.
 • Sasmalcinātu vai kaltētu gaļu.
 • Priekšmetus, kas sava izskata dēļ ir ļoti līdzīgi Dānijas vai ārzemju monētām vai papīra naudas zīmēm, pastmarkām vai citām nacionālajām vai ārzemju zīmogmarkām.

 

Ierobežojumi

 • Dānijas un ārvalstu akcijas, obligācijas un kuponi. (Tikai, ja adresātam ir Dānijas nacionālās bankas atļauja.)
 • Gaļas un putnu gaļas produktus. (Tikai pēc obligātas veterinārās pārbaudes, taču dāvanu sūtījumus, kuros nav vairāk par 1 kg, atļauts nosūtīt privātām personām ar nosacījumu, ka attiecīgie produkti paredzēti to personīgai lietošanai, bet nav atļauts nosūtīt produktus, kas ātri bojājas.)
 • Zāles un medikamentus komerciāliem mērķiem. (Tikai ar Dānijas Medicīnas aģentūras atļauju.)
 • Zāles un medikamentus personīgām vajadzībām (Tikai no ES valstīm ar Dānijas Medicīnas aģentūras atļauju.)
 • Citi tabakas izstrādājumi. (Tikai privātai lietošanai un ne vairāk kā:
  • -           cigaretes 50 gabalu;  vai
  • -           cigarilli 25 gabali;  vai
  • -           cigāri 10 gabali.)

Fidži

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija. Naži.
 • Krāsas un krāsvielas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Dzīvus dzīvniekus.
 • Gaļa un ēdamie gaļas subprodukti.
 • Putnu olas.
 • Cukurs.

 

Ierobežojumi

 • Tabaka, cigāri, cigaretes, šņaucamā tabaka (ne vairāk kā 4 kg).

Filipīnas

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Šaujamieroči un to sastāvdaļas. Munīcija. Ieroču atdarinājumi.
 • Alkohols.
 • Kontracepcijas un abortu līdzekļi.
 • Pornogrāfiska un nepiedienīga rakstura priekšmeti.
 • Azartspēļu ierīces.
 • Loterijas biļetes.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Šķidrumi, viegli sašķidrināmi priekšmeti.
 • Stikla priekšmeti un citi trausli priekšmeti.
 • Augu stādi.

 

Ierobežojumi

 • Bērnu kopšanas līdzekļi (nekomerciāliem nolūkiem, līdz 5kg.).
 • Rotaļlietas (nekomerciāliem nolūkiem, līdz 10 gab.)
 • Parfimērija (nekomerciāliem nolūkiem, līdz 5 gab.)
 • Lūpukrāsa (nekomerciāliem nolūkiem, līdz 10 gab.)
 • Šampūns (nekomerciāliem nolūkiem, līdz 2kg.)
 • Losjons (nekomerciāliem nolūkiem, līdz 2kg.)
 • Ziepes (nekomerciāliem nolūkiem, līdz 2kg.)
 • Vitamīni, uztura bagātinātāji (nekomerciāliem nolūkiem, līdz 500 g.)
 • Apstrādāti ēdiena produkti (nekomerciāliem nolūkiem, līdz 10kg.)
 • Kafija (nekomerciāliem nolūkiem līdz 2kg.).
 • Svaigu vai saldētu neapstrādātu pārtiku, kā augļus vai saldētus gaļas produktus (tikai ar Filipīnu Lauksaimniecības ministrijas departamenta atļauju).
 • Augsne. (Tikai ar Filipīnu Augsnes biroja atļauju.)

Folklenda salas (Malvinu salas)

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Viltota valūta, banknotes un pastmarkas.
 • Aprīkojums pastmarku imitācijas izgatavošanai.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Aerosoli.
 • Ieroči un munīcija, ieroču sastāvdaļas, ieroču imitācijas, spēļu pistoles, elektrošokeri.
 • Naži, durkļi, cirvji, salokāmie naži.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Dzīvi dzīvnieki, rāpuļi, zivis.
 • Saldēta pārtika, ledus.
 • Medus, olas.
 • Augļi, dāreņi, ogas, griezti ziedi.
 • Preces, kas izgatavotas cietumos.
 • Nepieklājīga un neķītra rakstura iespieddarbi, gleznas, grāmatas, kartītes, litogrāfija, filmas, videomateriāli.
 • Komiksi ar šausmu sižetiem.
 • Raksti, preces, kas pārkāpj Lielbritānijas preču zīmes un autortiesības.
 • Azbests, azbesta priekšmeti.
 • Muzikālās apsveikumu kartiņas.
 • Klīniskie un medicīniskie atkritumi. (Piemēram, pārsēji, adatas.)
 • Skābju baterijas, akumulatori.
 • Loterijas biļetes un ar tām saistītās reklāmas.
 • Medikamenti, kas klasificējas kā viegli uzliesmojoši vai toksiski.
 • Augsne, kūdra, māli, augsnes uzlabotāji.
 • Netīras drēbes un lupatas.
 • Sadzīves atkritumi, netīrumi.
 • Spīdošas ciparnīcas un tamlīdzīgi priekšmeti.
 • Jebkādi sūtījumi, kuros vienā atvienoti divi vai vairāki atsevišķi sūtījumi, kas domāti dažādiem adresātiem.
 • Radioraidītāji, noklausīšanās iekārtas, radio mikrofoni.

 

Ierobežojumi

 • Bites. (Sūtījumā jābūt tikai bišu karalienei un to pavadošajiem darbiniekiem, kolonijas pārvadāt nav atļautas. Katram sūtījumam jāpievieno importa licenci, ko izdeizdevusi Lielbritānijas Lauksaimniecības departaments.)
 • Cilvēka mirstīgās atliekas.
 • Augi, augu daļas. (Tikai ar importa atļauju no Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta.)
 • Vakcīnas. (Var nosūtīt tikai kvalificēts ārsts, reģistrēts zobārsts, veterinārārsts, reģistrēta medmāsa vai atzīta laboratorija vai iestāde pēc īpaša pieprasījuma.)
 • Gaļu, gaļas produktus, dzīvnieku izcelsmes produktus, sausais piens. (Tikai ar Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta atļauju.)

Francija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, kas pašreiz ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Francijā, dārgmetāli.
 • Ieroči un munīcija.
 • Šķiltavas, elektriskās cigaretes.
 • Apbedīšanas urnas.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Pērles, pērļu imitācija un rotaslietas pagatavotas no tām.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Augu izcelsmes krāsvielas.
 • Bišu stropi.
 • Putnu gaļu un tās izstrādājumus.
 • Ādas, jēlādas.
 • Saharīns.
 • Mērinstrumenti, kuru marķētās vērtību skalas neatbilst Francijas likumiem.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Spēļu automāti, kazino aparatūra.
 • Barošanas pudeles.
 • Bērnu ratiņi un citi bērnu pārvietošanas līdzekļi, bērnu gultiņas.
 • Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
 • Piedauzīgus un netikumīgus priekšmetus.
 • Augsnes mēslošanas līdzekļi.

 

Ierobežojumi

 • Medus. (Nekomerciāliem nolūkiem līdz 2 kg).
 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai nekomerciālos nolūkos, vērtībā līdz 40 euro, ne vairāk kā:
  • Cigaretes 50 gab.
  • Cigāri 10 gab.
  • Cigarillas 25 gab.
  • Tabaka 50 g.            un ne vairāk kā 10kg, gada ietvarā.)
 • Kafija (personīgai lietošanai līdz 500 g).
 • Tēja (personīgai lietošanai līdz 100 g).
 • Gaļa un gaļas izstrādājumi (personīgai lietošanai līdz 1 kg).
 • Augi un to daļas, augu sēklas, sīpoli. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances. Var sūtīt uz šādām laboratorijām:

 

Pasteur Institute

25 rue du docteur Roux

75724 Paris CEDEX 14

FRANCE

 

Pasteur Institute

1 rue du Professeur Calmette

59019 Lille CEDEX BB 245

FRANCE

 

Pasteur Institute

77 rue Pasteur

69365 Lyon CEDEX

FRANCE )

Franču Polinēzija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Banānu stādi, banāni.
 • Kakao koku un krūmu stādi.
 • Kokospalmu stādi.
 • Minerālmēslus, zemi, augsnes bagātinātājus.
 • Automašīnas detaļas, kas satur smērvielas, kompresētas gāzes vai ķimikālijas.
 • Augsne, augsnes bagātinātāji.

 

Ierobežojumi

 • Banknotes (Tikai apdrošinātās pasta pakās).
 • Augu sēklas, neapstrādāti dārzeņi un to izcelsmes produkti. (Tikai ar Franču Polinēzijas sanitārās inspekcijas atļauju.)

Gabona

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Šķiltavas, elektriskās cigaretes.
 • Apbedīšanas urnas.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Barošanas pudeles.
 • Pērles, pērļu imitācija un rotaslietas pagatavotas no tām.
 • Dzīvi dzīvnieki un augi.
 • Mērinstrumenti, kuru marķētās vērtību skalas neatbilst Francijas likumiem.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Cukurs.
 • Saharīns.
 • Putnu gaļu un tās izstrādājumus.
 • Ādas, jēlādas.
 • Spēļu automāti, kazino aparatūra.
 • Bērnu ratiņi un citi bērnu pārvietošanas līdzekļi, bērnu gultiņas.
 • Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
 • Propagandas materiāli.
 • Piedauzīgus un netikumīgus priekšmetus.
 • Augsne, visa veida mēslošanas līdzekļi.
 • Azarta spēles.
 • Tabaka, cigāri, cigaretes.

 

Ierobežojumi

 • Medikamentus un farmācijas produktus drīkst adresēt vienīgi licenzētiem farmaceitēm.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi. (Tikai ar Gabonas valdības atļauju, uz šiem sūtījumiem attiecas Gabonas valdības monopols.)
 • Farmaceitiskie preperāti. (Ierobežojumi nepastāv, bet iespējama kompetentu Gabonas valsts firmu veikta pārbaude pēc sūtījuma pienākšanas.)
 • Telekomunikāciju aparatūra. (Tikai ar Gabonas pasta un telekomunikāciju korporācijas atļaujas.)

Gajāna

Aizliegumi 

 • Visa veida apakšveļa.
 • Bites un zīdtārpiņi.
 • Loterijas biļetes un ar loteriju saistīti reklāmas un iespiedes materiāli.
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Mēbeles un armatūra.
 • Gaļa, zivis.
 • Dārzeņi, augi, rieksti.
 • Maize, konditorejas izstrādājumi.
 • Laikrakstu papīrs.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Gajānas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Gambija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Šaujamieroči un to detaļas.
 • Propagandiska rakstura literatūra.

 

Ierobežojumi

 • Bites, dēles, zīdtārpiņi. (Tikai īpašā iepakojumā.)
 • Augi, augļi, dārzeņi, ogas. (Tikai adresātiem, kuri saņēmuši Gambijas Lauksaimniecības departamenta direktora atļauju.

Gana

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Narkotikas un psihotropās vielas.
 • Gaļa, zivis.
 • Piena produkti, olas.
 • Visa veida dzērieni.
 • Cigaretes bez brīdinošiem uzrakstiem.
 • Pulksteņi un rokaspulksteņi.
 • Asi priekšmeti.
 • Minerāleļļas.
 • Impregnēti, piesūcināti audumi.
 • Vaskadrānas.
 • Destilācijas aparāti un to daļas.
 • Spēļu automāti, azartspēļu automāti.
 • Pornogrāfiska rakstura materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Augus, sēklas. (Tikai ar Ganas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)
 • Medikamenti un citi medicīniskie līdzekļi. (Tikai ar Ganas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Kontraceptīvie līdzekļi. (Tikai ar Ganas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Mērinstrumenti, izņemot tilpuma mēri. (Tikai ar Ganas Standartu padomes atļauju.)

Gibraltārs

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Cilvēka mirstīgās atliekas.
 • Visa veida šķiltavas.
 • Dzīvi dzīvnieki un augi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Loterijas biļetes.

 

Ierobežojumi

 • Gibraltāra pasts nav publicējis šādu informāciju.

Grenāda

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Monētas.
 • Loterijas biļetes.
 • Banānkoki, cukurniedres, kakao augļi un sēklas.
 • Augļi un ogas.
 • Matrači un spilveni, kuru sastāvā ir kokvilna.
 • Japānā izgatavotas skūšanās otiņas.
 • Filmas, celuloīds un tā izstrādājumi.

 

Ierobežojumi

 • Grenādas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Grenlande

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija, tajā skaitā gaisa pistoles, arbaleti, dažāda veida asmeņi, naži, kastetes, durkļi, nūjas u.tml.
 • Piena pulveris un produkti, kas to satur.
 • Tinamā tabaka.
 • Cilvēku pīšļi, urnas.
 • Šķiltavas.
 • Dzīvus augus un dzīvniekus.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Briļu rāmji, brilles, saulesbrilles.
 • Minerālmēslojumi, augsnes bagātinātāji.
 • Sasmalcinātu vai kaltētu gaļu.
 • Priekšmetus, kas sava izskata dēļ ir ļoti līdzīgi Dānijas vai ārzemju monētām vai papīra naudas zīmēm, pastmarkām vai citām nacionālajām vai ārzemju zīmogmarkām.

 

Ierobežojumi

 • Dānijas un ārvalstu akcijas, obligācijas un kuponi. (Tikai, ja adresātam ir Dānijas nacionālās bankas atļauja.)
 • Gaļas un putnu gaļas produktus. (Tikai pēc obligātas veterinārās pārbaudes, taču dāvanu sūtījumus, kuros nav vairāk par 1 kg, atļauts nosūtīt privātām personām ar nosacījumu, ka attiecīgie produkti paredzēti to personīgai lietošanai, bet nav atļauts nosūtīt produktus, kas ātri bojājas.)
 • Zāles un medikamentus komerciāliem mērķiem. (Tikai ar Dānijas Medicīnas aģentūras atļauju.)
 • Zāles un medikamentus personīgām vajadzībām (Tikai no ES valstīm ar Dānijas Medicīnas aģentūras atļauju.)
 • Citi tabakas izstrādājumi. (Tikai privātai lietošanai un ne vairāk kā:
  • -           cigaretes 50 gabalu;  vai
  • -           cigarilli 25 gabali;  vai
  • -           cigāri 10 gabali.)

Grieķija

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Nažu, zobeni, dunči, durkļi un visi izstrādājumi, kas tos satur.
 • Alumīnija folija.
 • Cilvēka mirstīgās atliekas.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Svaiga gaļa, konservēta gaļa, jēlāda, vilna, visi dzīvnieku izcelsmes produkti.
 • Piena produkti.
 • Spēļu kārtis.
 • Saharīns.
 • Tabaka, cigāri, cigaretes un cigarešu papīri.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Svaigi augi, to daļas, saknes, spraudeņi.
 • Visa veida graudaugi.
 • Sāls.
 • Visa veida naftas produkti un to pārpalikumi.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 •  Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Iebiezināta piena kārbas. (Etiķetei un lietošanas noteikumiem jābūt rieķu valodā.)
 • Medikamenti (tikai orģinālajā iepakojumā, zālēm jābūt licenzētām).

Gruzija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Amorāla rakstura priekšmeti un raksti.
 • Dzīvus dzīvniekus.
 • Bites, dēles, zīdtārpiņi un parazīti.
 • Sprāgstvielas, uzliesmojošas vai toksiskas vielas.
 • Narkotikas un psihotropās vielas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Visu veidu gāzes.
 • Ieroči un munīcija.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai ar Gruzijas Veselības ministrijas atļauju.)

Gvatelupa

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Ādas, jēlādas un kažokādas.
 • Audumi.
 • Putnu gaļa un tās izstrādājumi.
 • Graudaugi.
 • Vakcīnas humānai un veterinārai medīcīnai.
 • Loterijas biļetes.
 • Spēlu aparāti, kazino aparatūra.
 • Piedauzīga rakstura priekšmeti un publikācijas.
 • Izplūdes ierīces.
 • Apgaismes iekārtas, pulksteņi un rokaspulksteņi, kas satur radioaktīvus elementus.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Medus. (Nekomerciāliem nolūkiem līdz 2 kg).
 • Tabakas izstrādājumi, cigaretes, cigāri. (Atļauts nosūtīt privātpersonām personīgai lietošanai līdz 10 kg. gadā.)
 • Augi, augu sēklas, sīpoli. (Tikai kopā ar augu veselības sertifikātu).

Gvatemala

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Mirstoša cilvēka atliekas, kremētas paliekas.
 • Barošanas pudeles.
 • Amorāla rakstura priekšmeti.
 • Policijas svilpes.
 • Loterijas biļetes.
 • Visa veida pulveri.
 • Telegrāfijas aparatūra.
 • Lodāmuri un to piederumi.
 • Gardēnijas stādi un sēklas.

 

Ierobežojumi

 • Kafija. (Tikai ar Gvatemalas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)
 • Medikamenti. (Tikai ar Gvatemalas Dabas zinātņu un farmācijas fakultātes atļauju.)

Gviāna

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Šķiltavas, elektriskās cigaretes.
 • Apbedīšanas urnas.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Barošanas pudeles.
 • Pērles, pērļu imitācija un rotaslietas pagatavotas no tām.
 • Dzīvi dzīvnieki un augi.
 • Mērinstrumenti, kuru marķētās vērtību skalas neatbilst Francijas likumiem.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Saharīns.
 • Putnu gaļu un tās izstrādājumus.
 • Maizes izstrādājumi.
 • Cukurs.
 • Šokolāde.
 • Ādas, jēlādas.
 • Spēļu automāti, kazino aparatūra.
 • Bērnu ratiņi un citi bērnu pārvietošanas līdzekļi, bērnu gultiņas.
 • Mēbeles.
 • Automašīnas detaļas, kas satur smērvielas, kompresētas gāzes vai ķimikālijas.
 • Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
 • Piedauzīgus un netikumīgus priekšmetus.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Medus. (Nekomerciāliem nolūkiem līdz 2 kg).
 • Augi, augu sēklas, sīpoli. (Tikai kopā ar augu veselības sertifikātu).

Gvineja

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči, munīcija, dunči, zobeni, nūjas, kastetes un citi slēptie ieroči.
 • Izstrādājumi ar preču zīmi “Sarkanais krusts.”
 • Banānkoki, kakao krūmu stādi, cukurniedres.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Svari un mērierīces, kuri nav metriskā sistēmā.
 • Lodāmuri.
 • Medikamenti.
 • Amorāla rakstura priekšmeti.
 • Spieķi.

 

Ierobežojumi

 • Zivju konservi (Atļauts nosūtot līdz 1 kg.)

Gvineja - Bisava

Aizliegumi 

 • Gvinejas-Bisavas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

Ierobežojumi

 • Gvinejas-Bisavas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Haiti

Aizliegumi 

 • Dzīvus dzīvniekus.
 • Rotaslietas.
 • Ieroči un munīcija.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Provokatīvā, aizvainojoša vai amorāla rakstura raksti, dokumenti, brošūras, plakāti, grāmatas.
 • Medikamenti, kontracepcijas līdzekļi.
 • Darba instrumenti.

 

Ierobežojumi

 • Haiti pasts nav publicējis šādu informāciju.

Hondurasa

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un ieroču daļas, munīcija.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Elektriskās cigaretes, e-cigaretes, e-cigāri.
 • Litija baterijas un iekārtas, kurās tās instalētas.

 

Ierobežojumi

 • Lietota veļa. (Tikai ar Hondurasas varas iestāžu atļauju un apliecību par dezinfekciju.)

Honkonga

Aizliegumi 

 • Litija baterijas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Rotaslietas (Vērtība nedrīkst pārsniegt 8 eiro)

Horvātija

Aizliegumi 

 • Gaļas produkti (visa veida).
 • Piena produkti, putnu olas.
 • Svaigi augļi un dārzeņi.
 • Kaņepes, magoņu galviņas.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai personīgai lietošanai, recepte nav nepieciešama.)
 • Alkoholiskie, bezalkoholiskie dzērieni. (Tikai ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi. (Tika ar Horvātijas Veselības ministrijas un Horvātijas lauksaimniecības un mežu ministrijas sertifikātu.)
 • Kafija, tēja, garšvielas. (Tika ar Horvātijas Veselības ministrijas un Horvātijas lauksaimniecības un mežu ministrijas sertifikātu.)
 • Kosmētikas līdzekļi, āda un ādas izstrādājumi. (Tika ar Horvātijas Veselības ministrijas sertifikātu.)
 • Mērinstrumenti. (Tikai ar Horvātijas Mērinstrumentu dienesta atļauju.)

Igaunija

Aizliegumi 

 • Ieroči, munīcija, kā arī to daļas un piederumi.
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Sprādzienbīstami un pirotehniski izstādījumi, degoši materiāli.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Ātrbojības pārtikas preces.
 • Dzīvi dzīvnieki, izņemot zīdtārpiņus, bites un dēles.
 • Stādāmie sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes.
 • Narkotikas un psihotropās vielas.
 • Policijas un īpašo vienību speciālo aprīkojumu.
 • Automašīnas detaļas, kas satur smērvielas, kompresētas gāzes vai ķimikālijas.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Aizliegts sūtīt komerciālos nolūkos. Privātpersonām atļauts nosūtīt personīgai lietošanai līdz 100 tab.)
 • Alkoholiskos dzērienus – tikai adresētus juridiskām personām, kuras ir saņēmušas alkohola importa licenci.
 • Ēdamie augļi, rieksti. (Ne vairāk kā 10 kg.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Labības augi. (Fiziskas personas – ne vairāk kā 200 g; juridiskas personas – klāt nepieciešama augu pase.)
 • Citrusaugu un meloņu mizas. (Ne vairāk kā 10 kg.)
 • Alkohols. (Atļauts tikai juridiskām personām, kuras ir saņēmušas alkohola importa licenci.)
 • Tabakas izstrādājumi. (Atļauts tikai reģistrētiem komerciāliem tirgotājiem, kuriem ir tabakas izstrādājumu importa licence.)

Indija

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija, gāzes pistoles, militārais aprīkojums.
 • Ieroču atdarinājumi, butaforijas.
 • Banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Izstrādājumi no zelta un sudraba.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Tabaka un tās izstrādājumi.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Ziloņkauls
 • Margarīns.
 • Antikvāri priekšmeti.

 

Ierobežojumi

 • Monētas. (Atļauts, ja to  vērtība nepārsniedz 65 rūpijas, jeb 0,80 euro.)
 • Medikamenti. (Tikai ar licenci).
 • Alkohols. (Tikai ar licenci.)
 • Medikamenti. (Tikai ar licenci.)
 • Pulksteņi, rokaspulksteņi. (Tikai ar licenci.)
 • Sporta preces un aprīkojums. (Tikai ar licenci.)
 • Datorsistēmas, personālie datori, fotokameras, videokameras, kinokameras (Tikai ar licenci.)

Indonēzija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Grāmatas un periodiskie izdevumi, kas iespiesti jebkurā indonēziešu valodā un izdoti ārpus Indonēzijas.
 • Kakao lapas (kaltētas, nekaltētas, sabirstas pulverī).
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Pamatizglītības grāmatas, kuras nav rakstītas portugāļu valodā.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Ātrbojīgi pārtikas produkti.
 • Lietoti apģērbi.

 

Ierobežojumi

 • Komerciāli sūtījumi (tikai ar importa licences).
 • Rokas pulksteņi, lina apģērbi, dabīgā zīda izstrādājumi, elektriskās bērnu rotaļlietas, ādas izstrādājumi kafija, melase un cukura aizstājēji. (Atļauts tikai nekomerciālos nolūkos.)
 • Augus, augu stādus, sēklas. (Tikai ar Indonēzijas Lauksaimniecības departamenta atļauju.)

Irāka

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči, ieskaitot gaisa pistoles. Ieroču detaļas un munīcija.
 • Šķiltavas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Binokļi, fotokameras.
 • Video ieraksti, kastetes.
 • Skaņas ieraksti.
 • Videokameras, telefoni, klēpjdatori.
 • Tēja, kaņepes.
 • Citrusa augļi, vīnogas.
 • Zīda paklāji.
 • Konservi, pārtikas produkti burkās.
 • Konfektes, kuras satur alkoholu.
 • Gumijas knupīšus.
 • Ziepes.
 • Loterijas biļetes.

 

Ierobežojumi

 • Radioaparāti. (Tikai ar Irākas varas iestāžu atļauju.)
 • Antikvāri priekšmeti. (Tikai ar nosūtītājas valsts kompetentu iestāžu atļauju.)
 • Trauki. (Tikai ar Irākas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Antikvāri priekšmeti. ( Tikai ar nosūtītājvalsts kompetentu iestāžu atļauju.)

Irāna

Aizliegumi 

 • Monētas, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Alkoholiskie dzērieni.
 • Tabaka.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas, marihuāna, kaņepes un šo augu sēklas.
 • Grāmatas , avīzes, iespieddarbi, kas ir amorāli vai pretrunā ar islāma reliģijas principiem.
 • Modes žurnāli, avīze.
 • Visu veidu ieroči un munīcija.
 • Azartspēles, spēļu kārtis.
 • Mūzikas instrumenti.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radiosistēmas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Cukurs, brūnais cukurs.
 • Lietoti apģērbi.
 • Dzīvniekus, dzīvnieku ādas.

 

Ierobežojumi

 • Banknotes. (Tikai ar Irānas Nacionālās bankas atļauju).
 • Foto un kino aparatūru uzņēmumu veikšanai no gaisa (Tikai ar Irānas Veselības ministrijas īpašu atļauju.)

Islande

Aizliegumi 

 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Bites un zīdtārpiņi.
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri.
 • Gaļas izstrādājumi, desas.
 • Neapstrādāti pārtikas produkti.
 • Tabakas izstrādājumi.
 • Mati.
 • Svina rotaļlietas.
 • Bezvadu uztvērēji un to piederumi, detaļas vai akumulatori.
 • Lietoti apģērbi, veļa, apavi, lupatas, vate.

 

Ierobežojumi

 • Salmi un salmu izstrādājumi. (Tikai kopā ar sertifikātu par to dezinfekciju.)
 • Alkohols. (Atļauts tikai Islandes valdības vai ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvjiem.)

Itālija

Aizliegumi 

 • Albūmi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Zvani un citi mūzikas instrumenti.
 • Kārtridži, kārtridžu vāki.
 • Pulksteņi un to piederumi.
 • Koraļļi.
 • Ēteri, hloroforms.
 • Apavi.
 • Parūkas, mati, matu izstrādājumi.
 • Cilvēka mirstīgās atliekas.
 • Ādas izstrādājumi.
 • Bites, dēles un zīdtārpiņi.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Muskatrieksti, vaniļa, jūras sāls, akmens sāls, safrāns.
 • Kukaiņi.
 • Visu veidu parfimērijas izstrādājumi (izņemot ziepes).
 • Spēļu kārtis.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Tabaka, tabakas izstrādājumi.
 • Litija baterijas, akumulatori.
 • Apstrādātas ādas un kažokādas.
 • Saharīns, saharīnu saturoši produkti.
 • Zirglietas un iejūgi.
 • Ceļojumu piederumi, rokas somas.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji, augsne.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Pasta zīmogi, filatēlijas materiāli. (Nosūtāmi reģistrētos pasta sūtījumos ar noteikumu, ka adresāts ievēro Itālijas finanšu noteikumus.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Augsne, sāļi, akmeņi, apdares materiāli, izdedži un pelni, minerālu eļļas. (Tikai ar Itālijas Ārējās tirdzniecības ministrijas licenci.)

Izraēla

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Lauksaimniecības instrumenti un piederumi.
 • Piena produkti (izņemot piena pulveri).
 • Svaigi augļi un dārzeņi.
 • Gaļa, gaļas produkti.
 • Margarīns, augu un dzīvnieku vaski.
 • Jūras veltes, zivju produkti (ieskaitot konservus).
 • Azartspēles.
 • Loterijas biļetes un sludinājumi.
 • Nepieklājīgas un neķītras grāmatas, gleznas, kartītes, fotogrāfijas utml.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Organiskais mēslojums.
 • Augsne, smiltis, augsnes bagātinātāji.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.
 • Bišu stropi.
 • Lietotas drēbes.
 • Destilācijas iekārtas.
 • Telefoni, rācijas.
 • Policijas radarus uztverošās iekārtas.

 

Ierobežojumi

 • Cigarettes. (Ne vairāk kā 600 gab.)
 • Tabaka dažādās formās (ne vairāk kā 600 g.).
 • Garšvielas. (Ne vairāk kā 0,5 kg.)
 • Pārtikas produkti, kuri nav iekļauti aizliegto vielu sarakstā. ( Līdz 3 kg., kopējais sūtījuma svars nedrīkst pārsniegt 15 kg. Lai importētu lielākus daudzumus, potenciālajam saņēmējam nepieciešama Izraēlas valdības izsniegta importa licence.)
 • Vitamīni, minerālvielas, uztura bagātinātāji ( Līdz 100 g. Lai importētu lielākus daudzumus, potenciālajam saņēmējam nepieciešama Izraēlas valdības izsniegta importa licence.)
 • Skūšanās asmeņi. (Tikai slēgtā iepakojumā, kurāir vismaz 2, bet ne vairāk par 10 asmeņiem.)
 • Bišu un citu veidu vaski. (Tikai ar Izraēlas Lauksaimniecības ministrijas un Veselības ministrijas Vaterinārā dienesta atbildīgo amatpersonu atļauju.)
 • Dzīvnieku barība. (Tikai ar Izraēlas Lauksaimniecības ministrijas Veterinārā dienesta atļauju.)

Īrija

Aizliegumi 

 • Monētas, viltotas monētas.
 • Siens, salmi, izstrādājumi no salmiem (salmu cepures u.c.).
 • Ieroči un munīcija.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Roņu ādas.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.
 • Cietumos ražotas preces.
 • Pirotehnika, drošinātāji.
 • Tabaka, cigāri, cigaretes un citi tabakas produkti.
 • Koppapīrs.
 • Zivju produkti (ieskaitot konservus).
 • Piedauzīga rakstura grāmatas, raksti, fotogrāfijas, neķītras pastkartes.
 • Loterijas biļetes.
 • Dārgmetālu pulksteņi un rokas pulksteņi.

 

Ierobežojumi

 • Apkārtraksti un reklāmas , kas attiecas uz venerisko slimību ārstēšanu (Jāadresē tikai ārstiem vai farmaceitiem.)
 • Putnu olas, dabīgais medus, cukurs – tikai ar Īrijas Lauksaimniecības, pārtikas un mežu departamenta licenci.
 • Videoierakstus – tikai ar Īrijas Tieslietu departamenta atļauju.
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Medikamenti (komerciāliem nolūkiem, tikai ar Īrijas Veselības departamenta atļauju).
 • Tabakas izstrādājumi. (Atļauts privātos sūtījumos līdz 50 cigaretēm vai 25 cigarilliem, vai 10 cigāriem, vai 50 gramu smēķējamās tabakas.)
 • Alkoholiskie dzērieni. (Tikai ievērojot nepieciešamās iepakošanas prasības un ne vairāk kā 1 litru.)

Jamaika

Aizliegumi 

 • Bites un biškopju izmantotie materiāli.
 • Citrusaugļi un augi.
 • Kakao, kafija, kondensētais piens, kukurūzas milti, pārtikas eļļas, medus, bišu vasks, krāsvielas, cukurs.
 • Kokvilnas sēklas un augi.
 • Šķiltavas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Visa veida naži.
 • Amuleti, medaljoni.
 • Neķītri un citādā veidā aizvainojoši iespieddarbi.
 • Virves, tauvas, takelāža, auklas.
 • Loterijas biļetes.
 • Augsne, augsnes bagātinātāji.

 

Ierobežojumi

 • Elektronikas preces mobilie telefoni. (Tikai orģinālajā ražotāja iepakojumā, priekšmetam jābūt iepakotam saskaņā ar Pasaules pasta savienības, jeb UPU prasībām.)
 • Zāles. (Zāļu nosaukumam un formulai jābūt uzdrukātam angļu valodā gan uz trauka, gan iesaiņojuma.)

Japāna

Aizliegumi 

 • Viltoti, bojāti vai imitēti vērtspapīri, banknotes, naudaszīmes, pastmarkas.
 • Ieroči un munīcija, to sastāvdaļas. Ieroču imitācija.
 • Naži, dunči, zobeni, šķēpi, izvelkamie naži.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Priekšmeti opija smēķēšanai.
 • Mazie transporta līdzekļi, kas darbināmi ar litija baterijām, kā balansa dēļi, elektriskie skūteri, hoverbordi, ratiņkrēsli u.tml.
 • Preces, kuras pārkāpj patentu tiesības, autortiesības, preču zīmju tiesības utml.
 • Filmas, gleznas, videoieraksti, kas grauj sabiedrisko kārtību un kas kaitīgas morālei.
 • Nepiedienīga rakstura zīmējumi.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Dzīvi dzīvnieki, bites, zīdtārpiņi.
 • Jebkāda veida dzīvnieku barība.
 • Neapstrādāta āda.
 • Medus.
 • Augi, sēnes.
 • Augļi, ogas, rieksti, rīsi, magoņu sastāvdaļas.
 • Mizas, lapas, salmi, no salmiem izgatavoti iepakošanas materiāli.
 • Smaržas, kosmētika.
 • Naftu saturoši izstrādājumi.
 • Indīgas vielas, gāzes.
 • Krāsas.
 • Skābes, ūdeņraža pārskābes šķidrumi.
 • Mākslas skulptūru, gravīru, zīmējumu orģināli.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātos pasta sūtījumos.)
 • Cilvēka mirstīgās atliekas. (Atļauts, ja nosūtītājs ir licencēta krematorija vai morgs. Pelniem jābūt ievietotiem noslēgtiem metāla traukā, traukam – ārējā iepakojumā. Klāt jāpievieno miršanas apliecības kopija un krematorijas vai morga sertifikāts (paziņojums), ka tie ir mirušās personas pelni.)
 • Alkohols (ne stiprāks par 60%).
 • Medikamenti. (Spēcīgas iedarbības medikamenti ir aizliegti, izņemot tie kurus nosūtījušas varas iestādes, ārsti, zobārsti, veterinārārsti, farmaceiti vai citas autorizētas personas. Jābūt Japānas Veselības, darba un labklājības ministrijas atļaujai.)

Jaunkaledonija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Tabakas lapas un tabakas izstrādājumi.
 • Svari un mērierīces, kas nav decimālajā sistēmā.
 • Koki, krūmi un to stādi, griezti ziedi.
 • Pākšaugi, pipari, soja, sorgo.
 • Alkoholiskie dzērieni.
 • Preces ar viltotām preču zīmēm.
 • Iespieddarbi, dokumenti, plakāti un tamlīdzīgi materiāli, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai morāli.

 

Ierobežojumi

 • Saharīns un citi saldinātāji. (Adresēt tikai licencētiem farmaceitiem.)

Jaunzēlande

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Bankas kartes, kredītkartes, debetkartes, dāvanu kartes.
 • Senlietas un kolekcijas, ieskaitot numismātikās (kolekciju) monētas.
 • Mākslas darbi, gleznas, skulptūras.
 • Pirmās palīdzības komplekti.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Pulksteņi.
 • Atslēgas.
 • Litija baterijas.
 • Dzīvi organismi, bites, dēles, zīdtārpiņi.
 • Magnēti un magnētiski materiāli (ieskaitot ledusskapja magnētus un kompasu).
 • Piedauzīgi un amorāli raksti, videolentes, filmas, ieraksti.
 • Ieroči un munīcija.
 • Naži, durkļi, zobeni, loki, arbaleti, harpūnas, kaķenes, katapultas, nūja, piparu gāze, asaru gāze u.tml.
 • Pases un ID kartes (ieskaitot šādu dokumentu pieteikumus).
 • Pesticīdi, herbicīdi un citas indes, kas nav klasificējamas kā bīstamās vielas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Kuponi, biļetes uz pasākumiem, loterijas biļetes.
 • Dzīvi augi, koku un krūmu stādi, sēklas, ziedu pušķi, augļi.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.
 • Gaļas produkti.
 • Zivju produkti, zivju ikri.
 • Medus, biškopībā izmantojamais inventārs un aprīkojums.
 • Koka izstrādājumi.
 • Kožļājamā tabaka.
 • Zāles dzīvnieku ārstēšanai, lopbarība.
 • Sukas un otas.
 • Motociklistu aizsargķiveres.

 

Ierobežojumi

 • Lietots apģērbs (tikai nekomerciāliem nolūkiem, personīgai lietošanai).
 • Alkoholiskie dzērieni (tikai ar muitas kontroliera piekrišanu).
 • Makaronu izstrādājumi, nūdeles. (Tikai rūpnieciski ražotus un hermētiskā iesaiņojumā.)
 • Dabīgie un sintētiskie desu apvalki. (Tikai ar Jaunzēlandes Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrijas atļauju.)

Jemena

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Šaujamieroči, sprāgstvielas, munīcija.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Cūkgaļa, cūku tauki.
 • Alkohols.
 • Pārtikas sāls.
 • Publikācijas un preses izdevumi, kuros pieminēta jebkura cita reliģija, izņemot islāmu.
 • Sērskābe.

 

Ierobežojumi

 • Dāvanu sūtījumi, kas satur priekšmetus personīgai lietošanai (ierobežoti  līdz vienam sūtījumam mēnesī, satura vērtība nedrīkst pārsniegt 75 eiro).
 • Sēklas un citas augu izcelsmes preces (tikai ar kompetentu Jemenas lauksaimniecības iestāžu izdotu  fitosanitāro sertifikātu un  to atļauju piegādāt adresātam).

Jordānija

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Reklāmas un sludinājumi par venerisko slimību ārstēšanu vai medikamentus, kas paredzēti šo slimību profilaksei.
 • Esences un eļļas.

 

Ierobežojumi

 • Bites un zīdtārpiņi. (Jāpievieno oficiāls sertifikāts, ka attiecīgie eksemplāri ir brīvi no slimībām.)

Kaboverde

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Grāmatas, publikācijas, laikraksti, zīmējumi, fotogrāfijas ar neķītru un amorālu raksturu.

 

Ierobežojumi

 • Augļi, tauku un augu eļļas, konservēta gaļa, zivis un zivju konservi, sāls. (Tikai ar Kaboverdes tirdzniecības valsts sekretāra atļauju.)

Kaimanu salas

Aizliegumi 

 • Bites un biškopju izmantotie materiāli.
 • Medus, bišu vasks.
 • Citrusaugļi un augi, kā arī to daļas.
 • Kokvilnas sēklas un augi, kā arī to daļas.
 • Kakao, kafija, kondensētais piens, kukurūzas milti, pārtikas eļļas, pārtikas krāsas, cukurs.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Šķiltavas.
 • Komutācijas naži.

 

Ierobežojumi

 • Elektroniskās preces, mobilie telefoni. (Tikai orģinālajā ražotāja iepakojumā, jābūt ievērotām visām Pasaules pasta savienības (UPU) iepakošanas prasībām.)
 • Medikamenti. (Zāļu nosaukumam un formulai jābūt uzdrukātai angļu valodā, gan uz trauka, gan iesaiņojuma. Venērisko slimību ārstniecības līdzekļiem jāpievieno lietošanas instrukcijas.)

Kambodža

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Kambodžas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

 

Kamerūna

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Lietots apģērbs.

 

Ierobežojumi

 • Kamerūnas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Kanāda

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija, visa veida ieroču imitācijas.
 • Sprādzienbīstamas vielas.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Savvaļas putnu apspalvojums un ādas.
 • Šķiltavas.
 • Tabakas izstrādājumi, e-cigaretes (vape)
 • Visa veida alkoholiskie dzērieni.
 • Aerosoli, matu lakas, inhalatori.
 • Paštaisītas, viltotas pastmarkas.
 • Visa veida gāzes.
 • Nepatīkamu smaku izdaloši priekšmeti.
 • Neķītri vai amorāla rakstura priekšmeti.
 • Banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Priekšmeti, kuri ir pretrunā ar Starptautisko pasta konvenciju vai likumu.
 • Smaržas, skūšanās losjoni.
 • Matu un tekstila krāsas.
 • Krāsas, lakas, atšķaidītāji.
 • Naftas produkti, petroleja, tinte.
 • Sērkociņi, kokogles, degvielas tabletes, ar eļļu piesūcināti audumi.
 • Mēslošanas līdzekļi, augsnes bagātinātāji, zeme, smiltis.
 • Balinātāji, dezinfekcijas līdzekļi.
 • Skābes, akumulatoru skābes, tīrīšanas līdzekļi.
 • Dzīvsudrabs.
 • Termometri, asinspiediena mērītāji.
 • Stikla šķiedras remonta komplekti.
 • Nitrāti, hlors, broms, alumīnija pulveris.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Hloroforms
 • Medicīniskie atkritumi.
 • Dūmu detektori, mērinstrumenti (kuri izmanto radioaktīvo starojumu)
 • Gāzes amortizatori.
 • Gaisa spilveni, glābšanas komplekti.
 • Sausais ledus.
 • Ierīces darbināmas ar degvielu (pat bez degvielas).
 • Spēcīgi magnēti.
 • Mājdzīvnieku barība.
 • Metāla komerciālās etiķetes.
 • Lietoti bišu stropi un bišu košanas piederumi.
 • Mehānisko transportlīdzekļu un laivu dūmu radīšanas ierīces.
 • Cietumā ražotas preces, kuras paredzētas pārdošanai.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti un zāles. (Produktiem jāatbilst Kanādas likuma prasībām.)
 • Monētas. (Nekomerciālos nolūkos, gan reģistrētos, gan vienkāršos sūtījumos.)Gaļas produkti. (Tikai produkti, kuri ātri nebojājas un personīgai lietošanai.)
 • Gaļas produkti. (Tikai produkti, kuri ātri nebojājas un paredzēti personīgai lietošanai.)

Katara

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija, militārais apģērbs.
 • Cigaretes un tabakas izstrādājumi.
 • Reklāmas raksti cigarešu reklamēšanai.
 • Visu veidu alkoholiskie dzērieni.
 • Jebkura veida šķidrumi.
 • Pulverveidīgas vielas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Toksiskas vielas.
 • Apģērbs ar Allaha vārdu vai Korāna pantiem.
 • Viltota valūta.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Cūkgaļas tauku produkti.
 • Zivis un zivju produkti.
 • Ātrbojības pārtikas preces.
 • Muzikālās apsveikumu kartītes
 • Neķītri vai amorāli raksti.
 • Politiskie iespieddarbi un publikācijas, kas grauj vai kaitē valsts drošībai.
 • Tālvadības rotaļu lidmašīnas, droni, azartspēles.
 • Bojāti produkti un produkti, kas kaitīgi cilvēka veselībai.

 

Ierobežojumi

 • Bites, dēles, zīdtārpiņi. (Tikai speciālās kastēs, kas konstruētas tā, lai pārvadāšanas laikā izvairītos no jebkādām briesmām.)
 • Svari un mērierīces. (Tikai ar Kataras Finanšu ekonomikas un tirdzniecības ministrijas Svaru un mēru departamenta atļauju.)
 • Telekomunikācijas raidītāji, uztvērēji, tālsatiksmes telefona aparāti, audiovizuālie materiāli. (Tikai ar atbilstošo iestāžu iepriekšējām atļaujām.)
 • Medikamentus un citas farmaceitiskās preces. (Tikai ar Attiecīgu Kataras iestāžu atļauju.)

Kazahstāna

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Dārgakmeņu pulveris, dzeltenais dzintars, pērles.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, gaisa pistoles.
 • Asmeņi, durkļi.
 • Sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vielas, pirotehnika.
 • Spieķi, saulessargi, visu veidu durkļi un asmeņi, rokudzelži, nūjas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Kultūras artefakti, senlietas.
 • Briežu ragi, nagi.
 • Cilvēka orgāni, substances, asinis, asins paraugi
 • Zvejas rīki (makšķeres, tīkli utml.)
 • Dzīvi dzīvnieki (izņemot bites un zīdtārpiņi).
 • Narkotiskās un psihotropās vielas, kā arī vielas to izgatavošanai.
 • Pases, personības apliecības, militārā dienesta dokumenti.
 • Ātrbojīgi pārtikas produkti.
 • Jebkura veida augi, sēklas.
 • Indes, toksiskas dzīvnieku izcelsmes vielas.
 • Iespieddarbi, video, fotogrāfijas, plastmasas materiāli, kas satur propogandu pret politisko režīmu un pornogrāfiju, kā arī materiāli, kas veicina sociālo, rasu, nacionālo, reliģisko vai ģenētisko pārākumu.
 • Retu dzīvnieku un dārzeņu produkti.
 • Reti materiāli, izejvielas un izstrādājumi.
 • Stārķu olas un lašu ikri.
 • Vielas, kas ir kaitīgas ozona slānim.
 • Visu veidu tabakas izstrādājumi.
 • Alkohols un tā produkti, alus.
 • Visa veida tabakas produkti.
 • Elektriskās cigaretes, elektriskās pīpes, elektriskie cigāri utml.
 • Litija baterijas, elektrošoku ieroči.
 • Produkti, kas ietilpst zem kategorijas “Bīstamie sūtījumi”.

 

Ierobežojumi

 • Apbedīšanas urnas. (Jāpievieno sertifikāts, kurā ir mirušā pelni no licencētās krematorijas vai licencēta morga, kurā norādīts, ka pelni ir personas, kura norādīta miršanas apliecībā.)
 • Dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti. (Nepieciešama Kazahstānas veterinārās kontroles institūcijas atļauja).
 • Radioelektroniskām un augstfrekvences iekārtas. (Tikai ar Kazahstānas Transporta un sakaru ministrijas atļauju.)
 • Mākslas darbi, senlietas un citi vērtīgi mākslas darbi, vēstures, zinātnes vai kultūras priekšmeti. (Nepieciešama Kazahstānas Kultūras ministrijas atļauja.)
 • Video, audio lentas, diski, disketes.(Tikai ar pievienotu informāciju, kādas ierīces izmantotas šo ierakstu veikšanai.)
 • Kristāliskas un pulverveida vielas. (Tikai EMS sūtījumos un ar drošības sertifikāta oriģinālu.)

Kenija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un to imitācijas, munīcija.
 • Nepieklājīgi vai neķītri materiāli.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Gultas veļas piederumi, tekstilizstrādājumi un audumi.
 • Dzīvnieku kauli, ragi, zobi, bruņas u.tml.
 • Pērles un to izstrādājumi.

 

Ierobežojumi

 • Militārie un civilie formastērpi (nepieciešama Kenijas valdības atļauja).
 • Apģērbs (atļauts tikai nekomerciālos nolūkos, privātpersonām).
 • Rakstiem ar skautu vai gaidu zīmēm (jābūt Kenijas skautu vai gaidu komisāra atļaujai).

Kipra

Aizliegumi 

 • Sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas.
 • Ieroči un munīcija.
 • Dunči un naži.
 • Visa veida dzīvnieki, dēles un zīdtārpiņi.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Zivis un zivju produkti.
 • Medus.
 • Dzīvnieku izcelsmes tauki un vaski.
 • Grāmatas vai citas publikācijas, kurās sniegti norādījumi par jebkura aizliegta šaujamieroča (izņemot harpunas pistoli) izgatavošanu, darbību vai apkopi.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Musinošas publikācijas.
 • Vitamīni un uztura bagātinātāji.
 • Antibiotiskie preparāti.
 • Viltotas monētas, izstrādājumi, greznumlietu rotājumi, kuri atgādina Kiprā vai kādā citā valstī apgrozībā esošās monētas.
 • Naftalīns.
 • Saharīns.
 • Sāls, skābšanu vai rūgšanu veicinošas vielas.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai ar Kipras Centrālās bankas licenci.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Bites, medus un vielas kas satur nevārītu medu. (Tikai ar Kipras Veselības ministrijas atļauju.)
 • Cigarešu ražošanas iekārtas. (Tikai ar Kipras muitas iestāžu atļauju.)
 • Lietoti apģērbi, lupatas. (Nepieciešama Kipras Veselības ministrijas atļauju.)
 • Cukurs, cukura konditorejas izstrādājumi, cepumi, biskvīti, kūkas utml. (Tikai ar importa licenci un pēc sanitārās robežkontroles pārbaudes.)

Kirasao

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Vara, bronzas, niķeļa monētas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Ieroči. (Nepieciešama īpaša ievešanas atļauja.)

Kirgizstāna

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ātrbojīgi pārtikas produkti.
 • Ieroči un munīcija.
 • Sprādzienbīstamas, viegli uzliesmojošas vai bīstamas vielas.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Iespiedmateriāli, filmas, fotogrāfijas, zīmējumi, diski un citi informācijas nesēji, kas satur informāciju, kas var ietekmēt valsts kārtību, veicina rasu naida kurināšanu, karu, terorismu, reliģiskas provokācijas.
 • Pornogrāfiskas publikācijas.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātos sūtījumos.)
 • Pasta zīmogi. (Aizliegts nosūtīt reģistrētos sūtījumos.)
 • Sēklas, augu daļas. (Tikai ar Kirgistānas Zemkopības ministrijas atļauju.)
 • Augstas frekvences radioelektroniskās ierīces un aparāti, ultraskaņas aparāti, detektori. (Tikai ar Satiksmes un sakaru ministrijas atļauju.)

Kiribati

Aizliegumi 

 • Zelts, sudrabs.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Krāsvielas, kas iegūtas no akmeņogļu darvas.
 • Opija pīpes un citas ierīces opija smēķēšanai.
 • Āzijā ražotas skūšanās otiņas.
 • Nepiedienīga rakstura iespieddarbi, zīmējumi, fotogrāfijas, grāmatas, kārtis u.tml.
 • Firmu zīmes.
 • Instrumenti narkotisko vielu pagatavošanai.

 

Ierobežojumi

 • Narkotiskās vielas medicīniskiem mērķiem. (Tikai ar kompetentu valsts iestāžu īpašu atļauju.)
 • Filmas, celuloīds (Tikai ar attiecīgo varas iestāžu atļauju.)

Kolumbija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Krāsvielu pulveri.
 • Tauki.
 • Dzīvi dzīvnieki un nedzīvi dzīvnieki bez pildījuma.
 • Ziloņkauls, gliemežvāki, vilna.
 • Piena produkti.
 • Gaļas un zivju produkti.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Kafija, tēja.
 • Cukurs.
 • Alkoholiski dzērieni.
 • Dabīgie mati.
 • Ziepes.
 • Servīzes.
 • Sudraba galda piederumus.
 • Vara, alumīnija, niķeļa un citu metālu traukus.
 • Lāpstas, knaibles un citas saimniecībā izmantojamas preces.
 • Stiklu un stikla izstrādājumus.
 • Akmens un citu minerālvielu dekoratīvos izstrādājumus.
 • Jebkāda veida mašīnas un to detaļas.
 • Zinātnisko aparatūru.
 • Svaru un mēru aparatūru un instrumentus.
 • Optiskos un jebkāda cita veida instrumentus.

 

Ierobežojumi

 • Lietots apģērbs (kopā ar dezinfekcijas sertifikātu.)

Komoru Savienība

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Laikraksti, publikācijas un darbi, kas var apdraudēt musulmaņu reliģiju vai valsts drošību.

 

Ierobežojumi

 • Cigaretes un tabaka. (Atļauts nosūtīt tikai personīgai lietošanai daudzumā, kas ir ekvivalents 1 cigarešu blokam.)
 • Zelta stieņi. (Tikai ar Komora savienības Centrālās bankas īpašu importa atļauju.)
 • Banknotes, valūtas parādzīmes un citi vērtspapīri. (Tikai apdrošinātos sūtījumos.)

Kongo Demokrātiskā Republika

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Hiacintes.
 • Absints.
 • Aborta līdzekļi.
 • Nauda, vērtslietas.
 • Laikraksti un publikācijas, kurus aizliegusi valdība.
 • Spēļu automāti.

 

Ierobežojumi

 • Visu veidu ieroči. (Nepieciešama Kongo Iekšlietu ministrijas atļauja.)
 • Medikamenti un bioloģiskie produkti. (Nepieciešama Kongo Demokrātiskās Republikas medicīnas iestāžu atļauja.)
 • Saharīns un produkti, kas to satur. ( Tikai ar Kongo Demokrātiskās Republikas Ekonomikas ministrijas atļauju.)
 • Krāsvielas. (Tikai apmaiņā starp oficiāli atzītām iestādēm, speciālā iepakojumā.)

Kongo Republika

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Bukleti un skrejlapas ar propagandu.
 • Tabakas izstrādājumi.
 • Kontracepcijas līdzekļi un iekārtas.

 

Ierobežojumi

 • Ieroči. (Nepieciešama Kongo Republikas iestāžu atļauja.)
 • Medikamenti un farmaceitiskie produkti. (Atļauts adresēt tikai licencētiem farmaceitiem.)
 • Konservi. (Uz kārbas jābūt norādītai ražotājvalstij un konservu kārba nedrīkst būt smagāka par 1 kg.)

Korejas TDR (Ziemeļkoreja)

Aizliegumi 

 • Visas preces ir aizliegtas.
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Ziemeļkorejas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Korejas Republika (Dienvidkoreja)

Aizliegumi 

 • Viltotas pastmarkas.
 • Viltotas preces, preču zīmes, monētas.
 • Dokumenti, grāmatas, iespieddarbi, gravīras vai citi izstrādājumi, kas ir pretrunā ar sabiedrības drošību.
 • Ieroči un munīcija, zobeni, šaujamieroču aizdedzes vāciņi, ieroču imitācijas.
 • Elpošanas ierīces, gāzmaskas.
 • Svaigi augļi, dārzeņi, rieksti, sēklas.
 • Augļu koki, stādi, spraudņi, sīpoli.
 • Augsne, augsnes bagātinātāji, minerālmēsli.
 • Dzīvi dzīvnieki un kukaiņi.
 • Ādas, kažokādas un to izstrādājumi.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Piena produkti, olas, mājdzīvnieku barība.
 • Sāls, cukurs.
 • Mašīnas un papīrs cigarešu pagatavošanai.
 • Patogēni, mikroorganismi.
 • Tekstilmateriāli.
 • Svari un citi mērinstrumenti.
 • Ķimikālijas.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Visa veida tabakas izstrādājumi.

 

Ierobežojumi

 • Dzīvnieku izcelsmes produkti, kā ragi, kauli, spalvas. (Kopā ar eksporta sertifikātu.)
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātos pasta sūtījumos.)
 • Kokmateriāli, ieskaitot koksnes iesaiņojumi. (Kopā ar fitosanitāro sertifikātu.)
 • Žurnāli, avīzes (Līdz 3 identiskiem eksemplāriem uz vienu adresi, ja vairāk - nepieciešama Korejas Republikas valdības atļauja).
 • Ženšeņš. (Privātai lietošanai līdz 300 g.)
 • Zīdtārpiņu kokoni. (Tikai ar Korejas Republikas Lauksaimniecības, mežkopības un zvejniecības ministrijas atļauju.)

Kostarika

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Tukšas rēķinu blankas.
 • Loterijas biļetes.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances (tai skaitā asins paraugi).
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, gaisa pistoles.
 • Uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas vielas.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas, medicīniski paraugi, kas satur psihotropās vielas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Bērnu barošanas pudeles.
 • Nepiedienīga un amorāla rakstura priekšmeti.
 • Dzīvi dzīvnieki un putni.
 • Augi, augļi, sēklas.
 • Pārtikas produkti.
 • Medikamenti un farmācijas preparāti.

 

Ierobežojumi

 • Lietoti apģērbi. (Tikai kopā ar dezinfekcijas sertifikātu.)

Kotdivuāra (Ziloņkaula krasts)

Aizliegumi 

 • Izstrādājumi uz kuriem ir “Sarkanais krusts” vai “Ženēvas krusts” preču zīme.
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Medaļas.
 • Šķiltavas.
 • Dzīvi dzīvnieki un augi.
 • Esences.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas.
 • Dunči, visu veidu durkļi un asmeņi, zobeni, zobenspieķi, nūjas, kastetes.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Ārzemju produkti, kuru marķējumi, etiķetes vai iesaiņojumi, kas var radīt iespaidu, ka tie ir Kotdivuāras izcelsmes.
 • Dimanti.
 • Svari un mērierīces, kas nav decimālās sistēmas.
 • Alkoholiski dzērieni un apreibinošas vielas.
 • Pornogrāfiska tipa iespieddarbi, publikācijas.

 

Ierobežojumi

 • Zivju, dārzeņu, plūmju konservi. (Uz katra trauka obligāti jābūt norādītai izcelsmes valstij ar paaugstinātiem vai nogrimušiem burtiem, kuru augstums ir vismaz 4 mm, vāka vidū vai apakšā.)
 • Kandžas tecināmos un citus spirta destilācijas aparātus.(Tikai ar Kotdivuāras kompetentu iestāžu atļauju.)
 • Grāmatas un publikācijas arābu valodā tiek īpaši pārbaudītas.
 • Saharīnu. (Tikai ar Kotdivuāras Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)

Krievijas Federācija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, pērles, dārgakmeņi un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Alkohols.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas.
 • Visu veidu naži, dunči, asmeņi.
 • Sprāgstvielas, detonatori, spīdzināšanas ierīces.
 • Pirotehnika, signālraķetes, sērkociņi, pulveri.
 • Elektriskās makšķerēšanas sistēmas un aprīkojums.
 • Makšķeres, tīkli, slazdi ūdens bioloģisko resursu zvejai/ķeršanai.
 • Bīstamie atkritumi.
 • Nepieklājīgi un amorāli priekšmeti.
 • Priekšmeti, kas var sabojāt vai sasmērēt citus pasta sūtījumus.
 • Dzīvi dzīvnieki (izņemot bites, dēles, zīdtārpiņus).
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Zivis un zivju produkti.
 • Piens un piena produkti.
 • Svaigi augļi, dārzeņi, ogas, saknes, ziedputekšņi.
 • Labības augi.
 • Vasks.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas, kā arī to prekursori.
 • Tabakas izstrādājumi un smēķēšanas maisījumi.
 • Pīpes un palīgierīces opija, hašiša smēķēšanai.
 • Dzīvsudrabs un to saturoši priekšmeti, ierīces.
 • Ozona slāni noārdošas vielas.
 • Ātrbojīgas vielas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Patogēni (mikroorganismi) un potenciāli patogēnu organismi.
 • Pesticīdi, kukaiņu indes.
 • Ķīmiskie preparāti dzīvnieku ārstniecībai, vakcīnas.
 • Raidītāji un uztvērēji (neatkarīgi no jaudas).
 • Iespieddarbi un audiovizuāli materiāli, ja tie ir:
  • priekšmeti, ka veicina ekstrēmistu vai teroristu aktivitātes.
  • pornogrāfiska rakstura priekšmeti.
  • priekšmeti, kuru mērķis ir izplatīt propagandu, kas satur nacistu idejas un simbolus, vai idejas un simboli, kurus varētu sajaukt ar nacistu ideoloģijas idejām.
  • priekšmeti, kas satur informāciju, kas varētu kaitēt Krievijas politiskajām un ekonomiskajām interesēm.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti un preparāti ar vitamīnu piedevām.  (Tikai ar Krievijas Federācijas Veselības aizsardzības ministrijas akceptu.)
 • Drīkst nosūtīt tikai personīgai lietošanai, ja saņemta atbilstoša Krievijas nacionālās kontrolējošās iestādes atļauja:
 • Kriptogrāfiskas ierīces, iekārtas ar kriptogrāfijas funkciju.
 • Radioelektriskās ierīces un augstas frekvences civilās ierīces.
 • Bites, dēles, zīdtārpiņi ar veterināro sertifikātu.
 • Nedrīkst nosūtīt privātpersonām vai juridiskām personām, ja tas nav saistīts ar uzņēmuma darbību:
  • Melnais un krāsainais metāls.
  • Rotaslietas, kas satur dārgakmeņus.
  • Minerālvielas (neapstrādāti dabīgie akmeņi).
  • Informācija par zemes iekšieni.
  • Tehniskas noklausīšanās ierīces.
  • Cilvēka orgāni, audi, asinis un to komponenti.
  • Radioaktīvie materiāli.
  • Kultūras artefakti.
  • Visi augu veidi, ieskaitot sēklas.

Kuba

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Muzikālās kartiņas, vēstules. (Atverot atskaņo skaņas ierakstu.)
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Piens un piena produkti.
 • Augi, dārzeņi.
 • Alkohols.
 • Tabakas izstrādājumi.
 • Medicīniskās ierīces.
 • Smaržas.
 • Lietoti apģērbi, lietoti apavi.
 • Brilles.
 • Košļājama gumija.
 • Kartes.
 • Amorāla rakstura preces.
 • Azartspēles.
 • Hermētiski noslēgti konteineri.
 • Fotofilmas, kinofilmas.
 • Toksiskas vielas, matu krāsa.
 • Zeme, minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.
 • Mašīnu, motociklu, motorolleru rezerves daļas.

 

Ierobežojumi

 • Sūtījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 180 euro, pretējā gadījumā Kubas galvenā muita to konfiscēs.
 • Pastmarkas. (Atļauts tikai apmaiņā starp Filatēlijas federācijas biedriem.)
 • Medikamenti. (Tikai oriģinālā iepakojumā un ar derīgu lietošanas termiņu.)
 • Pakām, kuras adresētas uz Kubu un ir smagākas par 2 kg, jāpievieno konsulārais rēķins, ko var iegūt Kubas vēstniecībā. Šis noteikums neattiecas uz sūtījumiem, kuri satur medikamentus, kā arī uz tiem, kuri adresēti Kubā akreditētām vēstniecībā un importa kompānijām.
 • Lai atvieglotu muitas darbu, konsulārais rēķins jāieraksta muitas deklarācijā CN 23 un pakas pavadvēstulē CP 71.
 • Ja sūtījumam nebūs pievienots konsulārais rēķins, tas tiks konfiscēts Kubas muitā.

Kuku Salas

Aizliegumi 

 • Kuku salu pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

 

Ierobežojumi

 • Kuku salu pasts nav publicējis šādu informāciju.

Kuveita

Aizliegumi 

 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Šķiltavas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Žurnāli, iespieddarbi ar kailu vai atkailinātu cilvēku ilustrācijām.
 • Alkoholiskie dzērieni.
 • Rūpnieciskais spirts.
 • Butānu saturošas vielas.
 • Visu veida sūtījumi, ja tie adresēti uz abonentu kastīti.

 

Ierobežojumi

 • Dārglietas, dārgakmeņi, rotaslietas (Atļauts nekomerciālos nolūkos. Šos priekšmetus nosūtot komerciālos nolūkos nepieciešama Kuveitas Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas atļauja.)
 • Medikamenti, zāles, tabletes. (Jāpievieno ārsta recepte vai dokumenti, kas norāda to specifikāciju vai sastāvu.)
 • Lentes, kasetes. (Atļauts tikai nereģistrētos pasta sūtījumos.)
 • Lietoti apģērbi. (Nosūtot komerciālos nolūkos jāpievieno sertifikāts par dezinfekciju vai sterilizāciju).
 • Gaļas, piena produkti, serumi, vakcīnas (Adresātam nepieciešama Kuveitas importa licence.)
 • Radioraidītāji. (Tikai adresātiem, kuriem ir licence.)

Ķīna

Aizliegumi 

 • Dzīvi un nedzīvi dzīvnieki (ieskaitot putnus, zivis, abiniekus, rāpuļus, kukaiņus).
 • Ieroči un munīcija.
 • Naži, dunči, arbaleti, gāzu baloniņi, elektošokeri.
 • Bioķīmiskie produkti.
 • Izstrādājumi hermētiski noslēgtos, necaurspīdīgos traukos.
 • Putnu ligzdas.
 • Olas un olu produkti.
 • Svaigi augļi un dārzeņi.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Piens un piena produkti.
 • Ģenētiski modificēti biomateriāli.
 • Publikācijas , iespieddarbi, fotogrāfijas, skaņu ieraksti, videoieraksti utt. Kas varētu radīt politisku, ekonomisku, kultūras vai morālu kaitējumu Ķīnas Tautas Republikai.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances (šunas, orgāni, audi, asins paraugi u.c.).
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Visu veidu radiouztvērēji, raidītāji vai uztvērēji, antenas.
 • Sēklas, stādi un citi augu pavairošanas materiāli.
 • Augsne, augsnes bagātinātāji, minerālmēsli.
 • Tabakas lapas (izņemot sagrieztu tabaku).
 • Toksiskas vielas.
 • Lietots apģērbs, gultas piederumi.
 • Rokas pulksteņi, fotoaparāti, televizori, radioaparāti.
 • Velosipēdi, šujmašīnas un ventilatori.
 • Viltota valūta, viltoti vērtspapīri.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Pastmarkas, filatēlijas materiāli. (Ne vairāk kā 100 pastmarkas.)
 • Elektroniskais kalkulators. (Ne vairāk kā 1 eksemplāru.)

Ķīnas Republika (Taivāna)

Aizliegumi 

 • Dzīvi un nedzīvi dzīvnieki (ieskaitot putnus, zivis, abiniekus, rāpuļus, kukaiņus).
 • Ieroči un munīcija.
 • Naži, dunči, arbaleti, gāzu baloniņi, elektošokeri.
 • Bioķīmiskie produkti.
 • Izstrādājumi hermētiski noslēgtos, necaurspīdīgos traukos.
 • Putnu ligzdas.
 • Olas un olu produkti.
 • Svaigi augļi un dārzeņi.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Piens un piena produkti.
 • Ģenētiski modificēti biomateriāli.
 • Publikācijas , iespieddarbi, fotogrāfijas, skaņu ieraksti, videoieraksti utt. Kas varētu radīt politisku, ekonomisku, kultūras vai morālu kaitējumu Ķīnas Tautas Republikai.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances (šunas, orgāni, audi, asins paraugi u.c.).
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Visu veidu radiouztvērēji, raidītāji vai uztvērēji, antenas.
 • Sēklas, stādi un citi augu pavairošanas materiāli.
 • Augsne, augsnes bagātinātāji, minerālmēsli.
 • Tabakas lapas (izņemot sagrieztu tabaku).
 • Toksiskas vielas.
 • Lietots apģērbs, gultas piederumi.
 • Rokas pulksteņi, fotoaparāti, televizori, radioaparāti.
 • Velosipēdi, šujmašīnas un ventilatori.
 • Viltota valūta, viltoti vērtspapīri.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Pastmarkas, filatēlijas materiāli. (Ne vairāk kā 100 pastmarkas.)
 • Elektroniskais kalkulators. (Ne vairāk kā 1 eksemplāru.)

Laosa

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Fotokamera, videokamera, portatīvie datori, mobilie telefoni.
 • Litija baterijas.
 • Spirts, spirtoti dzērieni.
 • Augi, sēklas.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Saharīns un tā aizstājēji.
 • Svari.
 • Lodāmuri.

 

Ierobežojumi

 • Lielākajai daļai preču ievešanai nepieciešama īpaša Laosas iestāžu atļauja. Sūtītājiem pirms sūtījuma nosūtīšanas ir jānoskaidro, vai viņu preces ir atļautas nosūtīšanai.

Latvija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Sprāgstošas un viegli uzliesmojošas vielas.
 • Kodīgas vielas.
 • Ozona slāni noārdošas vielas.
 • Visa veida gāzes.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas un piederumus.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Kaķu un suņu kažokādas.
 • Neapstrādāti dzīvnieku produkti.
 • Pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiāli.
 • Atkritumi.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.
 • Ātrbojīgi pārtikas produkti.
 • Kartupeļi.
 • Nigērijas izcelsmes kaltētas pupiņas.
 • Spīdzināšanas un nāvessoda izpildes ierīces.

 

Ierobežojumi

 • Dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot konservus. (Jāpievieno veterinārā dienesta sertifikāts.)
 • Izstrādājumi no roņiem. (Tikai nekomerciālos nolūkos, kopā ar rakstisku paziņojumu par importu un dokumentiem, kas pierāda, ka izstrādājumi iegūti iegūti attiecīgajā trešajā valstī.)
 • Medikamenti un farmācijas produkti:
  • Fiziskā  personām  ir  tiesības pa pastu saņemt zāles personīgai lietošanai no skaidri  identificējama zāļu nosūtītāja, kurš atbilstoši nosūtītājas valsts tiesību aktiem ir  tiesīgs  zāles izplatīt. Zāles atrodas orģinālā iepakojumā un tām ir uzrādāms  pirkuma čeks vai līdzvērtīgs dokuments.
 • Saņemto zāļu daudzums vienā reizē var būt ekvivalents:
  • 12 mēnešu lietošanai, ja zāles ieved no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm;
  • 6 mēnešu lietošanai, ja zāles ieved no trešās valsts. (Adresātam no trešajām valstīm pa pastu sūtītās zāles izsniedz pret recepti vai ārstniecības iestādes izdotu dokumentu. Dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

                    (nav atļauts nosūtīt narkotiskos analgētiķus, psihotropās vielas, aktīvās vielas, steroīdus,                                   testosteronus un augšanas hormonus.)

 

 • Juridiskām personām zāļu importam ir nepieciešama speciāla licence zāļu ražošanai/importēšanai.
  • Pētāmām zālēm    (Atļauja pētāmo zāļu importam Latvijas Republikā.)
  • Nereģistrētām zālēm  (Atļauja nereģistrēto zāļu importam Latvijas Republikā.)
  • Zāļu paraugiem  (Atļauja zāļu paraugu importam Latvijas Republikā.)

         Reģistrētas zāles drīkst importēt arī zāļu valdītājs, kuram nav importam nepieciešamās zāļu                      atļaujas, bet ir tiesības pārstāvēt šādas atļaujas turētāju, t.sk. izmantot citai personai izsniegto                  importam nepieciešamo zāļu atļauju.

 • Gaļa un gaļas produkti - speķis, svaiga , apstrādāta gaļa, dzīvnieku tauki, desas, gaļas konservi, ar gaļu pildīti mīklas izstrādājumi, makaroni, mērces, zupas. ( Atļauts importēt tikai no Eiropas Savienības dalībvalstīm un nelielos daudzumos no Andoras, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Sanmarīno un Šveices.)
 • Piens un piena produkti - piens, jogurts, krējums, biezpiens, kefīrs, siers, sviests, iebiezinātais piens, saldējums. (Atļauts importēt tikai no Eiropas Savienības dalībvalstīm un nelielos daudzumos no Andoras, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Sanmarīno un Šveices.)
 • Dzīvnieku barība - mājdzīvnieku barība, košļājamās suņa rotaļlietas, rupja maluma miltu maisījumi. (Atļauts importēt tikai no Eiropas Savienības dalībvalstīm un nelielos daudzumos no Andoras, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Sanmarīno un Šveices.)
 • Medus. (Līdz 2 kg, no Farēru salām un Grenlandes līdz 10 kg.)
 • Olas.  (Līdz 2 kg, no Farēru salām un Grenlandes līdz 10 kg.)
 • Sausais piens zīdaiņiem, zīdaiņu pārtika. (Līdz 2 kg, no Farēru salām un Grenlandes līdz 10 kg.)
 • Zvejas produkti - kaltētas, termiski apstrādātas, sālītas vai kūpinātas zivis, garneles, omāri, nedzīvas gliemenes, nedzīvas austeres. (Līdz 20 kg, no Farēru salām un Grenlandes bez daudzuma ierobežojumiem.)
 • Zivju ikri. (Līdz 125 g. atbilstoši marķētā iepakojumā, no Farēru salām un Grenlandes bez daudzuma ierobežojumiem.)
 • Rieksti čaulās. ( Līdz 2 kg. ja ir izdots trešās valsts izdotais fitosanitāraos sertifikāts.)
 • Mūzikas instrumenti. ( Nekomerciālos nolūkos, tajā skaitā personīgai lietošanai – kopā ar mūzikas instrumenta sertifikātu. Mūzikas instrumenta derīguma termiņš nepārsniedz 3 gadus. Komerciālos nolūkos nepieciešama importa atļauja vai reeksporta sertifikāts.)

 

Leseto

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Šķiltavas.
 • Odekoloni, toletes ūdeņi, aerosoli.
 • Ātrbojīgas pārtikas preces.
 • Militārie formastērpi un ekipējums.
 • Cietumos ražotas preces.
 • Nepiedienīga rakstura priekšmeti.
 • Pornogrāfiski izdevumi un iespieddarbi.

 

Ierobežojumi

 • Lietoti apģērbi. (Tikai nekomerciālos nolūkos, personīgām vajadzībām.)
 • Augļi, dārzeņi, graudaugi, labība, olas, cukurs, konditorejas izsstrādājumi. (Tikai ar Lesoto Lauksaumniecības departamenta izdotu importa atļauju.)
 • Alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni. (Tikai ar Lesoto Muitas departamenta importa atļauju.)
 • Cigaretes. (Līdz 2kg un ne vairāk kā 1000 cigaretes.)
 • Cukurs, konditorejas izstrādājumi. (Tikai ar importa atļauju.)

Libāna

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Cigarešu papīrs, mašīnas cigarešu ražošanai un iesaiņošanai.
 • Azartspēļu ierīces.
 • Margarīts, mākslīgais sviests un citi sviesta aizstājēji.
 • Esences, ēteriskās eļļas.
 • Viltus preču zīmes.
 • Šķidrumi, viegli sašķidrināmi elementi.
 • Stikls vai stikla izstrādājumi.
 • Ķīmiskās vielas un izstrādājumi.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Tabakas lapas, cigaretes, cigarellas. (Tikai ar Libānas Finanšu ministrijas atļauju.)
 • Medicīnas, ķirurģiskie un zobārstniecības instrumenti. (Tikai ar Libānas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Medikamenti. (Tikai ar ārsta izrakstītām receptēm, lietošanas pamācībām un precīzi norādītu zāļu sastāvu.)
 • Augus un to izcelsmes preces ( Tikai ar kompetentu dienestu izdotu fitosanitāro sertifikātu.)

Libērija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti un farmācijas produkti. (Tikai ar iepriekšēju atļauju no Libērijas Nacionālā veselības departamenta. Nosūtīšana oficiālos maisos 9009, Monrovia.)

Lielbritānija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Viltota valūta, banknotes un pastmarkas.
 • Aprīkojums pastmarku imitācijas izgatavošanai.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Aerosoli.
 • Ieroči un munīcija, ieroču sastāvdaļas, ieroču imitācijas, spēļu pistoles, elektrošokeri.
 • Naži, durkļi, cirvji, salokāmie naži.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Dzīvi dzīvnieki, rāpuļi, zivis.
 • Saldēta pārtika, ledus.
 • Medus, olas.
 • Augļi, dārzeņi, ogas, griezti ziedi.
 • Preces, kas izgatavotas cietumos.
 • Nepieklājīga un neķītra rakstura iespieddarbi, gleznas, grāmatas, kartītes, litogrāfija, filmas, videomateriāli.
 • Komiksi ar šausmu sižetiem.
 • Raksti, preces, kas pārkāpj Lielbritānijas preču zīmes un autortiesības.
 • Azbests, azbesta priekšmeti.
 • Muzikālās apsveikumu kartiņas.
 • Klīniskie un medicīniskie atkritumi. (Piemēram, pārsēji, adatas.)
 • Skābju baterijas, akumulatori.
 • Loterijas biļetes un ar tām saistītās reklāmas.
 • Medikamenti, kas klasificējas kā viegli uzliesmojoši vai toksiski.
 • Minerālmēsli, augsne, kūdra, māli.
 • Netīras drēbes un lupatas.
 • Sadzīves atkritumi, netīrumi.
 • Spīdošas ciparnīcas un tamlīdzīgi priekšmeti.
 • Jebkādi sūtījumi, kuros vienā atvienoti divi vai vairāki atsevišķi sūtījumi, kas domāti dažādiem adresātiem.
 • Radioraidītāji, noklausīšanās iekārtas, radio mikrofoni.

 

Ierobežojumi

 • Bites. (Sūtījumā jābūt tikai bišu mātei jeb karalienei un to pavadošajām darba bitēm, kolonijas pārvadāt nav atļauts. Katram sūtījumam jāpievieno importa licenci, ko izdevis Lielbritānijas Lauksaimniecības departaments.)
 • Cilvēka mirstīgās atliekas.
 • Augi, augu daļas. (Tikai ar importa atļauju no Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta.)
 • Vakcīnas. (Var nosūtīt tikai kvalificēts ārsts, reģistrēts zobārsts, veterinārārsts, reģistrēta medmāsa vai atzīta laboratorija vai iestāde pēc īpaša pieprasījuma.)
 • Gaļu, gaļas produktus, dzīvnieku izcelsmes produktus, sausais piens. (Tikai ar Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta atļauju.)
 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai nekomerciālos nolūkos, vērtībā līdz 40 euro, ne vairāk kā:
  • Cigaretes 50 gab.
  • Cigāri 10 gab.
  • Cigarillas 25 gab.
  • Tabaka 50 g.)

Lietuva

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, pērles, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Izstrādājumi, kuri var nosmērēt vai sabojāt citus pasta sūtījumos.
 • Sprādzienbīstami, viegli uzliesmojoši un bīstami materiāli.
 • Metāllūžņi, krāsainais metāls.
 • Metāla pulveri, metāla skaidas, cements.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, visu veidu medību un sporta pistoles, gaisa pistoles, arbaleti, dūmu granātas.
 • Priekšmeti ar amorāliem uzrakstiem vai attēliem.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Pārtikas produkti, ja to iepakojums ir bojāts vai iztecējis derīguma termiņš.
 • Ar zeltu vai sudrabu apstrādātas rokaspulksteņu siksniņas, lentes, aproces.
 • Kukaiņu indes, pesticīdi.
 • Kaņepes, lini.
 • Medikamenti un farmācijas preperāti.
 • Indes.
 • Grāmatas, publikācijas, albūmi, kas satur neķītrus vai amorālus uzrakstus vai attēlus.

 

Ierobežojumi

 • Tabaka un tās aizstājēji. (Atļauts ne vairāk kā 200 cigaretes vai 250g. tabakas.)
 • Kultūras vērtības objektus, mākslas darbus un senlietas (Tikai ar Kultūras ministrijas atļauju.)
 • Cukurs, kafija. (Atļauts ne vairāk kā 1 kg. vienā sūtījumā.)
 • Alkoholiskie dzērieni. ( Atļauts, ne vairāk kā 1 litru vienā sūtījumā, jābūt atbilstošam iepakojumam.)
 • Tabaka. (Atļauts, ne vairāk kā 50 cigaretes vai 10 cigāri, vai 50g smēķējamās tabakas.)
 • Šokolāde. (Atļauts, ne vairāk kā 500g vienā sūtījumā.)
 • Parfimērija. (Atļauts, ne vairāk kā 50g smaržu vai 250ml tualetes ūdeni.)
 • Bižutērija. (Dārgmetālu un akmeņu kopējā masa, ne vairāk kā 25g.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)

Lihtenšteina

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Uzliesmojošas plēves vai celuloīda izstrādājumi.
 • Cilvēka mirstīgās atliekas.
 • Dzīvi augi un dzīvnieki.
 • Dzīvnieku izcelsmes produkti.
 • Zivju produkti.
 • Loterijas biļetes un loteriju sludinājumi.
 • Miniatūrie bezvadu raidītāji.
 • Radaru detektori.
 • Sāļi.
 • Serums un vakcīnas.

 

Ierobežojumi

 • Izstrādājumi no dārgakmeņiem. (Tikai ar Šveices Dārgmetālu kontroles centrālā biroja atļauju.)
 • Dzīvnieku barība. (Tikai ar Šveices Federālā Veterinārā biroja atļauju.)
 • Gāzmaskas, respiratori utlm. (Tikai ar Šveices Federālā Civilās aizsardzība biroja atļauju.)
 • Gaļa un gaļas produkti. (Personīgai lietošanai līdz 10 kg.)
 • Sviests. (Personīgai lietošanai līdz 500g.)

Lībija

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Tēja, sāls.
 • Visa veida tabaka un tas izstrādājumi.

 

Ierobežojumi

 • Augi, sēklas, saharīns, serums un dažādās vakcīnas (tikai ar speciālu autorizētu atļauju.)

Luksemburga

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Dunči, naži, zobenspieķi un citi slēpta veida ieroči.
 • Cilvēka mirstīgās atliekas.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Loterijas biļetes, kā arī iespieddarbi, sludinājumi, plakāti, kas attiecas uz loterijām un totalizatoriem.
 • Iespiestas brošūras, bez autora nosaukuma.
 • Medus.
 • Pretparazītu līdzekļi.
 • Heroīns.

 

Ierobežojumi

 • Dzīvas bites. (Tikai  ar veterināro sertifikātu un atbilstoši Luksemburgas Lauksaimniecības ministrijas atļaujā norādītajiem nosacījumiem.)
 • Pastkartes, kuras izrotātas ar audumu, metāla dekoriem, spīguļiem (tikai ievietotas aploksnē).
 • Augi, augļi, sēklas, gaļa un gaļas produkti, saharīns un līdzīgas substances. (Tikai kopā ar augu pasi. Komerciāliem nolūkiem nepieciešama speciāla atļauja.)
 • Lauksaimniecības produkti, tekstils, dzelzs, metāls (Nepieciešama importa licence).

 

Piezīmes

 • Tabakas izstrādājumu sūtījumiem Luksemburgā noteiktas ļoti augsti muitas maksājumi: 1,25 EUR par cigarešu paciņu ar 20 cigaretēm, 1,80 EUR par paciņu ar 25 cigaretēm.

Madagaskara

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Spēļu kārtis, spēļu automāti.
 • Zivju, dārzeņu, plūmju konservi.
 • Izstrādājumi ar nepareizi norādītu izcelsmi.
 • Tobasco mērce.
 • Pītie izstrādājumu, pinamie materiāli.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Alkohols.
 • Vanilīns.
 • Berilijs.
 • Pornogrāfiska rakstura grāmatas un raksti.
 • Pastmarkas un finans pārvalžu markas.
 • Ieroču makstis, patronsomas, armijas aprīkojums.

 

Ierobežojumi

 • Pulksteņi. (Pieņem tikai Starptautiskos paku sūtījumos, kuru iesaiņojums sastāv no stipras metāla vai koka kastes.)
 • Ieroči un munīcija. (Tikai ar Madagaskaras pašvaldības atļauju.)
 • Aizsargcepures. (Atļauts nosūtīt tikai tās aizsargcepures, kuras paredzētas speciāli motociklistu, riteņbraucēju, autobraucēju un pazemes darbu veicēju drošībai.) 
 • Medikamenti, marles, bandāžas. (Tikai ar Madagaskaras Veselības ministrijas atļauju.)
 • Gaļas produkti, piena produkti, dabīgais medus, olas. (Tikai ar oficiālo filosanitāro un produktu izcelsmes sertifikātu.)

Majota

Aizliegumi 

 • Majotas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

Ierobežojumi

 • Majotas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Makao

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, gaisa pistoles.
 • Litija baterijas, iekārtas ar litija baterijām.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Kabeļi (visu veidu).
 • Sauszemes transportlīdzekļu detaļas un aksesuāri.
 • Radio un televīzijas raidītāji, telegrāfa aparāti, elektrības skaitītāji, ģeneratori, transformatori, rentgena aparatūra.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Farmaceitiskos preparātus un medikamentus (Tikai ar Makao Veselības direkcijas atļauju.)

Malaizija

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija, un to sastāvdaļas.
 • Dunči, atspernaži.
 • Harpūnas un šķēpa pistoles, ko izmanto zemūdens zvejā.
 • Šķiltavas.
 • Amuleti, piekariņi, talismani.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Loterijas biļetes un to sludinājumi.
 • Pornogrāfiski un nepiedienīgi raksti, fotogrāfijas.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Svaigi vai kaltēti dārzeņi, rieksti, saknes, pupas, zirņi, kukurūza, bumbuļi, graudaugi, garšvielas.
 • Stikls.
 • Apģērbi uz kuriem uzdrukāti korāna panti.
 • Batikotas sarongas.
 • Siksnas, auklas, striķi.
 • Mēslošanas līdzekļi, augsnes bagātinātāji.
 • Tabaka, cigaretes.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Monētas un stieņi. (Atļauts nosūtīt, ja kopējā vērtība nepārsniedz 10 euro.)
 • Bites, dēles un zīdtārpiņi. (Tikai izturīgās, drošās un labi ventilējamās kastēs, no kurām nav iespējama sūtījuma satura izkļūšana ārā.)
 • Farmaceitiskos preparātus (Tikai ar Malaizijas Veselības ministrijas izdotu importa licenci.)
 • Sāls, sērs, augsne, minerālmēslojums, akmeņi, apdares materiāli, kaļķis, cements. (Tikai ar Malaizijas lauksaimniecības direktora vārdā izdotu importa atļauju.)
 • Spēļu un izklaides aparāti, kas darbojas ar monētām vai žetoniem. (Tikai ar Malaizijas Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas importa licenci.)

Malāvija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči, munīcija un tamlīdzīgi izstrādājumi.
 • Afrodiziaki, seksualitāti stimulējošas vielas.
 • Amorāla un nepiedienīga rakstura priekšmeti.
 • Korespondence un cita satura literatūra, kura satur nākotnes pareģojumus, horoskopus.
 • Jebkāda veida augi un to produkti.
 • Ierīces ar spīdošām skalām un ciparnīcām.
 • Lietots apģērbs.

 

Ierobežojumi

 • Farmaceitiskie preparāti. (Tikai ar pilnu to anotāciju.)

Maldīvija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas.
 • Šaujampulveris.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Indes.
 • Nitrāti.
 • Augi un augu produkti.
 • Cūkgaļa.
 • Pielūgšanas statujas, literatūra, kura satur nākotnes pareģojumus, horoskopus.
 • Pornogrāfiska rakstura materiāli.
 • Ierīces ar spīdošām skalām un ciparnīcām.
 • Lietoti apģērbi.

 

Ierobežojumi

 • Farmācijas preperāti. (Tikai ar pilnu to anotāciju.)

Mali

Aizliegumi 

 • Detonatori.
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Svari un mērierīces, kas nav metriskajā sistēmā.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Piedauzīga rakstura publikācijas.

 

Ierobežojumi

 • Kara materiāli, jebkāda veida ieroči, ieskaitot griežamos un duramos, munīcija (tikai ar Mali Nacionālās drošības direkcijas licenci).
 • Konservētas zivis, dārzeņi un plūmes. (Līdz 1kg., jābūt norādītai izcelsmes valsts.)

Malta

Aizliegumi 

 • Banknotes, dārgmetāli un to izstrādājumi.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Visu veidu naži.
 • Ieroči un munīcija.
 • Pornogrāfiski materiāli.
 • Dzīvi dzīvnieki un insekti.
 • Vīnogas, tomāti, rozes.
 • Kontraceptīvie līdzekļi un vielas.
 • Loterijas biļetes un to reklāmas.
 • Japānā izgatavotās skūšanās otiņas.

 

Ierobežojumi

 • Bites un zīdtārpiņus – tikai speciālā iepakojumā.
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Lietotu apģērbi, maisi, somas, paklāji, augļi, dārzeņi. (Tikai ievērojot vietējos sanitāros noteikumus.)
 • Celuloīds. (Tikai speciālā iepakojumā.)

Maroka

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, gaisa pistoles.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Loterijas biļetes un iespieddarbi saistīti ar loterijām.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai kopā ar receptēm.)
 • Uztura bagātinātāji. (Tikai kopā ar veselības sertifikātu.)
 • Lietoti apģērbi, (Tikai kopā ar Marokas attiecīgo iestāžu izdotu importa atļauju.)

Martinika

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, kas pašreiz ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Francijā, dārgmetāli.
 • Ieroči un munīcija.
 • Šķiltavas, elektriskās cigaretes.
 • Apbedīšanas urnas.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Barošanas pudeles.
 • Pērles, pērļu imitācija un rotaslietas pagatavotas no tām.
 • Dzīvi dzīvnieki un augi.
 • Mērinstrumenti, kuru marķētās vērtību skalas neatbilst Francijas likumiem.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Saharīns.
 • Putnu gaļu un tās izstrādājumus.
 • Ādas, jēlādas.
 • Spēļu automāti, kazino aparatūra.
 • Bērnu ratiņi un citi bērnu pārvietošanas līdzekļi, bērnu gultiņas.
 • Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
 • Piedauzīgus un netikumīgus priekšmetus.

 

Ierobežojumi

 • Medus. (Nekomerciāliem nolūkiem līdz 2 kg).
 • Tabakas izstrādājumi, cigaretes, cigāri. (Atļauts nosūtīt privātpersonām personīgai lietošanai līdz 10 kg. gadā.)
 • Augi, augu sēklas, sīpoli. (Tikai kopā ar augu veselības sertifikātu).
 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai nekomerciālos nolūkos, vērtībā līdz 40 euro, ne vairāk kā:
  • Cigaretes 50 gab.
  • Cigāri 10 gab.
  • Cigarillas 25 gab.
  • Tabaka 50 g.            un ne vairāk kā 10kg, gada ietvarā.)
 • Kafija (personīgai lietošanai līdz 500 g).
 • Tēja (personīgai lietošanai līdz 100 g).
 • Gaļa un gaļas izstrādājumi (personīgai lietošanai līdz 1 kg).

Mauritānija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Naži, nūjas, dunči, kastetes.
 • Ieroči un munīcija.
 • Pulksteņi.
 • Spirtotie dzērieni.
 • Augi, magones, kaņepes, hiacintes.
 • Apvainojoša satura drukas darbi.
 • Ārzemju politiskās emblēmas.
 • Svēršanas un mērīšanas instrumenti, kas nav kalibrēti metriskajā sistēmā.

 

Ierobežojumi

 • Gaļa (tikai ar Mauritānijas sanitāro dienestu atļauju).
 • Tabaku un cigaretes (Tikai speciālā iepakojumā, uz iepakojuma jābūt uzdrukātiem  vārdiem “Vente en Republique Islamique de Mauritanie”).

Maurīcija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Lietots apģērbs (komerciāliem nolūkiem).
 • Pret valsts pastāvošo varu vērstas grāmatas, gleznas un publikācijas.
 • Tēja.
 • Cukurs.
 • Kukurūza, sīpoli, ķiploki, pupiņas, zemesrieksti, citrusa augi, rīsi, kvieši, milti, augu eļļas, sēklas.
 • Sālītas zivis.
 • Piena produkti.
 • Bērnu pārtika, bērnu knupīši.
 • Tabakas izstrādājumi.
 • Kukaiņu un grauzēju indes.
 • Šļirces ar un bez adatām.
 • Visa veida mērinstrumenti.
 • Gumijas riepas.

 

Ierobežojumi

 • Bezalkoholiskos un alkoholiskos dzērienus (tikai ar Maurīcijas Veselības ministrijas atļauju un pēc to pārbaudes).
 • Medikamenti. (Drīkst adresēt tikai licenzētiem ārstiem, zobārstiem, farmaceitiem vai veterinārārstiem).
 • Radiotelefoni un to rezerves daļas. (Nepieciešama importa atļauja.)
 • Gaļas subprodukti. (Tikai ar Maurīcijas Veselības ministrijas atļauju.)

Meksika

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, pērles, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Elektriskās cigaretes, e-cigaretes, e-cigāri.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Kaņepes un kaņepju izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Ātrbojīgi pārtikas produkti.
 • Medikamenti un farmācijas produkti (ieskaitot visas tabletes, granulas, kapsulas).
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Visu veidu pulveri.
 • Loterijas biļetes un cirkulāri.
 • Neķītras un piedaudzīgas preces, grāmatas, iespieddarbi.
 • Ārzemēs iespiestas grāmatas, kuras pārkāpj Meksikas autortiesību noteikumus.
 • Spēles un rotaļlietas.
 • Organiskās ķimikālijas, pesticīdi, kukaiņu indes.
 • Lietotas riepas.
 • Eļļas, smērvielas.
 • Masāžas ierīces.
 • Protozes.
 • Televizori.
 • Mērinstrumenti.
 • Jebkāda veida mākslas darbi, kolekciju priekšmeti.

 

Ierobežojumi

 • Šokolāde un šokolādes izstrādājumi. (Nepieciešama iepriekšēja atļauja no Meksikas tirdzniecības sekretāra.)
 • Skaistumkopšanas līdzekļi, kosmētika, tualetes piederumi. (Nepieciešama Veselības departamenta atļauja.)
 • Jebkādas dzīvnieku izcelsmes preces, pārtikas produktus un subproduktus. (Tikai ar Meksikas lauksaimniecības un ūdens resursu ministrijas atļauju.)
 • Tabaku, cigaretes, cigāri, cigarilli un presētā tabaka. (Tikai ar Meksikas tirdzniecības un rūpniecības ministrijas atļauju. Šīm precēm noteikti īpaši nodokļi.)
 • Kosmētikas līdzekļi. (Tikai ar kompetentu Meksikas sabiedriskās veselības iestāžu atļauju.)

Melnkalne

Aizliegumi 

 • Melnkalnes pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

 

Ierobežojumi

 • Melnkalnes pasts nav publicējis šādu informāciju.

Menas Sala

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ogas.
 • Netīras drēbes un lupatas.
 • Džemperi un dzija (no kazu vilnas).
 • Spīdošas ciparnīcas un tamlīdzīgi priekšmeti.
 • Cietumos izgatavotas preces.
 • Komiksi ar šausmu sižetiem.
 • Nepiedienīga rakstura iespieddarbi, zīmējumi, grāmatas, pastkartes, litogrāfija.
 • Augsne, kūdra, māli, augsnes bagātinātāji.
 • Radioraidītāji, noklausīšanās iekārtas.

 

Ierobežojumi

 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai nekomerciālos nolūkos, vērtībā līdz 40 euro, ne vairāk kā:
  • Cigaretes 50 gab.
  • Cigāri 10 gab.
  • Cigarillas 25 gab.
  • Tabaka 50 g.)
 • Gaļa un gaļas produkti, dzīvnieku izcelsmes produkti. (Tikai ar Lielbritānijas Lauksaimniecības departamenta atļauju.)
 • Augi, augļi, dārzeņi, ogas. (Tikai ar fitosanitāro sertifikātu.)

Mjanma

Aizliegumi 

 • Mjanmas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

 

Ierobežojumi

 • Mjanmas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Moldova

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki.
 • Sprāgstvielas, pirotehnika, sērkociņi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Grāmatas, avīzes, attēli, publikācijas, iespieddarbi, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību, ir neķītri vai amorāli.
 • Ierīces un programmas, kas ir pielāgotas informācijas pārtveršanai.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Piens un piena produkti.
 • Putnu olas.
 • Dzīvi augi, potzari, dēsti.
 • Kartupeļi, saknes, graudaugi, sēklas.
 • Svaigi augļi.
 • Lapu tabaka.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai ar Moldovas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Zobu pasta, medicīniskās ziepes. (Tikai ar Moldovas Veselības ministrijas Farmaceitiskā un medicīnas apgādes departamenta atļauju.)
 • Tabakas izstrādājumi. (Privātai lietošanai līdz 200 cigaretēm.)
 • Vīni. (Līdz kopējam tilpumam 2 litri, ievērojot iepakošanas nosacījumus.)
 • Stiprie alkoholiskie dzērieni. (Līdz kopējam tilpumam 2 litri, ievērojot iepakošanas nosacījumus.)
 • Medus. (Nekomerciālos nolūkos līdz 2kg.)
 • Dārgakmeņi, rotaslietas, mobilie telefoni, video kameras, elektroniskās ierīces. (Atļauts nosūtīt tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Visa veida ieročus, izņemot medību un sporta.  (Tikai ar Moldovas Aizsardzības ministrijas atļauju.)
 • Medību un sporta ieročus. (Tikai ar Moldovas Iekšlietu ministrijas atļauju.)

Monako

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, dārgmetāli.
 • Ieroči un munīcija.
 • Šķiltavas, elektriskās cigaretes.
 • Apbedīšanas urnas.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Barošanas pudeles.
 • Pērles, pērļu imitācija un rotaslietas pagatavotas no tām.
 • Dzīvi dzīvnieki un augi.
 • Mērinstrumenti, kuru marķētās vērtību skalas neatbilst Francijas likumiem.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Saharīns.
 • Putnu gaļu un tās izstrādājumus.
 • Ādas, jēlādas.
 • Spēļu automāti, kazino aparatūra.
 • Bērnu ratiņi un citi bērnu pārvietošanas līdzekļi, bērnu gultiņas.
 • Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
 • Piedauzīgus un netikumīgus priekšmetus.

 

Ierobežojumi

 • Medus. (Nekomerciāliem nolūkiem līdz 2 kg).
 • Tabakas izstrādājumi, cigaretes, cigāri. (Atļauts nosūtīt privātpersonām personīgai lietošanai līdz 10 kg. gadā.)
 • Augi, augu sēklas, sīpoli. (Tikai kopā ar augu veselības sertifikātu).

 

 

Mongolija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Laboratorijas instrumenti.
 • Dzīvnieku izcelsmes preces.
 • Jebkādi augi, augļi, sēklas.
 • Alkohols.
 • Medikamenti, farmakoloģijas materiāli.
 • Zvejas tīkli.
 • Pulksteņi.
 • Celtniecības materiāli.
 • Audio un video diski, fotogrāfijas, filmas, grāmatas, kuru saturu var uzskatīt par pornogrāfisku, kurās sludināta vardarbība vai kuras varētu radīt negatīvu ietekmi sabiedrībā.
 • Personas apliecinoši dokumenti, pases.
 • Antikvāri priekšmeti.

 

Ierobežojumi

 • Vilnas un kokvilnas audumi (ne vairāk kā 3m.).
 • Lietoti apavi, apģērbi un apakšveļa (Tikai pēc dezinfekcijas.)
 • Ādas. (Tikai ar kompetentas iestādes izdotu sertifikātu.)

Montserrata

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Montserratas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Mozambika

Aizliegumi 

 • Banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Zivis un zivju produkti.
 • Augi, augļi.
 • Iespieddarbi, vizuāli vai audio materiāli, kas ir apvainojoši Mozambikas konstitucionālai iekārtai vai pretrunā ar valsts likumdošanu un sabiedrisko kārtību.
 • Indīgas, smacējošas un kodīgas vielas.

 

Ierobežojumi

 • Monētas. (Atļauts tikai numismātikas vajadzībām.)
 • Farmaceitiskie preparāti. (Tikai adresētus attiecīgi reģistrētām firmām, uzrādot medikamentu nosaukumu un saturu uz iepakojuma un pavaddokumentos.)
 • Celuloīds, foto un kino filmas. (Tikai metāla kārbās, kuras ievietotas stingrās koka kastēs.)

Namībija

Aizliegumi 

 • Loterijas biļetes, azartspēļu aparāti.
 • Valūta, nauda, monētas.
 • Visa veida šķiltavas.
 • Medus.
 • Dzīvas bites, to kāpuri un kūniņas.
 • Cietumos izgatavoti izstrādājumi.
 • Pornogrāfiska rakstura filmas un literatūra.

 

Ierobežojumi

 • Dimanti un citi dārgakmeņi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Cigaretes (Ne vairāk kā 2 kg. ieskaitot iepakojumu).
 • Tēja, kafija, paragvajas tēja. (Tikai ar Namībijas Lauksaimniecības, ūdens un lauku attīstības ministrijas atļauju.)
 • Kosmētiskie un parfimērijas līdzekļi. (Tikai ar Namībijas Veselības un sociālo lietu ministrijas atļauju.)
 • Kūdra, minerālmēsli. (Tikai ar Namībijas Lauksaimniecības, ūdens un lauku attīstības ministrijas atļauju.)

 

 

Nauru

Aizliegumi 

 • Radioaktīvie materiāli.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.
 • Dzīvsudrabu saturoši termometri.
 • Zivis.
 • Keramikas izstrādājumi.
 • Mākslas darbi, kolekcijas priekšmeti, antikvāras lietas.

 

Ierobežojumi

 • Gaļa un gaļas produkcija. (Tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.)
 • Olas, medus. (Tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.)
 • Alkohols. (Tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.)
 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.)
 • Gatavā dzīvnieku barība. (Tikai ar Nauru Karantīnas kontroles dienesta atļauju.)

Nepāla

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Kameras.
 • Fotopapīrs.
 • Pulksteņi un to rezerves daļas.
 • Visu veidu gultņi.
 • Kardamons, kanēlis, krustnagliņas.
 • Sintētiskās šķiedras.

 

Ierobežojumi

 • Nepālas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Nigēra

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Naži, dunči, duramieroči.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Publikācijas arābu valodā.
 • Dimanti.

 

Ierobežojumi

 • Svari un mērierīces (tikai metriskās sistēmas).
 • Zivju konservi (Līdz 1 kg.)

Nigērija

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Loteriji cirkulāri, raksti un publikācijas.
 • Visu veidu aparatūra.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti (tikai ar izplatīšanas licenzi).
 • Lietoti apģērbi (jāpievieno dezinfekcijas sertifikāts).

Nikvaragva

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Munīcija.
 • Ārzemju loterijas biļetes.
 • Šķiltavas.
 • Komunisma literatūra.
 • Policijas svilpes, formas tērpi.
 • Telegrāfa aprīkojums.
 • Farmakoloģiskie līdzekļi, kuri Nikaragvā nav reģistrēti.

 

Ierobežojumi

 • Ieroči. (Tikai ar Nikaragvas valdības atļauju.)
 • Augi un dzīvnieku izcelsmes vielas. (Tikai kopā ar fitosanitārā eksporta sertifikātu no produkta izcelsmes valsts.)
 • Adatas zemādas injekcijām. (Tikai ar Nikaragvas valdības atļauju.)

Nīderlande (Holande)

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Visa veida asi priekšmeti, kastetes, nūjas.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Dzīvnieku produkti, ragi, nagi utml.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Loterijas biļetes un to publikācijas.
 • Kaņepes.
 • Makaroni.
 • Ādas, kažokādas un to izstrādājumi.
 • Rokaspulksteņu siksniņas.
 • Piedauzīgi un neķītri priekšmeti.
 • Krāsvielas, lakas, celuloīds.
 • Plastmasas plēves, plastmasas caurules, kā arī plastmasas šķīvji, galdauti utt.
 • Priekšmeti, kuru sastāvā ir nitroceluloze.
 • Serumi, vakcīnas.
 • Dzīvnieku barība.

 

Ierobežojumi

 • Visi ražojumi, kas paredzēti komerciāliem mērķiem. (Tikai, ja adresāts saņēmis importa atļauju, ko izdevusi Centrale Dienst voor Inen Uitvoer, van Stolkweg 14, Gravenhage.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki (Tikai ar Nīderlandes bankas atļauju.)
 • Platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai ar garantijas iemaksu De Waarborg Platina, Goud ne zilver NV.)
 • Farmaceitiskie preparāti. (Tikai no aptiekām, kas reģistrētas Eiropas Savienības valstī un adresētas konkrēta cilvēka personiskai lietošanai, ja tas pats medikaments vai tā paralēlā versija ir reģistrēta Nīderlandē.)
 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai nekomerciālos nolūkos, līdz 45 euro vērtībā, ne vairāk kā:
  • Cigaretes 50 gab.
  • Cigāri 10 gab.
  • Cigarillas 25 gab.
  • Tabaka 50 g.)
 • Gaļa, gaļas produkti, piens, piena produkti. (Tikai personīgai lietošanai līdz 1 kg.)

Norvēģija

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija.
 • Farmācijas produkti, jebkura veida.
 • Viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Cigarešu papīri.
 • Dzērieni, kas satur olas, olu produktus, pienu, piena produktus.
 • Cukurs, kakao.
 • Etiķis.
 • Dārzeņi, augļi, rieksti, augu daļas..
 • Graudaugi, milti.
 • Ādas, kažokādas.
 • Pornogrāfiska rakstura videomateriāli, attēli, iespieddarbi.
 • Priekšmeti, kurus var izmantos vardarbīgos nolūkos.
 • Taivānā ražotus kabeļus, auklas, virves un troses.
 • Azbesta, beriliju un talija izstrādājumi.
 • Ķimikālijas.
 • Rotaļlietas, spēles, sporta piederumi, kuru sastāvā ietilpst radiotehniskā aparatūra (piemēram, tālvadības pultis).
 • Koku mizas.
 • Augsne, augsnes bagātinātāji, minerālmēsli.
 • Elpošanas ierīces, gāzmaskas.
 • Skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas iekārtas.
 • Televīzijas attēla un skaņas ierakstu un atskaņošanas aparatūra un sastāvdaļas.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai personīgai lietošanai, daudzumā, kas nepārsniedz 3 mēnešu lietošanas kursu. Attiecas tikai uz bezrecepšu medikamenti. Zālēm jābūt autorizētām ar tekstu norvēģu valodā. Recepšu medikamenti nav atļauti nosūtīšanai.)
 • Smaržas, kosmētika un higēnas izstrādājumi, kas satur spirtu. (Jāapstiprina Tehniskajai alkohola komitejai.)
 • Radio un telekomunikācijas iekārtas. (Tikai ar Norvēģijas telekomunikācijas pārvaldes iestādes Oslo atļauju. Neattiecas uz parastajiem TV un radioaparātiem.)
 • Norvēģijas banknotes un monētas (Tikai ar Norvēģijas nacionālās bankas atļauju.)
 • Apstrādāti gaļas produkti, desas.(Tikai no Eiropas savienības valstīm personīgai lietošanai, ja kopīgais produktu apjoms nepārsniedz 5 kg.)
 • Alkoholiskie dzērieni. (Alkohola saturs nedrīkst pārsniegt 60%.)
 • Bites, vasku šūnas. (Tikai ar Norvēģijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)
 • Tabaka, tabakas izstrādājumi. (Atļauts tikai komerciāliem nolūkiem, ja saņēmēju ir reģistrējusi reģionālās muitas administrācijas vadībā.
 • Alkohols. (Tikai personīgai lietošanai, ja iepriekš saņemta valsts monopolista A/S Vinmonopolet atļauja un iepriekš A/S Vinmonopolet nomaksājot attiecīgo nodokli.)
 • Serumi, vakcīnas, bakterioloģiskie preparāti. (Atļauts sūtīt tikai valsts atzītām laboratorijām).
 • Dzīvnieku barība. (Tikai ar Norvēģijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)
 • Gāzu aizsardzības aparatūra. (Tikai ar Norvēģijas Tieslietu ministrijas atļauju.)

Omāna

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, militārie apģērbi, ieroču butaforijas.
 • Zemūdens medību ieroči.
 • Naži, asmeņi, nūjas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Alkohols.
 • Košļenes cigarešu formā.
 • Kaņepes, opijs, krizantēmas.
 • Banknotes, monētas.
 • Neilona tīkli.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas, kā arī ar tām saistītie priekšmeti.
 • Preces uz kurām ir Izraēlas karogs.
 • Futbola un citu sporta spēļu bumbas, uz kurām ir Omānas Sultanāta, Saūda Arābijas Karalistes vai Izraēlas karogs.
 • Naidu kurinošas publikācijas, grāmatas, zīmējumi.
 • Riepas.
 • Radiouztvērēji, telegrāfu aparāti.
 • Roboti, droni.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai ar Omānas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Radioaparāti, raidītāji, telegrāfi. (Tikai ar Omānas Pasta, telegrāfu un tālruņu ministrijas atļauju.)

Pakistāna

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Loterijas biļetes un apkārtraksti par loterijām.
 • Mobilie telefoni, pulksteņi.
 • Pildspalvas, brilles.
 • Bērnu rotaļlietas.
 • Piedauzīga un neķītra rakstura priekšmeti, seksa rotaļlietas.
 • Ķīmikālijas, kuras izmanto narkotiku vai radioaktīvo vielu izgatavošanā.
 • Antikvāri priekšmeti.

 

Ierobežojumi

 • Dokumenti, izglītības iestāžu orģināli, starptautiskie valodu pārbaudes testi utml. (Tikai ar eksprespastu vai reģistrētos sūtījumos.)
 • Gaļas produkti (Tikai ar Pakistānas Muitas atļauju pēc attiecīgo Pakistānas dienestu pārbaudes).

Panama

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Tauki, šķidrumi, viegli sašķidrināmas vielas.
 • Loterijas biļetes un cirkulāri.
 • Ātrbojīgi augļi un augi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Saldumi un konditorejas izstrādājumi.
 • Kaņepu un kokas lapas.
 • Mežģīnes, gobelēni, tērpu rotājumi, izšuvumi.
 • Mākslīgie ziedi, spalvas.
 • Izstrādājumi no cilvēku matiem.
 • Grāmatas, laikraksti, manuskripti.
 • Pornogrāfija.
 • Akmens, ģipša, cementa, azbesta, keramikas izstrādājumi.
 • Kaučuks.
 • Antīgi priekšmeti.

 

Ierobežojumi

 • Tabaka un tabakas izstrādājumi. (Tikai ar to izcelsmes valsts fitosanitāro sertifikātu, kurā norādīts to apstrādes un izgatavošanas veids un derīguma termiņš, un pēc karantīnas pārbaudes.)
 • Bezalkoliskie un alkoholiskie dzērieni. (Tikai pēc Panamas Veselības ministrijas pārbaudes.)
 • Gaļa un gaļas produkti. (Tikai ar Panamas Lauksaimniecības attīstības ministrijas Dzīvnieku karantīnas direkcijas un Panamas Veselības ministrijas Pārtikas produktu un veterinārās kontroles direkcijas atļauju).
 • Kafija. (Tikai ar tās izcelsmes valsts fitosanitāro sertifikātu un ar Panamas Lauksaimniecības attīstības ministrijas, Panamas Lauksaimniecības produktu biroja un Panamas Lauksaimniecības pētījumu institūta atļauju.)
 • Parfimērija, kosmētikas līdzekļi, tualetes piederumi. (Tikai ar Panamas ministrijas atļauju.)

Papua Jaungvineja

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.

 

Ierobežojumi

 • Papua Jaungvinejas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Paragvaja

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Baterijas.
 • Piena produkti.
 • Gaļas un zivju produkti.
 • Augļi, rieksti.
 • Sāls, cukurs, rīsi, tauki.
 • Plastmasas rotaļlietas.
 • Ziepes.
 • Zeķes.
 • Čemodāni, koferi, somas.
 • Vilnas segas.
 • Lietots apģērbs.
 • Dzelzs, tērauds un to izstrādājumi.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai ar Paragvajas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Iespieddarbi, čeku grāmatiņas, kvītis, plakāti, rēķini ( Drīkst nosūtīt tikai kā vēstuļu korespondenci.)
 • Medus (tikai nekomerciālos nolūkos līdz 2kg.)
 • Tabaka, cigāri un cigaretes (tikai līdz 10 kg gadā personiskai lietošanai ar Paragvajas muitas vai starptautiskā pasta atbildīgo amatpersonu izdotu apstiprinājumu).

Peru

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Lauksaimniecības pesticīdi.
 • Organiski hlorētie pesticīdi un to sastāvdaļas.
 • Ārzemēs ražoti dzērieni ar zīmolu “Pisco”
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Litija baterijas.
 • Šķidrumi, aerosoli.
 • Pirotehnikas izstrādājumi, amonija nitrāts.
 • Lietotas drēbes un kurpes.
 • Riepas.
 • Vitamīni.
 • Dzīvnieku un zivju izcelsmes produkti un subprodukti.
 • Augi un augu izcelsmes produkti.
 • Laikraksti un raksti, kuri ir pretrunā ar morāles principiem.
 • Rotaļlietas – yoyo.

 

Ierobežojumi

 • Bites, dēles. (Tikai licencētiem adresātiem.)
 • Telekomunikācijas iekārtas, mobilie telefoni. (Tikai ar Peru Transporta un Sakaru ministrijas licenci.)
 • Kafija, tēja. (Tikai ar filosanitāro sertifikātu.)
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi. (Tikai ar filosanitāro sertifikātu.)
 • Medicīniskos un ķirurģiskos piederumus. (Tikai ar to sanitāro sertifikātu, kurā uzrādīts tā reģistrācijas numurs un tā derīguma termiņš.)
 • Farmaceitiskos preparātus. (Tikai licencētiem adresātiem.)
 • Kosmētiskos, parfimērijas un tualetes līdzekļus. (Tikai ar to sanitāro sertifikātu, kurā uzrādīts tā reģistrācijas numurs un tā derīguma termiņš.)

Pitkērnas Salas

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Pitkērnas salas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Polija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, gaisa pistoles.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Raksti un iespieddarbi, rakstiski dokumenti vai citi izstrādājumi, kas ir pretrunā ar Polijas interesēm.
 • Dzīvnieku valsts produkti (vilna, gaļa utt.)
 • Visas indīgo pupu un ogu šķirnes.
 • Preces, kuras satur safrānu.
 • Lietoti apģērbi.
 • Spēļu kārtis, ārzemju loterijas biļetes.
 • Tapetes.
 • Informatīvie materiāli un preses izdevumi, kuri varētu kaitēt Polijas valsts interesēm.
 • Visu veidu etiķetes.
 • Krāsas.
 • Zeme, mēslojumi, augsnes bagātinātāji.
 • Iekārtas dokumentu reprodukcijai, kserogrāfi.
 • Profesionālās elektroniskās iekārtas (radio, televīzijas raidītāji utt.)

 

Ierobežojumi

 • Urnas, cilvēku mirstīgājās atliekas. (Nepieciešama atļauja no tās pašvaldības padomes vadītāja, kuras teritorijā paredzēts atliekas apbedīt.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Tipogrāfijas izdevumi (avīzes, žurnāli, grāmatas, notis, kartes, plakāti), ne vairāk kā 20 eksemplāri.
 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai personīgai lietošanai  ne vairāk kā 200g tabakas un 40g šņaucamās tabakas vai 200 cigarešu, vai 80 cigāru.)
 • Medikamenti. (Tikai ar adresātam izdotu Polijas Finanšu ministrijas un Polijas Sabiedriskās administrācijas atļauju, saņēmējam uzrādot ārsta izdotu recepti.)

Portugāle

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Visu veidu šķiltavas.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas.
 • Cilvēku mirstīgas atliekas.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Dzīvnieku daļas (ragi, nagi, spalvas, ziloņkauls, bruņurupuču bruņas u.c.)
 • Loterijas biļetes un loteriju reklāmas.
 • Kakao un šokolādes izstrādājumi ar saharīnu.
 • Nepiedienīgas un piedauzīgas publikācijas.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai ar Portugāles Veselības ministrijas atļauju.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Ēdamus augļus un riekstus (Tikai ar Portugāles Nacionālā lauksaimniecības produktu higiēnas un kvalitātes kontroles centra sertifikātu.)
 • Farmaceitiskos preparātus. (Tikai ar Portugāles Nacionālā farmācijas un medikamentu institūta atļauju.)
 • Parfimērijas un kosmētikas līdzekļus (Tikai ar sertifikātu, ka tie nesatur veselībai kaitīgas vielas.)
 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai nekomerciālos nolūkos, ne vairāk kā:
  • Cigaretes 50 gab.
  • Cigāri 10 gab.
  • Cigarillas 25 gab.
  • Tabaka 50 g.)
 • Kafija (personīgai lietošanai līdz 500 g).
 • Tēja (personīgai lietošanai līdz 100 g).

Reinjona

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, kas pašreiz ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Francijā, dārgmetāli.
 • Ieroči un munīcija.
 • Šķiltavas, elektriskās cigaretes.
 • Apbedīšanas urnas.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Pērles, pērļu imitācija un rotaslietas pagatavotas no tām.
 • Dzīvi dzīvnieki un augi.
 • Graudaugi, sēklas, sīpli, ķiploki.
 • Augu izcelsmes krāsvielas.
 • Bišu stropi.
 • Putnu gaļu un tās izstrādājumus.
 • Ādas, jēlādas.
 • Saharīns.
 • Mērinstrumenti, kuru marķētās vērtību skalas neatbilst Francijas likumiem.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Spēļu automāti, kazino aparatūra.
 • Barošanas pudeles.
 • Bērnu ratiņi un citi bērnu pārvietošanas līdzekļi, bērnu gultiņas.
 • Publikācijas, kas kaitīgas jaunatnei.
 • Piedauzīgus un netikumīgus priekšmetus.
 • Augsne, augsnes mēslošanas līdzekļi.

 

Ierobežojumi

 • Medus. (Nekomerciāliem nolūkiem līdz 2 kg).
 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai nekomerciālos nolūkos, vērtībā līdz 40 euro, ne vairāk kā:
  • Cigaretes 50 gab.
  • Cigāri 10 gab.
  • Cigarillas 25 gab.
  • Tabaka 50 g.            un ne vairāk kā 10kg, gada ietvarā.)
 • Kafija (personīgai lietošanai līdz 500 g).
 • Tēja (personīgai lietošanai līdz 100 g).
 • Gaļa un gaļas izstrādājumi (personīgai lietošanai līdz 1 kg).
 • Augi, augu sēklas, sīpoli. (Tikai kopā ar augu veselības sertifikātu).

Ruanda

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Atļauts, ja adresātam ir Ruandas galvenā farmaceita izsniegta atļauja).

Rumānija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas. Ieroču butaforijas.
 • Sprāgstvielas, pirotehnika, sērkociņi.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Nepiedienīgas, piedauzīgas grāmatas un fotogrāfijas.
 • Alkohols.
 • Jebkāda veida tvertnes gāzes vai degvielas uzglabāšanai.
 • Lakas, krāsas, krāsojoši materiāli.
 • Minerālmēslojumi, augsnes bagātinātāji, zeme.
 • Dzīvnieku barība.

 

Ierobežojumi

 • Farmaceitiskie produkti. (Tikai ar Rumānijas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Vitamīni, uztura bagātinātāji. (Tikai ar Rumānijas Veselības ministrijas vai Zemkopības ministrijas izsniegtu atļauju.)
 • Parfimērija, kosmētika, tualetes piederumi. (Tikai ar Rumānijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju, adresētu juridiskām personām.)

Saba

Aizliegumi 

 • Vara, bronzas vai niķeļa monētas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Ieroču ievešanai nepieciešama īpaša atļauja.

Salvadora

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Azartspēļu aprīkojums.
 • Cigarešu papīrs.
 • Bites, dēles, zīdtārpiņi.
 • Vīni, preparāti vīnogu vīna izgatavošanai.
 • Pretapaugļošanās līdzekļi.
 • Publikācijas, kas kaitē valsts iekārtai.
 • Nepiedienīga rakstura filmas.

 

Ierobežojumi

 • Kafija. (Tikai ar Salvadoras Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)
 • Monētas, markas. (Tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.)
 • Alkohols, ieroči, saharīns, nitrāti. (Tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.)
 • Destilācijas aparāti. (Tikai ar Salvadoras Valsts monopola atļauju.)

Samoa

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Bankas kartes, kredītkartes, debetkartes, dāvanu kartes.
 • Senlietas un kolekcijas, ieskaitot numismātikās (kolekciju) monētas.
 • Mākslas darbi, gleznas, skulptūras.
 • Pirmās palīdzības komplekti.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Pulksteņi.
 • Atslēgas.
 • Litija baterijas.
 • Dzīvi organismi, bites, dēles, zīdtārpiņi.
 • Magnēti un magnētiski materiāli (ieskaitot ledusskapja magnētus un kompasu).
 • Piedauzīgi un amorāli raksti, videolentas, filmas, ieraksti.
 • Ieroči un munīcija.
 • Naži, durkļi, zobeni, loki, arbaleti, harpūnas, kaķenes, katapultas, nūja, piparu gāze, asaru gāze u.tml.
 • Pases un ID kartes (ieskaitot šādu dokumentu pieteikumus).
 • Pesticīdi, herbicīdi un citas indes, kas nav klasificējamas kā bīstamās vielas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Kuponi, biļetes uz pasākumiem, loterijas biļetes.
 • Dzīvi augi, koku un krūmu stādi, sēklas, ziedu pušķi, augļi.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.
 • Gaļas produkti.
 • Zivju produkti, zivju ikri.
 • Medus, biškopībā izmantojamais inventārs un aprīkojums.
 • Koka izstrādājumi.
 • Košļājama tabaka.
 • Zāles dzīvnieku ārstēšanai, lopbarība.
 • Sukas un otas.
 • Motociklistu aizsargķiveres.

 

Ierobežojumi

 • Lietots apģērbs (Tikai nekomerciāliem nolūkiem, personīgai lietošanai.)
 • Alkoholiskie dzērieni. (Tikai ar muitas kontroliera piekrišanu.)

Sanmarīno

Aizliegumi 

 • Dzīvi augi un to daļas.
 • Alkohols.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Gaļa un gaļas konservi.
 • Kosmētika, smarža.
 • Lietoti apģērbi, veļa, gultas piederumi.
 • Grāmatas, laikraksti, iespieddarbi, zīmējumi, kas satur neatbilst valsts iekšējai kārtībai un sabiedrības morālei.
 • Pesticīdi, dezinfekcijas līdzekļi.
 • Ķermeņa mazgāšanas un kopšanas līdzekļi, kuri satur metilspirti.
 • Serumi un vakcīnas.

 

Ierobežojumi

 • Pasta pastmarkas. (Tikai filatēlistu vajadzībām, ievērojot visas Itālijas finanšu iestāžu noteiktās formalitātes.)
 • Šķiltavas. (Tikai ar Itālijas finanšu iestāžu atļauju.)
 • Medikamenti. (Tikai nekomerciālos nolūkos un adresāta ārstēšanai domātus, kopā ar recepti.)
 • Svari, mērinstrumenti un to daļas. (Tikai ar attiecīgo Itālijas iestāžu atļauju.)

Santome un Prinsipi

Aizliegumi 

 • Santome un Prinsipi pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

Ierobežojumi

 • Santome un Prinsipi pasts nav publicējis šādu informāciju.

Saūda Arābija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kara materiāli.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Grāmatas, publikācijas, raksti, kas ir pretrunā ar islama ticību.
 • Medikamenti.
 • Smaržas, parfimērijas izstrādājumi.
 • Alkohols.
 • Mūzikas instrumenti.

 

Ierobežojumi

 • Ierakstītas lentes, kasetes (tikai nereģistrētos pasta sūtījumos).
 • Kara materiāli, ieroči, munīcija (tikai ar Saūda Arābijas valsts atļauju.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi. (Tikai ar Saūda Arābijas Finanšu ministrijas atļauju adresātiem, kuriem ir licence tirgot šādas preces.)
 • Kafija, tēja. (Tikai pēc atļaujas saņemšanas Saūda Arābijas Lauksaimniecības direkcijā un Pārtikas produktu inspekcijā.)
 • Farmaceitiskie preparāti. (Tikai ar Saūda Arābijas Veselības ministrijas atļauju, kurā norādīts, ka konkrēto preci valstī ievest nav aizliegts.)

Seišelas

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija,
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Seišelas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Senegāla

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Svari un mērierīces, kas nav kalibrētas metriskajā sistēmā.
 • Izstrādājumi, kuru preču zīme ir “Sarkanais Krusts” vai “Ženēvas Krusts”.
 • Nepiedienīgas filmas.

 

Ierobežojumi

 • Ieroči un munīcija. (Tikai ar Senegālas Iekšlietu ministrijas atļauju.).
 • Lietoti apģērbi. (Tikai ar sanitāro sertifikātu.)
 • Destilācijas aparāti, saharīns, dzērieni un konditorejas izstrādājumi. (Tikai ar īpašām importa atļaujām).
 • Kafija, tēja. (Tikai ar kompetentas lauksaimniecības iestādes izdotu sertifikātu.)
 • Kinofilmas. (Tikai ar Senegālas Sakaru ministrijas atļauju.)
 • Lietussargi, saulessargi, spieķi. (Tikai ar sanitāro sertifikātu.)
 • Pātagas, pletnes un to sastāvdaļas. (Tikai ar sanitāro sertifikātu.)

Senpjēra un Mikelona

Aizliegumi 

 • Senpjēras un Mikelonas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

 

Ierobežojumi

 • Senpjēras un Mikelonas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Sentkisa un Nevisa

Aizliegumi 

 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Sentkitsas un Nevisas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Sentlūsija

Aizliegumi 

 • Valūta.
 • Ieroči un munīcija.
 • Loterijas biļetes, publikācijas un iespieddarbi par azartspēlēm.
 • Nepiedauzīgas un neķītras publikācijas.
 • Skūšanās otas, kas ražotas Japānā.
 • Lietots apģērbs.

 

Ierobežojumi

 • Sentlūsijas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Sentvinsenta un Grenadīnas

Aizliegumi 

 • Valūta, monētas.
 • Ieroči un munīcija.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Sentvinsentas un Grenadīnas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Serbija

Aizliegumi 

 • Cigarešu ietinamais papīrs.
 • Ieroči un munīcija.
 • Loteriju biļetes, loteriju reklāmas.
 • Serbijas naudu.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Medikamenti (Atļauts tikai ar juridiskas personas starpniecību, kurai ir Serbijas republikas atļauja importēt zāles tās teritorijā.)

Singapūra

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Amuleti, talismani.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, gāzes baloniņi.
 • Elektriskās cigaretes, elektriskās pīpes, elektriskie cigāri.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Loterijas biļetes, reklāmas par loterijām.
 • Nepiedienīgi un aizvainojoša rakstura priekšmeti.

 

Ierobežojumi

 • Gaļa un gaļas produkti, dzīvnieku izcelsmes produkti (tikai adresātam, kuram ir Singapūras Galvenā produktu dienesta direktora izdota importa atļauja).
 • Augi un sēklas. (Tikai adresētus attiecīgiem specializētiem lauksaimniecības dienestiem.)
 • Celuloīds, filmas. (Tikai speciālā iepakojumā.)
 • Serums. (Tikai ar Singapūras Veselības dienesta direktora atļauju.)

Sintēstatiusa

Aizliegumi 

 • Vara, bronzas vai niķeļa monētas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Ieroču ievešanai nepieciešama īpaša atļauja.

Sintmārtena

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Ieroči (tikai ar speciālu ievešanas atļauju).

Sīrija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Pērles.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Šķiltavas, sērkociņi.
 • Cigarešu papīrs, ierīces cigarešu un tabakas ražošanai.
 • Tabaka, cigaretes, cigāri un citi tabakas izstrādājumi.
 • Uztura bagātinātāji.
 • Visu veidu apavi.
 • Augstas frekvences radiouztvērēji.
 • Margarīns un citi mākslīgā sviesta veidi.
 • Psihotropās vielas.
 • Sāls, sērs.
 • Ziepes.
 • Visu veidu zeķes (izņemot vilnas).
 • Televīzijas aprīkojums, televizori.
 • Medību un kaujas ieroči.
 • Militārais aprīkojums, militārais apģērbs.
 • Sintētikas, zīda un kokvilnas  drēbes.
 • Kokvilna.
 • Dabīgie ziedi, zari un to daļas.
 • Graudaugu sēklas.
 • Dabīgais raugs.
 • Ķīmiskās vielas.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Tikai ar Sīrijas Veselības ministrijas apstiprinājumu, ne vairāk kā 10 iepakojumi vienā sūtījumā.)
 • Alkohols. (Tikai iepildīts tilpumos, uz kuriem ir norādīts to saturs, sastāvs, kā arī izgatavotājs vai izcelsmes valsts. Nepieciešams iepakot atbilstoši drošības prasībām.)

Sjerraleone

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Destilācijas aparāti.
 • Visu veidu sukas, kas izgatavotas Japānā (izņemot neilona zobu sukas).

 

Ierobežojumi

 • Ieroči un munīcija (Tikai ar Sjerraleones valdības atļauju.)
 • Pasta pastmarkas. (Tikai ierakstītos sūtījumos.)

Slovākija

Aizliegumi 

 • Ķēdes vēstules.
 • Publikācijas, zīmējumi, fotogrāfijas, ieraksti, kas ir pretrunā ar valsts sabiedrisko kārtību.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Spēļu kārtis.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Narkotiskās vielas.
 • Svaiga gaļa.
 • Visa veida ogas, augļi, dārzeņi.
 • Telefona aparāti, televizori, skaitļošanas un datu apstrādes ierīces.
 • Elektriskās iekārtas, aparāti un to daļas.
 • Radari, detektori.
 • Saldējošās iekārtas.
 • Laboratorijas aprīkojums.
 • Filtrējošā aparatūra.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai ar Slovākijas Valsts bankas atļauju.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Filatēlijas izstrādājumi un zīmogi, ar kuriem apmainās filatēlisti – kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 30 euro vērtību. (Nedrīkst sūtīt biežāk kā 3 reizes gadā, nedrīkst pārsniegt 100 zīmogus vai filatēlijas izstrādājumus.)
 • Medikamenti (tikai personiskai lietošanai).
 • Galda sāls. (Tikai orģinālajā iepakojumā.)
 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai nekomerciālos nolūkos, vērtībā līdz 40 euro, ne vairāk kā:
  • Cigaretes 50 gab.
  • Cigāri 10 gab.
  • Cigarillas 25 gab.
  • Tabaka 50 g.)
 • Alkohols. (Ne vairāk kā  1 litru sūtījumā. Jābūt atbilstošam iepakojumam.)

Slovēnija

Aizliegumi 

 • Automašīnu detaļas, kas satur smērvielas, kompresētas gāzes vai ķimikālijas.

 

Ierobežojumi

 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)

 

 

Somālija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Loterijas biļetes un sludinājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Cigaretes (Var sūtīt vienīgi kastēs uz kurām ir Somālijas valdības oficiālais zīmogs un ja uz katras cigaretes papīra iesaiņojuma ir iespiests vārds “Somālija”.
 • Radioaparātus un telefonus drīkst importēt tikai Somālijas valdība.

Somija

Aizliegumi 

 • Visu veidu ieroči un munīcija, kā arī to detaļas. Ieroču atdarinājumi, butaforijas.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Timotiņa un sarkanā āboltiņa sēklas.
 • Nepiedienīga rakstura preces.
 • Kosmētiskas līdzekļi, kuri satur parafenilenedinamīnu.
 • Somijā ražoti priekšmeti.
 • Loterijas biļetes, izdevumi, kas attiecas uz loterijām.

 

Ierobežojumi

 • Farmaceitiski preparāti. (Tikai adresētus farmaceitiem vai personām, kurām ir kompetentu iestāžu izdota īpaša atļauja.)
 • Gaļa un gaļas produkti. (Tikai ar Somijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Monētas (Tikai ar Somijas Finansu ministrijas atļauju.)
 • Dārgmetālus un dārgakmeņus. (Tikai ar attiecīgu Somijas iestāžu atļauju.)
 • Lietotu apģērbu un veļu (Tikai ar noteikumu, ka tā rūpīgi iztīrīta.)
 • Izgatavotas šūnas biškopībai (Tikai ar Somijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)
 • Tabakas izstrādājumi. (Tikai personīgai lietošanai. Daudzumos līdz:
  • cigaretes 300 gab. ,vai
  • cigarilli 150 gab. ,vai
  • cigāri 75 gab. ,vai
  • smēķējamā tabaka 400 grami.)
 • Alkohola izstrādājumi. (Tikai personīgai lietošanai un atbilstošā iepakojumā. Daudzumos līdz:
  • 1 litrs stipro alkoholisko dzērienu (alkohola saturs virs 22%);
  • 3 litri aperatīva (alkohola saturs zem 22%) vai dzirkstošo vīnu;
  • 5 litri vieglo vīnu;
  • 15 litri alus.)

Spānija

Aizliegumi 

 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Spēļu kārtis.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Tabaka, tabakas izstrādājumi.
 • Pārtikas produkti, kas satur saharīnu.
 • Automašīnu detaļas, kas satur smērvielas, kompresētas gāzes vai ķimikālijas.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi. (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Lietots apģērbs. (Tikai kopā ar dezinfekcijas sertifikātu.)

Sudāna

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Spēļu kārtis.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Šķidrumi, viegli sašķidrināmi priekšmeti.
 • Stikls.
 • Neapstrādāta kokvilna.
 • Cūkgaļa, jebkādi cūku izcelsmes produkti.
 • Magoņu sēklas, apiņi, kokas lapas, dabiskās lakas, dabiskie sveķi, sulas.
 • Alkohols.
 • Etiķi.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Televizori.

 

Ierobežojumi

 • Bezalkoholiskie dzērieni (tikai ar Sudānas Veselības ministrijas atļauju un sanitāro sertifikātu).
 • Kafija, tēja (tikai ar Sudānas Veselības ministrijas atļauju un pēc kvalitātes kontroles, ievedot valstī).
 • Farmaceitiskie preparāti  (tikai ar Sudānas Veselības ministrijas Farmācijas ģenerāldirekcijas atļauju).
 • Grāmatas, brošūras, laikrakstus un cita veida iespiestos materiālus  (tikai ar Sudānas Kultūras ministrijas Preses un iespieddarbu direkcijas atļauju.)

Surinama

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Surinamas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

 

Svatini

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ādas.
 • Apģērbi.
 • Metāla priekšmeti, azbests.
 • Filmas, skaņu ieraksti.
 • Kalendāri, dienasgrāmatas.

 

Ierobežojumi

 • Svatini pasts nav publicējis šādu informāciju.

Svētas Helēnas sala

Aizliegumi 

 • Svētās Helēnas salas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

 

Ierobežojumi

 • Svētās Helēnas salas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Šrilanka

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Visa veida ieroči un munīcija.
 • Kafija.
 • Cukurs, melnie pipari, milti, eļļa, etiķis.
 • Augļi, kokosrieksti
 • Ziedi.
 • Zivju produkti, ieskaitot konservus.
 • Gaļa, olas.
 • Cepumi, maizes izstrādājumi.
 • Ādas izstrādājumi (rokassomas, sporta preces, futbola, volejbola bumbas utt.)
 • Papīrs, rakstāmpiederumi.
 • Radioaparāti.
 • Tekstilizstrādājumi, apģērbs, galantērija.
 • Smaržas un kosmētika.
 • Tabakas izstrādājumi.
 • Alkoholiskie dzērieni.
 • Gāzētie dzērieni, minerālūdens.
 • Cepumi, maizes izstrādājumi.
 • Koka rotaļlietas.
 • Trikotāžas izstrādājumi, dvieļi, lakati, gultas piederumi.
 • Nepiedienīga rakstura priekšmeti.
 • Tīkli pret kukaiņiem.
 • Elektrospuldzes.
 • Kancelejas preces.
 • Japānā ražotas skūšanās putas.
 • Pulksteņi, pulksteņu ķēdes, sprādzes, siksniņas.
 • Fotografēšanas piederumi.
 • Grāmatas, kalendāri, aploksnes, žurnāli, ilustrācijas, brošūras.
 • Hlors, krāsvielas, laka, vasks, destilēts ūdens, ģipsis.
 • Ziepes, zobu pasta, mazgāšanas pulveri.
 • Gludekļi.
 • Kaučuka bumbiņas.
 • Antikvāri priekšmeti.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti (tikai ar kompetentu Šrilankas iestāžu atļauju).

Šveice

Aizliegumi 

 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, detonatori.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Dzīvnieku ādas, ragi, nagi, sari, kauli.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Insekti, jebkurā attīstības stadijā.
 • Zivis un zivju produkti.
 • Loterijas biļetes un loteriju sludinājumi.
 • Miniatūrie bezvadu raidītāji.
 • Radaru detektori.
 • Propagandas materiāli, agresīva satura publikācijas.
 • Serumi un vakcīnas.
 • Vīrusi, baktērijas un citi mikroorganismi.
 • Pirofērie sakausējumi.
 • Sāļi.
 • Preces ar “Sarkanā krusta” vai “Ženēvas krusta” simboliku.

 

Ierobežojumi

 • Izstrādājumus no dārgmetāliem (tikai ar Šveices Dārgmetālu kontroles centrālā biroja atļauju).
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Bites  (tikai ar Šveices Federālā Veterinārā biroja izdotu licenci).
 • Dzīvnieku barību (tikai ar Šveices Federālā Veterinārā biroja atļauju).
 • Sviests. (Privātpersona vienā sūtījumā pa pastu drīkst nosūtīt citai privātai personai Šveicē ne vairāk kā 500 g sviesta).

Tadžikistāna

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Opija un hašiša smēķējamās ierīces.
 • Grāmatas, laikrakstus žurnālus, kā arī citus iespieddarbus, kas kaitīgi Tadžikistānas Republikas politikai vai ekonomikai un grauj sabiedrības morāli.

 

Ierobežojumi

 • Bites, dēles, zīdtārpiņi. (Tikai oficiāli atzītām iestādēm pētniecības mērķiem. Uz sūtījumiem, kuros ir bites, nepieciešams trīsstūra karantīnas zīmogs.)
 • Medikamenti, farmaceitiskie preparāti. (Tikai ar Tadžikistānas Republikas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Mūzikas instrumenti, to daļas vai aksesuāri. (Tikai ar Tadžikistānas Kultūras ministrijas atļauju.)

Taizeme

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Litija baterijas.
 • Spēļu kārtis.
 • Visa veida gaļa.
 • Olas.
 • Svaigi un kaltēti ķiploki, cukurniedres, sojas pupiņas.
 • Tēja.

 

Ierobežojumi

 • Gaisa šautenes. (Tikai ar speciālu valdības atļauju.)
 • Kosmētiskas līdzekļi. (Tikai ar Taizemes Pārtikas un zāļu aģentūras atļauju.)
 • Vieglie alkoholiskie dzērieni. (Tikai līdz 1 litram vai ar Taizemes Akcīzes departamenta atļauju, ja tā daudzums pārsniedz 1 litru.)
 • Tabakas sēklas, lapas, košļājamo tabaku, smēķējamo tabaku, cigārus un cigaretes. (Tikai ar Taizemes Akcīzes departamenta atļauju.)

Tanzānija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Loterijas biļetes un loteriju reklāmas.
 • Japāņu skūšanās otas.
 • Gaļas un zivju produkti.
 • Piena produkti.
 • Medus, olas.
 • Labības augi.
 • Kafija, tēja.
 • Garšvielas.
 • Apavi, getras.
 • Rotaļlietas.
 • Sporta piederumi.
 • Foto un kino preces.
 • Alkohols.

 

Ierobežojumi

 • Augus, augļus un augu izcelsmes preces un produktus, kā arī sēklas (tikai ar Tanzānijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju).
 • Tabaka (tikai medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem un ar Tanzānijas Veselības ministrijas atļauju).
 • Bites, dēles  (tikai attiecīgā iepakojumā).
 • Medikamenti un citas medicīniskajā aprūpē izmantojamās preces. (Tikai ar Tanzānijas Veselības vai Lauksaimniecības ministrijas atļauju.)
 • Kontraceptīvie līdzekļi. (Tikai ar Tanzānijas Veselības ministrijas atļauju.)

Tērksas un Kaikosas salas

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, gaisa pistoles.

 

Ierobežojumi

 • Tērksas un Kaikosas salu pasts nav publicējis šādu informāciju.

Togo

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija. Kara materiāli.
 • Durkļi, zobeni spieķi, nūjas, kastetes un visi pārējie ieroči nozieguma izdarīšanai.
 • Saharīns un tamlīdzīgi produkti.
 • Svari un mērierīces (kas nav metriskās sistēmas).

 

Ierobežojumi

 • Togo pasts nav publicējis šādu informāciju.

Tonga

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas, gaisa pistoles.

 

Ierobežojumi

 • Tabaka, cigāri, cigaretes, šņaucamā tabaka (Līdz 5 kg.)

Trinidāda un Tobāgo

Aizliegumi 

 • Munīcija, sprāgstvielas.
 • Medus.
 • Loterijas biļetes vai raksti, kas attiecas uz loterijām.
 • Monētas.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Ieroči (tikai ar Trinidādas un Tobāgo policijas iestāžu atļauju).
 • Saharīns, citi mākslīgie saldinātāji. (Tikai ar Trinidādas un Tobāgo veselības ministrijas atļauju.)

Tristana da Kuņas salas

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.

 

Ierobežojumi

 • Tristanas da Kuņas salas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Tunisija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Spēļu kārtis.
 • Loterijas biļetes un ar to saistītas reklāmas.
 • Saharīns un līdzīgi produkti.
 • Bērnu barošanas pudeles, gatavotas no gumijas.
 • Aspirīns, zāles, vitamīni.
 • Krīti, zīmuļi.
 • Ziepes, mazgāšanās līdzekļi.
 • Āda un ādas izstrādājumi.
 • Paklāji, gobelēni, gultas pārklāji.
 • Apavi, zeķubikses.
 • Neelektriskās cepšanas un vārīšanas iekārtas.

 

Ierobežojumi

 • Tabaka un tabakas izstrādājumi. (Tikai personīgai lietošanai ar Tunisijas ieņēmumu dienesta atļauju, līdz 10 kg.)

Turcija

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Spēļu kārtis.
 • Ieroči un munīcija.
 • Naži un duramrīki.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Kosmētikas izstrādājumi.
 • Zivis un zivju produkti.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Augļi, dārzeņi.
 • Visa veida šķidrumi,
 • Loterijas biļetes un ar tām saistītie sludinājumi.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Spēļu kārtis (izņemot bērnu spēles).
 • Tēja.
 • Uztura bagātinātāji, proteīnu kokteiļi.
 • Mobilie telefoni.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Alkohols.

 

Ierobežojumi

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi (Tikai apdrošinātās pasta pakās.)
 • Klīniskie termometri. (Kopā ar oficiālo pārbaudes sertifikātu.)
 • Farmaceitiskie izstrādājumi. (Nepieciešama Turcijas iestāžu atļauja.)
 • Lietota gultasveļa, apģērbi, veļa, paklāji. (Tikai kopā ar pievienotu dezinfekcijas sertifikātu.)

Turkmenistāna

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Ģenētiski modificēta pārtika.
 • Produkti un dzērieni, kas satur vairāk par 18% alkohola.
 • Pārtikas produkti, ja līdz derīguma termiņa beigām palicis mazāk par 70% laika no produkta ražošanas datuma. Uz pārtikas produktu iepakojuma jābūt ražošanas un derīguma termiņa datumiem starptautiski apstiprinātā hronoloģijā.
 • Iespieddarbi, audio un vizuālie materiāli, kas politiski vai ekonomiski kaitē Turkmenistānai.
 • Pornogrāfiska rakstura materiāli.
 • Fotopapīrs, neattīstītas fotofilmas.
 • Olas.
 • Medus, ziedputekšņi, vasks, bišu šūnas.
 • Augstas frekvences radioelektroniskās ierīces, skeneri.
 • Kopēšanas un pavairošanas iekārtas.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti un vitamīni (Atļauts tikai autorizētām farmācijas iestādēm.)
 • Pasta pastmarkas. ( Atļautas tikai organizētu filatēliju apmaiņu ietvaros.)
 • Augi, stādi, sēklas. (Kopā ar veselības sertifikātu un importa atļauju.)
 • Personīgai lietošanai atļauts nosūtīt:
  • mēteļi, jakas līdz 3 gab.
  • audums līdz 10 m.
  • radio, video aprīkojums 1 gab.
  • videokamera, fotokamera, objektīvs 1 gab.
  • mūzikas instrumenti 1 gab.
  • video ierakstīšanas ierīces, kasetes, diski līdz 10 gab.
  • stacionārais dators 1 gab.

Tuvalu

Aizliegumi 

 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Tuvalu pasts nav publicējis šādu informāciju.

Uganda

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Naži, asmeņi, ieskaitot saliekamos.
 • Japāņu skūšanās otas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Loterijas biļetes un loterijas reklāmas.

 

Ierobežojumi

 • Lietotas drēbes, gultas piederumi (tikai nekomerciālos nolūkos).

Ukraina

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Lauksaimniecības produkti.
 • Pases un personas apliecības.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Tabakas izstrādājumi un tabakas aizstājēji.
 • Alkohols.
 • Programmatūra un tehniskās ierīces, kas paredzētas spiegošanai.
 • Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti, senlietas.
 • Kažokādas.
 • Vīnogulāju potzari un to krūmi.
 • Fotoattēli, filmas, raksti, kas propagandē karu, vardarbību, rasismu, etnisko vai reliģisko naidu vai pārkāpj cilvēktiesības un brīvību.
 • Krāsvielas.
 • Augsne, minerālmēsli, augsnes bagātinātājus.
 • Cilvēku un dzīvnieku serumi, vakcīnas, mikroorganismi.

 

Ierobežojumi

 • Gaļa, zivis, piena produkti, putnu olas, medus, augļi, rieksti, kafija, tēja, garšvielas, dārzeņi, graudi, graudaugi, milti, tauki, eļļas, dzīvnieku un augu blakusprodukti, cukurs, kakao, uztura bagātinātāji, citi pārtikas produkti. ( Nekomerciālos nolūkos līdz 4 kg, ekspressūtījumos līdz 10 kg.)
 • Radiofoni, mobilie telefoni. (Tikai personīgai lietošanai, ja adresāts ir iepriekš saņēmis atļauju no Ukrainas Valsts radiofrekvenču un telekomunikāciju uzraudzības centra.)
 • Medikamenti. (Recepšu zāles var nosūtīt daudzumos, kas nepieciešami pilnam ārstēšanas kursam. Adresātam iepriekš ir jāsaņem atļauja no Ukrainas veselības ministrijas.)
 • Apbedīšanas urnas. (Tikai ja tiek uzrādīta miršanas apliecība vai jebkurš cits nāves apstiprināšanas dokuments, ko izdevusi kompetenta iestāde.)
 • Lietotas drēbes, apavi. ( Nevar nosūtīt, izmantojot eksprespasta pakalpojumu.)
 • Filatēlijas materiāli, zīmogi. (Materiālus, kuri izdoti pēc 1945. gada, drīkst nosūtīt apdrošinātos sūtījumos, kuru vērtība nepārsniedz 25 euro.)
 • Diski, mūzikas diski, kompaktdiski (Ne vairāk kā 20 gab.)

Ungārija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Naži, dunči, kastetes utml.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Alkohols.
 • Smaržas.
 • Preses publikācijas, iespiesti materiāli, ilustrācijas un raksti, kas kaitē humānajām vērtībām un cilvēku tiesībām, ir naidīgas Ungārijas Republikai vai citām valstīm, vēršas tautībām, rasēm vai cilvēku reliģisko pārliecību.
 • Audio un video kasetes, un diski, ieskaitot CD, kopijas, kas pārkāpj autortiesības.
 • Augsne, kūdra, dabīgie mēslošanas līdzekļi, komposts.

 

Ierobežojumi

 •  Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Ieroči. (Tikai ar kompetentu policijas iestāžu atļauju.)
 • Tabaka. (Tikai personīgai lietošanai ievērojot limitus.
  • -           50 cigaretes; vai
  • -           25 cigarilli; vai
  • -           10 cigāri; vai
  • -           50 grami smēķējamās tabakas.)
 • Radio pārraidīšanas un uztveršanas aparatūra (Tikai ar Tehnisko telekomunikāciju direkcijas Frekvenču pārraudzības biroja atļauju.)
 • Kosmētiskie līdzekļi, uz kuriem ir norāde par ārstējošu efektu (Tikai ar Ungārijas Veselības ministrijas atļauju.)
 • Medikamenti. (Atļauts nekomerciālos nolūkos personiskām vajadzībām, jābūt orģinālajā iepakojumā. Recepšu zāles kopā ar recepti. Komerciālos nolūkos nepieciešama Ungārijas Veselības ministrijas atļauja.)
 • Veterinārajā medicīnā izmatojamie farmācijas un barošanas līdzekļi – tikai ar Ungārijas Lauksaimniecības ministrijas atļauju.

Urugvaja

Aizliegumi 

 • Banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Brilles, lēcas, briļļu rāmji.
 • Loterijas biļetes.
 • Medikamenti, homeopātiskās zāles, vitamīni, uztura bagātinātāji.
 • Nagu lakas, kosmētika, krēmi, smaržas.
 • Dzīvi dzīvnieki un augi, stādi, saknes utt.
 • Gaļa un gaļas produkti.
 • Zivis un zivju produkti.
 • Transporta līdzekļi un to daļas.

 

Ierobežojumi

 • Augi un augu daļas. (Tikai kopā ar veselības sertifikātu.)
 • Monētas. (Atļauts pārsūtīt tikai vecās monētas kolekcijām, ne vairāk kā 10 gab. sūtījumā.)

Uzbekistāna

Aizliegumi 

Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.

Infekciozās bioloģiskās substances.

Neinfekciozās bioloģiskās substances.

Ieroči un munīcija, gāzes ieroči, elektošokeri, armijas ekipējums.

Narkotiskās un psihotropās vielas, marihuāna.

Radioaktīvie materiāli.

Gaļas produkti.

Piena produkti.

Sēklas.

Etilspirts.

Kinofilmas, fotofilmas un to negatīvus, video, audio un gramofona ierakstus, kuru mērķis ir graut valsts sociālo iekārtu vai kaitēt valsts teritoriālajai integritātei, politiskajai neatkarībai un valsts pamatvērtībām, propagandēt karu, terorismu, vardarbību, nacionālo un reliģisko naidu, fašismu visās tā izpausmes formās, kā arī pornogrāfiska satura materiālus.

Visa veida pulveri.

Indes.

 

 

 

 

Ierobežojumi

 • Kinematogrāfijas filmas, videoieraksti, audioieraksti (tikai ar Uzbekistānas Kultūras ministrijas atļauju).
 • Daudzumu ierobežojumi šādām precēm:
  • Kafija                                                               līdz 2 kg
  • Tēja                                                                 līdz 3 kg
  • Storu ikri                                                          līdz 0,5 kg
  • Kaviāra aizstājēji                                             līdz 1 kg
  • Cukurs                                                            līdz 10 kg
  • Konditorejas izstrādājumi                                līdz 5 kg
  • Šokolāde                                                         līdz 5 kg
  • Dārzeņu, augu, riekstu izstrādājumi.              līdz 5 kg
  • Alus                                                                 līdz 2l
  • Tabakas izstrādājumi:              (cigaretes  10 - paciņas, cigāri - 2 gab.)
  • Mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļi                         līdz 5 kg
  • Dabīgās vai mākslīgās ādas izstrādājumi.      līdz 1 gab.
  • Kažoki, kažokādu cepures                             līdz 1 gab.
  • Paklāji, grīdas segumi                                     līdz 15 m²
  • Gultas veļa                                                      līdz 5 gab.
  • Keramikas izstrādājumi                                  līdz 24 gab.
  • Kristāla izstrādājumi                                        līdz 12 gab.
  • Video un audio ieraksti                                    līdz 3 gab.
  • Pulksteņi, rokaspulksteņi                                līdz 2 gab.
  • Lustras, lampas, apgaismes ierīces                līdz 2 gab.

Vanuatu

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.

 

Ierobežojumi

 • Vanuatu pasts nav publicējis šādu informāciju.

Vatikāns

Aizliegumi 

 • Cilvēka mirstīgās atliekas.
 • Dzīvi augi un dzīvnieki.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Albūmi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Mākslīgie ziedi un augļi.
 • Zvani un citi mūzikas instrumenti.
 • Kārtridži, kārtridžu vāki.
 • Pulksteņi un to piederumi.
 • Koraļļi.
 • Ēteri, hloroforms.
 • Apavi.
 • Parūkas, mati, matu izstrādājumi.
 • Cilvēka mirstīgās atliekas.
 • Ādas izstrādājumi.
 • Bites, dēles un zīdtārpiņi.
 • Dzīvi augi un dzīvnieki.
 • Muskatrieksti, vaniļa, jūras sāls, akmens sāls, safrāns.
 • Kukaiņi.
 • Visu veidu parfimērijas izstrādājumi (izņemot ziepes).
 • Spēļu kārtis.
 • Tabaka, tabakas izstrādājumi.
 • Litija baterijas, akumulatori.
 • Apstrādātas ādas un kažokādas.
 • Saharīns, saharīnu saturoši produkti.
 • Zirglietas un iejūgi.
 • Ceļojumu piederumi, rokas somas.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji, augsne.

 

Ierobežojumi

 • Vatikāna pasts nav publicējis šādu informāciju.

Vācija

Aizliegumi 

 • Apdrukāti papīri vai reprodukcija, kuru izskats atgādina banknotes.
 • Ieroči, ieroču detaļas, munīcija, ieroču imitācijas.
 • Cilvēka mirstīgās atliekas.
 • Litija baterijas.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Kažokādas.
 • Gaļas un zivju produktus.
 • Piena produkti, olas.
 • Sēnes.
 • Pītie izstrādājumi
 • Melatonīns.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Saberztas kakao pupiņas.
 • Spēļu kārtis.
 • Pītie izstrādājumi, augi to izgatavošanai.
 • Alkohols.
 • Anestēzijas līdzekļi.
 • Farmaceitiskie izstrādājumi, kuru sastāvā ir metilspirts.
 • Kosmētikas līdzekļi.
 • Sālīta, kūpināta gaļa un citi dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti.
 • Kafijas krūmu sēklas un stādi, malta kafija.
 • Trausli priekšmeti (kuri to rakstura vai neatbilstoša iesaiņojuma dēļ) var radīt kaitējumu indivīdam vai aprīkojumam.
 • Minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.
 • Baltais un dzeltenais fosfors.
 • Tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi.
 • Kodinātājus, skābes, bāzes, asaras izraisošas vielas.
 • Bērnu rotaļlietas, rotaļlietu ieroči.
 • Video spēles.
 • Alumīnija, magnija, cinka pulveri un putekļi.
 • Propagandas materiāli, kuru mērķis ir izraisīt nemierus.
 • Pornogrāfiska rakstura materiāli.
 • Izmantoti bišu stopi.
 • Kaitīgi vīrusi.
 • Dzirdes un audio ierīces, noklausīšanās ierīces, infrasarkano staru novērošanas ierīces.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. ( Tikai tablešu zāles personīgai lietošanai, recepšu zālēm klāt nepieciešama ārsta izrakstīta recepte uz adresāta vārda. Zāles atļautas nosūtīt daudzumā, kas atbilst vienam ārstēšanas kursa ciklam. Komerciāliem nolūkiem nepieciešama speciāla atļauja.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Cigaretes. (Nekomerciāliem nolūkiem līdz vienam cigarešu blokam.)
 • Cigarešu papīrs. (Tikai adresātiem, kuriem ir atļauja saņemt sūtījumus ar tabakas izstrādājumu izejmateriāliem.)
 • Viena privātā persona otrai privātai personai drīkst nosūtīt pa pastu atsevišķus nekomerciālus sūtījumus:
  • -           pārtikas produktus kā privātās dāvanās adresāta personiskai lietošanai;
  • -           neapstrādātas medību trofejas no Eiropas valstīm.

Venecuēla

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, pērles, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Kredītkartes, debetkartes.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Neinfekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Cigarešu ietinamie papīri.
 • Kafija, kafijas ekstrakti.
 • Pensiju čeki.

 

Ierobežojumi

 • Augi, augu daļas, pārtikas produkti. (Nepieciešama Venecuēlas iestāžu atļauja.)
 • Medikamenti. (Tikai ar Venecuēlas Veselības ministrijas atļauju.)

Vjetnama

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Tabakas izstrādājumi, cigaretes un cigāri.
 • Alkohols.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Ieroči un munīcija, elektriskie ieroči, kara materiāli un piederumi.
 • Pirotehnika, detan
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Kosmētika. (Izņemot mutes dobuma un zobārstniecības preces atsevišķā iepakojumā.)
 • Neredzamā tinte, kodi, šifri, simboli vai cita veida slepena sarakste.
 • Mobilie telefoni.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Radioraidītāji un uztvērēji.
 • Konservēti pārtikas produkti.
 • Lietots apģērbs, segas, moskītu tīklu un apavi.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Piena produkti, putnu olas.
 • Svaiga gaļa, zivis, jūras veltes.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.
 • Cilvēku un dzīvnieku serumi, vakcīnas, toksīni.
 • Amorāli un antireliģiski raksti. Nepatiesu informāciju saturoši dokumenti.
 • Aerosoli.

 

Ierobežojumi

 • Gleznas, attēli, grāmatas, avīzes, kinofilmas, fotogrāfijas, ieraksti, skulptūras, atribūtika skatuvei, visa veida bērnu rotaļlietas. (Tikai ar Vjetnamas Kultūras ministrijas atļauju.)
 • Visa veida transporta līdzekļi. (Tikai ar Vjetnamas komitejas iestāžu atļauju.)
 • Medikamenti cilvēkiem un veterinārajai medicīnai, kontraceptīvi produkti. (Tikai ar Vjetnamas Veselības Ministrijas atļauju.)
 • Daudzumu ierobežojumi šādām precēm:
  • Kafija                                       200 g.
  • Tēja                                         500 g.
  • Rīsi                                          1000 g.
  • Pupas                                      1000 g.
  • Žāvēts mankoks                     1000 g.
  • Žāvēti saldie kartupeļi             1000 g.
  • Zemesrieksti                           1000 g.
  • Žāvēta gaļa                             1000 g.
  • Sālīta gaļa                               1000 g.
  • Žāvētas zivis                           1000 g.
  • Žāvētas sēpijas                       1000 g.

Volisa un Futuna

Aizliegumi 

 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Tabaka un tabakas izstrādājumi.
 • Svari un mērinstrumenti (kas nav decimālajā sistēmā).

 

Ierobežojumi

 • Ziedi, augļu lapas , dzīvnieku izcelsmes produkti, skaņu ieraksti. (Nepieciešama speciāla importa atļauja.)

Zambija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Loterijas biļetes un raksti par loterijām.
 • Cietumos ražotas preces.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Uz etiķetes skaidri jābūt norādītam sastāvs angļu valodā.)
 • Cigāri, cigaretes, neapstrādāta tabaka, segas, matrači, spilveni, paklāji, pledi, apģērbs, cimdi, cepures, galvassegas, apavi, zeķes, mežģīnes, smaržas, kosmētika, galda piederumi, spēļu kārtis, pulksteņi, sporta preces, kausi, medaļas, trofejas, zirglietas. (Kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 30 euro, neatkarīgi no tā vai tiek sūtīts vienā vai vairākos atsevišķos sūtījumos.)

 

Piezīmes

 • Zambijas pasta administrācija nepieņem naudaszīmes un vērtspapīrus nekāda veida sūtījumos (ieskaitot apdrošinātus).
 • Zambijas pasta administrācija nav publicējusi sīkāku informāciju par aizliegtiem priekšmetiem pasta sūtījumos. Pasta sūtījumi jāpieņem saskaņā ar LR pasta likumā un VAS “Latvijas Pasts” rīkojumos noteiktajiem aizliegumiem.

Zālamanu salas

Aizliegumi 

 • Zālamanu salas  pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

 

Ierobežojumi

 • Lietoti apģērbi. (Kopā ar veselības sertifikātu, ko izsniegusi oficiāla veselības iestāde.)

Ziemeļmaķedonija

Aizliegumi 

 • Maķedonijas pasts nav publicējis šādu informāciju.

 

 

Ierobežojumi

 • Maķedonijas pasts nav publicējis šādu informāciju.

Zimbabve

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Ieroči un munīcija.
 • Medus.
 • Loterijas biļetes.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.

 

Ierobežojumi

 • Medikamenti. (Nosaukumam un sastāvām jābūt norādītam angļu valodā.)
 • Gaļas produkti, zivis, piena produkti, olas. (Tikai ar Zimbabves Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.)
 • Kafija, tēja. (Tikai ar Zimbabves Lauksaimniecības Ministrijas atļauju.)
 • Ziepes un mazgājamie līdzekļi. (Tikai ar Zimbabves Tirzniecības Ministrijas atļauju.)

Zviedrija

Aizliegumi 

 • Monētas, banknotes, valūtas parādzīmes, vērtspapīri, ceļotāju čeki, platīns, zelts, sudrabs, dārgakmeņi, rotaslietas un citi vērtīgi izstrādājumi.
 • Banku kartes, kredītkartes, telefonu kartes, drošības čipi.
 • Dzīvi dzīvnieki.
 • Cilvēku mirstīgās atliekas.
 • Spēļu kārtis.
 • Ieroči un munīcija, kā arī to detaļas.
 • Visu veidu durkļi un asmeņi, naži.
 • Infekciozās bioloģiskās substances.
 • Radioaktīvie materiāli.
 • Izstrādājumi no ziloņkaula, bruņurupuču bruņām.
 • Svaigi un žāvēti augļi.
 • Svaigi uz saldēti pārtikas produkti.
 • Savvaļas ārstniecības augi, kaņepes.
 • Sveķi, balzāmi.
 • Parfimērijas izstrādājumi. (Matu lakas, losjoni, krēmi, dezodoranti, kas satur spirtu).
 • Ziepes.
 • Kažokādas.
 • Lietotas drēbes, iepriekš izmantotas somas, maisi.
 • Folijs.
 • Tērauda, nerūsējošā tērauda vai vara caurules.
 • Alumīnija izstrādājumi.
 • Matrači.
 • Sauszemes motorizētā transporta un treileru reģistrācijas dokumenti.
 • Smērvielas, virsmu tīrāmos materiālus, pulētājus, apavu un grīdu krēmus un smērvielas aerosolu iepakojumā.
 • Augsne, minerālmēsli, augsnes bagātinātāji.
 • Prezervatīvi.
 • Destilācijas aparāti un to sastāvdaļas.
 • Saldēšanas vai dzesēšanas iekārtas.
 • Gaisa attīrītāji.
 • Ugunsdzēšamie aparāti.
 • Rotaļlietas un pulksteņus ar radiotelefonijas transmisijas aparatūru.
 • Aparāti, kas emitē rentgenstarus, alfa, beta vai gamma starus.
 • Tabaka.
 • Alkohols, vīns.
 • Narkotiskās un psihotropās vielas.

 

Ierobežojumi

 • Farmaceitiskās zāles. ( Atļauts tikai autorizētiem importētājiem.)
 • Augi un to daļas. (Tikai kopā ar augu pasi.)
 • Desu vai citus gaļas produktu konservus, pārtikas produktu sagataves, kuru sastāvā ir koncentrēts piens vai krējums, sierus (tikai tad, ja sūtījuma kopējais svars nepārsniedz 10 kg un saņēmējs pēc muitas iestāžu pieprasījuma iesniedz rakstisku apstiprinājumu, ka pārtikas produkti paredzēti viņa personīgai lietošanai vai izmantošanai viņa mājsaimniecībā).
 • Cukurs un cukura izstrādājumi (tikai ar Zviedrijas Lauksaimniecības ministrijas “Statens Livsmedelsverk”  licenci.)
 • Konditorejas, kakao izstrādājumi, kūkas un maizītes (tikai privātām personām, privātai lietošanai).
 • Smaržas, tualetes ūdeņus, losjonus un kosmētiku (tikai kā dāvanu privātām personām viņu personiskai lietošanai).
 • Gāzmaskas (tikai ar Zviedrijas Kara materiālu ģenerālinspekcijas (Krigsmaterielinspektionen) atļauju).