Īpašie tarifi

Saskaņā ar Pasta likuma 32.1 pantu VAS "Latvijas Pasts" kā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs slēgt ar klientiem individuālas vienošanās par īpašiem tarifiem.

Piedāvājam īpašos tarifus vienkāršas vēstuļu korespondences nosūtīšanai adresātiem Latvijas teritorijā, vienkāršas un reģistrētas vēstuļu korespondences nosūtīšanai ārpus Latvijas.

 

Pakalpojums pieejams nosūtot vienkāršus iekšzemes vēstuļu korespondences sūtījumus ar dokumentiem.

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem tiek sniegti, ievērojot šādus nosacījumus:

  • Viena kalendārā mēneša laikā tiek nodoti vismaz 1000 iekšzemes vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumi ar dokumentiem;
  • Sūtījumi tiek nodoti sašķiroti pēc adresāta pasta indeksiem un sūtījumu svara.

Piemērojamais īpašais tarifs ir atkarīgs no šādiem kritērijiem:

  • Sūtījumu svars – līdz 20g / 100g / 500g / 1000g / 2000g;
  • Piegādes teritorija – Rīga un tās apkārtne / lielās Latvijas pilsētas / pārējā teritorija.

 

Plašāku informāciju par īpašo tarifu piešķiršanas nosacījumiem Jūs varat saņemt pa tālruni 67008002 vai rakstot uz uznemumiem@pasts.lv.

Pakalpojums pieejams nosūtot vienkāršus, izsekojamus, ierakstītus un apdrošinātus pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumus

Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem tiek sniegti, ievērojot šādus nosacījumus:

  • sūtījumi satur priekšmetus;
  • viena mēneša ietvaros nodod ne mazāk kā 100 pasta sūtījumus svarā līdz 2 kg.

Plašāku informāciju par īpašo tarifu piešķiršanas nosacījumiem Jūs varat saņemt pa tālruni 67008002 vai rakstot uz uznemumiem@pasts.lv.