Iesniegumi par pārrobežu sūtījumiem

Ja nepieciešams, jūs varat mainīt ierakstīta vai apdrošināta sūtījuma piegādes un saņemšanas sākotnējos nosacījumus:

 • pasta nodaļā iesniedzot attiecīgu iesniegumu un pievienojot nepieciešamos papildus dokumentus,
 • noformējot iesniegumu un apmaksu elektroniski. Papildus informāciju, nosacījumus un Latvijas Pasta rekvizītus atradīsiet ŠEIT.

Pārrobežu pasta sūtījums ir pasta sūtījums, kuru saņem no citas valsts vai nosūta adresātam uz citu valsti.

Ierakstīts vai apdrošināts pasta sūtījums ir pasta sūtījums, par kuru sūtītājam izsniedz kvīti, kas apstiprina, ka pasta sūtījums ir nodots pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, un kuru adresātam izsniedz pret parakstu.

Sūtījuma adreses maiņa

Adresāta adreses maiņa vai precizēšana vienam ierakstītam vai apdrošinātam nosūtāmajam pārrobežu pasta sūtījumam.

Saskaņā ar Pasta likumu un Pasaules Pasta konvenciju par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma ir atbildīgs sūtītājs.

Pakalpojums nosūtāmajiem pārrobežu sūtījumiem tiek nodrošināts, tikai ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu (valstu saraksts, kas nesniedz pakalpojumu, pieejams šeit).

Šo pakalpojumu var pieteikt sūtītājs, ja, piemēram, konstatē, ka uz sūtījuma kļūdaini norādījis visu vai daļu adreses (piemēram, kļūdains dzīvokļa vai mājas numurs, nepareizi norādīta valsts u.tml.).

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma adreses maiņu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu.   

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Iesnieguma noformēšanas iemesls (adreses maiņa)
 • Sūtītājs un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Adresāts un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, adresāta datus norāda izsniegšanas valsts valodā vai arī franču/angļu valodā, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Sūtījuma nosūtīšanas datums un pieņemšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (pasta nodaļas) nosaukums
 • Sūtījuma numurs
 • Papildu pakalpojumi (piemēram, Paziņojums par izsniegšanu, „Izsniegt personīgi!” un citi papildu pakalpojumi)
 • Apdrošinājuma summa (ja tika nosūtīts apdrošināts sūtījums)
 • Pēcmaksas summa (ja tika nosūtīts pēcmaksas sūtījums)
 • Sūtījuma vērtība (kas norādīta deklarācijā)
 • Ailē Cita informācija norāda jauno adresi, uz kuru sūtījums jānosūta
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota čeka/kvīts kopija (ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē")
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota papildus veidlapas kopija (piemēram, CP 71, CP 72, CN 23, E1, EPG utt.), ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē"
 • Sūtījuma satura apraksts
 • Sūtījuma iepakojums
 • Čeka/kvīts noraksts, ja nav pievienota čeka/kvīts kopija
 • Iesnieguma iesniegšanas datums

 

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adreses maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

Sūtījuma adresāta maiņa

Viena konkrēta ierakstīta vai apdrošināta pārrobežu pasta sūtījuma adresāta maiņa.

Pakalpojums tiek nodrošināts, ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu (valstu saraksts, kas nesniedz pakalpojumu, pieejams šeit).

Saskaņā ar Pasta likumu un Pasaules Pasta konvenciju par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma ir atbildīgs sūtītājs.

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma adresāta maiņu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu.

Iesniegumā par adresāta maiņu obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Iesnieguma noformēšanas iemesls (adresāta maiņa)
 • Sūtītājs un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Adresāts un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, adresāta datus norāda izsniegšanas valsts valodā vai arī franču/angļu valodā, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Sūtījuma nosūtīšanas datums un pieņemšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (pasta nodaļas) nosaukums
 • Sūtījuma numurs
 • Papildu pakalpojumi (piemēram, Paziņojums par izsniegšanu, „Izsniegt personīgi!” un citi papildu pakalpojumi)
 • Apdrošinājuma summa (ja tika nosūtīts apdrošināts sūtījums)
 • Pēcmaksas summa (ja tika nosūtīts pēcmaksas sūtījums)
 • Sūtījuma vērtība (kas norādīta deklarācijā)
 • Ailē Cita informācija norāda jaunā adresāta vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota čeka/kvīts kopija (ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē")
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota papildus veidlapas kopija (piemēram, CP 71, CP 72, CN 23, E1, EPG utt.), ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē"
 • Sūtījuma satura apraksts
 • Sūtījuma iepakojums
 • Čeka/kvīts noraksts, ja nav pievienota čeka/kvīts kopija
 • Iesnieguma iesniegšanas datums

 

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adresāta maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu

Nosūtītā ierakstīta vai apdrošināta pārrobežu sūtījuma meklēšanu sūtītājs var uzsākt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pasta sūtījuma nodošanas dienas*.

Pirms uzsākt sūtījuma meklēšanu aicinām jūs noskaidrot sūtījuma statusu vai zvanīt uz VAS "Latvijas Pasts" informatīvo tālruni 27008001, 67008001.

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies VAS "Latvijas Pasts" ar iesniegumu par sūtījuma meklēšanu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu.   

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Iesnieguma noformēšanas iemesls (piemēram, nozaudēts, satura bojājums, iztrūkums)
 • Sūtītājs un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Adresāts un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, adresāta datus norāda izsniegšanas valsts valodā vai arī franču/angļu valodā, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Sūtījuma nosūtīšanas datums un pieņemšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (pasta nodaļas) nosaukums
 • Sūtījuma numurs
 • Papildu pakalpojumi (piemēram, Paziņojums par izsniegšanu, „Izsniegt personīgi!” un citi papildu pakalpojumi)
 • Apdrošinājuma summa (ja tika nosūtīts apdrošināts sūtījums)
 • Pēcmaksas summa (ja tika nosūtīts pēcmaksas sūtījums)
 • Sūtījuma vērtība (kas norādīta deklarācijā)
 • Ailē Cita informācija norāda papildus informāciju, ja tāda ir (piemēram, konta numuru, kurā ieskaitīt naudas summu sūtījuma nozaudēšanas gadījumā)
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota čeka/kvīts kopija (ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē")
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota papildus veidlapas kopija (piemēram, CP 71, CP 72, CN 23, E1, EPG utt.), ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē"
 • Sūtītāja vēlamā rīcība, kā rīkoties atrašanas gadījumā (piemēram: izsniegt adresātam vai nosūtīt atpakaļ sūtītājam), ja nepieciešams
 • Sūtījuma satura apraksts
 • Sūtījuma iepakojums
 • Čeka/kvīts noraksts, ja nav pievienota čeka/kvīts kopija
 • Iesnieguma iesniegšanas datums
   
Iesnieguma veids EUR

Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu**

5,00

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

*Ņemot vērā, ka pasta sūtījumu glabāšanas laiks izsniegšanas pasta nodaļā ir noteikts viens mēnesis, iesniegt iesniegumu ātrāk kā viena mēneša laikā no sūtījuma nosūtīšanas brīža nav lietderīgi.

** Ja sūtījumam mēneša laikā no nodošanas Latvijas Pastam, nav notikusi piegāde, tad komisija netiek piemērota.

Sūtījuma atsaukums (atpakaļ sūtīšana)

Sūtītājam ir tiesības saņemt atpakaļ paša nosūtīto pasta sūtījumu. Pakalpojumu var nodrošināt, ja sūtījums vēl nav izsniegts adresātam.

Pakalpojums nosūtītajiem pārrobežu sūtījumiem tiek nodrošināts, ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu (valstu saraksts, kas nesniedz pakalpojumu, pieejams šeit).

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies VAS "Latvijas Pasts" ar iesniegumu par sūtījuma atsaukumu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu.   

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Iesnieguma noformēšanas iemesls (atsaukt sūtījumu)
 • Sūtītājs un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Adresāts un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, adresāta datus norāda izsniegšanas valsts valodā vai arī franču/angļu valodā, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Sūtījuma nosūtīšanas datums un pieņemšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (pasta nodaļas) nosaukums
 • Sūtījuma numurs
 • Papildu pakalpojumi (piemēram, Paziņojums par izsniegšanu, „Izsniegt personīgi!” un citi papildu pakalpojumi)
 • Apdrošinājuma summa (ja tika nosūtīts apdrošināts sūtījums)
 • Pēcmaksas summa (ja tika nosūtīts pēcmaksas sūtījums)
 • Sūtījuma vērtība (kas norādīta deklarācijā);
 • ailē Cita informācija norāda papildus informāciju, ja tāda ir
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota čeka/kvīts kopija (ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē")
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota papildus veidlapas kopija (piemēram, CP 71, CP 72, CN 23, E1, EPG utt.), ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē"
 • Sūtījuma satura apraksts
 • Sūtījuma iepakojums
 • Čeka/kvīts noraksts, ja nav pievienota čeka/kvīts kopija
 • Iesnieguma iesniegšanas datums

 

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma atsaukums (atpakaļ sūtīšana) 3.53 + faktiskās izmaksas par katru sūtījumu

Lai paātrinātu iesnieguma apstrādi, iesniedzot iesniegumu, sūtītājs var apmaksāt telefaksa izmantošanas pakalpojumu pasta nodaļā. 

Sūtītājs sedz papildu faktiskās izmaksas, kas saistītas ar pasta sūtījuma transportēšanu. VAS "Latvijas Pasts" neatmaksā sākotnēji iekasēto sūtījuma pārsūtīšanas maksu, ja sūtītājs ir apmaksājis sūtījumu ar pastmarkām.

VAS "Latvijas Pasts" atmaksā sākotnēji iekasēto sūtījuma pārsūtīšanas maksu, ja sūtījums vēl atrodams nosūtīšanas pasta nodaļā un nav nosūtīts uz nākamo pasta apstrādes vietu.

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

Sūtījumu adreses maiņa

Adresāta adreses maiņa vai adreses precizēšana vienam saņemtajam pārrobežu ierakstītam vai apdrošinātam sūtījumam.

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt vēršoties pie nosūtītājvalsts pasta operatora.   

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu.

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītājs
 • Adresāta vārds, uzvārds un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Sākotnēji norādītā adrese, uz kuru sūtījums adresēts
 • Jaunā adrese, uz kuru sūtījums jānosūta

Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.
 

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adreses maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

 

 

 

Sūtījuma adresāta datu precizēšana

Viena konkrēta ierakstīta vai apdrošināta saņemtā pārrobežu pasta sūtījuma adresāta datu (vārda, uzvārda) precizēšana.

Saskaņā ar Pasta likumu un Pasaules Pasta konvenciju par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma ir atbildīgs sūtītājs. Sūtījumi, kuru dati netiek precizēti viena mēneša laikā no sūtījuma saņemšanas dienas pasta nodaļā, tiek nosūtīti atpakaļ sūtītājam.

Ja pārrobežu sūtījuma ar neprecīzi norādītu adresātu nosūtītājs ir fiziska  / juridiska persona:

Lai saņemtu pasta sūtījumu, adresātam ir 2 iespējas

 • sazināties ar sūtītāju un lūgt, lai sūtītājs vēršas pie nosūtītājvalsts pasta operatora un precizē nepieciešamos adresāta datus.
 • sazināties ar sūtītāju un lūgt, lai sūtītājs sūta uz VAS "Latvijas Pasts" e-pasta adresi info@pasts.lv skenētu iesniegumu brīvā formā, kur norādīta šāda informācija: sūtījuma numurs, esošie adresāta dati un jaunie adresāta dati (vārds, uzvārds un adrese), pievienojot čeka kopiju par sūtījuma nosūtīšanu.

Pēc datu precizēšanas adresātam tiks piegādāts informatīvais paziņojumus (aicinājums) ar precizētajiem datiem, sūtījuma saņemšanai.

Ja pārrobežu sūtījuma ar  neprecīzi norādītu adresātu nosūtītājs ir interneta veikals:

Saņemot pasta sūtījumu, adresātam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un dokuments, kurš apliecina konkrētā pasta sūtījuma piederību (izdruka no internetveikala ar redzamu sūtījuma numuru, maksājuma dokuments, čeks par nosūtīšanu u.tml.).

 

 

Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana

Adresātam ir tiesības pagarināt saņemtā pārrobežu ierakstīta vai apdrošināta pasta sūtījuma glabāšanas termiņu pasta nodaļā līdz diviem mēnešiem no tā saņemšanas dienas.

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu.

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītājs
 • Adresāta vārds, uzvārds un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Termiņš, līdz kuram pagarināt sūtījuma glabāšanu

Aizpildīto iesniegumu var iesniegt jebkurā pasta nodaļā. Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana 2,20

*Pakām un sīkpakām papildus tiek iekasēta maksa par sūtījuma glabāšanu pasta nodaļā 1,00 EUR/diennaktī (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas). Maksa par glabāšanu netiek piemērota pārrobežu sīkpakām, kuru svars nepārsniedz 500 g.

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

 

Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt, vēršoties pie nosūtītājvalsts pasta operatora.

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru - pakalpojumu var pietekt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu.

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Sūtītāja adrese
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
 • Adresāta adrese

 

Iesnieguma veids EUR
Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu 5,00

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.