Korespondences pāradresācija

Pārsūtam Jūsu korespondenci uz citu jums vēlamu adresi, tai skaitā abonenta kastīti.

Pakalpojums pieejams tikai sūtījumiem saņemšanai Latvijā.

Jūs varat pāradresēt uz citu adresi:

 • Iekšzemes un pārrobežu vienkāršus un ierakstītus vēstuļu korespondences sūtījumus;
 • Nepilnīgi apmaksātus vēstuļu korespondences sūtījumus;
 • Paziņojumu par iekšzemes un pārrobežu sūtījuma saņemšanu / piegādi / izmaksu /reģistrēšanu;
 • Paziņojumu par ierakstīta vai apdrošināta iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu.


Piesakiet pāradresāciju pasta nodaļā.

Aizpildiet Iesniegumu korespondences pāradresācijai, kurā norādīts:

 • Uzņēmuma nosaukums;
 • Adrese, no kuras korespondenci pāradresēt;
 • Adrese, uz kuru korespondenci pāradresēt;
 • Termiņš, kurā jānodrošina pāradresācija (minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 mēnesis);
 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu;
 • Pilnvarojuma gadījumā iesniedziet pilnvaru, kas apliecina Jūsu ieņemamo amatu un pārstāvības tiesības;
 • Apmaksājiet pakalpojumu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu.

Pakalpojums tiek nodrošināts ar piekto darba dienu no iesnieguma iesniegšanas pasta nodaļā. E-atgādinājums nodrošina bezmaksas īsziņas saņemšanu ar atgādinājumu, ka ir palikušas 10 dienas līdz pāradresācijas apmaksas termiņa beigām. Piesakiet e-atgādinājumu pasta nodaļā kopā ar korespondences pāradresāciju.


Jūsu ērtībai iespējams pakalpojuma maksu iekļaut ikmēneša rēķinā. Par līguma noslēgšanas iespējām interesēties pa tālruni 67008002.

 

 

Pakalpojums Cena
Korespondences pāradresācija (mēnesī) 14 EUR