Akcionāru sapulce

Akconāru sapulcēs izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi.

 

Izskatītos jautājumos un pieņemtos lēmumus skatīt ŠEIT.

Izskatītos jautājumos un pieņemtos lēmumus skatīt ŠEIT.