Korespondences pāradresācija

Pārsūtām Jūsu korespondenci uz citu jums vēlamu adresi, tai skaitā abonenta kastīti.

Pakalpojums pieejams tikai sūtījumiem saņemšanai Latvijā.

 

Jūs varat pāradresēt uz citu adresi:

  • Iekšzemes un pārrobežu vienkāršus un ierakstītus vēstuļu korespondences sūtījumus;
  • Nepilnīgi apmaksātus vēstuļu korespondences sūtījumus;
  • Paziņojumu par iekšzemes un starptautiska sūtījuma saņemšanu / piegādi / izmaksu /reģistrēšanu;
  • Paziņojumu par ierakstīta vai apdrošināta iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu.


Piesakiet pāradresāciju pasta nodaļā:

  • Aizpildiet Iesniegumu korespondences pāradresācijai: vārds, uzvārds; adrese, no kuras vēlaties korespondenci pāradresēt; adrese, uz kuru vēlaties korespondenci pāradresēt; termiņš, kurā jānodrošina pāradresācija (minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 mēnesis)
  • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
  • Apmaksājiet pakalpojumu skaidrā naudā vai ar karti


Pakalpojums tiek nodrošināts ne ātrāk kā 5 darba dienas pēc iesnieguma iesniegšanas pasta nodaļā.
Latvijas lauku teritorijās pāradresācija ir bez maksas, ja visas vienā adresē dzīvojošās privātpersonas piekrīt savas korespondences pāradresācijai uz abonenta kastīti.

 

e - atgādinājums

Pakalpojums nodrošina bezmaksas īsziņas saņemšanu ar atgādinājumu, ka ir atlikušas 10 dienas līdz pakalpojuma termiņa beigām. Piesakiet pakalpojumu pasta nodaļā, kopā ar korespondences pāradresāciju.

Papildpakalpojumu sniedzam bez maksas.

Pakalpojums Cena
Korespondences pāradresācija (mēnesī vienai personai) 7,00  EUR