Naudas pārvedumi

Nosūtiet skaidru naudu saņēmējam Latvijā vai kādā no 7 pasaules valstīm. 

Lai veiktu naudas pārvedumu, nav nepieciešams atvērt maksājumu kontu pasta nodaļā.

 

Iekšzemes naudas pārvedumi

Pieņemam skaidru naudu nosūtīšanai saņēmējam uz pieprasījumu pasta nodaļā vai norādītajā adresē Latvijā.

Lai nosūtītu naudas pārvedumu:

  • nosauciet pasta nodaļas darbiniekam nosūtāmo naudas summu, saņēmēja vārdu, uzvārdu un adresi vai iesniedziet bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju.

 

Iekšzemes naudas pārvedumu nosūtām tajā pašā dienā.

Iekšzemes naudas pārvedumus, nosūtīšanai ar iemaksu skaidrā naudā, pieņem jebkurā Latvijas Pasta nodaļā. Tos var nosūtīt uz adresāta dzīvesvietas adresi, adresātam uz pieprasījumu Latvijas Pasta nodaļā vai uz viesnīcu. 

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Pakalpojuma veids

EUR

Iekšzemes naudas pārvedums

2.5% no summas, min. 1,00

 

Pārrobežu naudas pārvedumi

Pieņemam nosūtīšanai saņēmējam uz pieprasījumu pasta nodaļā vai norādītajā adresē uz:

  • Eiropas Savienības valstīm Čehiju, Itāliju
  • NVS valstīm Armēniju, Azerbaidžānu, Kazahstānu, Moldovu
  • Gruziju

Pārrobežu naudas pārvedumu pieņemšanas noteikumi katrai valstij ir atšķirīgi. 

Lai nosūtītu starptautisko naudas pārvedumu:

  • aizpildiet veidlapu pasta nodaļā
  • iesniedziet pasta nodaļas darbiniekam aizpildīto veidlapu, nosūtāmo naudas summu un maksu par pakalpojumu vai bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju

Adresāts pārrobežu naudas pārvedumu  saņems 5-14 darba dienu laikā.

Skaidras naudas pārvedumiem uz atsevišķām valstīm ir ierobežota maksimālā summa un pieejami atšķirīgi papildpakalpojumi.

 

Jūs varat apmaksāt skaidras naudas pārvedumu jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu. Maksājums tiek pieņemts tikai EUR valūtā. Maksājuma uzdevumā norādiet šādus datus:

 

 

Saņēmējs VAS Latvijas Pasts
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003052790
Norēķinu konts: LV33PARX0000828130012
Saņēmēja banka: AS Citadele banka Bankas kods: PARXLV
22


Maksājuma uzdevumā jānorāda arī: 

  •  maksātāja nosaukums
  •  reģistrācijas numurs
  •  par kādu pakalpojumu maksājat

Noformēt  pārvedumu var pasta nodaļā  nākošajā darba dienā pēc naudas saņemšanas VAS Latvijas Pasta norēķinu kontā.