Latvijas Pasts modernizē pakalpojumu sniegšanas modeli lauku reģionos

23.05.2023

 Latvijas Pasts modernizē pakalpojumu sniegšanas modeli lauku reģionos

Pielāgojoties sabiedrības reālajām vajadzībām, Latvijas Pasts pakāpeniski maina pakalpojumu sniegšanas modeli un pilna spektra tradicionālās pasta nodaļas mazapdzīvotos lauku reģionos aizstāj ar iedzīvotāju reālajiem paradumiem atbilstošiem pakalpojumiem. Iespēja saņemt visus pasta pakalpojumus attālos Latvijas reģionos tiek nodrošināta gan pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, kas atbilstoši zemajam pasta pakalpojumu pieprasījuma līmenim strādā stundu dienā, vai ar pastnieku starpniecību, kuri jau šobrīd veic mobilo pasta nodaļu funkcijas.

Ņemot vērā niecīgo universālā pasta pakalpojumu pieprasījumu daudzās lauku reģionu pasta nodaļās kā arī ierobežotos sabiedriskā transporta kustības laikus, pakāpeniski tiek mainīta pasta pakalpojumu sniegšanas pieeja. Vienlaikus arī turpmāk iedzīvotājiem tiek nodrošināti ērti pieejami pakalpojumi, kurus piedāvā Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu – vēstules, pastkartes, sīkpakas, bandroles –, kā arī iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku, aplokšņu un komercpreču iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa.

Latvijas Pasta primārais uzdevums ir nodrošināt pasta pakalpojumu sniegšanu, un šis uzdevums tiek nodrošināts visā valsts teritorijā neatkarīgi no pasta pakalpojumu sniegšanas formas – pilna spektra pasta nodaļā, pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vai klienta dzīvesvietā pēc pieprasījuma. Tomēr jau vairāk nekā 10 gadu izvērtējam pasta pakalpojumu pieprasījumu un mainām pasta pakalpojumu sniegšanas modeli atbilstoši 21. gadsimta otrās un trešās dekādes tendencēm, kas tehnoloģiskā progresa rezultātā vairs neatbilst vēsturiski veidotajam pasta nodaļu tīklam, kad sabiedrības pasta izmantošanas paradumi bija krasi atšķirīgi no šābrīža digitalizētā laikmeta pieprasījuma. Tāpat kā vairs neredzam uz ielām tālruņa būdiņas, ir mainījusies arī pasta pakalpojumu izmantošana un klientu vēlmes,” uzsver Latvijas Pasta valdes loceklis Kristaps Krūmiņš.

Visu pasta nodaļu darbības izvērtējums notiek ilgākā laika periodā, lai izprastu, vai zemais pieprasījums nav izskaidrojams ar kādiem pagaidu iemesliem, taču faktiski visos gadījumos analīze liecina, ka reģionos tas saistīts ar zemu apdzīvotības blīvumu un pasta pakalpojumu izmantošanas kritumu, ko savukārt izraisa demogrāfiskie aspekti, iedzīvotāju paradumu maiņa, zinātniski tehniskais progress un digitalizācija. 

Jebkuram iedzīvotājam apdzīvotajās vietās, kur ir mainīts pasta nodaļas darbības modelis, jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. 2023.gada martā Latvijas Pasts papildinājis uzņēmuma autoparku ar 340 jaunām, dabai draudzīgākām automašīnām, kas nodotas lietošanā pastniekiem teritorijās, kur tiek nodrošināta universālā pasta pakalpojuma sniegšana klientu dzīvesvietās. 

Vietās, kur nav pilna spektra pasta nodaļas, universālā pasta pakalpojuma saņemšana gan pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, gan klienta dzīvesvietā izmaksā tikpat, cik šo pakalpojumu saņemšana pasta nodaļā, un nekāda papildu samaksa tam netiek piemērota. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u. c. Ar pastnieka starpniecību iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta.
 
Šo un pārējos pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni 27008001 vai 67008001. 

Latvijā patlaban darbojas dažādas pasta pakalpojumu sniegšanas formas – atkarībā no konkrētās teritorijas iedzīvotāju skaita, pasta pakalpojumu izmantošanas apjoma un patērētāju paradumiem pasta pakalpojumi tiek sniegti pilna spektra tradicionālā pasta nodaļā, pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vai ar pastnieka starpniecību klienta dzīvesvietā atbilstoši tam, cik pasta pakalpojumi attiecīgajā vietā ir pieprasīti. No kopējā vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaita nepilnus 40% veido pilna spektra pasta nodaļas, bet vairākumā apdzīvoto lauku teritoriju darbojas modelis – pastnieks pēc pieprasījuma klienta dzīvesvietā.

 

 

Par VAS Latvijas Pasts
Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un izvērstu āra un iekštelpu pakomātu tīklu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, pakomātu, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 2700 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos un Quotas starpniecību.

 


Sīkākai informācijai:
Gundega Vārpa | Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja
E-pasts: pr@pasts.lv; gundega.varpa@pasts.lv

Latvijas Pasta sociālo mediju profili:
Twitter; Facebook; Instagram; Linkedin