08.04.2010

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas pastmarku un citu pasta apmaksas zīmju aprites kārtības regulējumu, Satiksmes ministrija (SM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu.

SM izstrādātais tiesību akta projekts regulē kārtību, kādā plāno pastmarku un citu pasta apmaksas zīmju izdošanu, laiž tās apgrozībā un izņem no apgrozības.

Noteikumu projekts paredz, ka tiesības laist apgrozībā un izņemt no tās Latvijas Republikas pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes ir tikai komersantam, kuram noteikts pienākums Latvijas valsts teritorijā sniegt universālo pasta pakalpojumu, pildot visas no Pasaules Pasta savienības dokumentiem izrietošās saistības. Šobrīd šāds komersants ir VAS Latvijas Pasts.

Projektā arī paredzēts, ka Latvijas Republikas pastmarkas izdod saskaņā ar Pastmarku emisijas komisijas apstiprinātu ikgadēju pastmarku izdošanas plānu. To izstrādā pamatojoties uz priekšlikumiem pastmarku tematikai, kurus varēs iesniegt ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms pastmarkas izlaišanas gada sākuma.

Tāpat noteikumu projektā noteikts, kas jādara pasta komersantam, ja tas atklāj sūtījumus ar nederīgām vai viltotām pasta apmaksas zīmēm.

SM izstrādāto MK noteikumu projektu Kārtība, kādā izgatavo, laiž apgrozībā un izņem no apgrozības Latvijas Republikas pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes un kādā pasta komersants rīkojas ar pasta sūtījumiem ar nederīgām vai viltotām pasta apmaksas zīmēm ceturtdien, 8.aprīlī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Lai noteikumi stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina valdībā.

Pašlaik šo kārtību nosaka VAS Latvijas Pasts iekšējās kārtības noteikumi.

Ar Ministru kabineta noteikumu projekta pilno tekstu var iepazīties valdības mājaslapā.

Papildu informācija:

Ilze Svikliņa
Satiksmes ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis:67028370
E-pasts:ilze.sviklina@sam.gov.lv