08.11.2011

Latvijas Pasts izdod jūrniecībai veltītas pastmarkas sērijā Latvijas Republikai - 100

Gatavojoties Latvijas Republikas nozīmīgajai jubilejai 2018.gadā, Latvijas Pasts līdz ar valsts kārtējo gadskārtu izdevis trīs jaunas pastmarkas sērijā Latvijas Republikai - 100. Tās veltītas jūrniecības tēmai, atspoguļojot Latvijai nozīmīgās nozares tapšanu un attīstību gan pirms valstiskuma nodibināšanas, gan periodā starp diviem pasaules kariem, gan mūsdienās. Pastmarku pirmās dienas zīmogošana paredzēta piektdien, 2011.gada 11.novembrī, no plkst.7.30 līdz 20 pasta centrā Sakta, Brīvības bulvārī 32, Rīgā.

Latvijas Pasta jauno pastmarku autore ir māksliniece Elita Viliama, un katra no trim pastmarkām atspoguļo atšķirīgu Latvijas jūrniecības tematiku; dažādas ir arī pastmarku nominālvērtības.

Pastmarka ar nominālvērtību 0,35 Ls ir veltīta Latvijas tirdzniecības flotei. Tās fonā, simboliski atveidojot dažādus flotes attīstības periodus, attēlots 1891.gadā Ainažos uzbūvētais Latvijas teritorijā lielākais transatlantisko reisu burinieks Andreas Weide, starpkaru perioda neatkarīgās Latvijas Republikas tvaikonis Hercogs Jēkabs un atjaunotās valsts sākumperioda viens no sauskravu motorkuģiem Rēzekne. Uz pastmarkas redzami arī visu trīs kuģu kapteiņi: Fricis Lauters (Andreas Weide), Mārtiņš Štālbergs (Hercogs Jēkabs) un Aksels Gailītis (Rēzekne). Šo pastmarku tirāža ir 500 000 eksemplāru, un pastmarkas ar šādu nominālvērtību ir izmantojamas parastas vēstules nosūtīšanai Latvijas teritorijā.

Pastmarka ar 0,60 Ls nominālvērtību ir veidota, atceroties Latvijas pirmo jūrskolu Ainažos. Uz tās attēlots ievērojamais 19.gadsimta tautsaimnieks, jaunlatviešu kustības ideologs un pirmās profesionālās latviešu (arī igauņu) jūrskolas dibināšanas iniciators Krišjānis Valdemārs. Pastmarkas fonā redzama 1864.gadā dibinātās Ainažu jūrskolas ēka. Šīs pastmarkas izdotas 100 000 eksemplāru tirāžā, un pastmarkas ar šādu nominālvērtību var izmantot starptautiskas vēstules nosūtīšanai uz visām valstīm ārpus Eiropas Savienības.

Savukārt pastmarka ar 1 Ls nominālvērtību saistīta ar Latvijas Jūras spēkiem, un uz tās redzams Teodors Spāde - pirmais latviešu izcelsmes admirālis un Latvijas Republikas Jūras krastu aizsardzības eskadras komandieris no 1931.gada līdz valsts okupācijai 1940.gadā. Pastmarkas fonu veido Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku emblēma, Latvijas kara flotes vēsturē vienīgo zemūdens laivu Ronis un Spīdola attēli, kā arī Latvijas kara flotes eskadras leģendārā flagmaņkuģa Virsaitis (gāja bojā Otrā pasaules kara laikā, uzbraucot mīnai) un patlaban jaunākā Latvijas Jūras spēku patruļkuģa Skrunda silueti. Šīs pastmarkas izdotas 100 000 eksemplāru tirāžā, un pastmarkas ar šādu nominālvērtību ir paredzētas ierakstītas A klases vēstules nosūtīšanai Latvijas teritorijā.

Latvijas Pasts pastmarku sēriju Latvijas Republikai - 100 izdod kopš 2009.gada, katru gadu laižot klajā trīs jaunas pastmarkas, kas veltītas Latvijai svarīgiem cilvēkiem un notikumiem. Šo pastmarku sēriju plānots papildināt ik gadu - līdz pat Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai 2018.gadā.

Latvijas Pasta pastmarku sērijas Latvijas Republikai - 100 jaunākās pastmarkas aplūko šeit.

Nākamo filatēlijas jaunumu plānots izdot 2.decembrī.

Par VAS Latvijas Pasts

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana; Latvijas Pasts sniedz arī filatēlijas, pārvadājumu un eksprespasta, finanšu starpniecības, maksājumu, preses un mazumtirdzniecības pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kas nodarbina ap 4600 darbinieku.

Papildu informācija:
Gundega Vārpa,
VAS Latvijas Pasts
Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja
Tālr.: + 371 67608505
E-pasts: gundega.varpa@pasts.lv
www.pasts.lv