Akcija “Kārtīgs ķēriens”

No 05.09.2023. līdz 14.11.2023. iepērcies Latvijas Pasts pasta nodaļās, sakrāj 3 čekus, kas apliecina pirkumus 5 € vērtībā (kopējai summai jābūt ne mazākai par 15 €). Uzrādi čekus Latvijas Pasta nodaļās un līdz 28.11.2023. iegādājies akcijas preces ar atlaidi.

Iepazīsties ar pilnajiem akcijas noteikumiem zemāk vai apskati tos ŠEIT.

PREČU IZPLATĪTĀJS:

VAS “Latvijas Pasts”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes nov., LV-2167, Latvija.

AKCIJAS ORGANIZĒTĀJS:

KLR-EVROPA d.o.o., uzņēmuma reģistrācijas nummurs: 80583857, juridiskā adrese: Ulica 15. maja 19, 6000-Kopera, Slovēnija.

AKCIJAS NORISES TERITORIJA:

Akcija notiek visās Latvijas Pasta nodaļās visā Latvijas teritorijā.

AKCIJAS NORISES LAIKI:

  1. Akcijas pirkumu veikšanas periods ir no 2023. gada 5. septembra līdz 2023. gada 14.novembrim.
  2. Akcijas preču iegāde iespējama līdz 2023. gada 28. novembrim.

PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

1. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam laika periodā no no 2023. gada 5.septembra līdz 2022. gada 28. novembrim jebkurā no Latvijas Pasta nodaļām ir jāveic preču pirkums vismaz 5,00 EUR (pieci eiro, 00 eiro centi) vērtībā, neieskaitot pirkuma summā preces no šādām preču kategorijām: alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, tabakas aizstājējprodukti, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes, enerģijas dzērieni, rēķinu apmaksa, finanšu darījumi, dāvanu kartes, sabiedriskā transporta e-talonus, pasta pakalpojumu apmaksa un azartspēles.

2. Dalībniekam obligāti jāsaglabā pirkuma apliecinoša dokumenta orģināls (pirkuma čeks vai VAS “Latvijas Pasts” darbinieka parakstīta un apzīmogota pirkuma kvīts), kurā skaidri redzami pirkumi un suma, pirkuma datums, vieta un dokumenta numurs.

3. Sakrājot 3 (trīs) čekus, kas apliecina pirkumus vismaz 5,00 EUR (pieci eiro, 00 eiro centi) vērtībā (kopējai čeku summai jābūt ne mazākai par 15,00 eiro), un uzrādot šos čekus Latvijas Pasta nodaļās, dalībniekam ir iespēja iegādāties akcijas preces ar atlaidi.

4. Viens dalībnieks var piedalīties akcijā vairākkārt, tikai izdarot atkārtotus akcijas noteikumiem atbilstošus pirkumus.

5. Organizētājs patur tiesības nepiedāvāt atlaidi gadījumos, ja dalībnieks uzrāda bojātu pirkuma apliecinošu dokumenta orģinālu, kurā nav iespējams identificēt, vai pirkums ir veikts atbilstoši akcijas noteikumiem.

6. Organizētājs neatbild par:

  • dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu;
  • sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām neprecizitātēm, kas  radušās dalībnieka vainas dēļ.

DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

Lai piedalītos akcijā, dalībniekam ir jāizpilda visi akcijas noteikumos minētie nosacījumi.

AKCIJAS PREČU IEGĀDĀŠANĀS:

1. Dalībniekiem ir iespējams iegādāties akcijas preces ar atlaidi izvēlētajā Latvijas Pasta nodaļā.

2. Lai iegādātos akcijas preces ar atlaidi, dalībniekam ir jāuzrāda pirkumus apliecinošie dokumenti ar skaidri redzamām pirkumu summām, pirkumu datumiem, vietu un dokumentu numuriem.

3. Pirkumus apliecinošos dokumentus var izmantot tikai vienu reizi, tos nav iespējams apmainīt pret naudu.

4. Akcijas preces var atšķirties no kampaņas materiālos redzamajām.

5. Akcijas preces ir iespējams iegādāties arī par pilnu cenu, neiesniedzot nepieciešamos čekus. Tām netiek piemērotas papildu atlaides.

6. Akcijas preces ir ierobežotā skaitā, tās iespējams iegādāties līdz 2023. gada 28.novembrim vai kamēr tās ir pieejamas pasta nodaļā.

7. Akcijas preču sortiments un pieejamība katrā pasta nodaļā var atšķirties. Iztrūkuma gadījumā, organizatoram ir tiesības piedāvāt iegādāties līdzīgas preces, kas atbilst akcijas nosacījumiem, vai pārtraukt izbeigušos preču tirdzniecību.

8. Pasta nodaļās, kurās nav kampaņu stendu, izvēlēto akcijas preci ir iespējams pieteikt un saņemt nākamajā darba dienā, ja prece pieteikta līdz plkst. 14.00.

Pasta nodaļu saraksts, kurās ir kampaņas stendi, apskatāms ŠEIT!

9. Lai apmainītu vai atgrieztu preci, jāuzrāda pirkuma čeks, preces garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no iegādes brīža.

10. Preču atgriešana vai maiņa notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.