Korespondences pāradresācija

Pārsūtām Jūsu korespondenci uz citu Jums vēlamu adresi, tai skaitā abonenta kastīti.

 

Pārsūtām Jūsu korespondenci uz citu Jums vēlamu adresi, tai skaitā abonenta kastīti.

Jūs varat pāradresēt uz citu adresi:

  • iekšzemes un starptautiskos vienkāršus un ierakstītos vēstuļu korespondences sūtījumus;
  • nepilnīgi apmaksātas vēstules;
  • Paziņojumu par iekšzemes un starptautiska sūtījuma saņemšanu / piegādi / izmaksu /reģistrēšanu CN 07
  • Paziņojumu par ierakstīta vai apdrošināta iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu PS4


Piesakiet pāradresāciju pasta nodaļā:

  • Aizpildiet Iesniegumu korespondences pāradresācijai: vārds, uzvārds; adrese, no kuras vēlaties korespondenci pāradresēt; adrese, uz kuru vēlaties korespondenci pāradresēt; termiņš, kurā jānodrošina pāradresācija (minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 mēnesis)
  • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
  • Apmaksājiet pakalpojumu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu.


Pakalpojums tiek nodrošināts ne ātrāk kā 5 darba dienā pēc iesnieguma iesniegšanas pasta nodaļā.
Latvijas lauku teritorijās pāradresācija ir bez maksas, ja visas vienā adresē dzīvojošās privātpersonas un ģimenes piekrīt savas korespondences pāradresācijai uz abonenta kastīti.

 

e-atgādinājums

Pakalpojums nodrošina bezmaksas īsziņas vai e-pasta paziņojuma saņemšanu ar atgādinājumu, ka ir palikušas 10 dienas līdz pāradresācijas apmaksas termiņa beigām. Piesakiet pakalpojumu pasta nodaļā kopā ar korespondences pāradresāciju.

 

Pakalpojums Cena
Korespondences pāradresācija (mēnesī) 3,54 EUR